Amphora Infopev EVELis 19 02 2015 Ingmar Pappel

  • Slides: 20
Download presentation
Amphora Infopäev EVELis 19. 02. 2015 Ingmar Pappel, juhataja Helerin Ainsar, kliendikonsultant

Amphora Infopäev EVELis 19. 02. 2015 Ingmar Pappel, juhataja Helerin Ainsar, kliendikonsultant

Milleks elektrooniline dokumendihaldus/digitaalne asjaajamine? - Kiired otsingud, automaatsed raportid ja statistika - Kliendimugavuse ja

Milleks elektrooniline dokumendihaldus/digitaalne asjaajamine? - Kiired otsingud, automaatsed raportid ja statistika - Kliendimugavuse ja -rahulolu tõstmine - Lihtsustatud töövood - Paberimahu ja bürokraatia vähendamine - Omavaheline suhtlus efektiivne ja läbipaistev - Digitaalne arhiiv - Organisatsiooni mälu

Kuidas saab Amphora kasulik olla? Meie arvame, et: - Liitumispunktipõhine dokumentide haldus - Teenuslepingute

Kuidas saab Amphora kasulik olla? Meie arvame, et: - Liitumispunktipõhine dokumentide haldus - Teenuslepingute haldus - Kliendipöördumiste haldus - Erinevate online-vormide kasutamine - Dokumentide omavaheline menetlemine ühes keskkonnas - Otsingud, aruanded, statistika

Liitumispunktipõhine dokumentide haldus- kõik dokumendid ühes kohas - Asjavaates liitumispunktide toimikud

Liitumispunktipõhine dokumentide haldus- kõik dokumendid ühes kohas - Asjavaates liitumispunktide toimikud

Teenuslepingute haldus 1 - Lepingute haldus asjavaates - Erinevad lepinguliigid - Lepingute lisade haldus

Teenuslepingute haldus 1 - Lepingute haldus asjavaates - Erinevad lepinguliigid - Lepingute lisade haldus (põhileping, lepingu lisa) - Seosed (leping seotud avaldusega) - Lepingute versioonihaldus

Teenuslepingute haldus 2

Teenuslepingute haldus 2

Teenuslepingute haldus 3

Teenuslepingute haldus 3

Kliendipöördumiste haldus - Kliendipõhine pöördumiste haldus asjavaates - Kliendipöördumiste registreerimine e-kirjast, automaatne import Amphorasse

Kliendipöördumiste haldus - Kliendipõhine pöördumiste haldus asjavaates - Kliendipöördumiste registreerimine e-kirjast, automaatne import Amphorasse - Pöördumise vastutaja määramine, menetlus Amphoras, vastuse koostamine ja kliendile edastamine

Kliendipöördumiste haldus

Kliendipöördumiste haldus

Erinevate online-vormide kasutamine - Kodulehel erinevad online-vormid (taotlused, avaldused, näitude teatamine) - Täidetud vormide

Erinevate online-vormide kasutamine - Kodulehel erinevad online-vormid (taotlused, avaldused, näitude teatamine) - Täidetud vormide registreerimine ja menetlemine Amphoras

Erinevate online-vormide kasutamine http: //www. keskkonnateenused. ee/

Erinevate online-vormide kasutamine http: //www. keskkonnateenused. ee/

Erinevate online-vormide kasutamine http: //www. keskkonnateenused. ee/

Erinevate online-vormide kasutamine http: //www. keskkonnateenused. ee/

Dokumentide omavaheline menetlemine ühes keskkonnas - Dokumentide (nt eelnõude) kommenteerimine menetluste kaudu - Üks

Dokumentide omavaheline menetlemine ühes keskkonnas - Dokumentide (nt eelnõude) kommenteerimine menetluste kaudu - Üks keskkond, mitu erinevat üksust - Võimalus liikuda erinevate keskkonda vahel (nt oma ettevõtte keskkond ja EVELi keskkond) - Dokumentide ühine allkirjastamine

Otsingud, aruanded, statistika - Võimalus seadistada erinevaid otsinguid - Automaatne lõppevate lepingute aruanne -

Otsingud, aruanded, statistika - Võimalus seadistada erinevaid otsinguid - Automaatne lõppevate lepingute aruanne - Automaatne läheneva vastamistähtajaga kirjade aruanne - Võimalus seadistada uusi automaatseid aruandeid lisaks olemasolevatele - Süsteemiülene täistekstiotsing

Otsingud, aruanded, statistika

Otsingud, aruanded, statistika

Otsingud, aruanded, statistika

Otsingud, aruanded, statistika

Kuidas kasutusele võtta? - Liigitusskeemi seadistamine (kaustapuu loomine) - Kasutajate lisamine - Kasutajagruppide loomine

Kuidas kasutusele võtta? - Liigitusskeemi seadistamine (kaustapuu loomine) - Kasutajate lisamine - Kasutajagruppide loomine - Kuutasu sõltub kasutajate arvust - Koolitus-juurutuspäev ettevõttes kohapeal - Vajadusel dokumendihaldusalane konsultatsioon

Hinnad - Keskkonna seadistamine ja koolitus-juurutuspäev 200 Eur - Esimesel aastal 25% soodustust Hinnakiri:

Hinnad - Keskkonna seadistamine ja koolitus-juurutuspäev 200 Eur - Esimesel aastal 25% soodustust Hinnakiri: www. amphora. ee

Pilootprojekt - Näidiskeskkonna seadistamine koostöös pilootprojektis osalejatega - 3 -5 ettevõtet - Näidiskeskkond kohandatud

Pilootprojekt - Näidiskeskkonna seadistamine koostöös pilootprojektis osalejatega - 3 -5 ettevõtet - Näidiskeskkond kohandatud vee-ettevõtete vajadustest lähtuvalt - Valmib keskkond, mida saab kohe kasutama hakata - Pilootprojektis osalejatele liitumine tasuta

Tänan kuulamast! helerin@interinx. com; ingmar@interinx. com www. amphora. ee tel: 6010850

Tänan kuulamast! [email protected] com; [email protected] com www. amphora. ee tel: 6010850