Ama Dengeli ykl 3 fazl devrenin analizi bir

  • Slides: 10
Download presentation
Amaç: Dengeli yüklü 3 -fazlı devrenin analizi bir fazlı devrenin analizine indirgenebilir mi? n-referans

Amaç: Dengeli yüklü 3 -fazlı devrenin analizi bir fazlı devrenin analizine indirgenebilir mi? n-referans düğümü olsun IR VR VT VS IS IT n- düğümüne ilişkin denklem =0 n ile n’ aynı değerde

IR VR VT VS IS IT n-a-a’-n’-n düğüm dizisi için KGY n-b-b’-n’-n düğüm dizisi

IR VR VT VS IS IT n-a-a’-n’-n düğüm dizisi için KGY n-b-b’-n’-n düğüm dizisi için KGY n-c-c’-n’-n düğüm dizisi için KGY Üç faz tamamen simetrik, birini çözünce hepsini çözmüş oluyoruz.

IS Şekilde verilen devrede Z=10 -j 45 3 fazlı 220 V değerindeki kaynağa bağlı.

IS Şekilde verilen devrede Z=10 -j 45 3 fazlı 220 V değerindeki kaynağa bağlı. IR IS IT hat Akımları ile her empedansa ilişkin akımları belirleyiniz. IR a Ia b Z Ib Z Z IT Ic c

- + Şekilde verilen devrede Z=10 j 45 3 fazlı 220 V değerindeki kaynağa

- + Şekilde verilen devrede Z=10 j 45 3 fazlı 220 V değerindeki kaynağa bağlı. VRS VST gerilimleri ve hat akımlarını belirleyiniz. Empedansa aktarılan toplam aktif gücü belirleyiniz. IS IR Z Z Z - + IT

Dengeli yüklenmiş 3 -fazlı sistemlerin analizi Üçgen Yıldız c 2 1 a b 3

Dengeli yüklenmiş 3 -fazlı sistemlerin analizi Üçgen Yıldız c 2 1 a b 3 Üçgen-Yıldız Bağlantısı z 1 Yıldız-Üçgen Bağlantısı zc z 2 z 3 zb za

Üçgen-Yıldız , Yıldız-Üçgen arasındaki geçiş nasıl elde edildi? c 2 1 b 3 a

Üçgen-Yıldız , Yıldız-Üçgen arasındaki geçiş nasıl elde edildi? c 2 1 b 3 a

Yıldız bağlantıdaki Z 1 ‘i üçgen bağlantıdaki Za, Zb, Zc cinsinden yazmak için:

Yıldız bağlantıdaki Z 1 ‘i üçgen bağlantıdaki Za, Zb, Zc cinsinden yazmak için:

Bode Diyagramları Tek girişli tek çıkışlı lineer, zamanla değişmeyen devrelerde transfer fonksiyonunun genliğinin ve

Bode Diyagramları Tek girişli tek çıkışlı lineer, zamanla değişmeyen devrelerde transfer fonksiyonunun genliğinin ve fazının frekans ile değişimi grafiksel olarak veriliyor. Herhangi bir frekansda devrenin nasıl davrandığı grafik aracılığı ile belirleniyor. İlgilen büyüklüklerin dinamik aralıkları geniş, dolayısıyla logaritmik eksenler kullanılıyor.

Kompleks sıfırlar ve kutuplar varsa: Biraz düzenlenirse:

Kompleks sıfırlar ve kutuplar varsa: Biraz düzenlenirse:

Her terim için tek incelenerek asimptotlar elde edilir ve yaklaşık eğri çizilir.

Her terim için tek incelenerek asimptotlar elde edilir ve yaklaşık eğri çizilir.