Alternativa medier Identitet Vad knnetecknar alternativa medier vem

  • Slides: 19
Download presentation
Alternativa medier

Alternativa medier

Identitet • Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är,

Identitet • Vad kännetecknar alternativa medier – vem äger dem, hur stora de är, vem producerar. • Vad är ”essensen” av alternativa medier? • Relationism /Essentialism

Relativist identitet av alternativa media Motsats till – mainstream medier, dominanta medier, corporate media

Relativist identitet av alternativa media Motsats till – mainstream medier, dominanta medier, corporate media (stora mediebolag) Alternativa medier är mer inklusiva och demokratiska jämfört med de dominanta medierna.

Demokrati • Representativ • Deliberativ • Participatory

Demokrati • Representativ • Deliberativ • Participatory

Deltagande • Participation in the media/through the media • Mindre avstånd mellan journalister och

Deltagande • Participation in the media/through the media • Mindre avstånd mellan journalister och samhället (producent – publik) • Citizen journalists – habitus – vad skiljer ”citizen journalists” från journalister i den stora pressen? Hur lär man sig att vara journalist • Pierre Bourdieu – simbolisk makt (makt att konstruera verkligheten) Vem har det idag? CNN, Reuters, Google, Time Warner, News. Corp.

Kritik mot dominanta medier • Glasgow University Media Group – belysa dominanta budskap. •

Kritik mot dominanta medier • Glasgow University Media Group – belysa dominanta budskap. • Herman & Chomsky – ignorerar den personliga nivå i medieproducering.

Mediecentrerade definitioner: essentialistisk – serving the community ( community radio, minoritetspråkmedier, Öppna kanalen) –

Mediecentrerade definitioner: essentialistisk – serving the community ( community radio, minoritetspråkmedier, Öppna kanalen) – relativistisk – alternativ till mainstream (nisch tidnigar? ) Samhällscentrerade definitioner: alternativa medier är en del av det civila samhälle (de är en del av den offentliga sfären, mellan staten och den privata sfären), relativistisk – rizom (identitet förändras beroende på förutsättnignar)

AM som samhällstjänst • Riktar sig till en community • Förhållandet mellan medium och

AM som samhällstjänst • Riktar sig till en community • Förhållandet mellan medium och community – tvåvägskommunikation • Tillträde/deltagande (access/participation)

Community Radion • AMARC – World Association of Community Radio Broadcasters “Community radio is

Community Radion • AMARC – World Association of Community Radio Broadcasters “Community radio is defined as having three aspects: non-profit making, community ownership and control, community participation. “ “What is Community Radio? A resource guide". AMARC Africa and Panos Southern Africa. 1998 “Community and civic radio is defined by the community of shared interests it represents and by the coherent political-cultural, communication and business objectives of these same interests. ” "Gestiòn de la radio comunitaria y ciudadana". Claudia Villamayor y Ernesto Lamas. AMARC y Friedrich Ebert Stiftung. 1998.

AM som samhällstjänst • Förhållande mellan producent och publik står i centrum • Community

AM som samhällstjänst • Förhållande mellan producent och publik står i centrum • Community som målgrupp • Samhällsförhållanden • Det som är viktigt för en viss community kan diskuteras bland dess medlemmar i och genom medierna. • Intresse, vilja, engagemang

AM som alternativ till mainstream • AM – counter-hegemonic critique to mainstream • Antonio

AM som alternativ till mainstream • AM – counter-hegemonic critique to mainstream • Antonio Gramsci – ideologi, hegemoni, dominering • ”Ideological struggles – struggle over the hegemony of the dominant group. ” • Meningsförändring • Medierna spelar en roll i hur det som vi tar för givet konstrueras

AM och Representation • Platform för de som är underrepresenterade e i mainstream medierna

AM och Representation • Platform för de som är underrepresenterade e i mainstream medierna • Motstånd till verklighetsuppfattning som mainstream medierna reproducerar • Alternativ agenda • Diskurs • Makt och motstånd

AM – platform för motstånd • Self-representation • Contingency – det som är alternativ

AM – platform för motstånd • Self-representation • Contingency – det som är alternativ idag kan bli mainstream imorgon (Huffington Post) • Sammanhang

AM-Mainstream Dagens mainstream medier • Storskaliga riktar sig till stora och homogena publiksegment •

AM-Mainstream Dagens mainstream medier • Storskaliga riktar sig till stora och homogena publiksegment • Statligägda eller privata kommersiella företag • Vertikalt (hierarkiskt) strukturerade/ professionalt arbete • Dominant diskurs Alternativa/oppositionella medier • Småskaliga, riktar sig till en community • Oberoende av staten och marknaden • Horisontal struktur • Icke-dominant diskurs, self representation

AM som en del av det civila samhället • AM – oberoende av staten

AM som en del av det civila samhället • AM – oberoende av staten och marknaden • AM - institutioner som tillhör det civila samhället • Gramsci – hegemoni (domination by consent), kontrahegemoni. • Dialektik • Civila samhället rymmer både kontrahegemokiska och konservativa krafter.

AM – ”den tredje rösten” • En röst mela statligägda och kommersiella medier •

AM – ”den tredje rösten” • En röst mela statligägda och kommersiella medier • Community radio • Avreglering – marknadsanpassade strategier • More society-less community • Deltagande mikro-makro

AM som en rhizom • • ”Everything at some point is alternative to something

AM som en rhizom • • ”Everything at some point is alternative to something else” Radical alternative media AM – begränsande Samspel mellan de civila samhället, marknaden och staten. Non-linear, anarchic, nomadic

Forskning • Vad vet vi om publiken som använder alternativa medier • Rollen av

Forskning • Vad vet vi om publiken som använder alternativa medier • Rollen av publiken nedtonas hos många forskare • Viktigare att uppnå deltagande i medieproduktion än att få lyssnare/tittare

Kritik • Cirkulation – kan alternativa medier nå ut till allmänheten och inte bara

Kritik • Cirkulation – kan alternativa medier nå ut till allmänheten och inte bara till den redan engagerade gruppen • Behöver de adoptera kommersiella strategier? • Sociala rörelser – identitetsskapande och samhörighet/ kommunikation?