Alternatif akm Fazrler ve Alternatif akm q Alternatif

  • Slides: 32
Download presentation
Alternatif akım Fazörler ve Alternatif akım q Alternatif akım (AC akımı) • Zamanla sinüzoidal

Alternatif akım Fazörler ve Alternatif akım q Alternatif akım (AC akımı) • Zamanla sinüzoidal olarak değişen akım (DC) doğru akımın tersi olarak (AC) alternatif akım olarak isimlendirilir. AC akım kaynağına bir örnek bir manyetik alanda sabit açısal hızla dönen bir tel sarım(bobin) dır. sembolü AC kaynağını belirtmek için kullanılır. Genellikle bir kaynak ~ Ya alternatif akım kaynağı yada voltaj anlamına gelir. • ABD ve Kanada da, ticari elektrik-güç dağıtım sistemi w = 377 rad/s karşılık olan f = 60 Hz lik bir frekans kullanır. Dünyanın geri kalanını çoğu f = 50 Hz kullanır. Bununla birlikte Japonya da , ülke f = 50 Hz ve 60 Hz ile iki bölgeye ayrılır

Fazörler ve Alternatif akımlar q Fazör • Zamanla değişen sinüzoidal bir niceliği ifade etmek

Fazörler ve Alternatif akımlar q Fazör • Zamanla değişen sinüzoidal bir niceliği ifade etmek için uygun bir yol şekilde gösterildiği gibi fazör diyagramında bir fazördür. q Doğrultucu ve Doğrultulmuş akım + + - w I wt O i=I cos wt

Fazörler ve alternatif akımlar q Doğrultucu ve Doğrultulmuş akım

Fazörler ve alternatif akımlar q Doğrultucu ve Doğrultulmuş akım

Fazörler ve Alternatif akımlar q Etkin değer (rms) akımı ve voltajı • Bir sinüzoidal

Fazörler ve Alternatif akımlar q Etkin değer (rms) akımı ve voltajı • Bir sinüzoidal akımın etkin değeri(rms) Ortalama zaman • Bir sinüzoidal voltajın etkin değeri (rms) For 120 -volt AC, Vrms=170 V.

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • AC devresinde direnç Verilen :

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • AC devresinde direnç Verilen : R Þ IR e R üzerindeki voltaj R den geçen akım fazındadır. ~ IR VR 0 I VR 0 u. R 0 t wt i t zamanında

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • Bir AC devresinde indüktör Verilen:

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • Bir AC devresinde indüktör Verilen: I Þ L L e ~ Þ L üzerindeki voltaj, L den geçen akımdan , bir çeyrek dönüş (90°) önde gider I IL VL VL 0 0 0 t 0 u. L t wt i t zamanında

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • AC devresinde kondansatör Verilen: C

Relüktans q Direnç , indüktans, kapasitans ve reaktans • AC devresinde kondansatör Verilen: C Þ IC e ~ Þ C üzerindeki voltaj, C den geçen akımdan, bir çeyrek dönüş (90°) geri kalır. I IC VC u. C wt 0 0 0 t i VC 0 t t zamanında

Relüktans q LRC seri devresi ve relüktans LRC devre özeti Verilen: Akım için çözümler

Relüktans q LRC seri devresi ve relüktans LRC devre özeti Verilen: Akım için çözümler tasarlanır: genlik XL XC reaktans

Relüktans q LRC seri devresi ve relüktans Reaktans nedir? f=w/2 p Frekansa bağlı direnç

Relüktans q LRC seri devresi ve relüktans Reaktans nedir? f=w/2 p Frekansa bağlı direnç olarak düşünebilirsiniz. Yüksek ω için , χC~0 - Kondansatör bir tel olarak bakılır (“kısa”) Düşük ω için , χC ∞ - Kondansatör bir kırılma noktası olarak bakılır. Düşük ω için, χL~0 - İndüktöre bir tel olarak bakılır (“kısa”) Yüksek ω için, χL ∞ - İndüktöre bir kırılma noktası olarak bakılır. (indüktörler akım değişimine direnç gösterir. )

LRC devresi q LRC seri devresi R • Verilen : • Tasarlanan: C e

LRC devresi q LRC seri devresi R • Verilen : • Tasarlanan: C e ~ Þ Genlik f Düşey eksen boyunca bu fazörlerin izdüşümü verilen zamanda voltajların gerçek değeridir. w Imw L Þ Bu resim t=0 da bir snapshota benzer. L Im w. C f em f Im Im R

LRC devreleri q LRC seri devresi Problem: Verilen Vdrive = εm sin(ωt), bulunacak VR,

LRC devreleri q LRC seri devresi Problem: Verilen Vdrive = εm sin(ωt), bulunacak VR, VL, VC, IR, IL, IC Strateji : 1. t=0 da Vdrive fazörünü çizin R C e ~ 2. i. R fazörünü tahmin edin -f -φ 3. VR = i. R R için , ayrıca bu VR fazörü için yöndür. (L yada C değil → f = 0) f (ωt = φ iken O, doğuya ulaşacaktır. O, hafifçe doğudan saat yönüne sapar. ) 4. Kirchhoff akım kuralından, i. L = i. C = i. R olur. (i. e. , her biri boyunca aynı akım akar). L

LRC devresi q LRC seri devresi 5. İndüktör akımı IL daima VL nin gerisindedir

LRC devresi q LRC seri devresi 5. İndüktör akımı IL daima VL nin gerisindedir Saat yönünün tersi yönde 90˚ ilerleyerek VL çizilir. 6. Kondansatör voltajı VC daima IC nin gerisindedir Saat yönünde 90˚ ilerleyerek VC çizilir. VL= I XL VC = I XC -φ -f VR = I R Fazör uzunlukları R, L, C, ve ω ya bağlıdır. VR, VL, ve VC fazörlerinin rölatif oryantasyonu daima bizim onu çizdiğimiz yoldur. f VR + VL + VC = ε ye ile karar verilir* (Kirchhoff voltaj kuralı) Bunlar vektörler gibi toplanır.

LRC devresi q LRC devresi için fazör diyagramı : Örnek y Vout ε ~

LRC devresi q LRC devresi için fazör diyagramı : Örnek y Vout ε ~ x y IR ε x VC Akım genliği

LRC devreleri q Filtreler : Örnek ~ Vout Ex. : C = 1 μf,

LRC devreleri q Filtreler : Örnek ~ Vout Ex. : C = 1 μf, R = 1Ω Yüksek geçirgen filtre Not: bu ω dır,

LRC devreleri q Filtreler ~ ~ Vout ω=0 Akım yok Vout ≈ 0 ω=∞

LRC devreleri q Filtreler ~ ~ Vout ω=0 Akım yok Vout ≈ 0 ω=∞ Kondansatör ~ tel Vout ≈ ε ω = ∞ Akım yok Vout ≈ 0 ω = 0 İndüktör ~ tel Vout ≈ ε Yüksek geçirgen filtre Düşük geçirgen filtre ω = 0 Kondansatör dolayı akım yok ~ ω = ∞ İndüktörden dolayı akım yok (Sadece kavramsal çizim) Bant geçirgen

LRC devreleri q LRC devreleri için fazör diyagramı : Örnek 2 Im XL f

LRC devreleri q LRC devreleri için fazör diyagramı : Örnek 2 Im XL f f f Im XC em Þ em Im R İndüktör için relüktans Kondansatör için relüktans Genlik Empedans Z Im R Im (X L -X C) ß f

LRC devresi q LRC devreleri için fazör diyagramı : Uçlar • Bu fazor diyagramı

LRC devresi q LRC devreleri için fazör diyagramı : Uçlar • Bu fazor diyagramı y -ekseni boyunca izdüşüm olarak verilen voltajlarla t=0 zamanlı bir snapshot olarak çizildi. y ff • Bazen, çalışılan problemlerde, akımın xekseni boyunca olduğu ( I=0 iken) bir aralıkta diyagram çizimi daha kolaydır. em ff ff I Im. XL I X m L e ff X m C “Tüm fazör diyagramı” x I R m Ayrıca bu diyagramdan, empedans Z yi hesaplamamıza izin veren bir üçgen meydana getirebiliriz. Im. R Im. XC m | ff | “Empedans üçgeni”

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Rezonans Belirli R, C, L için, akım Im ,

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Rezonans Belirli R, C, L için, akım Im , Z empedansını sadece direnç yapan w 0 rezonans frekansında bir maksimumu olacaktır. i. e. : R C X L= X İken bir maksimuma ulaşır: C Aşağıdaki ifade sağlandığında bu şart elde edilir : e ~ L Rezonans frekansı Þ • Bu rezonans frekansı kendisi ile LC devresinin doğal frekansı eşit olduğuna dikkat edilir. Bu frekansta , akım ve harekete geçiren voltaj fazdadır!

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Rezonans XL Z Im = em R XL -

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Rezonans XL Z Im = em R XL - XC f R cos f XC em R 0 R=Ro Im Voltaj kaynağının frekansı , w karşı akım grafiği çizilir : → R=2 Ro 0 0 w 2 wo

Alternatif akım devrelerinin rezonansı q Rezonansta: f=0 ve Z=R Rezonansta , tepki unsurları üzerindeki

Alternatif akım devrelerinin rezonansı q Rezonansta: f=0 ve Z=R Rezonansta , tepki unsurları üzerindeki voltaj Q ile arttırılır ! Radyo sinyallerini algılamak, telefonla konuşmak , iletişim, vb için gereklidir. R C e ~ L

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç • t zamanında iletilen(dağıtılan) ani güç (bir w

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç • t zamanında iletilen(dağıtılan) ani güç (bir w frekansı için) aşağıdaki gibi verilir: • Burada düşünülen en yararlı nicelik ani güç değildir bununla birlikte tercihen ortalama güç bir devirde verilendir. • Doğru bir şekilde ortalamayı hesaplamak için, ilk olarak sin(wt-f) terimini açarız.

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç • Açılımdan, • Ortalamalar alınır, +1 sinwtcoswt (Product

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç • Açılımdan, • Ortalamalar alınır, +1 sinwtcoswt (Product of even and odd function = 0) 0 • Genellikle : -1 • Burada önceki ifadeleri hep birlikte tekrar yazdığımızda, 1/2 0 0 +1 wt 2 p sin 2 wt 0 -1 0 wt 2 p

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç Bu sonuç çoğu kez rms değerlerinin terimlerinde yeni

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç Bu sonuç çoğu kez rms değerlerinin terimlerinde yeni baştan yazılır: Güç ifadesi faza, f’e , “güç faktörüne” bağlıdır. Faz of L, C, R, ve w değerlerine bağlıdır Bu yüzden. . .

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç Gücün yanı sıra akım, w = w 0

Alternatif akım devrelerinde güç q Güç Gücün yanı sıra akım, w = w 0 a ulaşır. Rezonans şiddeti Bileşenlerin değerlerine bağlıdır. Hatırlayalım : Sonraki adımda bunu yazabiliriz (ki bunu kanıtlamayı denemeyeceğiz): …tanımlanan ilginç faktörler Q ve x. . .

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Güç ve rezonans Bir “Q” parametresi genellikle hem mekaniksel

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Güç ve rezonans Bir “Q” parametresi genellikle hem mekaniksel hem de elektriksel salınım sistemlerinde maksimuma ulaşan rezonans şiddetini tanımlayan ifadelerdir. “Q” aşağıdaki gibi ifade edilir: Burada Umax sistemde depolanan maksimum enerji ve DU bir devirde yayılan enerjidir. RLC devresi için, Umax Sadece R den dolayı kayıplar meydana gelir: Bu ve tamamı için, yi verir periyot yazılır

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Güç ve Rezonans Q > az miktar için, e

Alternatif akım devrelerinde rezonans q Güç ve Rezonans Q > az miktar için, e 2 rms Q=3 R 0 FWHM Tam genişliğin yarı maksimumu Q FWHM R=Ro <P> 0 R=2 Ro 0 Pik kalitesi Daha yüksek Q = Daha keskin pik = Daha iyi kalite w 2 wo

Transformatörler q Transformatörler • Transformatörler kullanılarak AC voltajı yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Primer devredeki AC

Transformatörler q Transformatörler • Transformatörler kullanılarak AC voltajı yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Primer devredeki AC akımı Demirde zamanla değişen manyetik alan üretir. e Bu, iki sarım grubunun karşılıklı indüktansından dolayı sekonder bobin üzerine emk indükler demir ~ V 1 V 2 N 1 (primer) N 2 (sekonder) • Demir karşılıklı indüktansı maksimum yapmak için kullanılır. t her primer dönüşü tarafından üretilen akının tamamının demirde tuzaklandığını farz ederiz. (Manyetizma laboratuarlarından ferromagnetin nasıl B alanında özümsendiğini hatırlayalım. )

Transformatörler q. Yük dirençsiz ideal transformatör Dirençten kayıp yok Akının tamamı demirde mevcuttur Sekonder

Transformatörler q. Yük dirençsiz ideal transformatör Dirençten kayıp yok Akının tamamı demirde mevcuttur Sekonder üzerinde bağlantı yoktur iron Primer devre sadece bir indüktöre seri AC voltaj kaynağıdır. Her bir dönüşte üretilen akıdaki e ~ değişim aşağıdaki gibidir: V 1 V 2 N 1 N 2 (primary) (secondary) • Sekonder bobinde dönüş başına akıdaki değişim primer bobinde dönüş başına akıdaki değişimle benzerdir (ideal durum). sekonder bobin üzerinde görülen İndüklenen voltaj aşağıdaki gibi verilir: • Bu yüzden , • N 2 > N 1 -> sekonder V 2 primer V 1 den daha büyüktür. (yükselme ) • N 1 > N 2 -> sekonder V 2 primer V 1 den küçüktür (alçalma) • Not: “yük olmaması” sekonderde akım olmadığı anlamına gelir. Manyetizasyon akımı olarak ifade edilen , primer akımı küçüktür!

Transformatörler q Yük dirençli ideal transformatör Sekonder bobine bir yük direnci bağladığımızda ne olur?

Transformatörler q Yük dirençli ideal transformatör Sekonder bobine bir yük direnci bağladığımızda ne olur? Primer bobin tarafından üretilen değişken akı sekondere emk indükler ki bu I 2 akımını üretir. iron e ~ V 1 V 2 N 1 (primary) Bu akım sekonder bobinde bir µ N 2 I 2 akısı üretir , ve bu orijinal akıdaki değişime zıttır -- Lenz kanunu Bu indüklenen değişken akı primer devrede de görülür; bunun anlamı primerdeki emk nın azalması, voltaj kaynağına ters düşmesidir. Bununla birlikte, V 1 voltaj kaynağı olarak düşünülür. Bu yüzden , I 2 tarafından üretilen akıyı tamamen engelleyen , primerde, artan bir I 1 (voltaj kaynağı tarafından sağlanan)akımı olmalıdır ki bu bir µ N 1 I 1 akısı üretir. N 2 (secondary) R

Transformatörler q Yük dirençli ideal transformatör iron e ~ Güç sadece yük direnci R

Transformatörler q Yük dirençli ideal transformatör iron e ~ Güç sadece yük direnci R de harcanır. V 1 V 2 N 1 Güç nereden gelmektedir. O sadece primerdeki voltaj kaynağından gelebilir: (primary) (secondary) = = N 2 Primer devre Sekonderin R direncini harekete geçirmek zorundadır. R

Alıştırmalar q Alıştırma 1 em = 100 volt, f=1000 Hz, R=10 Ohm, L=4. 22

Alıştırmalar q Alıştırma 1 em = 100 volt, f=1000 Hz, R=10 Ohm, L=4. 22 m. H olarak alalım, XL, Z, I, VR, ve Vl bulalım.

Alıştırmalar q Alıştırma 2: Alıştırma 1 deki R de kaybedilen gücü hesaplayalım. Jenaratör tarafından

Alıştırmalar q Alıştırma 2: Alıştırma 1 deki R de kaybedilen gücü hesaplayalım. Jenaratör tarafından üretilen gücü hesaplamak için voltaj ve akım arasındaki faz farkının hesabını yapmamız gerekmektedir. Genellikle şunu yazabiliriz: Bir indüktör için P = 0 dır çünkü indüktörden geçen akım ve indüktör üzerindeki voltaj arasındaki faz farkı 90 derecedir.