Allting har ett pris Divisionskalkylering Enklaste sttet Rkna

  • Slides: 16
Download presentation
Allting har ett pris

Allting har ett pris

Divisionskalkylering Enklaste sättet • Räkna ihop företagets totala kostnader. • De totala kostnaderna delas

Divisionskalkylering Enklaste sättet • Räkna ihop företagets totala kostnader. • De totala kostnaderna delas med antal varor eller tjänster. Svaret är kostnader per styck. • Om företaget skall göra vinst så lägg till vinsten till kostnaderna.

Divisionskalkylering Uträkning Företagets totala kostnader under ett år /Antal varor eller tjänster under ett

Divisionskalkylering Uträkning Företagets totala kostnader under ett år /Antal varor eller tjänster under ett år. (timmar) = kostnad per styck Vill man sedan göra vinst måste man sätta ett högre pris än pris per styck.

Påläggskalkylering Många varor i sitt sortiment 1 Räknar ut ett pålägg i procent 2

Påläggskalkylering Många varor i sitt sortiment 1 Räknar ut ett pålägg i procent 2 Lägger på procentsatsen på varukostnaden 3 Om företaget skall göra vinst så lägg till vinsten till indirekta kostnader

Påläggskalkylering Uträkning Varukostnad (Direkta kostnader) + Påläggg (i procent av direkta kostnader) = Försäljnignspris

Påläggskalkylering Uträkning Varukostnad (Direkta kostnader) + Påläggg (i procent av direkta kostnader) = Försäljnignspris exklusive moms + momspålägg = försäljningspris inklusive moms

Räkna ut påläggsprocenten För att kunna räkna fram en påläggsprocent måste man dela upp

Räkna ut påläggsprocenten För att kunna räkna fram en påläggsprocent måste man dela upp kostnaderna i Direkta och indirekta kostnader. Direkt är det som gäller en viss vara. Vanligtvis varukostnaden Indirekt är alla andra som är gemensam för alla varor.

Uträkning Direkta kostnaden Inköpspris + Hemtagningskostnad = Varukostnad

Uträkning Direkta kostnaden Inköpspris + Hemtagningskostnad = Varukostnad

Uträkning Påläggsprocenten Indirekta kostnader + vinst / Direkta kostnader *100 = Pålägg i %

Uträkning Påläggsprocenten Indirekta kostnader + vinst / Direkta kostnader *100 = Pålägg i % av direkta kostnader

Marginal Uträkning Försäljningsintäkt - Varukostnad =Marginal i kronor

Marginal Uträkning Försäljningsintäkt - Varukostnad =Marginal i kronor

Marginal i procent Uträkning Marginal i kronor /Försäljningsintäkt *100 = Marginalprocent

Marginal i procent Uträkning Marginal i kronor /Försäljningsintäkt *100 = Marginalprocent

Priset beror på flera saker Kunder Konkurrenter Kostnader

Priset beror på flera saker Kunder Konkurrenter Kostnader

Moms Vad är moms för något och vad används momspengarna till egentligen? Hur många

Moms Vad är moms för något och vad används momspengarna till egentligen? Hur många procent betalar vi i moms?

Hur fungerar momsen? Privatpersoner i Sverige och i andra länder ska betala en skatt

Hur fungerar momsen? Privatpersoner i Sverige och i andra länder ska betala en skatt på varor och tjänster de köper, i Sverige kallas denna skatt för mervärdesskatt. Momsen tillhör inte företaget, men företaget hjälper staten(skatteverket) att få in momsen, detta gör man genom att låta privatpersonerna betala den.

Hur hög är momsen Momssatser 25% De flesta varor och tjänster, tex. kläder, hushållsartiklar,

Hur hög är momsen Momssatser 25% De flesta varor och tjänster, tex. kläder, hushållsartiklar, fordon, restaurangbesök mm. 12% Livsmedel, persontransporter och hotell mm. 6% Kultur, tidningar, böcker, bio och teater mm. 0% Sjukvård, barnomsorg, banktransaktioner mm.

Påläggsmoms och avdragsmoms Påläggsmoms Avdragsmoms 25 % 12 % 6% 20 % 10. 71

Påläggsmoms och avdragsmoms Påläggsmoms Avdragsmoms 25 % 12 % 6% 20 % 10. 71 % 5. 66 %

Momsberäkning Lägga på moms Försäljningspris exkl. moms Moms(0, 25 x 28 000) Pris inkl.

Momsberäkning Lägga på moms Försäljningspris exkl. moms Moms(0, 25 x 28 000) Pris inkl. moms 28 000 + 7 000 35 000 Ta bort moms Försäljningspris inkl. moms Moms(0, 2 x 35 000) Pris exkl. moms 35 000 - 7 000 28 000