ALGORITMA PRESENT ASAS SAINS KOMPUTER ALGORITMA PEMBANGUNAN ALGORITMA

  • Slides: 19
Download presentation
ALGORITMA✌ PRESENT ASAS SAINS KOMPUTER

ALGORITMA✌ PRESENT ASAS SAINS KOMPUTER

ALGORITMA? PEMBANGUNAN ALGORITMA Algoritma adalah urutan langkah logik untuk menyelesaikan masalah yang disediakan secara

ALGORITMA? PEMBANGUNAN ALGORITMA Algoritma adalah urutan langkah logik untuk menyelesaikan masalah yang disediakan secara sistematik dan logik atau diberi makna lain sebagai menyelesaikan masalah dengan melaksanakan satu siri tindakan mengikut urutan yang tertentu. Algoritma merupakan pengaturcaraan komputer yang menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu kita tahu semasa menulis algoritma.

BIASA DITULIS DALAM BAHASA YANG DIFAHAMI ; BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA TABIIN SETIAP

BIASA DITULIS DALAM BAHASA YANG DIFAHAMI ; BAHASA MELAYU, BAHASA INGGERIS, BAHASA TABIIN SETIAP LANGKAH PERLU DIHURAIKAN DENGAN JELAS PERKARA PENTING SEMASA MENULIS ALGORITMA URUTAN LANGKAH PERLU DINYATAKAN DENGAN BETUL MESTI MEMPUNYAI KESUDAHAN TERTENTU DALAM SUATU TEMPOH MASA

PERWAKILAN ALGORITMA v. Boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara. v. Biasanya, penggunaan carta

PERWAKILAN ALGORITMA v. Boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara. v. Biasanya, penggunaan carta alir dan pseudokod lebih lazim digunakan oleh pengatur cara

Carta Alir Apa itu carta alir? Carta alir adalah sejenis rajah yang mewakili suatu

Carta Alir Apa itu carta alir? Carta alir adalah sejenis rajah yang mewakili suatu algoritma atau proses di mana ia ditunjukkan dalam pelbagai jenis kotak dan susunannya dihubungkan dengan anak panah. Carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Berikut adalah contoh carta alir yang menunjukkan cara untuk membuang Sampah serta makna setiap simbol yang biasa digunakan dalam membina suatu carta alir.

Carta Alir dan Makna Simbol

Carta Alir dan Makna Simbol

Pseudokod Apa itu Pseudokod? Pseudokod merupakan penggunaan ayat pertuturan dan beberapa arahan asas Aturcara

Pseudokod Apa itu Pseudokod? Pseudokod merupakan penggunaan ayat pertuturan dan beberapa arahan asas Aturcara dalam menunjukkan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu tugas dari mula hingga tamat. Pseudokod memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Biasanya ia digunakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Inden digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan suatu pseudokod. Berikut contoh mudah tentang cara membeli di Mc. Donalds

Berikut adalah contoh Pseudokod cara untuk Membeli Mc. Donalds Mula Tambah pesanan Jika ada

Berikut adalah contoh Pseudokod cara untuk Membeli Mc. Donalds Mula Tambah pesanan Jika ada pesanan tambahan Maka tambah pesanan Jika tiada pesanan tambahan Maka bayar Tamat jika Jika ada duit baki Maka ambil Jika tiada Maka tunggu nombor dipanggil Tamat jika Jika nombor dipanggil Maka ambil pesanan Jika tidak Maka tunggu Tamat

PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR Selection Control Structure • Satu langkah yang memecahkan aliran algoritma

PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR Selection Control Structure • Satu langkah yang memecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang • Setiap cabang ada set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan • Langkah yang dilaksanakan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. • Struktur kawalan pilihan terdiri daripada tiga jenis iaitu struktur kawalan q Pilihan tunggal (single selction) q Dwipilihan (double selection) q Pelbagai pilihan (multi selection)

Struktur kawalan pilihan tunggal (single selection) Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan setiap tindakan

Struktur kawalan pilihan tunggal (single selection) Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan setiap tindakan yang tertentu. Jika satu syarat yang diuji didapati BENAR maka satu tindakan dilaksanakan.

Struktur kawalan dwipilihan (double selection) Ialah memilih di antara dua tindakan atau dua set

Struktur kawalan dwipilihan (double selection) Ialah memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. ia bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak.

Struktur kawalan pelbagai pilihan (multi selection) Ialah struktur kawalan yang mengandungi lebih daripada dua

Struktur kawalan pelbagai pilihan (multi selection) Ialah struktur kawalan yang mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar.

PENGENDALI HUBUNGAN DAN MAKSUDNYA Pengendalian hubungan (relational operator) Maksud = SAMA DENGAN > LEBIH

PENGENDALI HUBUNGAN DAN MAKSUDNYA Pengendalian hubungan (relational operator) Maksud = SAMA DENGAN > LEBIH BESAR DARIPADA ≥ LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN < LEBIH KECIL DARIPADA ≤ LEBIH KECIL DARIPADA ATAU SAMA DENGAN

Struktur Kawalan Ulangan • • Dilaksanakan perlu dilakukan secara berulang kali. Bahagian algoritma yang

Struktur Kawalan Ulangan • • Dilaksanakan perlu dilakukan secara berulang kali. Bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang dikenali sebagai. q Gelung (loop) q Gelung ulangan dipanggil lelaran (iteration) • Mempunyai pelbagai jenis bergantung kepada pengulangan langkah dalam algoritma. § Tiga jenis struktur kawalan dikenali sebagai q UNTUK(for) q SELAGI(while) q ULANG SEHINGGA (repeat-until)

Pengesanan Ralat • Ralat bermaksud kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau atur

Pengesanan Ralat • Ralat bermaksud kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau atur cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan • Jenis ralat yang biasa ditemui dalam algoritma q Ralat logik • Ralat logik terjadi apabila tindakan atau langkah yang salah diminta untuk dilaksanakan • Membaiki ralat melalui semakan untuk mengesan sebarang ralat yang mungkin wujud • Semakan semuladikenali sebagai semakan kualiti yang terdiri daripada 2 teknik q Semakan meja(desk check) q Langkah demi langkah (step through)

Semakan Meja • Teknik manual • Proses tanpa menggunakan sebarang mesin • Hanya menggunakan

Semakan Meja • Teknik manual • Proses tanpa menggunakan sebarang mesin • Hanya menggunakan pen dan kertas untuk mencatat keputusan yang diperoleh • Penyemak menggunakan satu sampel data input dan memproses data itu secara manual mengikut langkah-langkah algoritma • Output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka.

Semakan langkah demi langkah • Memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan

Semakan langkah demi langkah • Memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan dalam algoritma • Tidak menggunakan sampel data seperti semakan meja

Penghasilan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan Langkah-langkah menghasilkan pseudokod dan carta alir Mengenal

Penghasilan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan Langkah-langkah menghasilkan pseudokod dan carta alir Mengenal pasti masalah Data input Mereka bentuk algoritma Output Proses Menulis pseudokod dan melukis carta alir

THANK YOU

THANK YOU