ALFA ADRENERJK RESEPTR BLOKERLER Do Dr Mete Kilciler

  • Slides: 11
Download presentation
ALFA ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ Doç. Dr. Mete Kilciler Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji Anabilim

ALFA ADRENERJİK RESEPTÖR BLOKERLERİ Doç. Dr. Mete Kilciler Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji Anabilim Dalı ANKARA

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Mekanizma BPH de stromal proliferasyon n Stroma / Epitel :

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Mekanizma BPH de stromal proliferasyon n Stroma / Epitel : 5 / 1 n BPH de stromal volümün %29 u düz kasdır n BPH de toplam üretral basıncın %40 ı düz kaslardaki alfa adrenerjik tonüse bağlı n

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Alfuzosin n Doksazosin n Terazosin n Tamsulosin n

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Alfuzosin n Doksazosin n Terazosin n Tamsulosin n

Alfa adrenerjik Blokerler İlaç ismi Önerilen ilk doz Tedaviye devam dozları Alfuzosin 10 mg

Alfa adrenerjik Blokerler İlaç ismi Önerilen ilk doz Tedaviye devam dozları Alfuzosin 10 mg / gün 10 mg /gün Doksazosin 1 mg / gün öğleden önce yada sonra 2 mg, 4 mg, 8 mg / gün e kadar çıkılabilir 4 mg / gün 4 mg, 8 mg /gün e çıkılabilir Tamsulosin 0. 4 mg / gün 0. 4 mg, 0. 8 mg /gün e çıkılabilir Terazosin 1 mg /gün yatarken Doksazosin XL 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg /gün e çıkılabilir

Selektif Alfa 1 Blokörler n n n Mesane boynu, prostat düz kaslarını gevşetirler Mesane

Selektif Alfa 1 Blokörler n n n Mesane boynu, prostat düz kaslarını gevşetirler Mesane kontraktilitesini etkilemez Etki 48. saatte Tam etki için iki hafta gerekli Doksazosin ve terazosin-hipertansiyon

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Etki için 48 saat gerekli n PSA’ya etkisiz n Prostatik

Alfa Reseptör Bloker Tedavisi Etki için 48 saat gerekli n PSA’ya etkisiz n Prostatik büyümeye etkisiz n IPSS düzelme: 4 -6 n Q max artış: 2 -3 ml/sn n

Kontrendikasyonlar BPH’ne sekonder böbrek yetmezliği n BPH’ne bağlı akut yada kronik üriner retansiyon n

Kontrendikasyonlar BPH’ne sekonder böbrek yetmezliği n BPH’ne bağlı akut yada kronik üriner retansiyon n Postural hipotansiyon n BPH ile mesane taşı varlığı n

Alfa-blokörlerin Yan Etkileri n n n Baş ağrısı Baş dönmesi Postural hipotansiyon Halsizlik Nazal

Alfa-blokörlerin Yan Etkileri n n n Baş ağrısı Baş dönmesi Postural hipotansiyon Halsizlik Nazal konjesyon Retrograd ejekulasyon

Alfa Bloker Tedavisi Sonuç AÜSS için en yaygın kullanılan birinci basamak tedavi n Etkileri

Alfa Bloker Tedavisi Sonuç AÜSS için en yaygın kullanılan birinci basamak tedavi n Etkileri ve yan etkileri de birbirine benzer n Etkinlikleri prostat boyutundan bağımsızdır n AÜSS’ne etkisi 5 -ARI den daha fazladır n Prostat büyümesini engellemez n

BPH Kombinasyon Tedavisi Finasterid 5 mg Terazosin 5 mg Kombine 20 Ortalama IPSS 18

BPH Kombinasyon Tedavisi Finasterid 5 mg Terazosin 5 mg Kombine 20 Ortalama IPSS 18 16 14 12 10 8 0 2 4 6 Zaman (Ay) 8 10 12

Kombinasyon Tedavisi Orta derecede AÜSS olan hastalarda 9 -12 ay sonra ARB kesilirse semptomlarda

Kombinasyon Tedavisi Orta derecede AÜSS olan hastalarda 9 -12 ay sonra ARB kesilirse semptomlarda kötüleme yok (Finasteride-Doksazosin) n Şiddetli AÜSS: kombinasyona devam n Baldwin KC et al. Urology 2001 SMART çalışması n Dutasteride-Tamsulosin n Benzer bulgular n Barkin J et al. Eur Urol 2003