Alephluettelointi Minttu Hurme MelindaAlephkoulutus 12 11 2015 KANSALLISKIRJASTO

  • Slides: 30
Download presentation
Aleph-luettelointi Minttu Hurme Melinda-Aleph-koulutus 12. 11. 2015 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Aleph-luettelointi Minttu Hurme Melinda-Aleph-koulutus 12. 11. 2015 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Sisältö § Haut ja hakutulokset § § Tietueiden muokkaus Tietueiden tallennus Tietueiden luominen Tietueiden

Sisältö § Haut ja hakutulokset § § Tietueiden muokkaus Tietueiden tallennus Tietueiden luominen Tietueiden poistaminen § Luetteloinnin apuvälineitä KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tunnus ja salasana § Luetteloijatunnuksessa ja salasanassa ei merkitystä isoilla ja pienillä kirjaimilla §

Tunnus ja salasana § Luetteloijatunnuksessa ja salasanassa ei merkitystä isoilla ja pienillä kirjaimilla § Salasana vaihdetaan klientin käyttäjänhallintavalikosta (avainsymboli, klikkaa hiiren oikealla painikkeella) *Change Current Password* § Kirjastojen pääkäyttäjät hallinnoivat luetteloijatunnuksia erillisellä käyttöliittymällä: https: //melinda. kansalliskirjasto. fi/users/ § myös salasanojen resetoiminen onnistuu kyseisestä käyttöliittymästä KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Luettelointi § Käyttöliittymän näyttö § Työskentely ilman hiirtä § Näppäinkomentoja Metiva-wikissä § https: //wiki.

Luettelointi § Käyttöliittymän näyttö § Työskentely ilman hiirtä § Näppäinkomentoja Metiva-wikissä § https: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=113253743 § Mahdollisuus asettaa omia pikanäppäinkomentoja § Ks. Ohje Metiva-wikissä https: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=86365885 § Useita toimintoja, jotka eivät ole käytössä Melindassa § Tietuetyypit § Melinda-luetteloinnissa on käytössä bibliografiset ja auktoriteettitietueet KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Haut § *Search Tab* > *Find* > § *1. Advanced Search* § *2. Multi-base

Haut § *Search Tab* > *Find* > § *1. Advanced Search* § *2. Multi-base CCL Search* § *3. Multi-field Search* § Haut hakutermeillä § *Search Tab* > *Browse* § Haut selaushakuindekseistä § Haku Asterista KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Hakutulokset § *Search Tab* > *Find* > *Show* § Yläpaneelin LOW-sarakkeessa tähti, jos tietue

Hakutulokset § *Search Tab* > *Find* > *Show* § Yläpaneelin LOW-sarakkeessa tähti, jos tietue on merkitty oman tietokannan tietokantatunnuksella § Alapaneelissa erilaisia näyttöjä § Valittujen tietueiden vienti luettelointitilaan *Catalog* tai *Cataloging* -toiminnoilla KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietokantatunnus (LOW-tagi) § *Edit Actions* > *View Local Owner* > *Add* § *Edit Actions*

Tietokantatunnus (LOW-tagi) § *Edit Actions* > *View Local Owner* > *Add* § *Edit Actions* > *View Local Owner* > *Delete* § Tietuetta ei tarvitse erikseen tallentaa, jos siihen ei ole tehty muutoksia § Uudet tietueet on tallennettava ennen kuin tietokantatunnuksen voi lisätä § Tietokantatunnuksen lisääminen laukaisee replikoinnin paikalliskantaan, jos replikointi on käytössä, eli tietue kopioituu omaan tietokantaan § Vain oman kirjaston tietokantatunnusta voi käsitellä KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietueen muokkaaminen § Luettelointitilassa tietueen muokattavien kenttäkoodeja, indikaattoreita, osakenttäkoodeja ja sisältöä voi muokata siirtämällä

Tietueen muokkaaminen § Luettelointitilassa tietueen muokattavien kenttäkoodeja, indikaattoreita, osakenttäkoodeja ja sisältöä voi muokata siirtämällä kohdistimen haluttuun kohtaan ja kirjoittamalla muutokset § *Enter* -näppäimen painaminen § järjestää tietueen kentät § siirtää kohdistimen tietueen alkuun § poistaa tyhjät kentät ja osakentät § *Cataloging* > *Split Editor Mode* mahdollistaa kahden tietueen muokkaamisen rinnakkain KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Kiinteämittaiset kentät § *Edit Actions* > *Open Form* (*Ctrl-F*) § Kiinteämittaisia kenttiä muokataan lomakepohjilla

Kiinteämittaiset kentät § *Edit Actions* > *Open Form* (*Ctrl-F*) § Kiinteämittaisia kenttiä muokataan lomakepohjilla § Lomakkeissa vetovalikot § Ks. Ohje Metiva-wikissä https: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=124129337 § Tietueen tyypin muuttaminen (esim. monografiasta musiikkitietueeksi): § *Edit Actions* > *Change Record’s Format* KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Kenttien ja osakenttien lisääminen ja poistaminen § *Edit Text* > *New Field / Subfield*

Kenttien ja osakenttien lisääminen ja poistaminen § *Edit Text* > *New Field / Subfield* (F 5 tai F 6 / F 7) § *Edit Text* > *Delete Field(s) / Subfield(s)* (Ctrl-F 5 / Ctrl. F 7) § Uusi kenttä sijoittuu kohdistimen jälkeen § Kun halutaan uusi osakenttä kentän ensimmäiseksi osakentäksi, kohdistin sijoitetaan ennen osakentän lisäämistä indikaattoreiden/kenttäkoodin kohdalle § Kenttälistasta valittaessa (F 5) kenttään avautuvat automaattisesti käytetyimmät osakentät KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietueen tallentaminen § *Cataloging* > *Save on Server and Local Drive* (*Ctrl-L*) § Tietue

Tietueen tallentaminen § *Cataloging* > *Save on Server and Local Drive* (*Ctrl-L*) § Tietue tarkistetaan tallentaessa § *Override* -toimintoa saa ja tulee käyttää, mutta ajatuksella § Jos tietueessa on oman tietokannan tietokantatunnus, tallentaminen laukaisee replikoinnin (jos replikointi on käytössä), eli tietueeseen tehdyt muutokset siirtyvät myös omaan tietokantaan KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Uuden tietueen luominen § Käyttämällä tallennusalustaa § § *Cataloging* > *Open Template* (*Ctrl-A*) Tallennusalustoja

Uuden tietueen luominen § Käyttämällä tallennusalustaa § § *Cataloging* > *Open Template* (*Ctrl-A*) Tallennusalustoja voi luoda paikallisesti kullekin työasemalle Tallennusalustoja on valmiiksi palvelimella Ohjeita tallennusalustojen käyttöön Metiva-wikissä: https: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/Tallennusalustat+Alephissa § Avaamalla uuden, tyhjän tietueen § *Cataloging* > *New Record* KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Vanhan tietueen kopioiminen uuden pohjaksi § *Cataloging* > *Duplicate Record* (*Ctrl-N*) § LOW-tagit eivät

Vanhan tietueen kopioiminen uuden pohjaksi § *Cataloging* > *Duplicate Record* (*Ctrl-N*) § LOW-tagit eivät kopioidu § Muistettava kuitenkin poistaa kaikki muut pohjatietueen tunnisteet (SID-kentät, 035, ISBN-tunnukset jne. ) KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Etäkannat § Alephissa hakuja voi tehdä myös muista tietokannoista § Määritellyt etäkannat (sekä Asterin

Etäkannat § Alephissa hakuja voi tehdä myös muista tietokannoista § Määritellyt etäkannat (sekä Asterin auktoriteettikannat) löytyvät hakutoimintojen valikoista § Etäkannasta haettu tietue viedään luettelointitilaan samoin kuin paikallinenkin tietue, ja kopioidaan sen jälkeen haluttaessa *Cataloging* > *Duplicate Record* -toiminnolla uuden paikallisen tietueen pohjaksi § Etäkannasta haetusta tietueesta on syytä siivota esim. lähtökannan varastotiedot ja muu tarpeeton sisältö § Tietueen voi poimia myös esim. Bookwherellä, konvertoida usemarconilla ja tuoda Melindaan Alephin *Import Records* toiminnolla KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietueen poisto § Tarkista, että tietueessa ei enää ole yhtään tietokantatunnusta *Edit Actions* >

Tietueen poisto § Tarkista, että tietueessa ei enää ole yhtään tietokantatunnusta *Edit Actions* > *View Local Owner* -toiminnolla § Lisää kenttä STA, jonka osakentän $a sisällöksi DELETED ja tallenna tietue tai § *Edit Text* > *Delete Record from Server* (*Ctrl-R*) § Tietueen nimiö (Leader) jää aina jäljelle tietokantaan § Vain ’roskatietueet’ poistetaan, kelvollisten tietueiden kohdalla riittää oman tietokantatunnuksen (LOW-tagin) poistaminen KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietueen piilottaminen OPACista § Lisää kenttä STA, jonka osakentän $a sisällöksi SUPPRESSED ja tallenna

Tietueen piilottaminen OPACista § Lisää kenttä STA, jonka osakentän $a sisällöksi SUPPRESSED ja tallenna tietue § Piilotetun tietueen saa takaisin näkyviin poistamalla STAkentän § Jos tarvitset jonkun muun piilottamaa tietuetta, piilotuksen poisto on aina sallittua – tällöin on syytä tarkistaa, että tietue on esim. luetteloitu kunnolla loppuun § Mahdollisuus myös ainoastaan oman paikalliskannan saatavuustietojen piilottamiseen OPACista (otettava käyttöön paikalliskantakohtaisesti) KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Apuvälineitä § *Edit Actions* > *Help on Field* § Formaatin suomennos ja linkkejä muuhun

Apuvälineitä § *Edit Actions* > *Help on Field* § Formaatin suomennos ja linkkejä muuhun ohjeistukseen § *Cataloging* > *View in Web OPAC* § OPACin näyttö § *Edit Actions* > *Search Subfield Options* (*Ctrl-F 8* / sarkain) § Kenttien automaattisia sisältövaihtoehtoja § Lista Metiva-wikissä: http: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=85513817 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Auktoriteettikannan käyttö luetteloinnissa § Käytössä sanastot YSA, Allärs, Musa ja Cilla sekä henkilöiden ja

Auktoriteettikannan käyttö luetteloinnissa § Käytössä sanastot YSA, Allärs, Musa ja Cilla sekä henkilöiden ja yhteisöjen nimiä § Ks. Metiva-wiki: https: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/Alephin+otsikkomuotohau t § Asennettava käytettäviksi kannoiksi Alephissa § Ohje Metiva-wikissä https: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=98075755 § *Edit Actions* > *Search Field Headings of Other Base* (*Ctrl-F 3*) KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietueen tarkistaminen § *Edit Actions* > *Check Record* (*Ctrl-U*) § Virheilmoitukset alapaneelin *1. Messages*

Tietueen tarkistaminen § *Edit Actions* > *Check Record* (*Ctrl-U*) § Virheilmoitukset alapaneelin *1. Messages* -välilehdellä § Lista Alephin tekemistä tarkistuksista Metiva-wikissä § https: //wiki. helsinki. fi/pages/viewpage. action? page. Id=92541796 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Tietuehistoria § *Edit Actions* > *View Record’s Cataloguers* § Tietueet haettavissa tietuehistorian perusteella CAT-haulla

Tietuehistoria § *Edit Actions* > *View Record’s Cataloguers* § Tietueet haettavissa tietuehistorian perusteella CAT-haulla (*Search* > *Find* > *1. Advanced Search* > *CAT (tunnus tai pvm)*) § Tunnuksella ja päiväyksellä haettaessa käytettävä *Words Adjacent* -valintaa § Tunnus ja päivämäärä katkaistavissa kysymysmerkillä § Päivämäärä muodossa vvvvkkpp KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Kysymyksiä? Kommentteja? melinda-posti@helsinki. fi http: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/ KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Kysymyksiä? Kommentteja? [email protected] fi http: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/ KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Aleph-luettelointi – käytännön harjoituksia KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Aleph-luettelointi – käytännön harjoituksia KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

1. Aloitus § Kirjaudu omilla tunnuksillasi sisään Alephiin § Vaihda salasanasi, jos et ole

1. Aloitus § Kirjaudu omilla tunnuksillasi sisään Alephiin § Vaihda salasanasi, jos et ole sitä jo tehnyt KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Yleistä § Tehdään harjoitukset tuotanto-Melindassa, koska testiympäristö on liian erinäköinen § Harjoituksissa muokataan tietueita,

Yleistä § Tehdään harjoitukset tuotanto-Melindassa, koska testiympäristö on liian erinäköinen § Harjoituksissa muokataan tietueita, jotka löytyvät sanahaulla testitietue – uusiin harjoitustietueisiin merkitään tämä teksti huomatuskenttään: 500 $a. Testitietue § Uusia tietueita tehdessä saa mielellään tehdä ihan oikeitakin tietueita, näihin ei toki tarvitse ’Testitietue’ -huomautusta § Katselkaa, kokeilkaa ja kysykää rohkeasti! KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

2. Haut § Tutustu Alephin hakutoimintoihin esimerkiksi seuraavasti: § Hae jotain teosta § §

2. Haut § Tutustu Alephin hakutoimintoihin esimerkiksi seuraavasti: § Hae jotain teosta § § tekijällä ISBN: llä nimekkeellä julkaisijan ja vuoden yhdistelmällä § Selaile asiasana-hakemistoja ja nimeke-hakemistoa § Hae oman kirjastosi/jonkun muun kirjaston tietueita (LOW-haku) § Hae henkilöä tai yhteisöä Asterista KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

3. Tietokantatunnukset § Avaa (jokin) tietue luettelointitilaan § Lisää tietueeseen kirjastosi tietokantatunnus (LOW-tagi) §

3. Tietokantatunnukset § Avaa (jokin) tietue luettelointitilaan § Lisää tietueeseen kirjastosi tietokantatunnus (LOW-tagi) § Katso samaa tietuetta Melindan OPACissa (http: //melinda. kansalliskirjasto. fi) § Poista tietokantatunnus KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

4. Luettelointi – tietueen muokkaaminen § Avaa jokin testitietue § Muokkaa tietuetta eri tavoin:

4. Luettelointi – tietueen muokkaaminen § Avaa jokin testitietue § Muokkaa tietuetta eri tavoin: § § § Muuta jotain kiinteämittaista kenttää Poista jokin kenttä Muokkaa jotain kenttää Lisää uusia kenttiä Tarkista tietue § Tallenna muokkaamasi tietue KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

5. Luettelointi – uudet tietueet § Luo uusi harjoitustietue käyttämällä jotain tallennusalustaa (template) §

5. Luettelointi – uudet tietueet § Luo uusi harjoitustietue käyttämällä jotain tallennusalustaa (template) § Muokkaa ja tallenna § Luo uusi harjoitustietue *New Record* -toiminnolla § Muokkaa ja tallenna § Lue uusi harjoitustietue poimimalla jostain etäkannasta § Siivoa, muokkaa ja tallenna KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

6. Apuvälineet § Kokeile asiasanojen, henkilö- ja yhteisöauktoriteettien poimimista / tarkistamista Asterista KANSALLISKIRJASTO -

6. Apuvälineet § Kokeile asiasanojen, henkilö- ja yhteisöauktoriteettien poimimista / tarkistamista Asterista KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

melinda-posti@helsinki. fi http: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/ KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

[email protected] fi http: //wiki. helsinki. fi/display/Metiva/ KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut