Alan Etkili Transistrler FieldEffect Transistors FET 1 FET

  • Slides: 45
Download presentation
Alan Etkili Transistörler (Field-Effect Transistors) (FET) 1

Alan Etkili Transistörler (Field-Effect Transistors) (FET) 1

FET Alan Etkili Transistörler (FET) (Field-Effect Transistors), BJT’ler ile birçok noktada benzerlikler gösterirken, bazı

FET Alan Etkili Transistörler (FET) (Field-Effect Transistors), BJT’ler ile birçok noktada benzerlikler gösterirken, bazı noktalarda ise farklılıklar sergilemektedir. Benzerlikleri: • Kuvvetlendirme • Anahtarlama • Empedans uygunlaştırma Farklılıkları: • FET’ler voltaj kontrollü iken BJT’ler ise akım kontrollüdür. • FET’ler daha yüksek bir giriş direncine sahip iken BJT’ler ise daha yüksek kazançlara sahiptir. • FET’ler IC olarak daha kolay üretilebilirler ve sıcaklık değişimlerine daha az duyarlıdırlar. 2

FET Tipleri • JFET–– JFET Junction Field-Effect Transistor • MOSFET –– Metal-Oxide Field-Effect Transistor

FET Tipleri • JFET–– JFET Junction Field-Effect Transistor • MOSFET –– Metal-Oxide Field-Effect Transistor §D-MOSFET –– Depletion MOSFET (Azaltıcı Tip) §E-MOSFET –– Enhancement MOSFET (Çoğaltıcı Tip) 3

JFET’in Yapısı JFET’ler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. • n-kanal • p-kanal n-kanal en çok

JFET’in Yapısı JFET’ler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. • n-kanal • p-kanal n-kanal en çok tercih edilen JFET tipidir. JFET’lerin 3 adet terminalleri mevcuttur. • Akıtıcı - Drain (D) ve Kaynak - Source (S) n-kanalına bağlanırken, • Kapı - Gate (G) ise p-tipi malzemeye bağlanır. 4

Bir JFET’in Temel Çalışma Prensibi JFET’in çalışma prensibi bir musluğa benzetilebilir. Kaynak – Source:

Bir JFET’in Temel Çalışma Prensibi JFET’in çalışma prensibi bir musluğa benzetilebilir. Kaynak – Source: Basınçlı su, akıtıcı-kaynak voltajının negatif kutbundaki elektron birikmesini temsil etmektedir. Akıtıcı – Drain: Uygulanan voltajın pozitif kutbundaki elektron (yada delik) azlığını temsil eder. Kapı – Gate: Suyun akışını kontrol eden bir vana gibi kapı terminali nkanalının genişliğini kontrol eder. Böylece akıtıcıya geçecek olan yük kontrolü yapılmış olur. 5

JFET’in Çalışma Karakteristikleri Bir JFET’in çalışma şartlarının belirlenmesinde üç temel durum söz konusudur. •

JFET’in Çalışma Karakteristikleri Bir JFET’in çalışma şartlarının belirlenmesinde üç temel durum söz konusudur. • • • VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken VGS < 0, VDS pozitif değerde Voltaj kontrollü direnç. 6

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken VGS =

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken VGS = 0 ve VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken üç durum söz konusudur. • p-tipi kapı ile n-tipi kanal arasındaki fakirleşmiş bölge (depletion region), n-kanalın içerisindeki elektronlar ile p-tipi kapı içerisindeki deliklerin birleşmesi sonucu bir artış göstermeye başlar. • Fakirleşmiş bölgenin büyümesi, n-tipi kanalın direncinin artmasına yani daralmasına neden olur. • n-tipi kanalın direncinin artması, kaynak-akıtıcı arasındaki (ID) akımda da bir artışa neden olur. Çünkü VDS artmaktadır. 7

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken Kısılma -

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken Kısılma - Pinch Off Eğer VGS = 0 iken VDS hala daha pozitif bir değere artırılmaya devam ederse, fakirleşmiş bölge n-tipi kanalı kapatacak kadar genişler. Bunun sonucunda n-tipi kanaldaki ID akışı kesilir. 8

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken (Doyum-Saturasyon) Kısılma

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS = 0, VDS 0’dan pozitif değerlere doğru yükseltilirken (Doyum-Saturasyon) Kısılma – pinch-off noktasında: • VGS deki herhangi bir artış ID‘nin değerinde bir değişikliğe neden olmaz. Kısılma noktasındaki VGS Vp olarak adlandırılır. • ID doyumda yada maksimum değerindedir ve IDSS olarak isimlendirilir. • Kanalın omik direnci maksimum düzeydedir. 9

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS < 0, VDS pozitif bir değerde VGS ‘in daha negatif

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS < 0, VDS pozitif bir değerde VGS ‘in daha negatif bir değere inmesi fakirleşmiş bölgede bir artışa neden olacaktır. Boylestad and Nashelsky Electronic Devices and Circuit Theory 10 Copyright © 2006 by Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458 All rights reserved.

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS < 0, VDS pozitif bir değerde: ID < IDSS VGS

JFET’in Çalışma Karakteristikleri VGS < 0, VDS pozitif bir değerde: ID < IDSS VGS negatif oldukça: • JFET daha düşük bir değerde kısılmaya (Vp). • VDS arttıkça ID azalacaktır. • ID 0 A olduğundaki VGS değeri Vp yada VGS(off) olur. 11

JFET’in Çalışma Karakteristikleri Voltaj-Kontrollü Direnç Kısılma noktasının solunda kalan bölge omik bölge –triyod bölge

JFET’in Çalışma Karakteristikleri Voltaj-Kontrollü Direnç Kısılma noktasının solunda kalan bölge omik bölge –triyod bölge olarak adlandırılır. Bu bölümde JFET değişken bir direnç gibi kullanılabilir. Burada VGS akıtıcı-kaynak direnci (rd)’yi kontrol eder. VGS daha negatif oldukça (rd)’nin değeri artar. 12

p-kanal JFET de aynen n-kanal JFET gibi davranır sadece kutuplama ve akım yönleri terstir.

p-kanal JFET de aynen n-kanal JFET gibi davranır sadece kutuplama ve akım yönleri terstir. 13

p-kanal JFET Karakteristikleri VGS pozitif olarak arttıkça; • • • Fakirleşmiş bölge büyür, ID

p-kanal JFET Karakteristikleri VGS pozitif olarak arttıkça; • • • Fakirleşmiş bölge büyür, ID azalır (ID < IDSS) Kısılma anında ID = 0 A VDS daha yüksek değerlere ulaştığında VDS > VDSmax değerine ulaştığında JFET kırıma uğrar ve ID kontrolsüz olarak artışına devam eder. 14

JFET’in Elektriksel Sembolü 15

JFET’in Elektriksel Sembolü 15

JFET Transfer Karakteristikleri JFET’in giriş-çıkış ilişkisini veren transfer karakteristikleri BJT’de olduğu gibi düzgün değildir.

JFET Transfer Karakteristikleri JFET’in giriş-çıkış ilişkisini veren transfer karakteristikleri BJT’de olduğu gibi düzgün değildir. Bir BJT’de, IB (input) ile IC (output) arasındaki ilişkiyi tanımlar. JFET’te ise, giriş VGS (input) ile çıkış ID (output) arasındaki ilişki biraz daha komplekstir: 16

JFET Transfer Eğrisi JFET’lerde transfer eğrisi ID – VGS göre belirlenir. 17

JFET Transfer Eğrisi JFET’lerde transfer eğrisi ID – VGS göre belirlenir. 17

FET’li Kuvvetlendiricilerin Kutuplanması Bir FET’li kuvvetlendiricinin kutuplanması için temel olarak üç yol vardır: •

FET’li Kuvvetlendiricilerin Kutuplanması Bir FET’li kuvvetlendiricinin kutuplanması için temel olarak üç yol vardır: • Gerilim bölücü, • Kaynak kutuplama • Kendiliğinden kutuplama (self bias)

Gerilim bölücülü kutuplama: • Girişte kapıdaki kutuplama miktarı gerilim bölücü dirençler R 1 ve

Gerilim bölücülü kutuplama: • Girişte kapıdaki kutuplama miktarı gerilim bölücü dirençler R 1 ve R 2 ile belirlenmektedir. • Kapı kutuplaması, kapı ve kaynak gerilimleri arasındaki farktır (Vgs). • Bu gerilim doğrudan kapı ve kaynak arasından ölçülebildiği gibi her bir voltajın tek ölçülmesi ve birbirinden çıkarılması yoluyla da belirlenebilir.

Kaynak kutuplamalı FET’li kuvvetlendirici: • Bu kutuplama da ikinci bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynak kutuplamalı FET’li kuvvetlendirici: • Bu kutuplama da ikinci bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. • Bu yüzden bu kutuplama pek fazla kullanılmamaktadır. • İkinci bir güç kaynağının FET’in kaynak ucuna bağlanmasından dolayı bu isimle anılmaktadır.

Kendiliğinden kutuplamalı FET’li kuvvetlendirici: • Burada kutuplama, Rs direnci üzerindeki gerilim düşümüyle sağlanmaktadır. •

Kendiliğinden kutuplamalı FET’li kuvvetlendirici: • Burada kutuplama, Rs direnci üzerindeki gerilim düşümüyle sağlanmaktadır. • Rs üzerindeki gerilim düşümü kaynak-kapı jonksiyonunu ters yönde kutuplamaktadır. • Akıtıcı (drain) akımı akmazsa kutuplama sağlanamayacak, akım akışı artarsa kutuplama da sağlanmış olacaktır. • Bu etki aynı zamanda kazancın düşmesine de yol açmaktadır.

FET’lerin Çalışma noktalarının bulunması Örnek: Şekildeki JFET devresi için Q çalışma noktasını ve buradaki

FET’lerin Çalışma noktalarının bulunması Örnek: Şekildeki JFET devresi için Q çalışma noktasını ve buradaki IDQ , VGSQ ve VDSQ değerlerini bulunuz.

JFET Veri Sayfaları Elektriksel Karakteristikler 28

JFET Veri Sayfaları Elektriksel Karakteristikler 28

JFET Kılıf Gösterimi ve Terminal Tanımlamaları 29

JFET Kılıf Gösterimi ve Terminal Tanımlamaları 29

MOSFET’ler, JFET’lere benzer özellikler içerirler. Ayrıca başka faydalı özellikleri de mevcuttur. İki tip MOSFETmevcuttur:

MOSFET’ler, JFET’lere benzer özellikler içerirler. Ayrıca başka faydalı özellikleri de mevcuttur. İki tip MOSFETmevcuttur: • • Azaltıcı-Tip (Kanal ayarlamalı)(Depletion-Type) Çoğaltıcı-Tip (Kanal oluşturmalı)(Enhancement-Type) 30

Azaltıcı (Depletion) -Type MOSFET Yapısı Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış

Azaltıcı (Depletion) -Type MOSFET Yapısı Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış malzemeye bağlanmıştır. Bu n-tipi bölgeler birbirleriyle bir n-tipi kanal vasıtasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu n-tipi kanal ince bir izolatör katman olan Si. O 2 vasıtasıyla kapı gate (G) ucuna bağlanmıştır. n-tipi katkılandırılmış malzeme p-tipi katkılandırılmış malzemenin üzerine yerleştirilir. Bu p-tipi katkılandırılmış malzemenin de bir alt tabaka terminal bağlantısı substrate (SS) mevcuttur. 31

Temel MOSFET Çalışma Bölgeleri Bir azaltıcı-tip MOSFET iki modda işlem yapar: • • Azaltıcı

Temel MOSFET Çalışma Bölgeleri Bir azaltıcı-tip MOSFET iki modda işlem yapar: • • Azaltıcı mod Çoğaltıcı mod 32

Azaltıcı-Tip MOSFET Azaltıcı Mod Çalışması Azaltıcı Mod Karakteristikleri JFET ile benzerlikler gösterir. • •

Azaltıcı-Tip MOSFET Azaltıcı Mod Çalışması Azaltıcı Mod Karakteristikleri JFET ile benzerlikler gösterir. • • VGS = 0 V olduğunda ID = IDSS VGS < 0 V olduğunda ID < IDSS 33

Azaltıcı-Tip MOSFET Çoğaltıcı Mod Çalışması Çoğaltıcı Mod • • • VGS > 0 V

Azaltıcı-Tip MOSFET Çoğaltıcı Mod Çalışması Çoğaltıcı Mod • • • VGS > 0 V ID , IDSS ‘nin üstü değerlere ulaşır. Transfer eğrisi: VGS bu çalışma modunda pozitif değere sahiptir. 34

p-Kanal Azaltıcı-Tip MOSFET 35

p-Kanal Azaltıcı-Tip MOSFET 35

Veri Sayfası Elektriksel Karakteristikleri Maximum Ratings 36

Veri Sayfası Elektriksel Karakteristikleri Maximum Ratings 36

Çoğaltıcı-Tip MOSFET Yapısı • Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış bölgeler

Çoğaltıcı-Tip MOSFET Yapısı • Akıtıcı drain (D) ve kaynak source (S) n-tipi katkılandırılmış bölgeler ile bağlantılıdır. Bu n-tipi katkılandırılmış bölgeler birbirleriyle bir n-tipi kanal ile bağlantılı değildir. • Kapı gate (G) p-tipi bir yüzey ile Si. O 2 ’ten oluşan bir izolasyon katı vasıtasıyla bağlantılıdır. • n-tipi katkılandırılmış yüzey p-tipi katkılandırılmış alt tabaka ile bağlantılıdır. p-tipi katkılandırılmış alt tabaka da substrate (SS) terminali ile bağlantılıdır. 37

Çoğaltıcı-Tip MOSFET’in Temel İşlem Modu Çoğaltıcı-tip MOSFET sadece çoğaltıcı modda işlem yapar. • VGS

Çoğaltıcı-Tip MOSFET’in Temel İşlem Modu Çoğaltıcı-tip MOSFET sadece çoğaltıcı modda işlem yapar. • VGS her zaman pozitiftir. • VGS arttıkça, ID artacaktır. • VDS artarken VGS sabit tutulursa, ID doyuma gider (IDSS) , VDSsat noktasına doyuma ulaşır. 38

Çoğaltıcı-Tip MOSFET Transfer Eğrisi Verilen bir VGS için ID : Burada: VT = MOSFET’in

Çoğaltıcı-Tip MOSFET Transfer Eğrisi Verilen bir VGS için ID : Burada: VT = MOSFET’in eşik voltajı k’n= elektron hareketliliği oksit kalınlığı oksit geçirgenliği oksit kapasitansı VDSsat aşağıdaki gibi bulunabilir: 39

p-Kanal Çoğaltıcı-Tip MOSFET p-kanal çoğaltıcı-tip MOSFET, n-kanala benzerlikler gösterir. Akım yönleri ve kutuplamalar ters

p-Kanal Çoğaltıcı-Tip MOSFET p-kanal çoğaltıcı-tip MOSFET, n-kanala benzerlikler gösterir. Akım yönleri ve kutuplamalar ters yöndedir. 40

MOSFET Sembolleri 41

MOSFET Sembolleri 41

Veri Sayfası Elektriksel Karakteristikler 42

Veri Sayfası Elektriksel Karakteristikler 42

VMOS Devreleri (Güç MOSFET’leri) VMOS (dikey-vertical MOSFET) eleman yüzeyinin daha çok kullanılabildiği bir yapıyı

VMOS Devreleri (Güç MOSFET’leri) VMOS (dikey-vertical MOSFET) eleman yüzeyinin daha çok kullanılabildiği bir yapıyı sunmaktadır. Avantajları • VMOS ısı yalıtımı için daha fazla bir yüzeyin kullanımı sayesinde daha yüksek bir akım akışı sağlar. • VMOS ayrıca daha hızlı anahtarlama özelliklerine sahiptir. 43

CMOS Devreleri CMOS (tümleşikcomplementary MOSFET) hem p-kanal hem de n-kanal MOSFET’leri aynı alt tabaka

CMOS Devreleri CMOS (tümleşikcomplementary MOSFET) hem p-kanal hem de n-kanal MOSFET’leri aynı alt tabaka üstünde bir arada kullanmaktadır. Avantajları • • • Daha yüksek giriş empedansı Daha hızlı anahtarlama Düşük güç tüketimi 44

Özet Tablosu 45

Özet Tablosu 45