Alak suresi meali Kuran Kerim Genel anlam ahs

  • Slides: 3
Download presentation
 ﻳﻢ ﺍﺍ ﺍﻟ … Alak suresi meali Kuran-ı Kerim Genel anlam Şahıs anlam

ﻳﻢ ﺍﺍ ﺍﻟ … Alak suresi meali Kuran-ı Kerim Genel anlam Şahıs anlam (2000 -13, -14, -15) ﴾١﴿ ﺍﺫﻱ ﺍ 1, 2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! ﴾٢﴿ ﺍﺍ adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. ﴾٣﴿ ﺍ 3, 4, 5. Oku! İnsana ﴾٤﴿ ﺍ ﺫﻱ ﴾٥﴿ ﺍ ﺍﺍ ﴾٦﴿ ﻍﻯ ﺍﺍ ﺍ ﴾٧﴿ ﺍﻥﻯ ﺍ ﴾٨﴿ ﻉﻯ ﺍﻟ ﻝﻯ bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir. 6, 7, 8. Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. (‘Bismillairrahmanirrahim’ de ) O insanı bir sarmal/bağ’dan yarattı Oku! Ve (o)senin Rabbin en ikram sahibidir O(dur) ki kalem ile/ bir üslup ile/ bir tarz ile… öğretti/ bildirdi Öğretti/ bildirdi insana neyi ki o bilmiyor 6, 7, 8. Gerçek şu ki, insan kendini yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. 1

 ﴾٩﴿ ﻩﻯ ﺍﺫﻱ 9, 10. Namaz kılarken (bak!) Gördün mü sen (şu)(nasıl ﴾١٠﴿

﴾٩﴿ ﻩﻯ ﺍﺫﻱ 9, 10. Namaz kılarken (bak!) Gördün mü sen (şu)(nasıl ﴾١٠﴿ ﺍﻯ ﺍ bir kulu (Peygamber'i da) engelliyor/önlüyor namazdan) menedeni Namaz kılınca bir kulu gördün mü? 2 - Bir kulu namaz kılıyor diye ﴾١١﴿ ﺍﺩﻯ ﻯ ﺍ 11, 12. Ne dersin, o ﻭﻯ ﺍﻟ (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa! ﴾١٣﴿ ﻯ Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa! ﴾١٤﴿ ﺭﻯ ﺍﻟ (Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi! Gördün mü (bak!)(peki) Ya! O doğru yolda ise Yahut takva ile emir olunduysa (buna rağmen o engelleyen) yalanlamış ve (onu engellemeyi) görev üstlenmiş gördün mü sen! ﻯ _üstlenmek, görev edinmek, yüz çevirmek, yönetimi ele almak Yoksa o Allah görüyor, bilmiyor mu? 2

 ﴾١٥﴿ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ 15, 16, 17, 18, 19. ﴾١٦﴿ ﺍﺍ ﺍ

﴾١٥﴿ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ 15, 16, 17, 18, 19. ﴾١٦﴿ ﺍﺍ ﺍ ﴾١٧﴿ ﺍ ﴾١٨﴿ ﺍ ﺍﻟ ﴾١٩﴿ ۩ ﺍ ﺍ Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş! Hayır! Eğer o vazgeçmezse onu o perçeminden yakalayacağız O yalancı ve günahkar perçeminden ve böyle(öyle) meclisler çağırıyor/toplantılar yapıyor _ﺍ seslenmek, davet etmek, (toplantıya) çağırmak, toplantı yapmak… (sonra) bizde zebanileri çağıracağız Hayır sen ona takılma! Rabbine secde et ve yaklaş! Şüphesiz ALLAH en doğrusunu bilir ve söyler. 3