Alajrven sivistystoimiala ALAJRVEN KAUPUNGIN JA VIMPELIN KUNNAN LIIKUNTA

  • Slides: 24
Download presentation
Alajärven sivistystoimiala ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA VIMPELIN KUNNAN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Hyvinvointi ja palvelut –

Alajärven sivistystoimiala ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA VIMPELIN KUNNAN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT Hyvinvointi ja palvelut – tehokas ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen – sujuvan arjen turvaamiseksi

Palvelun kuvaus liikuntapalvelut • Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana sivistys- ja vapaaaikatoimen palvelut itselleen ja

Palvelun kuvaus liikuntapalvelut • Alajärven kaupunki tuottaa vastuukuntana sivistys- ja vapaaaikatoimen palvelut itselleen ja ostopalvelusopimuksella Vimpelin kunnalle. • Liikuntapalvelujen perustehtävänä on tuottaa kuntalaisten omiin tarpeisiin pohjautuvia kunto- ja terveysliikuntapalveluja, kehittää liikuntapaikkoja ja tukea sekä edistää kolmannen sektorin omaehtoista liikuntapalvelujen tuotantoa. Liikuntapalvelut tuotetaan itse ja yhteistyössä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, perusturvan, kuntien sekä vapaa-aikapalveluja tuottavien sidosryhmien kanssa. • Edistetään perheliikuntaa ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, järjestämällä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotapahtumia kaupungin keskustassa ja eri kylillä

Palvelun kuvaus nuorisopalvelut • Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, omaehtoista toimintaa ja vahvistaa

Palvelun kuvaus nuorisopalvelut • Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, omaehtoista toimintaa ja vahvistaa nuorten itsenäistymistä, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä; • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tarjoamalla vaihtoehtoista toimintaa turvalliseen ja ohjattuun vapaa-ajanviettoon esim. kerhot, retket • Nuorisotilatoimintaa järjestään; Alajärven nuorisovintillä, Lehtimäen nuorisoseuralla ja Vimpelin nuorisotilassa • Nuorisoavustuksia jaetaan vuosittain nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien tukemiseen • Nuorisovaltuusto toimii Alajärvellä ja Vimpelissä (näkyvimpänä nuorisovaltuuston toimintana on osallistua nuorille suunnatun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen)

Vapaa-aika: liikunta- ja nuorisopalveluja markkinoidaan tehokkaasti, jolloin tiedetään mitä, missä ja milloin tapahtuu sekä

Vapaa-aika: liikunta- ja nuorisopalveluja markkinoidaan tehokkaasti, jolloin tiedetään mitä, missä ja milloin tapahtuu sekä tiedotetaan kuinka voi palvelut tavoittaa ja osallistua Palvelut mm. • tapahtumia • retkitoimintaa ja luontoliikuntaa • koulutuksia ja kursseja • kerho- ja leiritoimintaa • matalankynnyksen liikuntaryhmiä, jumppia, vesiliikuntaa, uimakouluja, liikuntaneuvontaa jne. • nuorisotilojen ”avoimet nuorten illat” –toimintaa • nuorisotyön yhteistyö koulujen kanssa Tiedottaminen ja markkinointi: Alajärven kaupungin nettisivuilla, paikallislehdissä, radiossa ja facebook - sivustoilla ym. somekanavissa sekä esitteiden muodossa.

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun ja millaista apua palvelusta voidaan saada • Asiakas

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun ja millaista apua palvelusta voidaan saada • Asiakas voi löytää vapaa-aika liikunta- tai nuorisopalvelujen kautta itselleen sopivan harrastusmahdollisuuden ja voi osallistua ohjattuun toimintaan tai viettää rentouttavaa vapaa-aikaa harrastaen itselleen mielekästä liikuntalajia tai muunlaista toimintaa esim. biljardin pelaamista, musiikin kuuntelua. • Toimintaa tapahtuu nuorisotiloissa ja liikuntatiloissa, uimahallissa, kentillä ja luontoreiteillä ryhmissä tai saaden myös yksilöllistä ohjausta esim. liikuntaneuvontaa (palveluketjua parhaillaan kehitellään liikuntapalvelujen ja perusturvan kanssa).

Kaupunki tarjoaa puitteet ja mahdollisuudet • Toimintaamme tukee hyvin liikuntapaikkarakentaminen ja voimme parantaa palvelujamme

Kaupunki tarjoaa puitteet ja mahdollisuudet • Toimintaamme tukee hyvin liikuntapaikkarakentaminen ja voimme parantaa palvelujamme vastaamaan asiakkaiden odotuksia, toiveita entistä paremmin tulevina vuosina. Uusi monitoimihalli valmistuu 2019 kesällä ja meillä on jo nyt valmiit hyvät tilat toimia uimahallilla, kuntosaleilla, jäähallilla, palloiluhallilla, koulujen liikuntatiloilla sekä kentillä ja luontoreiteillä. • Liikuntapaikoilta voi hakea vakiovuoroja ryhmäliikuntaan tai yksilölliseen liikunnanharrastamiseen.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Palvelun kuvaus Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä

Palvelun kuvaus Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Miten palveluihin hakeudutaan / päästään / joudutaan? Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä

Miten palveluihin hakeudutaan / päästään / joudutaan? Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun Selvitellään nuoren tilannetta ja ohjataan oikeisiin palveluihin. Asiakkuus

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun Selvitellään nuoren tilannetta ja ohjataan oikeisiin palveluihin. Asiakkuus jatkuu niin pitkään kuin nuori kokee tarvitsevansa tukea.

Millaista apua palvelusta voidaan saada Etsivä nuorisotyö on matalankynnyksen palveluohjausta. Etsivät voivat auttaa esimerkiksi

Millaista apua palvelusta voidaan saada Etsivä nuorisotyö on matalankynnyksen palveluohjausta. Etsivät voivat auttaa esimerkiksi jatkosuunnitelmien tekemisessä, urasuunnittelussa ja työnhaussa, harrastuksien löytämisessä ja toimeentuloon liittyvissä asioissa.

STARTTIPAJA LAITURI

STARTTIPAJA LAITURI

Palvelun kuvaus Starttipaja on suunnattu alueen 15– 25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ-

Palvelun kuvaus Starttipaja on suunnattu alueen 15– 25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Starttipaja tarjoaa 3 kk: n valmennusjaksoja, kokoontuminen joko neljänä päivänä viikossa (4 -5 h/pvä) tai sopimuksen mukaan. Starttivalmennusjaksot tarjoavat nuorille paikallisista tarpeista lähtevää, matalankynnyksen toimintaa sekä ohjausta kohti yksilöllisiä jatkopolkuja. Toiminnan keskiössä on yksilö- ja ryhmävalmennus. Valmennuksella pyritään vastaamaan nuorisotakuun tavoitteisiin kartoittamalla ja aktivoimalla nuoren työ- ja toimintakykyä yhdessä nuoren kanssa. Pääpainoina on sosiaalisen vahvistumisen tukeminen sekä arjenhallinnan kehittyminen asiakaslähtöisesti.

Miten palveluihin hakeudutaan / päästään / joudutaan Nuoret ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta

Miten palveluihin hakeudutaan / päästään / joudutaan Nuoret ohjautuvat starttipajalle TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta useimmiten kuntouttavan työtoiminnan lähetteellä. Ohjautuminen starttipajavalmennukseen voi tapahtua myös ilman viranomaisen lähetettä esimerkiksi etsivän nuorisotyön kautta tai omatoimisesti ottamalla yhteyttä Laituriin.

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen valmennussuunnitelma nuoren tarpeiden ja

Mitä tapahtuu, kun asiakas tulee palveluun Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen valmennussuunnitelma nuoren tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Nuoren tavoitteiden seurantaa sekä itsearviointia tehdään asiakkaan ja starttipajatyöntekijän kanssa kirjallisesti koko pajajakson ajan. Nuori saa jakson aikana yksilöllistä tukea myös asioidensa hoitamiseen ja oikeiden palveluiden löytämiseen. Pajajakson lopulla on seurantapalaveri yhteistyössä sosiaalitoimen ja TE-palvelujen kanssa, jolloin käydään läpi nuoren jatkosuunnitelma. Nuoren tilannetta ja tavoitteissa edistymistä seurataan jälkituen avulla kolmen kuukauden ajan.

Millaista apua palvelusta voidaan saada? Starttivalmennuksen tavoitteena on antaa nuorelle tukea sosiaaliseen vahvistumiseen, arjenhallinnan

Millaista apua palvelusta voidaan saada? Starttivalmennuksen tavoitteena on antaa nuorelle tukea sosiaaliseen vahvistumiseen, arjenhallinnan kehittymiseen sekä työ- ja koulutusvalmiuksien edistämiseen. Palveluohjausta ja yksilöityjä jatkopolkuja. Nuorilla on myös mahdollisuus tutustua erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin seutukunnissa ja löytää myös sitä kautta sisältöä päiviin.

Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli Nuorten palveluja ollaan kehittämässä ja toteuttamassa Ohjaamotoimintaa ollaan käynnistämässä vuoden 2018 kesä-syyskauden

Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli Nuorten palveluja ollaan kehittämässä ja toteuttamassa Ohjaamotoimintaa ollaan käynnistämässä vuoden 2018 kesä-syyskauden aikana. (Parhaillaan ollaan tiloja kartoittamassa)

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli Käynnistyy syyskuussa Ohjaamon aukioloaikoina paikalla ovat: § Etsivä nuorisotyö

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli Käynnistyy syyskuussa Ohjaamon aukioloaikoina paikalla ovat: § Etsivä nuorisotyö § TE-toimisto § kolmas asiantuntija kiertävä: Nuorisopalvelut, työpaja, Sote -palvelut, 4 H/Aputiimit Aiemmin luotu jo Työllisyys-, koulutus ja Helppi-tiimit. Tiimit tuottavat Pop. Up-tapahtumia ja hyödyntävät ohjaamo-alustaa toiminnassaan

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamon palveluohjaus tarkoittaa: Asiakkaan tilanteen kartoitus, ohjaaminen palveluihin rinnalla kulkien, asiakasta

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamon palveluohjaus tarkoittaa: Asiakkaan tilanteen kartoitus, ohjaaminen palveluihin rinnalla kulkien, asiakasta ei luukuteta, yhden luukun periaate, hyvä vastaanottaminen Ohjaamon perustamiskulut: § laitehankinnat (tietokone, tulostin, älykännykkä) § kalustehankinnat § markkinointi (osa ohjaamoista painattanut Ohjaamo-paitoja, kyniä tms. )

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli • Matalan kynnyksen, maksuton ohjaus- ja neuvontapiste kaikille alle

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli • Matalan kynnyksen, maksuton ohjaus- ja neuvontapiste kaikille alle 30 v Alajärven ja Vimpelin asukkaille • Kohderyhmiä mm. opiskelijat, työttömät, kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt • Ennaltaehkäisevä ja leimaamaton palvelupiste • Ohjaamo Alajärvi-Vimpeli kuuluu Etelä-Pohjanmaan ohjaamoverkostoon Tavoitteet: • Nuoren palvelupolun ja koulutukseen / työhön siirtymisen nopeutuminen • Työllisyyden parantuminen • Palvelujen tunnettavuuden lisääntyminen alueen asukkaiden parissa • Toimijaverkoston yhteistyön lisääntyminen --> asiakasohjautuvuus selkeytyy, päällekkäinen työ poistuu • Pitkällä aikavälillä yksinäisyys vähenee, yhteisöllisyys lisääntyy

Esityssuunnitelma K. Kivelä Aukioloajat, markkinointi ja tilat: • Avoinna 1 -2 iltapäivää viikossa, säännöllisesti

Esityssuunnitelma K. Kivelä Aukioloajat, markkinointi ja tilat: • Avoinna 1 -2 iltapäivää viikossa, säännöllisesti (tarkentuu syksyllä) • Aukioloja lisätään tarvittaessa • Tiloissa pitää olla useampi yksityinen työtila eri asiantuntijoiden käyttöön ja lisäksi yhteinen, isompi kokoontumistila • Tietokone ja tulostin asiakaskäyttöön • Ohjaamolla oma sähköposti, puhelin, somekanavat

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamossa toimivat tahot ja Ohjaamon palvelut: • TE-palvelut: ammatinvalinnanohjaus, nuorten asiantuntija,

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamossa toimivat tahot ja Ohjaamon palvelut: • TE-palvelut: ammatinvalinnanohjaus, nuorten asiantuntija, yritysneuvoja, työnhakemiseen ja urasuunnitteluun liittyvät palvelut • Starttipaja Laituri: palveluohjaus, avointa ryhmätoimintaa sovitusti, popup-tapahtumia • Etsivä Nuorisotyö: palveluohjaus • Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut: palveluohjaus, toimintojen jalkautuminen ohjaamoon kohderyhmän tavoittamiseksi, avointa ryhmätoimintaa • Se. AMK / maakuntakorkeakoulu: Korkeakoulu-opintoneuvonta, tentin valvonnat, muut toiminnat hakuajat huomioiden • Sopeva: oppisopimusohjaus, koulutusneuvonta • Hankkeet, esim. Aputiimi: palveluohjaus • KELA: etäpalvelusopimuksella • Sote-palvelut

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo-toiminnan sisältö: • Aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa aikaa varaamatta ja

Esityssuunnitelma K. Kivelä Ohjaamo-toiminnan sisältö: • Aukioloaikoina saa ohjausta ja neuvontaa aikaa varaamatta ja ilman lähettävää tahoa monialaisesti • Työtä tehdään moniammatillisella yhteistyöllä. Palvelun sujuvuus korostuu • Esimerkkejä toiminnasta: Rekry-tapahtumat, CVklinikat, koulutusmahdollisuuksien esittelyt, opiskelijavierailut, hyvinvointia ja itsenäistä elämää tukevat teemat kuten asuminen, rahankäyttö, asiointi

Esityssuunnitelma K. Kivelä Yhteistyötahot: • JPYP, Jami, Lukio, Yläkoulu, • Kansalaisopisto, Musiikkiopisto, Kirjasto, Nelimarkkamuseon

Esityssuunnitelma K. Kivelä Yhteistyötahot: • JPYP, Jami, Lukio, Yläkoulu, • Kansalaisopisto, Musiikkiopisto, Kirjasto, Nelimarkkamuseon palvelut • Työpajat Apaja ja Kipinä • Seurakunta • Yhdistykset esim. MLL, urheiluseurat, Nelimartat, 4 H • Talous- ja velkaneuvonta • Nuorisovaltuustot