Aktywno i samowystarczalno osb niepenosprawnych Trudnoci w codziennym

  • Slides: 10
Download presentation
Aktywność i samowystarczalność osób niepełnosprawnych

Aktywność i samowystarczalność osób niepełnosprawnych

Trudności w codziennym życiu • Korzystanie z internetu przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Trudności w codziennym życiu • Korzystanie z internetu przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności sprawia wiele problemów. Powstała nawet akcja „Godzina bez myszy”, którą obchodzi się 15 maja, by uświadomić projektantom serwisów www, że potrzeby użytkowników z niepełnosprawnością należy brać pod uwagę przy tworzeniu stron. W Polsce niepełnosprawni mają utrudniony dostęp do systemu nauczania, brak odpowiedniej kadry, bariery architektoniczne szkół itp.

Radzenie sobie w życiu codziennym • Dzieci z autyzmem poprzez tablety czy inne urządzenia

Radzenie sobie w życiu codziennym • Dzieci z autyzmem poprzez tablety czy inne urządzenia elektroniczne potrafią pokazać czego potrzebują, nauczyły się porozumiewać w inny sposób. Firmy takie jak HP i Apply już zaczęły przygotowywać aplikacje, które mają pomóc w rozwoju dzieciom specjalnej troski

 • Edukacja osób niepełnosprawnych • Aby zniwelować te trudności polski rząd stara się

• Edukacja osób niepełnosprawnych • Aby zniwelować te trudności polski rząd stara się wprowadzać zmiany jak np. : indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, odroczenie obowiązku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych, którzy powinni zacząć naukę w pierwszej klasie, jeśli jest taka potrzeba nawet do 10 roku życia.

 • W wielu przypadkach barierą do podjęcia edukacji przez osoby niepełnosprawne jest brak

• W wielu przypadkach barierą do podjęcia edukacji przez osoby niepełnosprawne jest brak środków finansowych. Dotyczy to głównie ludzi starających się o wyższe wykształcenie. Do nich skierowany jest między innymi program Aktywny Samorząd, który wśród różnych form pomocy, oferuje m. in. dofinansowania na zakup protez czy sprzętu do pracy.

Poprawa jakości życia • • Duża pomocą dla osób niepełnosprawnych stało się przygotowanie większej

Poprawa jakości życia • • Duża pomocą dla osób niepełnosprawnych stało się przygotowanie większej ilości miejsc parkingowych. Ludzie mający trudności z poruszaniem się mają wielki problem z dojściem do domu czy do sklepu Dopłaty do biletów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów pozwalają na zmniejszenie kosztów trudnego życia

Poprawa bezpieczeństwa • Dzięki takim wydarzeniom jak organizowanie gry miejskiej w Katowicach „Bezpieczeństwo bez

Poprawa bezpieczeństwa • Dzięki takim wydarzeniom jak organizowanie gry miejskiej w Katowicach „Bezpieczeństwo bez barier”, której celem jest przybliżenie jej uczestnikom informacji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich potrzeby. Ważnym aspektem gry organizowanej w przestrzeni miejskiej jest również integracja społeczna pomiędzy osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, zmiana ewentualnych negatywnych relacji i uprzedzeń oraz pokonywanie barier mentalnych.

Stereotypy • W Polsce jest blisko 3, 4 mln osób niepełnosprawnych, w tym 2,

Stereotypy • W Polsce jest blisko 3, 4 mln osób niepełnosprawnych, w tym 2, 1 mln w wieku produkcyjnym. Spośród nich pracuje zaledwie 465 tys. (27, 3%). Choć z każdym rokiem wskaźnik ten się poprawia, to wciąż daleko nam do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie zatrudnienie niepełnosprawnych wynosi około 50%. Sprawia to stereotypowe myślenie na temat osób niepełnosprawnych. Pracodawcy zobowiązani są do zatrudnienia niepełnosprawnych w liczbie odpowiadającej minimum 6% ich personelu, lecz i tak większość decyduje się na płacenie składek, mimo dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Prawdopodobnie dlatego, że dochodzą do tego stereotypy na temat niskiej wydajności pracy oraz niskich kwalifikacji osób niepełnosprawnych, co jest oczywiście nieprawdą.

 • Kolejnym stereotypem okazuje się, że na nasze zdanie o niepełnosprawnych i niepełnosprawności

• Kolejnym stereotypem okazuje się, że na nasze zdanie o niepełnosprawnych i niepełnosprawności ma wpływ: wygląd niepełnosprawnych, nasze doświadczenie w kontaktach z nimi oraz opinie innych. Osoby ankietowane powiązały swoje uprzedzenia wyłącznie z uszkodzeniem narządu ruchu, kalectwem widocznym od razu, przy pierwszym kontakcie z taka osobą. A tymczasem, od lat największą grupą osób z kategorią inwalidztwa są chorzy na choroby układu krążenia, co nie ma odbicia w społeczeństwie. Taki obraz wywołuje raczej litość niż chęć niesienia pomocy Niepełnosprawni z problemami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym są najbardziej negatywnym obrazem, pewnie dlatego, że ludzie nie maja doświadczenia, wiedzy czy też posiadają błędne informacje. Krąży stereotyp , że takie osoby są agresywne, co jest zupełnie niezgodne z prawdą. • Przez takich ludzi osoby te są wykluczane ze społeczeństwa i nie maja szansy otworzyć się na świat. Nie ma racjonalnych powodów, aby się ich bać, więc lepiej zastanowić się nad naszym zachowaniem i zaakceptować osoby niepełnosprawne.

Akceptujmy trochę innych ludzi w środowisku ; ) Otwórzmy się… To apel pełnosprawnej Oli,

Akceptujmy trochę innych ludzi w środowisku ; ) Otwórzmy się… To apel pełnosprawnej Oli, która chce pomóc swojej autystycznej siostrze, odtrącanej przez rówieśników.