AKTIVN SENIOR AKTIVN SENIOR AKTIVN SENIOR Npad na

  • Slides: 31
Download presentation
AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou

AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou tvoří dva strážníci. Skupina prevence celoročně organizuje preventivní aktivity jak pro širokou veřejnost, tak aktivity pro školy mateřské, základní, částečně střední a aktivity zaměřené na seniory. Na organizaci a realizaci se mimo MP Prostějov podíleli: Ø Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Ø Zdravé město Prostějov Ø Městská knihovna Ø Policie ČR Ø Hasičský záchranný sbor Ø TRIVIS střední veřejnoprávní škola Ø Střední zdravotnická škola Ø Český svaz ochránců přírody IRIS Ø Žáci a studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a Reálného gymnázia

AKTIVNÍ SENIOR 24. května 2016 proběhl 2. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro seniory z Prostějova

AKTIVNÍ SENIOR 24. května 2016 proběhl 2. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro seniory z Prostějova a okolí, kteří dosáhli 60 let věku. 1. ročník proběhl v roce 2015, kdy byla akce projektem, jenž se neúspěšně ucházel o dotaci u MVČR (posléze u Olomouckého kraje).

AKTIVNÍ SENIOR Cíl akce: Formou zábavné soutěže seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění

AKTIVNÍ SENIOR Cíl akce: Formou zábavné soutěže seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění jejich osobního bezpečí na veřejnosti i ve svém bydlišti. Soutěžící plnili 15 úkolů, které byly uzpůsobeny jejich věku (dopravní předpisy, první pomoc, bezpečnost při jízdě na kole a jeho bezpečné uzamykání, bezpečnost doma i na veřejnosti, ochrana životního prostředí, poznání památek Prostějovska apod. a dvě sportovní disciplíny). Doplňkový program – přednáška ve hvězdárně, která sídlí v parku kde soutěž probíhala a nabídla své prostory zdarma k využití (elektřina, sociální zázemí), dále chůze se severskými holemi pod dohledem lektorky a předvedení sebeobrany studenty TRIVISu. Akce probíhala v přírodě v prostorách parku. V případě nepříznivého počasí byla připravena alternativa v prostorách přilehlé základní školy.

AKTIVNÍ SENIOR SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: 1. Městská policie – střelnice 2. Městská policie – bezpečná

AKTIVNÍ SENIOR SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: 1. Městská policie – střelnice 2. Městská policie – bezpečná jízda na kole, uzamykání kol do bezpečnostních stojanů 3. Policie ČR – dopravní předpisy 4. Policie ČR – prevence (zajištění osobního bezpečí obecně) 5. HZS – prevence požární ochrany 6. HZS – ochrana obyvatel doma i mimo své bydliště 7. ČSOP Iris – poznávání přírodnin, ochrana přírody 8. ČSOP Iris – chráněná území Prostějovska 9. SZŠ – první pomoc 10. SZŠ – zdravověda 11. Městská knihovna – trénink paměti 12. Městská knihovna – práce s tabletem 13. Městská knihovna – Prostějovské pamětihodnosti 14. TRIVIS SŠVP – sportovní aktivity (koloběžky, čtyřkolky) 15. TRIVIS SŠVP – sportovní aktivity (lanové aktivity)

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR 2015 2016 - - zúčastnilo se 36 seniorů z nichž bylo vytvořeno

AKTIVNÍ SENIOR 2015 2016 - - zúčastnilo se 36 seniorů z nichž bylo vytvořeno 12 tříčlenných družstev družstva, která se umístila na prvních třech místech obdržela, vždy každý z účastníků – diplom, pohár, publikaci o Prostějovsku a poukázku do lékárny vítězné družstvo pak získalo vyhlídkový let motorovým letadlem všichni účastníci obdrželi tašky s reflexním pruhem, reflexní doplňky družstvo, které se umístilo na posledním místě obdrželo, vždy každý soutěžící, drobné ceny od PČR - - - zúčastnilo se 49 seniorů z nichž bylo vytvořeno 13 tříčlenných družstev a 10 soutěžilo jako jednotlivci družstva, která se umístila na prvních třech místech obdržela, vždy každý z účastníků – diplom, pohár, osobní alarm a poukázku do lékárny první tři jednotlivci obdrželi totéž všichni účastníci obdrželi reflexní tašky, reflexní doplňky, osobní alarmy a publikaci „Já, senior“ (Antišmejdi, s. r. o. ) soutěžící, kteří se umístili na posledním místě obdrželi drobné ceny od PČR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

2015 2016 - - zúčastnilo se 36 seniorů z Prostějova 15 stanovišť bez dotačních

2015 2016 - - zúčastnilo se 36 seniorů z Prostějova 15 stanovišť bez dotačních prostředků akce proběhla v září nejzásadnější propagace v Prostějovských radničních listech zdarma distribuovaných do domácností; v Klubu důchodců, jehož chod zaštiťuje OSV; na webu města; na Dni seniorů (pořádaný městem vždy v červnu); na všech přednáškách a akcích pořádaných MP pro seniory - zúčastnilo se 49 seniorů z Prostějovska 15 stanovišť bez dotačních prostředků akce proběhla v květnu nejzásadnější propagace v Prostějovských radničních listech zdarma distribuovaných do domácností; v Klubu důchodců, jehož chod zaštiťuje OSV; na webu města; na setkání Prostějovských seniorů; na všech přednáškách a akcích pořádných MP pro seniory

AKTIVNÍ SENIOR FINANCOVÁNÍ SOUTĚŽE: Obě akce byly v plné výši finančně zajištěny z rozpočtu

AKTIVNÍ SENIOR FINANCOVÁNÍ SOUTĚŽE: Obě akce byly v plné výši finančně zajištěny z rozpočtu města Prostějova z kapitoly MP, OSV z prostředků určených na prevenci kriminality a z prostředků Zdravého města. Celkové náklady byly u obou ročníků obdobné, pohybovaly se mezi 35 – 40 tis. Kč. Zdarma bylo poskytnuto zázemí hvězdárny v jejíž bezprostřední blízkosti akce probíhala, včetně využití energií. Všichni organizátoři a realizátoři se akce zúčastnili bez nároku na odměnu - samotná akce proběhla od 9. 00 h do 14. 00 h, příprava v den akce byla zahájena v ranních hodinách cca od 6. 00 h a kolem 17. 00 h bylo uklizeno Celková příprava na akci však probíhala minimálně od počátku letošního roku. V příštím roce máme v plánu oslovit komerční subjekty pro alespoň částečné financování, případně znovu požádat o dotaci ze státního rozpočtu.

AKTIVNÍ SENIOR Náplní soutěže je ucelený program, jehož smyslem je seniory motivovat k zajištění

AKTIVNÍ SENIOR Náplní soutěže je ucelený program, jehož smyslem je seniory motivovat k zajištění a zlepšení vlastního bezpečí, k předcházení rizikovým situacím. V rámci sbližování generací byli organizátory a pořadateli mimo jiné i studenti středních škol a gymnázií. V rámci koncepčního plánu prevence kriminality ve městě Prostějově je nutné, zaměřit se více na ohrožené skupiny obyvatel, mezi něž senioři bezesporu patří. Akci proto považujeme za důležitou a chceme ji každoročně opakovat. Do programu dalších ročníků plánujeme zakomponovat ČOI, poradnu pro spotřebitele a příp. i poradnu při finanční tísni. Ukazatelem úspěšnosti a potřeby akce je pro nás především zájem a kladné hodnocení ze strany zúčastněných soutěžících seniorů, které přišli podpořit jejich přátelé, jenž sice aktivně nesoutěžili, ale přišli si disciplíny alespoň „obhlédnout“.

AKTIVNÍ SENIOR A teď to „nejdůležitější“: OBČERSTVENÍ Jelikož akce trvá od ranních hodin a

AKTIVNÍ SENIOR A teď to „nejdůležitější“: OBČERSTVENÍ Jelikož akce trvá od ranních hodin a končí až v době poobědní, tak bylo při obou ročnících zajištěno chutné občerstvení, které bylo jistě také lákadlem pro účast: - Sladké pečivo - Káva, čaj, balená voda - Řízek s pečivem a zeleninou Při konzumaci měli senioři prostor si popovídat, odpočinout a sdělit nám postřehy a připomínky.

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

AKTIVNÍ SENIOR

KRÁTKÝ PŘEHLED PREVENTIVNÍ ČINNOSTI SKUPINY PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE PROSTĚJOV URČENÉ I PRO SENIORY

KRÁTKÝ PŘEHLED PREVENTIVNÍ ČINNOSTI SKUPINY PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE PROSTĚJOV URČENÉ I PRO SENIORY

TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE CHODCI „BÝT VČAS VIDĚN“ Reflexní samolepky přispějí k větší bezpečnosti.

TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE CHODCI „BÝT VČAS VIDĚN“ Reflexní samolepky přispějí k větší bezpečnosti.

TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE CYKLISTÉ POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA Za správné vybavení jízdního kola, odměna

TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE CYKLISTÉ POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA Za správné vybavení jízdního kola, odměna v podobě reflexního doplňku Pokud chybí odrazka, reflexní samolepka odrazku plně nahradí.

BEZPEČNOSTNÍ STOJANY Lankový zámek bezpečné uzamčení nezaručí Správné uzamčení Ve městě nalezneme bezpečnostní stojany

BEZPEČNOSTNÍ STOJANY Lankový zámek bezpečné uzamčení nezaručí Správné uzamčení Ve městě nalezneme bezpečnostní stojany na 70 místech. Ty umožní uzamčení kola pomocí třmenu z masivní oceli. Podmínkou je vlastnit zámek. Jedná se o půlfabku. Cena 75 Kč

„KDE MÁM PENĚŽENKU“ V předvánoční době nastává rizikové období pro nakupující. Za řádně uschovanou

„KDE MÁM PENĚŽENKU“ V předvánoční době nastává rizikové období pro nakupující. Za řádně uschovanou peněženku – odměna.

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU UL. . POLIŠENSKÉHO „Umíte si poradit s

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU UL. . POLIŠENSKÉHO „Umíte si poradit s vlastní bezpečností ? “ NĚMČICE NAD HANOU „Co je v Prostějově nového a na co si dávat pozor při návštěvě našeho města. “ NEVIDOMÍ Z PROSTĚJOVSKÉ ORGANIZACE SONS

BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY Především senioři bydlící na katastru města Prostějova mají možnost získat bezpečnostní řetízek

BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY Především senioři bydlící na katastru města Prostějova mají možnost získat bezpečnostní řetízek na dveře.

AKTIVNÍ SENIOR Děkuji všem za pozornost Bc. Gabriela Petrželová manažerka prevence kriminality Statutární město

AKTIVNÍ SENIOR Děkuji všem za pozornost Bc. Gabriela Petrželová manažerka prevence kriminality Statutární město Prostějov