Akidah Islamiyyah Katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa

  • Slides: 18
Download presentation
Akidah Islamiyyah Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya

Akidah Islamiyyah Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. (QS al-Ikhlas [112]: 1 -2) O. Solihin E-mail: s[email protected]. net Blog: www. osolihin. wordpress. com 11/21/2020

Definisi Akidah Islamiyyah u Akidah Islamiyyah adalah iman kepada Allah, para malaikat. Nya, kitab-kitab.

Definisi Akidah Islamiyyah u Akidah Islamiyyah adalah iman kepada Allah, para malaikat. Nya, kitab-kitab. Nya, para rasul. Nya, hari akhir, dan qadla dan qadar yang baik maupun buruk keduanya dari Allah Swt. 11/21/2020

Apa itu IMAN? u Iman adalah pembenaran yang bersifat pasti (tashdiiqul jazm), yang sesuai

Apa itu IMAN? u Iman adalah pembenaran yang bersifat pasti (tashdiiqul jazm), yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil/bukti. (Catatan: dalil untuk masalah iman, adakalanya bersifat naqli dan atau aqli, tergantung perkara yang diimani. 11/21/2020

Penerapan Dalil Aqli dan Naqli Perkara yang masih dalam jangkaun pancaindera/akal Dalil Aqli Meyakini

Penerapan Dalil Aqli dan Naqli Perkara yang masih dalam jangkaun pancaindera/akal Dalil Aqli Meyakini keberadaan Allah dari ciptaan. Nya: Laut, langit, bumi, air, manusia, hewan, dsb Perkara-perkara di luar jangkauan pancaindera/akal Dalil Naqli Meyakini keberadaan malaikat, surga, neraka, hari kiamat 11/21/2020

Kerusakan akidah umat Islam Terpengaruh oleh filsafat Yunani: Misalnya konsep Wihdatul Wujud (menyatunya Allah

Kerusakan akidah umat Islam Terpengaruh oleh filsafat Yunani: Misalnya konsep Wihdatul Wujud (menyatunya Allah dalam tubuh manusia). u Punya akidah tapi tidak difungsikan dengan benar. u Mengakui keberadaan “Tuhan” yang lain. Sehingga tidak percaya dengan Allah Swt. u 11/21/2020

Proses Keimanan Dari mana Aku berasal? Untuk apa Aku hidup? Hubungan Penciptaan Hubungan Pembangkitan

Proses Keimanan Dari mana Aku berasal? Untuk apa Aku hidup? Hubungan Penciptaan Hubungan Pembangkitan Hubungan Perintah & Larangan Manusia Lahir Manusia diciptakan Allah Swt. 11/21/2020 Akan ke mana setelah Mati? Hubungan Hisab Amal Manusia Kehidupan Alam Semesta Hidup ibadah kepada Allah Swt. Manusia Mati Manusia kembali pada Allah Swt.

Iman kepada al-Khaliq (Pencipta) Dalam menentukan sifat al-Khaliq (Pencipta) tentu saja hanya ada xtiga

Iman kepada al-Khaliq (Pencipta) Dalam menentukan sifat al-Khaliq (Pencipta) tentu saja hanya ada xtiga kemungkinan: u x – Ia diciptakan oleh yang lain. R – Ia menciptakan diri. Nya sendiri. – Ia bersifat azali dan wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Pernyataan mana yang BENAR? 11/21/2020

Proses keimanan terhadap Rasul u Mengapa manusia memerlukan Rasul? – Karena manusia terbatas dan

Proses keimanan terhadap Rasul u Mengapa manusia memerlukan Rasul? – Karena manusia terbatas dan lemah. – Ia memerlukan tempat untuk bergantung. – Manusia tak mampu langsung berhubungan dengan Allah. – Rasul Allah adalah penghubung antara Allah dan manusia pada umumnya untuk menyampaikan risalah (agama) Allah. 11/21/2020

Proses keimanan terhadap al-Quran Ada tiga kemungkinan tentang alx. Quran: u x – Al-Quran

Proses keimanan terhadap al-Quran Ada tiga kemungkinan tentang alx. Quran: u x – Al-Quran merupakan karangan orang R Arab. – Al-Quran merupakan karangan Muhammad saw. – Al-Quran berasal dari Allah Swt. Pernyataan mana yang BENAR? 11/21/2020

Konsekuensi Iman kepada al-Quran Mengakui keberadaan Allah Swt. sebagai pencipta (al-Khaliq). u Mengakui Muhammad

Konsekuensi Iman kepada al-Quran Mengakui keberadaan Allah Swt. sebagai pencipta (al-Khaliq). u Mengakui Muhammad saw. sebagai Rasul. Nya. u Taat kepada aturan Allah dan Rasul. Nya: u – Semuanya ada di al-Quran dan wajib diamalkan. – Ingkar terhadap satu ayat saja di al. Quran, keimanannya bisa gugur. 11/21/2020

Keimanan terhadap Hari Kiamat Setiap mukmin wajib beriman kepada adanya Hari Kiamat. Karena ada

Keimanan terhadap Hari Kiamat Setiap mukmin wajib beriman kepada adanya Hari Kiamat. Karena ada dalil yang menunjukkan peristiwa tersebut, di antaranya: ”Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya, dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)? ", pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. ” (QS al. Zalzalah [99]: 1 -5) u “Ketika Jibril menanyakan kepada Rasulullah tentang iman, maka Rasulullah menjawab: “Hendaklah engkau beriman kepada Allah, para Malaikat. Nya, kitab-kitab. Nya, para Rasul. Nya, juga kepada hari kiamat. Dan hendaklah 11/21/2020 engkau beriman kepada Qadar yang baik dan buruk (dari u

Waktu dan Tanda-tanda Kiamat u Waktu kejadiannya tidak diberitahukan kepada manusia. Yang pasti akan

Waktu dan Tanda-tanda Kiamat u Waktu kejadiannya tidak diberitahukan kepada manusia. Yang pasti akan terjadi. Entah kapan. Allah Swt. berfirman: “Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya? " Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. " (QS al-A’raaf [7]: u 187) Dalam banyak hadis—meski dengan derajat tidak sampai kepada muttawatir dan masih diperselisihkan dalam beberapa di kalangan kaum muslimin—dipaparkan beberapa tanda akan datangnya hari kiamat: banyak mode pakaian telanjang; jumlah orang beriman sedikit; zina, minuman memabukkan, dan kejahatan lainnya merajalela; penyalahgunaan jabatan; perpecahan di kalangan kaum muslimin di negeri-negeri Islam akibat fitnah dari musuh 11/21/2020 musuh Islam; munculnya Dajjal dll.

Dampak Iman kepada Hari Kiamat u Senantiasa waspada dan menjaga diri untuk selalu taat

Dampak Iman kepada Hari Kiamat u Senantiasa waspada dan menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah Swt. u Menghibur dan mendorong untuk bersabar, bahwa kebahagiaan bagi mukmin yang belum diperolehnay di dunia akan diterimanya di kemudian hari 11/21/2020

Iman Kepada Qadla dan Qadar Pembahasannya harus dipisahkan dari: u u Perbuatan Manusia: Apakah

Iman Kepada Qadla dan Qadar Pembahasannya harus dipisahkan dari: u u Perbuatan Manusia: Apakah diciptakan oleh Allah atau berasal dari manusia Ilmu Allah: Allah mengetahui semua apa yang akan dikerjakan manusia Iradah Allah: Semua perbuatan manusia terjadi karena iradah Allah Lauhul Mahfudz: Semua perbuatan manusia telah tertulis di Lauhul Mahfudz MENGAPA? Karena, semua hal ini tidak berhubungan dengan pahala dan dosa 11/21/2020

Objek Pembahasan Qadla dan Qadar Adalah. . . Perbuatan Manusia ditinjau dari: Apakah manusia

Objek Pembahasan Qadla dan Qadar Adalah. . . Perbuatan Manusia ditinjau dari: Apakah manusia “punya pilihan” untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan, ataukah manusia “tidak diberi hak untuk memilih” (yang baik atau yang buruk) Sehinga perbuatan manusia itu berpahala ataukah berdosa? 11/21/2020

Tentang Kehidupan Manusia Wilayah yang “Menguasai” manusia Wilayah yang “Dikuasai” manusia Manusia dipaksa Manusia

Tentang Kehidupan Manusia Wilayah yang “Menguasai” manusia Wilayah yang “Dikuasai” manusia Manusia dipaksa Manusia bebas berbuat TIDAK DIHISAB 11/21/2020

“Wilayah” yang ‘menguasai’ manusia Manusia dipaksa Berhubungan dengan Sunatullah Tak berhubungan dengan Sunatullah Contoh:

“Wilayah” yang ‘menguasai’ manusia Manusia dipaksa Berhubungan dengan Sunatullah Tak berhubungan dengan Sunatullah Contoh: Lahir dan Mati. Manusia tidak bisa terbang dll Contoh: Kecelakaan pesawat, Kereta Api dll. Qadla “Wajib diimani” baik dan buruknya dari Allah Swt. 11/21/2020 TIDAK DIHISAB

“Wilayah” yang ‘dikuasai’ manusia Manusia bebas berbuat Bebas menggunakan khasiat (Qadar) yang diciptakan Allah

“Wilayah” yang ‘dikuasai’ manusia Manusia bebas berbuat Bebas menggunakan khasiat (Qadar) yang diciptakan Allah pada benda-benda dan pada diri manusia (kebutuhan jasmani dan naluri) Berbuat buruk (melanggar perintah dan larangan Allah) Siksa Neraka 11/21/2020 “Aku tunjukkan kepadanya dua jalan hidup (baik dan buruk)” (QS al-Balad [90]: 10) DIHISAB Berbuat baik (mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah) Pahala Surga