AKCONARSKO DRUTVO ZAKONSKA DEFINICIJA DRUTVO KOJE OSNIVA JEDNO

  • Slides: 39
Download presentation
AKCONARSKO DRUŠTVO ZAKONSKA DEFINICIJA: DRUŠTVO KOJE OSNIVA JEDNO ILI VIŠE FIZIČKIH ILI PRAVNIH LICA

AKCONARSKO DRUŠTVO ZAKONSKA DEFINICIJA: DRUŠTVO KOJE OSNIVA JEDNO ILI VIŠE FIZIČKIH ILI PRAVNIH LICA U SVOJSTVU AKCINARA RADI OBAVLJANJA ODREĐENE (PRIVREDNE) DELATNOSTI POD ZAJEDNIČKIM POSLOVNIM IMENOM (FIRMOM), ČIJI JE OSNOVNI KAPITAL PODELJEN NA AKCIJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – KARAKTERISTIKE: 1) SAMOSTALNO PRAVNO LICE (PRAVNI SUBJEKTIVITET DRUŠTVA POTPUNO ODVOJEN OD

AKCIONARSKO DRUŠTVO – KARAKTERISTIKE: 1) SAMOSTALNO PRAVNO LICE (PRAVNI SUBJEKTIVITET DRUŠTVA POTPUNO ODVOJEN OD SUBJEKTIVITETA NJEGOVIH ČLANOVA, KAO I IMOVINA). 2) PO SVOJOJ PRAVNOJ PRIRODI UDRUŽENJE (SOCIETAS): ČINE GA ČLANOVI, ALI ONI NISU MEĐUSOBNO POVEZANI; ČLANOVI VEZANI ZA DRUŠTVO, A NE ZA DRUGE ČLANOVE. 3) PRAVA AKCIONARA UGLAVNOM ZAVISE OD NOMINALNE VREDNOSTI I VRSTE AKCIJA KOJE POSEDUJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – KARAKTERISTIKE: 3) IZUZETNO, POJEDINA PRAVA PRIPADAJU SVAKOM AKCIONARU, NEZAVISNO OD VREDNOSTI

AKCIONARSKO DRUŠTVO – KARAKTERISTIKE: 3) IZUZETNO, POJEDINA PRAVA PRIPADAJU SVAKOM AKCIONARU, NEZAVISNO OD VREDNOSTI I VRSTE AKCIJA KOJE POSEDUJE (PRAVO NA INFORMISANJE). 4) ZA OBAVEZE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU ODGOVARA DRUŠTVO, CELOKUPNOM SVOJOM IMOVINOM, AKCIONARI NE ODGOVARAJU ZA OBAVEZE DRUŠTVA (IZUZETAK PRAVILA O PROBIJANJU PRAVNOG SUBJEKTIVITETA).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVNA PRIRODA: l l l UDRUŽENJE – ZAJEDNICA LICA ORGANIZOVANA NA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVNA PRIRODA: l l l UDRUŽENJE – ZAJEDNICA LICA ORGANIZOVANA NA KORPORATIVAN NAČIN, KOJA JE OSNOVANA RADI OSTVARIVANJA ODREĐENOG CILJA, NEZAVISNO OD PROMENE ČLANOVA. GLAVNI ODNOS U DRUŠTVU, ODNOS IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA, MEĐUSOBNI ODNOSI ČLANOVA DRUŠTVA NEBITNI. DRUŠTVO IMA JEDINSTVENO UTVRĐENI CILJ, A NE ZAJEDNIČKI CILJ ČLANOVA – INTERES DRUŠTVA NE POKLAPA SE NUŽNO SA INTERESOM ČLANOVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVNA PRIRODA: l l KAO ZAJEDNICA LICA ORGANIZOVANA NA KORPORATIVAN NAČIN,

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVNA PRIRODA: l l KAO ZAJEDNICA LICA ORGANIZOVANA NA KORPORATIVAN NAČIN, ZASNIVA SE NA VEĆINSKOM (A NE KONSENSUALNOM) ODLUČIVANJU. VEOMA ČESTO VLASNIŠTVO ODVOJENO OD UPRAVLJANJA – UPRAVLJANJE PREPUŠTENO KVALIFIKOVANIM LICIMA – MENADŽERIMA KOJI NISU NUŽNO I AKCIONARI DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l l OTVORENO I ZATVORENO AD: 1) DRUŠTVO ČIJE SE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l l OTVORENO I ZATVORENO AD: 1) DRUŠTVO ČIJE SE AKCIJE IZDAJU SAMO NJEGOVIM ČLANOVIMA ILI OGRANIČENOM BROJU DRUGIH LICA; 2) MOŽE IMATI NAJVIŠE 100 AKCIONARA; 3) NE MOŽE VRŠITI UPIS AKCIJA JAVNOM PONUDOM, ILI NA DRUGI NAČIN NUDITI SVOJE AKCIJE JAVNIM PUTEM;

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l ZATVORENO AD: 4) ZATVORENO DRUŠTVO MOŽE POSTATI OTVORENO I

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l ZATVORENO AD: 4) ZATVORENO DRUŠTVO MOŽE POSTATI OTVORENO I VICE VERSA; 5) PRETVARANJE ZATVORENOG AD U OTVORENO AD VRŠI SE IZMENOM OSNIVAČKOG AKTA – NE SMATRA SE PROMENOM PRAVNE FORME TRGOVAČKOG DRUŠTVA! 6) MOŽE OGRANIČITI PRENOS AKCIJA TREĆIM LICIMA (OSNIVAČKIM AKTOM, ILI STATUTOM).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l OTVORENO AD: 1) PRIKLJUPLJA SREDSTVA UPISOM AKCIJA PO OSNOVU

AKCIONARSKO DRUŠTVO – VRSTE: l OTVORENO AD: 1) PRIKLJUPLJA SREDSTVA UPISOM AKCIJA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA U TRENUTKU OSNIVANJA, ILI NAKON OSNIVANJA DRUŠTVA; 2) NE MOŽE OGRANIČITI PRENOS AKCIJA TREĆIM LICIMA; 3) AKCIJE DRUŠTVA MOGU KOTIRATI NA BERZI.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRIVREDNI ZNAČAJ: l l l PRVI OBLICI AKCIONARSTVA U XV VEKU.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRIVREDNI ZNAČAJ: l l l PRVI OBLICI AKCIONARSTVA U XV VEKU. PUNO ZNAČENJE OD XIX VEKA. POVOLJAN OBLIK PRIKUPLJANJA SLOBODNOG KAPITALA ZA FINANSIRANJE VELIKIH INDUSTRIJSKIH (RAZVOJ ŽELEZNICE U XIX VEKU) I DRUGIH POSLOVNIH PODUHVATA (GOOGLE).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l PREDSTAVLJA NOVČANI IZRAZ VREDNOSTI SVIH

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l PREDSTAVLJA NOVČANI IZRAZ VREDNOSTI SVIH ULOGA AKCIONARA U DRUŠTVU. l NOMINALNA VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA ODGOVARA NOMINALNOJ VREDNOSTI SVIH IZDATIH AKCIJA (IZUZETAK AKCIJE IZNAD I ISPOD PARI).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l OSNOVNI KAPITAL RAZLIČIT OD IMOVINE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l OSNOVNI KAPITAL RAZLIČIT OD IMOVINE DRUŠTVA! l IMOVINA DRUŠTVA: OSNOVNI KAPITAL + SVA DRUGA IMOVINA (PRAVO SVOJINE, OBLIGACIONA POTRAŽIVANJA I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE) KOJA NE ČINI OSNOVNI KAPITAL.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l NOMINALNA VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA JE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l NOMINALNA VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA JE FIKSNA (SMANJUJE SE I POVEĆAVA SAMO PO POSEBNOJ PROCEDURI), DOK SE VREDNOST IMOVINE DRUŠTVA STALNO SMANJUJE I UVEĆAVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. FUNKCIJE OSNOVNOG KAPITALA: 1) ČINI POČETNU IMOVINU ZA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. FUNKCIJE OSNOVNOG KAPITALA: 1) ČINI POČETNU IMOVINU ZA POSLOVANJE DRUŠTVA. 2) PREKO UČEŠĆA AKCIONARA U OSNOVNOM KAPITALU UTVRĐUJU SE NJIHOVI MEĐUSOBNI ODNOSI U POGLEDU PRAVA KOJA OSTVARUJU UNUTAR I PREMA DRUŠTVU. 3) MINIMALNA GARANCIJA POVERIOCIMA ZA OBAVEZE DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l VISINU OSNOVNOG KAPITALA ODREĐUJU OSNIVAČI.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1. OSNOVNI KAPITAL: l VISINU OSNOVNOG KAPITALA ODREĐUJU OSNIVAČI. l U NAŠEM PRAVU, VISINA OSNOVNOG KAPITALA U NOVCU NE MOŽE BITI MANJA OD 10, 000 EURA (ZA ZATVORENO AD), ODOSNO OD 25, 000 EURA (OTVORENO AD). l OSNOVNI KAPITAL MOŽE SE POVEĆAVATI I SNIŽAVATI (ALI NE ISPOD GORNJIH MINIMALNIH IZNOSA).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. AKCIJE - TRI ZNAČENJA: 1) UDEO AKCIONARA U

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. AKCIJE - TRI ZNAČENJA: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU; 2) UKUPNOST ČLANSKIH PPRAVA I OBAVEZA AKCIONARA; 3) HARTIJA OD VREDNOSTI U KOJOJ SU SADRŽANA PRAVA AKCIONARA PO OSNOVU UČEŠĆA U OSNOVNOM KAPITALU.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU: l ODREĐENA VREDNOST

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU: l ODREĐENA VREDNOST IZRAŽENA U NOVČANOM OBLIKU (I KADA SE ULOG UPLAĆUJE U STVARIMA I PRAVIMA); l VISINU NOVČANE VREDNOSTI AKCIJE UTVRĐUJU OSNIVAČI;

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM l l l DRUŠTVU:

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM l l l DRUŠTVU: AKCIJE JEDNOG DRUŠTVA MOGU GLASITI NA RAZLIČITE NOMINALNE IZNOSE (ALI JEDNA SERIJA GLASI NA ISTE IZNOSE); PO PRAVILU SE IZDAJU NA OKRUGLE IZNOSE; U POJEDINIM ZEMLJAMA PROPISAN JE MINIMALNI IZNOS NA KOJI AKCIJA MORA DA GLASI.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU: l PRILIKOM OSNIVANJA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 1) UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU: l PRILIKOM OSNIVANJA DRUŠTVA, AKCIJE SE NE MOGU IZDAVATI ISPOD NOMINALNE ILI RAČUNOVODSTVENE VREDNOSTI; l NOMINALNA, KNJIGOVODSTVENA I TRŽIŠNA VREDNOST AKCIJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2) UKUPNOST ČLANSKIH PRAVA I OBAVEZA (INFRA). l DVA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2) UKUPNOST ČLANSKIH PRAVA I OBAVEZA (INFRA). l DVA OSNOVNA PRAVA: PRAVO NA DIVIDENDU I PRAVO NA UČEŠĆE U UPRAVLJANJU DRUŠTVOM (IZUZETAK: PRIORITETNE AKCIJE BEZ PRAVA GLASA).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD l l l VREDNOSTI:

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD l l l VREDNOSTI: PISMENA ISPRAVA KOJOM SE UTVRĐUJE UDEO AKCIONARA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU; U AKCIJI INKORPORIRANA PRAVA KOJA AKCIONAR IMA PREMA DRUŠTVU I UNUTAR DRUŠTVA; PRENOS PRAVA INKORPORIRANIH U AKCIJU VRŠI SE PRENOSOM AKCIJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD VREDNOSTI: l PRENOS AKCIJA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD VREDNOSTI: l PRENOS AKCIJA UPISUJE SE U KNJIGU AKCIONARA; l STATUTOM DRUŠTVA MOŽE SE PREDVIDETI DA JE ZA PRENOS AKCIJA KOJE NE KOTIRAJU NA BERZI POTREBNA SAGLASNOST UPRAVE DRUŠTVA (VINKULIRANJE AKCIJA), ILI PRAVO PREČE KUPOVNE AKCIONARA ILI DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD VREDNOSTI: l AKCIJA JE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) AKCIJE KAO HARTIJA OD VREDNOSTI: l AKCIJA JE NEDELJIVA ISPRAVA POJEDINA PRAVA ILI OBAVEZE INKORPORIRANE U AKCIJU NE MOGU SE PRENOSITI NA TREĆA LICA. l VIŠE LICA MOGU BITI SUVLASNICI JEDNE AKCIJE: SVOJA PRAVA OSTVARUJU PREKO ZAJEDNIČKOG PUNOMOĆNIKA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l l l OSNIVAČKE (NAKON UPISA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l l l OSNIVAČKE (NAKON UPISA AD U REGISTAR) I NAREDNIH EMISIJA; PRIVREMENE AKCIJE (IZDAJU SE PRILIKOM OSNIVANJA DRUŠTVA, ZAMENJUJU STALNIM NAKON UPISA DRUŠTVA U REGISTAR; NA DONOSIOCA (PRENOSE SE PREDAJOM, ILI TRADICIJOM, NE MOGU SE IZDAVATI PREMA ZPD) I NA IME (PRENOSE SE INDOSAMENTOM, KAO I MENICA).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l PO KARAKTERU PRAVA: OBIČNE I

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l PO KARAKTERU PRAVA: OBIČNE I PRIORITETNE; l OBIČNE: PRAVO NA UPRAVLJANJE DRUŠTVOM, PRAVO NA UČEŠĆE U DOBITI I PRAVO NA DEO LIKVIDACIONE (STEČAJNE) MASE U SLUČAJU PRESTANKA DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l PRIORITETNE: DAJU IMAOCU NEKO PRIORITETNO

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3) VRSTE AKCIJA: l PRIORITETNE: DAJU IMAOCU NEKO PRIORITETNO PRAVO U ODNOSU NA IMAOCE OBIČNE AKCIJE (NPR, PREDNOST KOD ISPLATE, ILI RASPODELE LIKVIDACIONE MASE); l MOGU BITI KUMULATIVNE I PARTICIPATIVNE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: l l 3) VRSTE AKCIJA: KUMULTIVNE: DAJU PRORITETNO PRAVO

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: l l 3) VRSTE AKCIJA: KUMULTIVNE: DAJU PRORITETNO PRAVO NA ISPLATU KUMULISANIH, NEISPLAĆENIH DIVIDENDI. PARTICIPATIVNE – PRAVO NA DODATNO UČEŠĆE U DEOBI DOBITI DRUŠTVA, U ODNOSU NA IMAOCE OBIČNIH AKCIJA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. SADRŽINA AKCIJE: l SASTOJI SE IZ DVA DELA:

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. SADRŽINA AKCIJE: l SASTOJI SE IZ DVA DELA: PLAŠT I KUPONSKI TABAK; l PLAŠT: SADRŽI SVE BITNE ELEMENTE KOJE AKCIJA MORA DA IMA PO ZAKONU. l KUPONSKI TABAK: SADRŽI KUPONE ZA NAPLATU DIVIDENDI. l AKCIJA NA IME KOJA JE UNIŠTENA ILI NESTALA MOŽE SE AMORTIZOVATI.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. SOPSTVENE AKCIJE: l DRUŠTVO NE MOŽE UPISIVATI SOPSTVENE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 2. SOPSTVENE AKCIJE: l DRUŠTVO NE MOŽE UPISIVATI SOPSTVENE AKCIJE PRILIKOM OSNIVANJA, A MOŽE IH NAKNADNO STICATI SAMO POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM, l JEDNOPERSONALNO AD NE MOŽE NI NAKNADNO STICATI SOPSTVENE AKCIJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3. OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA: l OSNIVAČ I OSNIVAČKI AKT

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OSNOVNI POJMOVI: 3. OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA: l OSNIVAČ I OSNIVAČKI AKT – ZAJEDNIČKA PRAVILA ZA TD; l DVA OSNOVNA NAČINA OSNIVANJA: SIMULTANI SUKCESIVNI. l SIMULTANI: OSNIVAČI OTKUPLJUJU SVE AKCIJE DRUŠTVA PRILIKOM OSNIVANJA. l SUKESIVNI: PO OSNOVU POZIVA ZA JAVNI UPIS AKCIJA, AKCIJE UPISUJU KAKO OSNIVAČI, TAKO I TREĆA LICA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: IMOVINSKA PRAVA: l l PRAVO NA DIVIDENDU, SRAZMERNO BROJU,

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: IMOVINSKA PRAVA: l l PRAVO NA DIVIDENDU, SRAZMERNO BROJU, VRSTI I STEPENU UPLAĆENOSTI AKCIJA (OSNOVNO AKCIONARSKO PRAVO); PRAVO NA UDEO U LIKVIDACIONOJ MASI DRUŠTVA, KADA SE NAMIRE POVERIOCI DRUŠTVA, SRAZMERNO VRSTI I BROJU AKCIJA KOJE POSEDUJU.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: PRAVO NA DIVIDENDU: l l l DIVIDENDA SE ISPLAĆUJE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: PRAVO NA DIVIDENDU: l l l DIVIDENDA SE ISPLAĆUJE IZ DOBITI DRUŠTVA ILI SREDSTAVA REZERVE. IZ OSNOVNOG KAPITALA, SAMO AKO JE DRUŠTVO PRETHODNO DONELO ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA. PRAVO NA DIVIDENDU, APSTRAKTNO ČLANSKO PRAVO KOJE NA OSNOVU ODLUKE SKUPŠTINE POSTAJE KONKRETNO OBLIGACIONO POTRAŽIVANJE PREMA DRUŠTVU.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: UPRAVLJAČKA PRAVA: l l PRAVO DA UČESTVUJE U UPRAVLJANJU

AKCIONARSKO DRUŠTVO – PRAVA AKCIONARA: UPRAVLJAČKA PRAVA: l l PRAVO DA UČESTVUJE U UPRAVLJANJU DRUŠTVOM (UČEŠĆE NA SKUPŠTINI, PRAVO POSTAVLJANJA PITANJA I DAVANJA PREDLOGA, PRAVO GLASANJA). PRAVO DA BIRA I BUDE BIRAN U ORGANE DRUŠTVA. PRAVO OSTVARIVANJA UVIDA U AKCIONARSKU KNJIGU. PRAVO NA INFORMISANJE O POSLOVANJU DRUŠTVA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OBAVEZE AKCIONARA: l l OBAVEZA UPLATE UPISANIH AKCIJA NA UTVRĐENI NAČIN

AKCIONARSKO DRUŠTVO – OBAVEZE AKCIONARA: l l OBAVEZA UPLATE UPISANIH AKCIJA NA UTVRĐENI NAČIN (STVARI, PRAVA, NOVAC) I U UTVRĐENOM ROKU. ODGOVARA DRUŠTVU ZA DOCNJU SA UPLATOM. KOD OSNIVANJA DRUŠTVA, AKO NI U DODATNOM ROKU NE UPLATI AKCIJE, MOŽE MU SE ODUZETI PRIVREMENA AKCIJA (KAUDICIRANJE AKCIJA). DRUŠTVO NE MOŽE OSLOBODITI AKCIONARA OBAVEZE UPLATE AKCIJA, OSIM U SLUČAJU ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – ORAGANI DRUŠTVA: l l l SKUPŠTINA (NAJVIŠI ORGAN DRUŠTVA, ČINE JE

AKCIONARSKO DRUŠTVO – ORAGANI DRUŠTVA: l l l SKUPŠTINA (NAJVIŠI ORGAN DRUŠTVA, ČINE JE SVI AKCIONARI SA PRAVOM GLASA). UPRAVNI ODBOR (OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO). IZVRŠNI ODBOR (OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO) UPRAVNI ODBOR ILI DIREKTOR ( ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO). INTERNI REVIZOR (KOTIRANO AD) NADZORNI ODBOR (KOD AD KOJE OBAVLJAJU DELATNOSTI PROPISANE ZAKONOM).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l l NAČELO ODRŽAVANJA VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA. OSNOVNI

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l l NAČELO ODRŽAVANJA VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA. OSNOVNI KAPITAL SE MOŽE SMANJIVATI ILI POVEĆAVATI SAMO U POSTUPKU PROPISANIM ZAKONOM. MEĐUSOBNI ODNOSI AKCIONARA U POGLEDU UČEŠĆA U UPRAVLJANJU UTVRĐENI PRAVILIMA O POVEĆANJU I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l STICANJE DODATNIH SREDSTAVA: EXTERNO I INTERNO FINANSIRANJE.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l STICANJE DODATNIH SREDSTAVA: EXTERNO I INTERNO FINANSIRANJE. EXTERNO: KREDITI I DRUGI FINANSIJSKI ARANŽMANI SA BANKAMA I TREĆIM LICIMA; IZDAVANJE OBVEZNICA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU (HARTIJA OD VREDNOSTI SA FIKSNIM PRINOSOM).

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l INTERNO STICANJE DODATNIH S: DOBROVOLJNE UPLATE AKCIONARA

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l INTERNO STICANJE DODATNIH S: DOBROVOLJNE UPLATE AKCIONARA (PRETVARANJE OBIČNIH U PRIORITETNE AKCIJE). PRAVO DOBROVOLJNE UPLATE IMAJU SVI AKCIONARI (PRAVO JEDNAKOG TRETMANA SVIH AKCIONARA). POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA IZDAVANJEM NOVIH SERIJA AKCIJA.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA: DA SE OSLOBODE NEPOTREBNO

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA: DA SE OSLOBODE NEPOTREBNO VELIKA SREDSTVA U PASIVI DRUŠTVA; RAVNANJE BILANSA DRUŠTVA, U SLUČAJU SMANJENJA NJEGOVE IMOVINE; VOĐENJE AKTIVNE I STIMULATIVNE POLITIKE RASPODELE DIVIDENDI.

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l NAČINI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA: SMANJENJE NOMINALNE VREDNOSTI

AKCIONARSKO DRUŠTVO – IMOVINSKI ODNOSI: l l NAČINI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA: SMANJENJE NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA; SMANJENJE BROJA AKCIJA POVLAČENJE (AMORTIZACIJA) AKCIJA: PRVO SE POVLAČE SOPSTVENE AKCIJE.