Akademie prarodi a vnouat PerspektivaPrunostProzravostPorozumnPotebnost Mezigeneran vzdlvac projekt

  • Slides: 3
Download presentation
Akademie prarodičů a vnoučat Perspektiva-Pružnost-Prozíravost-Porozumění-Potřebnost Mezigenerační vzdělávací projekt společného setkávání a „ studia“ vnoučat

Akademie prarodičů a vnoučat Perspektiva-Pružnost-Prozíravost-Porozumění-Potřebnost Mezigenerační vzdělávací projekt společného setkávání a „ studia“ vnoučat a jejich prarodičů. Dvojice prarodič-vnouče tvoří tým, který si vzájemně pomáhá a radí. Prarodiče v roli poradců uplatňují svoji moudrost a děti se seznamují s obory, které je zajímají a mohou se stát jejich budoucím profesním zaměřením.

Lektoři: odborníci UP Olomouc, dobrovolníci z řad seniorů, studenti Týmy: senior a vnouče 6

Lektoři: odborníci UP Olomouc, dobrovolníci z řad seniorů, studenti Týmy: senior a vnouče 6 -12 let, 10 -20 týmů v jednom místě Místo: v první fázi 4 obce Regionu Haná (Náměšť na Hané, . . ), pronajaté prostory, technika Témata: Výpravy za dobrodružstvím přírody Jak se co vyrábí a k čemu to slouží Lidské tělo, zdraví a pohyb Potraviny se vždy vyráběly na venkově Zvířata v lese , na poli, ve vodě, ve vzduchu Potřebujeme peníze ? Kámen, papír, tužka, psací stroj, počítač, tablet, inspirion. . Rozsah: 8 ( 2 hodinových )„ lekcí“ , sobota 10 -12, pátek 16 -18, 1(2)x měsíčně, od září 2015 Cena: 1000 Kč/dvojice/“semestr“

Pozn. : Souběžně 4 témata na čtyřech místech s následnou rotací Závěrečné setkání všech

Pozn. : Souběžně 4 témata na čtyřech místech s následnou rotací Závěrečné setkání všech dvojic zúčastněných v Akademii Podpora obcí, seniorských klubů, knihoven. . . Perspektivně (2016) projekt OP Zaměstnanost (VVV) Garance: Region HANÁ, základní školy … Prostor pro upevňování vztahů tří generací �