AKADEMIA GRNICZOHUTNICZA i m S t a n

  • Slides: 5
Download presentation
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA i m. S t a n i s ł a w a

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA i m. S t a n i s ł a w a S t a s z i c a WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI Zakład Elektroenergetyki ELEKTROENERGETYCZNE UKŁADY PRZESYŁOWE Semestr IX Waldemar Szpyra tel. : 617 32 47 e-mail: [email protected] edu. pl Kraków, październik 2001

Elektroenergetyczne układy przesyłowe - program wykładu 1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego, zadania sieci przesyłowych w

Elektroenergetyczne układy przesyłowe - program wykładu 1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego, zadania sieci przesyłowych w systemie elektroenergetycznym; 2. Cechy charakterystyczne i układy pracy sieci przesyłowych; 3. Elementy sieci najwyższych napięć, schematy zastępcze, wyznaczanie parametrów; 4. Przesył mocy na duże odległości, zjawiska falowe, linia długa, moc naturalna linii, wykres kołowy; 5. Środki zwiększenia zdolności przesyłowych linii najwyższych napięć; 6. Sterowanie przepływem mocy w sieci przesyłowej: Ø transformatory z regulacją kąta fazowego (PST - ang. Phase Shifting Transformer), Ø szeregowe układy rezonansowe (IPC - ang, Interphase Power Controller), Ø elastyczne systemy przesyłowe prądu przemiennego (FACTS - ang. Flexible AC Transmission Systems);

Elektroenergetyczne układy przesyłowe - program wykładu 7. Przesył energii prądem stałym 8. Wpływ linii

Elektroenergetyczne układy przesyłowe - program wykładu 7. Przesył energii prądem stałym 8. Wpływ linii najwyższych napięć na środowisko naturalne 9. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne linii przesyłowych najwyższych napięć 10. Zasady projektowania układów przesyłowych najwyższych napięć

Literatura Podręczniki i skrypty: 1. Bernas S. : Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1986. 2.

Literatura Podręczniki i skrypty: 1. Bernas S. : Systemy elektroenergetyczne. WNT, Warszawa 1986. 2. Cegielski M. : Sieci i systemy elektroenergetyczne. PWN, Warszawa 1979. 3. Kinsner K. , Serwin A. , Sobierajski M. , Wilczyński A. : Sieci elektroenergetyczne. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1993. 4. Kremens Z. , Sobierajski M. : Analiza systemów elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 1996. 5. Kujszczyk Sz. , Brociek S. , Flisowski Z. Gryko J. , Nazarko J. , Zdun Z. : Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa, 1997. 6. Machowski J. , Białek J. W. , Bumby J. R. : Power system dynamics and stability. John Wiley & Sons, 1997. 7. Popczyk J. : Elektroenergetyczne układy przesyłowe. Pol. Śląska, skrypt nr 1196, Gliwice 1984.

Literatura Czasopisma: 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH) 2. Biuletyn

Literatura Czasopisma: 1. Archiwum Energetyki Wyd. Polska Akademia Nauk (Biblioteka Gł. AGH) 2. Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetyczne. Wyd. Gł. Biuro Studiów i Projektów Elektro-energetycznych ENERGOPROJEKT S. A. (Biblioteka EP Kraków S. A. ) 3. Biuletyn miesięczny. Wyd. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. (PSE S. A. ) 4. ELEKTROENERGETYKA. Wyd. PSE S. A. 5. IEEE Transaction on Power Delivery (dawniej IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems) (Biblioteka Gł. AGH) 6. Raporty Grup Roboczych Konferencji Wielkich Sieci - CIGRÉ Reports (Biblioteka EP Kraków S. A. )