Ajaloo vooruloeng nr 10 PHJASDA 1700 1721 II

  • Slides: 13
Download presentation
Ajaloo vooruloeng nr. 10 PÕHJASÕDA (1700 -1721) II osa

Ajaloo vooruloeng nr. 10 PÕHJASÕDA (1700 -1721) II osa

Tähtsamad sõjasündmused 1 november 1700 Narva lahing p kevad 1701 lahkusid Rootsi kuninga väed

Tähtsamad sõjasündmused 1 november 1700 Narva lahing p kevad 1701 lahkusid Rootsi kuninga väed Eestist peale talvitumist Laiusel, kohale jääb väikesearvuline välivägi W. A. von Schlippenbachi juhtimisel p juuli 1701 vabastati saksilaste piiramisrõngast Tartu, sõja raskuspunkt kandus Poola aladele p suvi 1701 tungisid venelased kolmes kohas üle piiri p

Tähtsamad sõjasündmused 2 aasta lõpp 1701 venelaste uus sõjaretk – seekord edukas, algas Rootsi

Tähtsamad sõjasündmused 2 aasta lõpp 1701 venelaste uus sõjaretk – seekord edukas, algas Rootsi väliväe allakäik Baltikumis p juulis 1702 Hummuli mõisa juures toimunud lahingus hävitasid venelased Schlippenbachi väliarmee. Taganevad rootslased peatusid Pärnus p Vene vägesid ei takistanud enam keegi – 1703 korraldati Ida- ja Lõuna Eestisse suurem rüüsteretk, Rakvere tehti maatasa p

Tähtsamad sõjasündmused 3 1703 vallutas Venemaa Ingerimaa linnused p 1703 alustab Peeter I uue

Tähtsamad sõjasündmused 3 1703 vallutas Venemaa Ingerimaa linnused p 1703 alustab Peeter I uue pealinna rajamist Neeva jõe suudmesse p 1704 Tartu ja Narva piiramine – venelased edukad p 1704 sügisel otsene sõjategevus Eestis vaibus mõneks ajaks p

Tähtsamad sõjasündmused 4 Vaatamata venelaste võitudele Baltikumis jätkus Põhjasõja teistel tandritel rootslaste edu p

Tähtsamad sõjasündmused 4 Vaatamata venelaste võitudele Baltikumis jätkus Põhjasõja teistel tandritel rootslaste edu p 13. 09. 1706 Altranstädti rahuga sunniti August II Tugev alistuma ja loobuma Poola troonist p Riigireetur Patkul anti rootslastele välja ning 1707 hukati p Üksi jäänud Venemaa rahuettepanekud lükati tagasi p

Tähtsamad sõjasündmused 5 18. 02. 1708 küüditati kõik Tartu kodanikud Venemaale p juuli 1708

Tähtsamad sõjasündmused 5 18. 02. 1708 küüditati kõik Tartu kodanikud Venemaale p juuli 1708 lasti tühjaks jäänud tartu õhku p Küüditamine tabas ka Aluksne, Valga ja Narva elanikke p 16. 08. 1708 Vinni all viimane Põhjasõja välilahing Eesti pinnal – venelased lõid rootsi vägesid p

ROOTSLASTE SÕJAPLAAN TUNGIDA VENEMAALE ja VALLUTADA MOSKVA EI ÕNNESTUNUD

ROOTSLASTE SÕJAPLAAN TUNGIDA VENEMAALE ja VALLUTADA MOSKVA EI ÕNNESTUNUD

Tähtsamad sõjasündmused 6 1708 Lesnaja lahing p 1709 Poltaava lahing p juuli 1710 kapituleerus

Tähtsamad sõjasündmused 6 1708 Lesnaja lahing p 1709 Poltaava lahing p juuli 1710 kapituleerus Riia p 12. 08. 1710 kapituleerus Pärnu p august 1710 kapituleerus Tallinn p 29. 09. 1710 Harku mõisas sõlmiti alistumisleping – SELLEGA OLI PÕHJASÕDA EESTI ALADEL LÕPPENUD p

Põhjasõja lõpp p 30. 08. 1721 Uusikaupunki (Nystadi) rahuleping: Ingeri-, Eesti- ja Liivimaa liideti

Põhjasõja lõpp p 30. 08. 1721 Uusikaupunki (Nystadi) rahuleping: Ingeri-, Eesti- ja Liivimaa liideti Vene riigiga. Rootsi sai tagasi Soome, Viiburi koos osaga Karjalast läks Venemaale

Põhjasõja tulemused 1 Eestimaa ja Liivimaa rüütelkonnad kapituleerusid – vastutasuks reduktsiooni tühistamine p Talupoegadel

Põhjasõja tulemused 1 Eestimaa ja Liivimaa rüütelkonnad kapituleerusid – vastutasuks reduktsiooni tühistamine p Talupoegadel kadus lootus vabaneda pärisorjusest p Rüütelkond säilitas omavalitsuse – maariigi (Landesstaati näol) p Venemaa sai “akna Euroopasse” p Säilitati luteri usk, sellega koos ka haridustraditsioonid p

Põhjasõja tulemused 2 Sõjategevuse tulemusena hukkus palju eestlasi p 1708 -1711 laastas katk ja

Põhjasõja tulemused 2 Sõjategevuse tulemusena hukkus palju eestlasi p 1708 -1711 laastas katk ja nälg Eesti alasid p Eestlaste rahvaarv langes muinasaja lõpu tasemele – 150 000 - 170 000 hinge p Rootsile jäi alles õigus tollivabalt Baltikumist vilja välja eksportida p

Kirjandus Mati Laur. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550 -1800. Tallinn 1999, lk. 53 -57

Kirjandus Mati Laur. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550 -1800. Tallinn 1999, lk. 53 -57 p Lauri Vahtre. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Tallinn 2004, lk. 134 -139 p

Aitäh kuulamast !

Aitäh kuulamast !