AILE KURAMLARI Hafta 2 AILE KURAMLARI Makro Kuramlar

  • Slides: 8
Download presentation
AILE KURAMLARI Hafta 2

AILE KURAMLARI Hafta 2

AILE KURAMLARI Makro Kuramlar Yapısal İşlev Kuramı Çatışma Kuramı Mikro Kuramlar Sembolik Etkileşim Kuramı

AILE KURAMLARI Makro Kuramlar Yapısal İşlev Kuramı Çatışma Kuramı Mikro Kuramlar Sembolik Etkileşim Kuramı Sosyal Alışveriş Kuramı Çok Yönlü Kuramlar Aile Sistemleri Kuramı Aile Gelişim Kuramı

YAPISAL İŞLEVSEL KURAMI 1970’lerden günümüze kullanılmaktadır. q. Aile içi ilişkiler, toplumdaki diğer sistemlerin aile

YAPISAL İŞLEVSEL KURAMI 1970’lerden günümüze kullanılmaktadır. q. Aile içi ilişkiler, toplumdaki diğer sistemlerin aile üzerindeki etkisi q. Aile sistemlerindeki denge ve uzun süreli değişimlere odaklanır. Ø «Ailenin işlevleri nelerdir? ØDiğer sosyal sistemlerle aile arasındaki işlevsel ilişkiler nelerdir? ØAile üyelerine karşı ne gibi işlevleri yerine getirmelidir? » sorularına yanıt arar.

SOSYAL ÇATIŞMA KURAMI «Sosyal düzen nasıl mümkün olabilir? » sorusuna yanıt arar. Temel varsayımları:

SOSYAL ÇATIŞMA KURAMI «Sosyal düzen nasıl mümkün olabilir? » sorusuna yanıt arar. Temel varsayımları: vÇatışma insan yaşamının temel bileşenidir. v. Sosyal gruplar arasında çatışma kaçınılmazdır. v. Aile içinde eşit bir güç dağılımı yoktur, çocuklar yetişkinlere kadınlar da erkeklere göre daha az güç sahibidirler.

SEMBOLIK ETKILEŞIM KURAMI oİnsanlararası sosyal etkileşimlerin merkezinde anlam oluşturma vardır. oİşaret ve dil gibi

SEMBOLIK ETKILEŞIM KURAMI oİnsanlararası sosyal etkileşimlerin merkezinde anlam oluşturma vardır. oİşaret ve dil gibi kullanılan ortak simgeleri yorumlama ve anlamlandırma kuramın temelini oluşturur. Temel varsayımlar: üDavranışa yüklenen anlam önemlidir. Anlamı bilmek davranıştan daha önemlidir. üBireylerin sosyal etkileşimleri davranışa anlam yükleme durumunda etkili olmaktadır. üTüm davranışlar sosyal olarak öğrenilir.

SOSYAL ALIŞVERIŞ KURAMI ØAiledeki bireyler, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak alışveriş içindedirler. ØSosyal ilişkiler birbirine bağımlıdır.

SOSYAL ALIŞVERIŞ KURAMI ØAiledeki bireyler, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak alışveriş içindedirler. ØSosyal ilişkiler birbirine bağımlıdır. ØKuramın merkezinde eşitlik ve karşılıklılık kavramları yer alır. ØEğer ilişkiye yapılan yatırıl ile sağladıkları kazanç eşitse taraflar iyi hisseder. ØKazanç sağlayamadıkları taktirde en az düzeyde yatırım yapmaya çabalanır. ØBu kuramın çalışma aile içinde, boşanma, evlilik dışı ilişkiler gibi konular yer alır.

AILE SISTEMLERI KURAMI v. Bu kuram, ailenin iç ve dış sorunlarla baş edebilmek için

AILE SISTEMLERI KURAMI v. Bu kuram, ailenin iç ve dış sorunlarla baş edebilmek için bir sistem oluşturduğuna işaret eder. v. Her ailede 2 -3 kişiden oluşan alt sistemler mevcuttur ve her alt sistemin kendine ait kuralları, sınırları ve karakteri vardır. v. Tüm aileler sürekli bir değişim durumundadır ve bu süreçte denge aranmaktadır. v. Aile üyelerinin davranışları sistemin tüm üyelerini etkilemektedir. v. Aile sisteminin sınırları vardır ve üyeleri kontrol etmek için kurallar ve mesajlar kullanılır.

AILE GELIŞIM KURAMI Aile Gelişimi Aşamaları Odak noktası, ailenin zaman içinde geçtiği aşamalardır. Ailedeki

AILE GELIŞIM KURAMI Aile Gelişimi Aşamaları Odak noktası, ailenin zaman içinde geçtiği aşamalardır. Ailedeki Rol 1. Aşama: Evli Çift Karı/koca 2. Aşama: Çocuk sahibi olma Karı/koca/anne/baba/bebek 3. Aşama: Okul öncesi çağda çocuk sahibi olma Karı/koca/anne/baba/kız-erkek çocuk/abi/abla 4. Aşama: Okul çağında çocuk sahibi olma Karı/koca/anne/baba/kız-erkek çocuk/abi/abla 5. Aşama: Ergenlik çağında çocuk sahibi Karı/koca/anne/baba/kız-erkek olma çocuk/abi/abla 6. Aşama: Çocuklardan ayrılma Karı/koca/anne/baba/dede/nine 7. Aşama: Orta yaşlı ebeveynlik Karı/koca/anne/baba/dede/nine 8. Aşama: Yaşlanmış aile üyeleri Dul kadın/dul erkek/karı/koca/anne/baba/dede/nine