AGROTURISTIKA DJELATNOST ISTARSKE UPANIJE Agroturizam Ograde 9 09

  • Slides: 13
Download presentation
AGROTURISTIČKA DJELATNOST ISTARSKE ŽUPANIJE Agroturizam Ograde 9. 09. 2012. , Lindarski katun

AGROTURISTIČKA DJELATNOST ISTARSKE ŽUPANIJE Agroturizam Ograde 9. 09. 2012. , Lindarski katun

Strateški program ruralnog razvoja područja Istarske županije -2013. ) (2008. Østrateško plansko-programski dokument i

Strateški program ruralnog razvoja područja Istarske županije -2013. ) (2008. Østrateško plansko-programski dokument i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem poljoprivrede, ribarstva i ruralnih područja Strateški ciljevi: • Izgradnja institucionalnog okruženja koje potiče poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim područjima i stvaranje uvjeta za povratak i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima • Povećanje konkurentnosti glavnih gospodarskih sektora u ruralnim područjima • Održiva uporaba prirodnih resursa, očuvanje i zaštita prirode i okoliša • Zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa • Trajno poboljšanje učinkovitosti rada komplementarnih – suradničkih institucija u funkciji ruralnog razvitka

PROJEKT RURALTOUR-Turistička promocija za održivi razvoj poljoprivrede u CADSES području Cilj: integrirana promocija ruralnog

PROJEKT RURALTOUR-Turistička promocija za održivi razvoj poljoprivrede u CADSES području Cilj: integrirana promocija ruralnog prostora unutar Cadses područja promovirajući harmoničniji razvoj europskog prostor Rezultat: stvoren jedinstveni sustav za promidžbu i razvoj turizma u ruralnim i manje razvijenim područjima te pružena potpora rastu poduzeća i poljoprivrednih gospodarstava u navedenim područjima Održane edukativne radionice s ciljem edukacije o ruralnom turizmu među javnim i privatnim poduzećima u ruralnom području Realiziran promotivni materijal sa objavljenim resursima ruralnog područja Istre www. ruraltour. com

RURALNI TURIZAM -seoski turizam -vinski turizam -gastro turizam -lovni turizam -ribolovni turizam -turizam u

RURALNI TURIZAM -seoski turizam -vinski turizam -gastro turizam -lovni turizam -ribolovni turizam -turizam u nacionalnim parkovima i parkovima prirode - vjerski turizam - kulturni turizam - pustolovni turizam - zdravstveni turizam SEOSKI TURIZAM -TSOG ili agroturizam -kušaonica -izletište -ruralna kuća za odmor -ruralni obiteljski hotel TSOG/SELJAČKI TURIZAM ILI AGROTURIZAM -usluge noćenja -pripremanje i usluživanje toplih i hladnih jela i pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje -ostale usluge aktivnog odmora na turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu

Što je agroturizam? OPG Usluge smještaja + Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda + Turističke

Što je agroturizam? OPG Usluge smještaja + Proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda + Turističke usluge “AGROTURIZAM” Seljački turizam Seljačko domaćinstvo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (NN 149/09 i 127/10) koje pruža usluge pripremanja i usluživanja toplih i hladnih jela, te pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 80 gostiju istodobno

AZRRI surađuje sa 20 seoskih domaćinstava iz Istarske županije (potpisane Izjave o suradnji) Ciljevi

AZRRI surađuje sa 20 seoskih domaćinstava iz Istarske županije (potpisane Izjave o suradnji) Ciljevi i uloga AZRRI-a: istraživanje europskih primjera dobre prakse upoznavanje sa zakonskom regulativom usmjeravanje daljnjeg razvoja u cilju formiranja i brandiranja prepoznatljivih seoskih domaćinstava; omogućavanje njihove promocije putem naših web stranica upoznavanje sa otvorenim Natječajima Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i drugih nacionalnih i međunarodnih natječaja organiziranje raznih edukacijskih seminara upoznavanje sa načinom korištenja tipičnih istarskih proizvoda u ugostiteljsko turističkoj ponudi pripremanje dokumentacije za natječaje IPARD programa, mjere 302 te prijavljivanje na međunarodne projekte i programe

RADNA SKUPINA ZA ANALIZU I PRIPREMU NORMATIVNO PRAVNIH AKATA IZ OBLASTI RURALNOG TURIZMA Zakon

RADNA SKUPINA ZA ANALIZU I PRIPREMU NORMATIVNO PRAVNIH AKATA IZ OBLASTI RURALNOG TURIZMA Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/2007, NN br. 88/10 ) o Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, NN 43/09 i 88/10, 50/12 ) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN br. 88/10 - propisana zabrana oglašavanja nelegalnih objekata - omogućen je prihvat većeg broja gostiju - brisan je uvjet vlasništva za ishođenje rješenja o odobrenju o Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN br. 05/08, 46/08, 44/11, 118/11) Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu NN br. 44/11 - med spada u vrstu proizvoda koja treba biti iz pretežito vlastite proizvodnje - omogućeno je zapošljavanje o

ZAKONODAVSTVO KOJE REGULIRA RAD SELJAČKOG TURIZMA ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (NN 138/06, NN 43/09

ZAKONODAVSTVO KOJE REGULIRA RAD SELJAČKOG TURIZMA ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (NN 138/06, NN 43/09 i 88/10, 50/12) • Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 05/08, 46/08, 44/11, 118/11) • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08 i 45/09) • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"(NN 49/08, 45/09) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (NN 75/08, 45/09 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 05/08) • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 05/08) • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 05/08) • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07) ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (NN 68/2007, NN 88/10) ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 Izmjene i dopune) Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/09, 89/11, 29/12 -Izmjene i dopune) ZAKON O POREZU NA DOHODAK (NN 177/04 i 73/08) • Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranju kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 48/05) • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranju kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (NN 148/09) ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI (NN 152/08 i 59/09) • Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu (NN 119/11) • ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (NN 70/05 i 139/08) • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN 154/08) ZAKON O HRANI (NN 117/03, 130/03, 48/04 i 85/06) • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija subjekata koji obavljaju djelatnosti s hranom (NN 08/07) ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) POPIS EVIDENCIJA I OBRAZACA ZA OBJEKTE SREDNJEG RIZIKA (HACCP) ZAKON O POLJOPRIVREDI (NN 149/09) Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/2011)

Uloga AZRRI-a u promociji agroturizama u periodu od 2009. -2012. • • • 15.

Uloga AZRRI-a u promociji agroturizama u periodu od 2009. -2012. • • • 15. AGRITUR-sajam agroturizma i ruralnog turizma (Santa Lucia di Piave, 1214. 12. 2009. ) 17. IZLOŽBA HRANE, PIĆA I UGOSTITELJSKE OPREME HISTRIA 2010 (Pula, 3. -4. 2. 2010) 8. SMOTRA VINA, KRUHA I AGROTURIZAMA U RAKOTULAMA (Rakotule, 6. 7. 02. 2010. ) BROŠURA “LOV U ISTRI-od prepelice do jelena” DRUGI HRVATSKI KONGRES O RURALNOM TURIZMU 8. MEĐUNARODNI EKOLOŠKI SAJAM “EKO BIS 2010” (Bihač, 02. -05. 09. 2010) 11. IZBOR NAJUZORNIJE HRVATSKE SEOSKE ŽENE (16. 10. 2010. godine, Pazin) DAN OTVORENIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE, 17. 10. 2010. godine 3. sajam lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma LOREKO u Gudovcu, 20. 22. 5. 2011. DAN OTVORENIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE, 06. 11. 2011. godine Dani otvorenih vrata agroturizma Konavle održane u sklopu manifestacije „Mirisi Božića u Konavlima 2011 (28. 12. 2011. ) TREĆI HRVATSKI KONGRES O RURALNOM TURIZMU s međunarodnim sudjelovanjem u Osijeku 23. -26. 05. 2012. g. ……

DAN OTVORENIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE 2010. i 2011.

DAN OTVORENIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE 2010. i 2011.

SUDJELOVATI ĆU I IDUĆE GODINE NA DANU OTVORIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE? 3% DA NE

SUDJELOVATI ĆU I IDUĆE GODINE NA DANU OTVORIH VRATA AGROTURIZMA ISTRE? 3% DA NE 97% Izvor podataka: AZRRI, DOV 2010. Izvor podataka: AZRRI, DOV 2011.

Davorka Šajina-najuzornija hrvatska seoska žena u 2010. godini

Davorka Šajina-najuzornija hrvatska seoska žena u 2010. godini

Više informacija: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d. o. o. Pazin Šetalište

Više informacija: AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d. o. o. Pazin Šetalište pazinske gimnazije 1 52 000 Pazin, HRVATSKA www. azrri. hr