Agora en Samhandlingsverkty for UHSektoren Armaz Mellati Litt

  • Slides: 14
Download presentation
Agora en Samhandlingsverktøy for UH-Sektoren Armaz Mellati

Agora en Samhandlingsverktøy for UH-Sektoren Armaz Mellati

Litt om meg Armaz Mellati, - i UNINETT siden 1997 Teknisk ansvarlig for felles

Litt om meg Armaz Mellati, - i UNINETT siden 1997 Teknisk ansvarlig for felles administrative systemer (Trofast) Faggruppeleder for gruppen System. Integrasjon september 2021 SLIDE 2

Motivasjonen for samarbeidsverktøy Stort potensiale for samarbeid rundt felles fagsystemer i UH-sektoren på tvers

Motivasjonen for samarbeidsverktøy Stort potensiale for samarbeid rundt felles fagsystemer i UH-sektoren på tvers av institusjonene • Dette gjelder både i prosjekt- og driftsfasen for systemene Behov for enklere flyt og deling av informasjon • Informasjonen når ikke fram til de som skulle hatt den Behov for finne og navigere i informasjon kaoset september 2021 SLIDE 3

Agora : Bakgrunnen UNINETT støtter mange arbeidsgrupper og prioriteringsråd Anskaffelse av nye systemer krever

Agora : Bakgrunnen UNINETT støtter mange arbeidsgrupper og prioriteringsråd Anskaffelse av nye systemer krever mye samarbeid Stort behov for deling og spredning av informasjon Eposter er ikke nok og gir ikke oversikt september 2021 SLIDE 4

Agora : Under panseret Bygget på Liferay – en utbredt plattform Open source plattform

Agora : Under panseret Bygget på Liferay – en utbredt plattform Open source plattform Content & Dokument behandling med Microsoft Office® integrasjon Web Publisering and delte “arbeidsrom” Støtte for mange samarbveidsformer; Wiki, Forum og Blogger Kostnadseffektiv plattform september 2021 SLIDE 5

Agora : Innhold Enkel grensesnitt for ansatte og ikke-data kyndige Agora som et samarbeidsverktøy

Agora : Innhold Enkel grensesnitt for ansatte og ikke-data kyndige Agora som et samarbeidsverktøy • • • Grupperom for samhandling Forum Dokumentdeling Wiki Tilgang til andre UNINETT tjenester Agora erstatter Fasportalen • • Driftsmeldinger Tilgang til applikasjoner Agora og brukerprovisjonering • Kan styre tilgang til applikasjoner (mer om det seinere) september 2021 SLIDE 6

Agora - Demo Grupper • • Medlems oversikt Aktivitetsliste Dokumenter • • • Standard

Agora - Demo Grupper • • Medlems oversikt Aktivitetsliste Dokumenter • • • Standard fil-browser Versjonskontroll og fil-låsing Tilgang fra lokal-maskin (Web. Dav) Visning tilpasset Tabletter Søkefunksjonalitet på tvers av alt man har tilgang til Enkle integrasjoner mot andre samarbeidsverktøy fra UNINETT Forum • • Kategorier og tråder Epostvarsling Wiki • • Veiledninger, FAQ’er, møtereferater ? Oppsummering av innhold fra Forum Støtter klipp-lim for enklere dokumentering Epost varsling september 2021 SLIDE 7

Agora : Erstatter FAS-portalen Opprettet egne «Spesial» grupper Agresso-brukere, FS-brukere osv… Tilhørighet til gruppen

Agora : Erstatter FAS-portalen Opprettet egne «Spesial» grupper Agresso-brukere, FS-brukere osv… Tilhørighet til gruppen bestemmer tilgang til applikasjonen Tilhørighet til gruppen bestemmer drift/info meldinger. Fungerer også som samarbeids-og diskusjonsarena Innført «Tjeneste-admins» for hvert system som kan styre tilhørighet i gruppen Mulighet for uttrekk/funksjoner mot enkelt system september 2021 SLIDE 8

september 2021 SLIDE 9

september 2021 SLIDE 9

Agora : Mobil app Utviklet eget App for IOS og Android Støtter lesing og

Agora : Mobil app Utviklet eget App for IOS og Android Støtter lesing og søk Glimrende for når man er på farten og trenger raskt tilgang til info Kommer ut mot slutten av året september 2021 SLIDE 10

Agora og Autorisasjonsdata : System for provisjonering av brukerdata til målsystemene ENTEN Gruppene i

Agora og Autorisasjonsdata : System for provisjonering av brukerdata til målsystemene ENTEN Gruppene i Agora brukes til å bestemme hvem skal ha bruker i hvilket system Eller, legges informasjon om tilganger i Feide BAS og Agora og andre systemene populeres basert på det. september 2021 SLIDE 11

Agora : Beste praksis og erfaringer Kreves mer enn å ha et verktøy og

Agora : Beste praksis og erfaringer Kreves mer enn å ha et verktøy og gruppe Det kreves en pådriver, må ta ansvar og holde sidene levende Noen få må få en konkret ansvar for å oppdatere innhold (WIKI) Dokument-lageret: Fungerer best for deling av ferdige dokumenter. Forum : Er noe vanskeligere enn å sende epost, fungerer best for større grupper Grupperom : Begrens antall grupper, bruk heller kategorier Møter : I UNINETT bruker vi oftest dokument-lageret for agenda, referater og annet møteunderelag september 2021 SLIDE 12

Agora : Framover Nye integrasjoner ? • • Til fagsystemer Til andre samhandlings verktøy

Agora : Framover Nye integrasjoner ? • • Til fagsystemer Til andre samhandlings verktøy Social Office ? • • Fange opp det uformelle Erstatter for «kaffemaskin praten» september 2021 SLIDE 13

Spørsmål og diskusjoner … Takk for oppmerksomheten september 2021 SLIDE 14

Spørsmål og diskusjoner … Takk for oppmerksomheten september 2021 SLIDE 14