Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S A dla przedsibiorcw

  • Slides: 18
Download presentation
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A. dla przedsiębiorców Inkubatory Nowych Technologii Pożyczki dla przedsiębiorców

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez ARR „MARR” S.

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Ponad 20 lat wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez ARR „MARR” S. A. (1992 – 2014) Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR (1992 - 2009) Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 i 2 (2009 -obecnie) üPowierzchnia użytkowa - 17 793 m 2 üPowierzchnia do wynajęcia - 11 822 m 2 üStopień wypełnienia - > 90%

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Kto może się ubiegać o przyjęcie do Inkubatorów Nowych Technologii

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Kto może się ubiegać o przyjęcie do Inkubatorów Nowych Technologii In-Tech : a) osoby fizyczne posiadające pomysł na biznes b) przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata c) przedsiębiorcy działający dłużej niż 3 lata, wdrażający innowacyjne rozwiązania, prowadzący działalność badawczą lub rozwojową (lokator strategiczny) ü Główne kryteriów przyjęcia: a) nowatorski charakter przedsięwzięcia uwzględniający wykorzystanie nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych b) wiarygodność i perspektywy samodzielnego rozwoju c) powiązanie ze środowiskiem naukowym ü

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Stawki czynszu najmu metra kw. powierzchni IN-TECH 1 Czas działalności

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Stawki czynszu najmu metra kw. powierzchni IN-TECH 1 Czas działalności IN-TECH 2 Powierzchnia produkcyjna biurowa w I roku działalności 8, 00 14, 00 12, 00 w II roku działalności 10, 00 16, 00 14, 00 w III roku działalności 10, 00 17, 00 15, 00 12, 00 18, 00 16, 00 powyżej III roku działalności

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Cennik wynajmu sal konferencyjnych Nr sali Cena za 1 godz.

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH Cennik wynajmu sal konferencyjnych Nr sali Cena za 1 godz. [zł] IN-TECH 1 Sala konferencyjna D 207 – 1/3 100, 00 Sala konferencyjna D 207 – 2/3 150, 00 Sala konferencyjna D 207 – 3/3 200, 00 Sala konferencyjno-szkoleniowa B 100 35, 00 Sala szkoleniowa D 102 35, 00 IN-TECH 2 Sala konferencyjna „aula” 200, 00 Sala szkoleniowa 1 i 2 35, 00

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 1

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 1

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 2

INKUBATOR NOWYCH TECHNOLOGII IN-TECH 2

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator MIn. P położony jest na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator MIn. P położony jest na obszarze przemysłowym należącym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Budynek przeznaczony jest na wynajem powierzchni produkcyjnej firmom, które prowadzą działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. ARR „MARR” S. A. jest operatorem zarządzającym tym Inkubatorem

Powierzchnia użytkowa wynosi 1. 128, 71 m 2. W budynku znajduje się 13 modułów

Powierzchnia użytkowa wynosi 1. 128, 71 m 2. W budynku znajduje się 13 modułów o powierzchniach: - 152, 66 m 2; - 153, 83 m 2, - 76, 41 m 2, - 75, 53 m 2, - 75, 25 m 2, - 72, 29 m 2, - 71, 36 m 2 oraz - 6 modułów po 75, 23 m 2. Istnieje możliwość łączenia modułów w zależności od potrzeb. Dla każdego modułu przewidziano osobne wejście, bramę przemysłową oraz zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne. Instalacje wewnętrzne zaprojektowano w sposób umożliwiający osobne rozliczenie mediów

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Największy Fundusz podkarpackim Pożyczkowy w ü ARR „MARR” posiada Fundusz Pożyczkowy z

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Największy Fundusz podkarpackim Pożyczkowy w ü ARR „MARR” posiada Fundusz Pożyczkowy z kapitałem ok. 60 mln zł woj. ü Jest to największy Fundusz Pożyczkowy pod względem kapitału w woj. podkarpackim i 14 w Polsce üGłówne źródła kapitału Funduszu to Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego (Urząd Marszałkowski) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Bank Gospodarstwa Krajowego), ponadto wkład własny ü Aktualnie jest czynnych około 600 pożyczek i cztery ścieżki pożyczkowe ( 2 w ramach RPO WP, 2 w ramach PO RPW) ü Tylko w ubiegłym 2015 roku udzielono 350 pożyczek na kwotę 22 mln zł

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 0% ü Nowa ścieżka pożyczek dla MŚP

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 0% ü Nowa ścieżka pożyczek dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego (umowa ARR „MARR” S. A. z BGK) ü Okres udzielania pożyczek marzec-wrzesień 2016 r. ü Maksymalna kwota pożyczki – 100 tys. zł, ü Cel inwestycyjny (firmy do roku działalności) lub inwestycyjnoobrotowy w układzie 70% do 30% (firmy powyżej roku) ü Maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, karencja 6 miesięcy ü Oprocentowanie 0% bez dodatkowych warunków, nie ma też innych kosztów, opłat, prowizji

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 1% üPożyczki dla MŚP z terenu woj.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Pożyczki dla przedsiębiorców z oprocentowaniem 1% üPożyczki dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego w ramach umowy ARR „MARR” S. A. z UM woj. podkarpackiego ü Okres udzielania pożyczek do 31 grudnia 2020 r. ü Maksymalna kwota pożyczki – 400 tys. zł üCel inwestycyjny (firmy do roku) lub inwestycyjno-obrotowy w układzie 70% do 30% (firmy powyżej roku) ü Maksymalny okres spłaty do 31. 12. 2020 r. , karencja 6 miesięcy ü Oprocentowanie 1%, warunki: 1) firmy do roku, 2)działają w Inkubatorach MARR lub na terenie MPP , 3) innowacyjne przedsięwzięcie. Inaczej oprocentowanie rynkowe od 2, 83% do 5 -6% üNie ma też innych kosztów, opłat, prowizji

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Zabezpieczenie ü ü ü ü Obligatoryjnie weksel "in blanco" wraz z deklaracją

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Zabezpieczenie ü ü ü ü Obligatoryjnie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową, a ponadto: Poręczenie osób fizycznych lub prawnych Poręczenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Hipoteka na nieruchomościach gruntowych lub zabudowanych Przewłaszczenie na rzeczach ruchomych(samochody, maszyny) Blokada na lokacie Gwarancja bankowa

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Zasady udzielania pożyczek Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz załącznikami (osobiście w

FUNDUSZ POŻYCZKOWY Zasady udzielania pożyczek Złożenie wniosku o udzielenie pożyczki wraz załącznikami (osobiście w ARR „MARR” S. A. lub za pośrednictwem poczty ) ü Ocena wniosku i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy: 1) Wizyta u przedsiębiorcy 2) Czynniki obiektywne – wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania, zadłużenia, pokrycia majątku i odsetek, 2) Czynniki subiektywne – historia funkcjonowanie przedsiębiorcy, jakość dostawców i odbiorców, opis rynku, branży, majątku, doświadczenie kierownictwa ü Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd ARR „MARR” S. A. ü Czas od momentu złożenia kompletnego wniosku do decyzji o udzieleniu pożyczki bądź odmowie udzielenia to maksymalnie 15 dni roboczych. ü Dokumenty pożyczkowe – strona Agencji - www. marr. com. pl zakładka „Pożyczki” ü

POŻYCZKI NA START ü ü ü ü Pożyczki dla osób, które chcą uruchomić działalność

POŻYCZKI NA START ü ü ü ü Pożyczki dla osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą, realizowane są w ramach umowy pomiędzy ARR „MARR” S. A. a BGK, obejmują 6 województw: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie, łódzkie Uprawnione osoby: 1) Zarejestrowani bezrobotni, 2)Absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od ukończenia nauki, nie osiągający dochodów, 3) Studenci ostatniego roku studiów Okres udzielania pożyczek – do czerwca 2017 roku Maksymalna wartość pożyczki 81 tys. zł Okres udzielenia pożyczki - maksymalnie 7 lat, karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy, Oprocentowanie 0, 44 %, nie ma też innych kosztów, opłat, prowizji Wymagane zabezpieczenie – weksel in blanco, a ponadto najczęściej poręczyciele lub hipoteka

POŻYCZKI NA START Druga ścieżka pożyczek na start – pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

POŻYCZKI NA START Druga ścieżka pożyczek na start – pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ü Kwota pożyczki – 24 tys. zł ü Maksymalny okres spłaty 3 lata ü Oprocentowanie 0, 44%, nie ma innych kosztów, opłat, prowizji ü Zabezpieczenie weksel in blanco i poręczyciele ü Kto może zwrócić się o taką pożyczkę: - osoby, które uzyskały już pożyczkę na uruchomienie działalności w ramach programu „Wsparcie w starcie”, - podmioty prowadzące działalność gospodarczą, - niepubliczne szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce - posiadacze gospodarstw rolnych prowadzący specjalne działy produkcji rolnej ü

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A. ul. Chopina 18, 39 -300

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A. ul. Chopina 18, 39 -300 Mielec www. marr. com. pl e-mail: [email protected] com. pl Tel. 17 773 82 56