AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S A Agencja Rozwoju Mazowsza

  • Slides: 16
Download presentation
AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S. A.

AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S. A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. jest spółką skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy

Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. jest spółką skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. ARMSA działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w Województwie Mazowieckim.

Misją Agencji Rozwoju Mazowsza S. A. jest kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego Mazowsza. ARMSA

Misją Agencji Rozwoju Mazowsza S. A. jest kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego Mazowsza. ARMSA przy realizowanych przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez: v edukację i szkolenia; v wsparcie administracyjne i organizacyjne; v organizację platform wymiany informacji i doświadczeń; v udostępnianie baz danych użytecznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej;

ARM S. A. Dział Społeczeństwa Informacyjnego - Internet dla Mazowsza - Mazowszanie - ITeraz

ARM S. A. Dział Społeczeństwa Informacyjnego - Internet dla Mazowsza - Mazowszanie - ITeraz Mazowsze II - SIRMA+ Dział Funduszy Unijnych i Szkoleń Dział Rewitalizacji i Konsultingu - Rolnik w systemie ratownictwa - Projekty rewitalizacyjne - Inicjatywa Jessica - Turystyka – Szansa dla Rolnika - Turystyka – Szansa na zatrudnienie - Akademia Policyjna - Akademia Unijna III Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera

ARMSA przeszkoliła ponad 12 tys. osób z terenu Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota środków przeznaczonych

ARMSA przeszkoliła ponad 12 tys. osób z terenu Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota środków przeznaczonych na te szkolenia wynosi blisko 18 mln zł (średnio 1500 zł /osobę). Środki na szkolenia są pozyskiwane w ramach dostępnych funduszy unijnych np. Program Operacyjny – Kapitał Ludzki, ZPORR.

PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO I. „Akademia Policyjna” 2011 -2013 wartość projektu: 1. 888. 400,

PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO I. „Akademia Policyjna” 2011 -2013 wartość projektu: 1. 888. 400, 00 PLN - ilość policjantów i pracowników cywilnych Policji do przeszkolenia: 1160 Projekt realizowany w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. Patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Komendant Stołeczny Policji.

AKADEMIA POLICYJNA to praktyczne szkolenia z 18 tematów m. in. : • specjalistyczne metody

AKADEMIA POLICYJNA to praktyczne szkolenia z 18 tematów m. in. : • specjalistyczne metody operacyjne, • zarządzanie zespołami i zaawansowane metody pracy operacyjnej dla kadry kierowniczej i pracowników, • zarządzanie kryzysowe, • przestępczości narkotykowa, • przestępczości korupcyjna, • przestępczość gospodarcza, • pierwsza pomoc w warunkach bojowych, • kurs posługiwania się bronią palną i amunicją strzelecką, • rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych, dokumentów i podstawy grafologii, • trening interpersonalny.

PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO II. „Rolnik w systemie ratownictwa” 2009 -2010 - wartość projektu:

PROJEKTY ARMSA - BEZPIECZEŃSTWO II. „Rolnik w systemie ratownictwa” 2009 -2010 - wartość projektu: 2. 965. 886, 00 PLN - ilość przeszkolonych osób: 846 - szkolenia: kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Strategia rozwoju turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 OBSZAR

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Strategia rozwoju turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 OBSZAR PRIORYTETOWY 2. : ZASOBY LUDZKIE CEL STRATEGICZNY 2: Wzmocnienie potencjału ludzkiego regionu oraz przygotowanie kadr do obsługi ruchu turystycznego

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Projekty zostały stworzone z myślą o rozwijającym się sektorze turystycznym

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Projekty zostały stworzone z myślą o rozwijającym się sektorze turystycznym na Mazowszu oraz pod kątem potrzeb, jakie powstaną w zakresie usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - EURO 2012.

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Wzmożony ruch turystyczny w trakcie mistrzostw w piłce nożnej Euro

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA Wzmożony ruch turystyczny w trakcie mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012 będzie wymagał dobrej organizacji logistycznej. Zapewnienie takich usług jak wyżywienie, transport i kierowanie grupami turystów będzie jednym z niezbędnych elementów stanowiących o sukcesie całego przedsięwzięcia.

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA III. „Turystyka – szansa na zatrudnienie” 2010 -2011 - wartość

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA III. „Turystyka – szansa na zatrudnienie” 2010 -2011 - wartość projektu: 1. 501. 830, 00 PLN - ilość przeszkolonych osób (bezrobotnych): 225 - szkolenia: kucharz, kelner, pilot wycieczek, organizator turystyki, kierowca autokaru (kat. D prawa jazdy)

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA III. „Turystyka – szansa dla rolnika” 2010 -2011 - wartość

PROJEKTY ARMSA - TURYSTYKA III. „Turystyka – szansa dla rolnika” 2010 -2011 - wartość projektu: 5. 543. 901, 60 PLN ilość osób do przeszkolenia: 1050 szkolenia: kucharz, kelner, barman, organizator agroturystyki, przewodnik agroturystyczny

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Artur Andrysiak AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S. A.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Artur Andrysiak AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S. A.