Agencija za razvoj Osjekobaranjske upanije je struna sluba

  • Slides: 8
Download presentation

Agencija za razvoj Osječko-baranjske županije je stručna služba koja obavlja analitičkoplanske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i

Agencija za razvoj Osječko-baranjske županije je stručna služba koja obavlja analitičkoplanske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i druge poslove vezane uz pripremu i ostvarivanje programa razvitka Županije. Kao unutarnje ustrojstvene jedinice, osnovani su sljedeći odsjeci: - Poduzetništvo i razvojni projekti - Investicije - Europske integracije i regionalni razvoj

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d. o. o. za međunarodnu i regionalnu suradnju

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d. o. o. za međunarodnu i regionalnu suradnju u vlasništvu je Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Aktivnosti ureda su zastupanje interesa Slavonije i Baranje, prikupljanje informacija o natječajima EU te pronalazak strateških projektnih partnera. Ured ima predstavništvo u Bruxellesu na adresi: La rue Montoyer 18 b. 10000 Bruxelles

Zavod za informatiku Osijek je ustanova za informatičku djelatnost u vlasništvu Osječko-baranjske županije. Zavod

Zavod za informatiku Osijek je ustanova za informatičku djelatnost u vlasništvu Osječko-baranjske županije. Zavod obavlja: • poslove održavanja i primjene sistemskog software-a • poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže • poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih sustava te baza podataka • poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja • poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim resursima (hardware, programi, komunikacije) • poslove održavanja informatičkih resursa

Najznačajniji dosadašnji projekti: • Županijska riznica Osječko-baranjske županije • Izrada web stranica (www. obz.

Najznačajniji dosadašnji projekti: • Županijska riznica Osječko-baranjske županije • Izrada web stranica (www. obz. hr, izbori. osijek. hr, …) • Praćenje zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta • Centralna pisarnica - urudžbeni zapisnik • Izbori za jedinice lokalne i mjesne samouprave • Komunalna naknada i naknada za održavanje voda • Izgradnja i održavanje središnjeg računalnog sustava i informatičke komunikacijske infrastrukture Osječko-baranjske županije

Zavod za informatiku je jedan od prvih testnih centara u Osječko-baranjskoj županiji koji je

Zavod za informatiku je jedan od prvih testnih centara u Osječko-baranjskoj županiji koji je dobio licencu za provođenje ECDL certificiranja.