Agencija Republike Slovenije za okolje Nacionalni intitut za

  • Slides: 37
Download presentation
Agencija Republike Slovenije za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Mestna občina Novo mesto

Agencija Republike Slovenije za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Mestna občina Novo mesto Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ Novo mesto, 18. marec 2014 S spreminjanjem vzorcev bivanja in mobilnosti do kakovostnega zraka in zdravja ljudi: usmeritve in orodja projekta MORECO Smart locations for better liveability

MORECO – Mobilnost in stroški bivanja Pametna izbira kraja bivanja za boljšo kvaliteto življenja

MORECO – Mobilnost in stroški bivanja Pametna izbira kraja bivanja za boljšo kvaliteto življenja Struktura predstavitve üSplošni problemski okvir üMetodologija projekta üDejstva, ozadje, trendi üOrodja projekta üPrimeri dobrih praks graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Splošni problemski okvir Sanje mnogih: Hiša v zelenem okolju Poceni zemljišče, obsežen življenjski prostor

Splošni problemski okvir Sanje mnogih: Hiša v zelenem okolju Poceni zemljišče, obsežen življenjski prostor Vrt, zelena okolica Svoboda, ugled, zasebna lastnina graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Problem: Bolj centralno, bolj drago Rešitev? Nova hiša na “poceni” lokaciji Običajno dosegljiva le

Problem: Bolj centralno, bolj drago Rešitev? Nova hiša na “poceni” lokaciji Običajno dosegljiva le z osebnim vozilom graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Posledica: Dolge razdalje Zasebni stroški: nakup avtomobila(ov), goriva, stres, telesna nedejavnost Družbeni stroški: infrastruktura,

Posledica: Dolge razdalje Zasebni stroški: nakup avtomobila(ov), goriva, stres, telesna nedejavnost Družbeni stroški: infrastruktura, onesnaževala, zrak, bolezni, poraba zemljišč Tveganja: rast cen energije, prometni zastoji, nesreče, življenjski cikel, vrednost nepremičnine graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

MORECO Mobilnost in stroški bivanja so medsebojno povezani graphics. SIR Novo mesto, 18. 3.

MORECO Mobilnost in stroški bivanja so medsebojno povezani graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Shematski prikaz stroškov bivanja v centrih in njihovi okolici: Bolj centralno, višji so stanovanjski

Shematski prikaz stroškov bivanja v centrih in njihovi okolici: Bolj centralno, višji so stanovanjski stroški visoki nizki blokovska naselja zasebne hiše urbani/ruralni centri Novo mesto, 18. 3. 2014 graphics. SIR Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Posledice visokih stroškov bivanja: Stanovanjska gradnja je privlačna na oddaljenih lokacijah visoki nizki graphics.

Posledice visokih stroškov bivanja: Stanovanjska gradnja je privlačna na oddaljenih lokacijah visoki nizki graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Shematski prikaz stroškov mobilnosti: Manj centralno, višji so stroški mobilnosti visoki nizki graphics. SIR

Shematski prikaz stroškov mobilnosti: Manj centralno, višji so stroški mobilnosti visoki nizki graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Nekontrolirano širjenje mestnih območij, dolge potovalne razdalje, spodbujanje avtomobilnosti, onesnaževanje zraka, povečanje zdravstvenih težav

Nekontrolirano širjenje mestnih območij, dolge potovalne razdalje, spodbujanje avtomobilnosti, onesnaževanje zraka, povečanje zdravstvenih težav Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Učinkovite osi javnega prevoza pripomorejo k zmanjšanju zasebnih stroškov mobilnosti visoki nizki graphics. SIR

Učinkovite osi javnega prevoza pripomorejo k zmanjšanju zasebnih stroškov mobilnosti visoki nizki graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

MORECO: Usmerjanje umeščanja novih stanovanj na pametne lokacije z učinkovitim javnim prevozom in ustreznimi

MORECO: Usmerjanje umeščanja novih stanovanj na pametne lokacije z učinkovitim javnim prevozom in ustreznimi oskrbnimi zmogljivostmi visoki nizki graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Scenarij: močno naraščanje stroškov mobilnosti povzročeno z naraščanjem cen energije – pametne lokacije zmanjšujejo

Scenarij: močno naraščanje stroškov mobilnosti povzročeno z naraščanjem cen energije – pametne lokacije zmanjšujejo tveganja visoki nizki graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Zgoščena in ustrezno opremljena stanovanjska (mestna) območja, kratke potovalne razdalje, trajnostna mobilnost, izboljšanje kakovosti

Zgoščena in ustrezno opremljena stanovanjska (mestna) območja, kratke potovalne razdalje, trajnostna mobilnost, izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje zdravstvenih težav Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Cilj projekta MORECO: Življenje na pametnih lokacijah Kratke razdalje, prijetna okolica Visoki delež pešcev

Cilj projekta MORECO: Življenje na pametnih lokacijah Kratke razdalje, prijetna okolica Visoki delež pešcev in kolesarjev Bližina oskrbnih dejavnosti in postaj (postajališč) javnega prevoza Nizki stroški mobilnosti Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ graphics. SIR UIRS

Metodologija projekta MORECO Gospodinjstva Sektor stanovanjske gradnje Snovalci politik PAMETNE LOKACIJE Prostorski načrtovalci Deležniki

Metodologija projekta MORECO Gospodinjstva Sektor stanovanjske gradnje Snovalci politik PAMETNE LOKACIJE Prostorski načrtovalci Deležniki s področja mobilnosti Preglednost stroškov za iskalce bivališč + sektor stanovanjske gradnje Tehnični ukrepi + ukrepi sodelovanja za prostorske načrtovalce + nosilci storitev javnega prevoza Politične / administrativne strategije – lokalne / regionalne – transnacionalne Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Dejstva Ozadje Trendi Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje

Dejstva Ozadje Trendi Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

600 10 9 500 8 prebivalstvo 7 400 6 poselitvena območja 300 5 4

600 10 9 500 8 prebivalstvo 7 400 6 poselitvena območja 300 5 4 200 3 Prebivalci (mio) Poselitvena površina na prebivalca (m² / preb) Širjenje poselitvenih površin na prebivalca 2 100 1 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 0 2010 Vir: Umweltbundesamt (UBA), 9. Umweltkontrollbericht, Wien 2010 / data Austria Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Ločitev, razdrobljenost, izguba površin možnosti – + stroški Novo mesto, 18. 3. 2014 proizvodnja

Ločitev, razdrobljenost, izguba površin možnosti – + stroški Novo mesto, 18. 3. 2014 proizvodnja hrane rekreacija habitat ekološko ravnovesje naraščajoče razdalje razvrednoteno okolje neučinkovita uporaba virov obsežni sistemi oskrbe in odstranjevanja odpadkov Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Stroški infrastrukture so odvisni od gostote poselitve Prometna dostopnost, oskrba z vodo, odstranjevanje odplak,

Stroški infrastrukture so odvisni od gostote poselitve Prometna dostopnost, oskrba z vodo, odstranjevanje odplak, oskrba z električno energijo, ulična razsvetljava Samostojne Enodružinske hiše Vrstne hiše: Večnadstropne enodružinske hiše: dvojčki: stanovanjske hiše: 12 stanovanjske enote/ha 21 stanovanjske enote/ha 34 stanovanjske enote/ha 75 stanovanjske enote/ha indeks izrabe zemljišča: 0, 23 indeks izrabe zemljišča: 0, 40 indeks izrabe zemljišča: 0, 61 indeks izrabe zemljišča: 0, 88 Stroški infrastrukture na stanovanjsko enoto v % 100 63 Novo mesto, 18. 3. 2014 47 25 Vir: SIR „Infrastrukturkostenstudie Salzburg, SIR Konkret 4/2007 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Izdatki za zdravje zaradi cestnega prometa Vir: VCÖ 2012 Novo mesto, 18. 3. 2014

Izdatki za zdravje zaradi cestnega prometa Vir: VCÖ 2012 Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Individualni motorni promet osebnih avtomobilov– poraba energije v gospodinjstvih Poraba energije na leto [kilovatnih

Individualni motorni promet osebnih avtomobilov– poraba energije v gospodinjstvih Poraba energije na leto [kilovatnih ur] promet ogrevanje običajna hiša z avtomobilom Vir: Novo mesto, 18. 3. 2014 topla voda aparati razsvetljava običajna hiša nizkoenergijska brez hiša brez avtomobila avtomobilom avtomobila VCÖ 2010: Energiewende Schlüsselfaktor Verkehr; Schriftenreihe Mobilität mit Zukunft 3/2010; Wien 2010 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Kilovatnih ur na m 2 bruto talne površine na leto Tipi poselitve, mobilnostno vedenje

Kilovatnih ur na m 2 bruto talne površine na leto Tipi poselitve, mobilnostno vedenje in poraba primarne energije Poraba primarne energije glede na tipe poselitve mobilnost ostalo mestno stanovanjsko območje (indeks talne površine 1, 3) ostalo povprečno stanovanjsko območje (indeks talne površine 0, 9) ostalo podeželsko stanovanjsko območje (indeks talne površine 0, 4) Vir: Land Salzburg, SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Več za manj? območje poselitve prometne površine infrastruktura + stroški delovno aktivno prebivalstvo –

Več za manj? območje poselitve prometne površine infrastruktura + stroški delovno aktivno prebivalstvo – plačniki Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Katere stroške imamo v mislih? Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka

Katere stroške imamo v mislih? Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Poraba in vplivi € strnjeno naselje kratke razdalje, ohranjanje virov, zmanjšano obremenjevanje okolja in

Poraba in vplivi € strnjeno naselje kratke razdalje, ohranjanje virov, zmanjšano obremenjevanje okolja in izboljšanje njegove kakovosti, večja uporaba obnovljivih virov energije, izboljšanje človekovega zdravja, počutja in kakovosti njegovega življenja Novo mesto, 18. 3. 2014 € € € razpršeno naselje dolge razdalje, draga javna infrastruktura, avtomobilnost, povečana raba neobnovljivih virov, povečano obremenjevanje okolja (emisije v zrak), povečanje škodljivih vplivov na človekovo zdravje Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča mobilnost 1, 85 ton na preb. / leto

Emisije toplogrednih plinov, ki jih povzroča mobilnost 1, 85 ton na preb. / leto 0, 83 ton na preb. / leto Vir: Schweizerischer Ingenieur und Architektenverein (SIA) Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Orodja projekta MORECO Orodje za gospodinjstva Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost

Orodja projekta MORECO Orodje za gospodinjstva Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Računalo za izračun stroškov za iskalce bivališč Za stanovanja in mobilnost. Za vse tiste,

Računalo za izračun stroškov za iskalce bivališč Za stanovanja in mobilnost. Za vse tiste, ki iščejo novo bivališče. Primerjava lokacij stanovanj Čas in stroški vaših poti Prometna sredstva Dolgoročni stroški, scenariji cen energije Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Računalo za izračun stroškov Vsebina vhodnega obrazca (http: //moreco. uirs. si/Orodja/Orodjezagospodinjstva. aspx) Gospodinjstvo Stroški

Računalo za izračun stroškov Vsebina vhodnega obrazca (http: //moreco. uirs. si/Orodja/Orodjezagospodinjstva. aspx) Gospodinjstvo Stroški stanovanja Redne poti Prevozna sredstva graphics: RSA Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Računalo za izračun stroškov Rezultati: Povzetek (http: //moreco. uirs. si/Orodja/Orodjezagospodinjstva. aspx) graphics: RSA Novo

Računalo za izračun stroškov Rezultati: Povzetek (http: //moreco. uirs. si/Orodja/Orodjezagospodinjstva. aspx) graphics: RSA Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Orodje za oceno stanovanjskih območij Primerjava potencialnih stanovanjskih območij Primernost glede na učinke na

Orodje za oceno stanovanjskih območij Primerjava potencialnih stanovanjskih območij Primernost glede na učinke na mobilnost Objektivna in pregledna informacija Podpora utemeljenem procesu odločanja Primerjava lokacij Scenariji vplivov glede na prometna sredstva © SAGIS Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Ocena stanovanjskih območij Rezultati (https: //ispacevm 03. researchstudio. at/moreco-slo/) graphics: RSA Novo mesto, 18.

Ocena stanovanjskih območij Rezultati (https: //ispacevm 03. researchstudio. at/moreco-slo/) graphics: RSA Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Orodje projekta MORECO za Oblikovalce politik in javno upravo Novo mesto, 18. 3. 2014

Orodje projekta MORECO za Oblikovalce politik in javno upravo Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

MORECO - Nabor informacij za snovalce politik Za odločevalce – na nižjih in višjih

MORECO - Nabor informacij za snovalce politik Za odločevalce – na nižjih in višjih ravneh odločanja. Za vse, ki lahko vplivajo na izboljšanje stanovanjskih razmer in mobilnosti. Projekt MORECO Zakaj bi vas projekt MORECO utegnil zanimati? Dejstva, ozadje, trendi Vplivi na deležnike Primeri dobrih praks in priložnosti za prihodnost Praktična orodja projekta MORECO graphics. SIR Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Zaključek Urbano in regionalno načrtovanje znižuje stroške! Urbano in regionalno načrtovanje mora … …

Zaključek Urbano in regionalno načrtovanje znižuje stroške! Urbano in regionalno načrtovanje mora … … upoštevati javni prevoz in spodbujati njegovo privlačnost, zagotoviti ustrezne gostote zazidanosti, ponuditi privlačne stanovanjske soseske z malo avtomobili Prednosti za vse Prebivalci prihranijo pri stroških mobilnosti Občine prihranijo pri stroških za razvoj in oskrbo prebivalstva Državni organi prihranijo pri stroških za zdravstveni sistem Okoljski vplivi so zmanjšani Kakovost okolja (zraka) je ohranjena / izboljšana prihodnji programi ukrepanja so ohranjeni za naše Otroke Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS

Najlepša hvala za pozornost! Andrej Gulič Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2, Ljubljana

Najlepša hvala za pozornost! Andrej Gulič Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2, Ljubljana andrej. [email protected] si http: //www. moreco-project. eu/index. php http: //moreco. uirs. si/Domov. aspx Novo mesto, 18. 3. 2014 Strokovno srečanje „Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes vseh“ UIRS