Adzs 2009 tervezett vltozsok Pnztrkonferencia 2008 Sifok 2008

  • Slides: 25
Download presentation
Adózás – 2009 tervezett változások Pénztárkonferencia – 2008 Siófok, 2008. november 10 -11. Dr.

Adózás – 2009 tervezett változások Pénztárkonferencia – 2008 Siófok, 2008. november 10 -11. Dr. Juhász István

Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont költségvetés (T/6380 ) Benyújtott majd visszavont

Előzmények, és ami még várható Benyújtott majd visszavont költségvetés (T/6380 ) Benyújtott majd visszavont adótörvény tervezetek (T 6291) Benyújtott „Robin Hood adó” (T 6308) Újból benyújtott költségvetés (T 6571) Költségvetést megalapozó törvények (T 6572) Újból benyújtott adótörvény-tervezetek (T 6667) Költségvetés 3. változat Költségvetési plafon-törvény

A módosítások terjedelme Ø a T 6291 -es javaslat 382 §-t és 10 mellékletet

A módosítások terjedelme Ø a T 6291 -es javaslat 382 §-t és 10 mellékletet tartalmazott 169 oldal terjedelemben [ az indoklás] – ezt visszavonták Ø a jelenleg érvényes T 6667 -es benyújtott javaslat 267 §-t és 6 mellékletet tartalmaz 105 oldalon, illetve a a T 6572 es javaslat mintegy 7 oldalnyi adótörvény-módosítási javaslatot (Ne legyenek kétségeink, a kidolgozott javaslatok nem fognak „elveszni”. )

Milyen törvényeket módosít a csomag (T 6667) Személyi jövedelemadó Társasági adó Az államháztartás egyensúlyát

Milyen törvényeket módosít a csomag (T 6667) Személyi jövedelemadó Társasági adó Az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék Általános forgalmi adó Jövedéki adó A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény A Vám és Pénzügyőrségről szóló törvény Helyi adók Illetékek Gépjárműadó Luxusadó Az adózás rendjéril szóló törvény A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait és egyes elkülönült állami pénzalapokat megilleti befizetések Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra, a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó törvények A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény Számviteli törvény A magyar könyvvizsgálói kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény Összesen: 21 törvény a hatálybaléptető és záró r. módosításai (pl. Energiaadó),

Az adóváltozások céljai Államháztartási egyensúly javítása Szürke-, feketegazdaság visszaszorítása Egyszerűsítés, adminisztráció csökkentése

Az adóváltozások céljai Államháztartási egyensúly javítása Szürke-, feketegazdaság visszaszorítása Egyszerűsítés, adminisztráció csökkentése

Ami nem változik Ø pénztári hozzájárulás szja-ja, eho-ja (kivéve: a 400 e. Ft-os korlát

Ami nem változik Ø pénztári hozzájárulás szja-ja, eho-ja (kivéve: a 400 e. Ft-os korlát megszűnik) Ø szja-adótábla Ø társasági adó korrekciós tételei (adomány!) Ø társasági adó mértéke Ø áfa-mértékek és még sok minden, ami az eredeti tervezetben benne volt

Személyi jövedelemadó – 1. Megszűnik az béren kívüli juttatásokra vonatkozó 400 e. Ft/év korlát,

Személyi jövedelemadó – 1. Megszűnik az béren kívüli juttatásokra vonatkozó 400 e. Ft/év korlát, viszont Ø a képzési költségek támogatására önálló korlát (minimálbér 2, 5 -szerese/év) – 2009. február 1. Ø a művelődési intézményi szolgáltatásra önálló korlát (a minimálbér összege/év) – 2009. február 1. A kiküldetési rendelvényt nem csak a munkáltató alkalmazhatja! (alkalmazkodás a helyzethez)

Személyi jövedelemadó – 2. Adóelszámolási módszerek (már a 2008. évi elszámolásra is) Ø Ø

Személyi jövedelemadó – 2. Adóelszámolási módszerek (már a 2008. évi elszámolásra is) Ø Ø ADAM megszűnik egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel (az APEH kiküldi, „csak” alá kell írni és visszaküldeni), fontos a felelősség bevallás adóhatósági közreműködés nélkül (önálló adóbevallás) munkáltatói adómegállapítás (ha vállalja a munkáltató) Kapcsolódó szabályok: Ø Ø adókedvezmények érvényesítési sorrendje, összevont adókedvezmény egységes kedvezmények (30 %, legfeljebb 100 e. Ft)

Személyi jövedelemadó – 3. Új adókedvezmény: háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke (a magánszemély

Személyi jövedelemadó – 3. Új adókedvezmény: háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke (a magánszemély nevére kiállított számlával!) Ø lakásfelújítással, -korszerűsítéssel kapcsolatos szolgáltatás, Ø gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, Ø háztartásvezetés, Ø házi ápolás, Ø háztartási nagygépek karbantartása, javítása, Ø a lakás, a lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének, égéstermék elvezető rendszerének, hideg- és meleg-, valamint szennyvízrendszerének karbantartása, javítása.

Személyi jövedelemadó – 4. Az összevont adókedvezmény elemei (egyben érvényesítési sorrend is, ha nem

Személyi jövedelemadó – 4. Az összevont adókedvezmény elemei (egyben érvényesítési sorrend is, ha nem önbevalló a magánszemély): Ø Ø Ø Ø háztartási szolgáltatások számlázott ellenértéke; társadalombiztosítási ellátásra kötött megállapodás szerint a nyugellátásra jogosító szolgálati idő, illetőleg a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély valamely más magánszemély javára befizetett összeg; a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései alapján tagdíj fizetésére kötött megállapodás szerint a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély támogatási megállapodás szerint valamely más magánszemély javára befizetett összeg; a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő befizetés; a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a magánszemély által foglalkoztatói hozzájárulása kiegészítéseként befizetett összeg; felsőoktatási tandíj; adományok; élet- és nyugdíjbiztosítás megfizetett díjának összege.

Személyi jövedelemadó – 5. Összevont adókedvezmény érvényesíthetőségének határa: 3, 4 m. Ft; 3, 4

Személyi jövedelemadó – 5. Összevont adókedvezmény érvényesíthetőségének határa: 3, 4 m. Ft; 3, 4 és 3, 9 m. Ft között csökkentve Kedvezményi sorrend (ha nincs adóbevallás!): Ø adójóváírás Ø lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye Ø személyi kedvezmény Ø alkalmi foglalkoztatás kedvezménye Ø összevont adókedvezmény Ø őstermelői kedvezmény Ø családi kedvezmény Ø egyéb

Személyi jövedelemadó – 6. További változások: Ø Ø Ø 35 %-os osztalékadó kulcs megszűnik,

Személyi jövedelemadó – 6. További változások: Ø Ø Ø 35 %-os osztalékadó kulcs megszűnik, helyette az általános 25 % alkalmazandó átalányadózás értékhatára emelkedik: 8 m. Ft 15 m. Ft, kereskedőknél: 40 m. Ft 100 m. Ft mezőgazdasági kistermelés értékhatára emelkedik: 7 m. Ft 8 m. Ft átalányadózás szerint adózó egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő számlagyűjtési kötelezettsége (2009. február 1. , az Art. szankcionálja, ha nem teszi!) adómentes a bingó

Tao. , Áfa, Különadó, Eva Kisebb, technikai jellegű módosítások! Ø Ø Ø Tao. :

Tao. , Áfa, Különadó, Eva Kisebb, technikai jellegű módosítások! Ø Ø Ø Tao. : 10 %-os adómérték alkalmazhatósága; átalakulóknak nem kell a jövedelem- (nyereség-) minimum-szabályt alkalmazni Áfa: utazásszervezési szolgáltatások Különadó magánszemélyekre: adóelőleglevonás (vagy nyugdíjjárulék, vagy különadó); , adóelőleg-fizetés: csak az adóbevallással EVA: Ø evá-s vállalkozó számlagyűjtési kötelezettsége (az Art. szankcionálja, ha nem teszi!)

Vám- és Pénzügyőrség, Helyi adók, Illetékek A VP nyomozóhatósági tevékenységéhez használt eszközök és cselekvési

Vám- és Pénzügyőrség, Helyi adók, Illetékek A VP nyomozóhatósági tevékenységéhez használt eszközök és cselekvési lehetőségek bővítése (a rendőrséghez közelítés!) Helyi adók: Ø adóhatóságok együttműködési kötelezettsége (önkormányzatok egymás között, illetve az APEH-hel) Ø számítógépes programok auditálása Illetékek: értékaránytalanság esetén a visszterhes vagyonátruházásra (egy részére) az ajándékozási illetéket is alkalmazni kell

Foglalkoztatási tv. Szakképzési hozzájárulásról szóló tv. A T 6572 sz. javaslat szerint: Ø A

Foglalkoztatási tv. Szakképzési hozzájárulásról szóló tv. A T 6572 sz. javaslat szerint: Ø A munkavállalói járulék (1, 5%) alapja megegyezik az egészségbiztosítási járulék alapjával. Ø A munkaadói járulék (3%) alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával. Ø A szakképzési hozzájárulás (1, 5%) alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával.

Gépjárműadó (Gjt. ) Az Szja-ban a cégautó-adó megszűnik, helyette a Gjt, -ben önálló vagyoni

Gépjárműadó (Gjt. ) Az Szja-ban a cégautó-adó megszűnik, helyette a Gjt, -ben önálló vagyoni típusú adóként kerül bevezetésre! (2009. február 1. ) Személygépkocsira vonatkozik. Minden személygépkocsira, kivéve azokat amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és velük kapcsolatban nincs költségelszámolás (kivéve: kiküldetési rendelvény és munkábajárás). Adó mértéke tételes: Ø 1600 cm 3 hengerűrtartalom vagy 1200 cm 3 kamratérfogat alatt 7 e. Ft/hó, Ø efelett 15 e. Ft/hó. Nem kell alkalmazni: a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott, a megkülönböztető jelzéssel ellátott, az egyházi, a kereskedelmi célú, a halottszállító, a háziorvosi (stb. ) személygépkocsira. Levonható belőle a gépjárműadó. Negyedévente kell bevallani és megfizetni.

Adózás rendjéről szóló törvény – 1. Egyszerűsítések: Ø egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Ø a

Adózás rendjéről szóló törvény – 1. Egyszerűsítések: Ø egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Ø a magánszemély 100 e. Ft-ot meg nem haladó fizetési kötelezettsége esetén nyilatkozattal választhat pótlékmentes részletfizetést (4 hónap alatt, egyenlő részletekben) Ø nullás bevallás helyett nyilatkozat Ø elektronikus árverés ingatlanokra és nagy értékű üzletrészekre is

Adózás rendjéről szóló törvény – 2. Újabb jogcímek az adószám felfüggesztésére: Ø 60 napos

Adózás rendjéről szóló törvény – 2. Újabb jogcímek az adószám felfüggesztésére: Ø 60 napos üzletzárás vagy tevékenység felfüggesztés, ismételten való elrendelése esetén Ø az adózó egy éven túl nem tesz eleget bevallási kötelezettségének (határozatlan időtartamú) Ø cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helye fiktív Következmények: visszaigénylési jog korlátozása, a felfüggesztett adószámú adózók közzététele, az Áfa tv. esetén a levonási jog felfüggesztését követően a levonási jog gyakorlásának szabályai Kézbesítési szabályok: ismeretlen címzett, levélszekrény hiánya. A bankszámla nyitása, illetve az arról való kifizetések kötelezettségei, mint adókötelezettségek!

Adózás rendjéről szóló törvény – 3. Biztosítotti jogviszonyra vonatkozó szabályok: Ø Nem biztosítottak egészségügyi

Adózás rendjéről szóló törvény – 3. Biztosítotti jogviszonyra vonatkozó szabályok: Ø Nem biztosítottak egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége: Az egészségbiztosítási szerv és az APEH együttműködése, az APEH eljárása a magánszemély felé. Ø A kifizetői, munkáltatói igazolásnak a járulékadatokat is tartalmaznia kell. Ø Az APEH szignalizációs kötelezettségei a munkaügyi hatóság, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és a magánnyugdíjpénztárak felé.

Adózás rendjéről szóló törvény – 4. Bírságolásra vonatkozó szabályok- 1. : az adóbírság mértéke

Adózás rendjéről szóló törvény – 4. Bírságolásra vonatkozó szabályok- 1. : az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-áról annak 75%-ára emelkedik, ha az adóhiány keletkezése a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze Ø a számla, egyszerűsített számla, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az értékesítésben közreműködő magánszemély közvetlen vezetője is marasztalható lesz, 500 ezer forintig terjedő mértékben Ø feketefoglalkoztatáson ért adózókkal szemben kiszabható szankciók tovább bővülnek: minden be nem jelentett alkalmazott után 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az a személy, illetve annak a közvetlen vezetője, akinek munkaköri kötelezettsége a bejelentési kötelezettség teljesítése (az adózó bírságolása mellett!) Ø

Adózás rendjéről szóló törvény – 5. Bírságolásra vonatkozó szabályok-2. : Ø ha az adózó

Adózás rendjéről szóló törvény – 5. Bírságolásra vonatkozó szabályok-2. : Ø ha az adózó részére külön jogszabály (pl. az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény) számlatartási kötelezettséget ír elő, és e kötelezettséget megsérti, az áru, valamint az igénybevett szolgáltatás értékének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható Ø Jelenleg az igazolatlan eredetű árut forgalmazó adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A módosítás kiveszi e mulasztást ezen bírságtétel alól, és egy önálló bírságtényállást határoz meg az adózók ilyen jellegű jogsértése esetére. Az igazolatlan eredetű árut forgalmazó adózó az áru értékének 40%-ával megegyező, de legalább 10 ezer forint mulasztási bírsággal sújtható. Ø Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, az adóhatóság a kifizetés teljesítőjére a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés összegének 20 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani.

Adózás rendjéről szóló törvény – 6. A T 6572 sz. javaslat szerint: Közbeszerzéssel érintett

Adózás rendjéről szóló törvény – 6. A T 6572 sz. javaslat szerint: Közbeszerzéssel érintett szerződéses láncolatokban a kifizetés feltétele a 200 e. Ft-ot meghaladó kifizetéseknél: Ø 30 napnál nem régebbi együttes nemleges (nullás) adóigazolás, vagy Ø az adózó legyen benne az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ø az előzőek hiányában a vállalkozó visszatartja a kifizetést, ellenkező esetben egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért a kifizetés erejéig Ø vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége az alvállalkozó felé Ø tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a vállalkozó a kifizetés összegének 20 %-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható Az ebben a témában 2007 -ben kihirdetett eljárási, felelősségi stb. szabályok – lényegében – nem változnak.

Adózás rendjéről szóló törvény – 7. Köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett,

Adózás rendjéről szóló törvény – 7. Köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint Ø a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása; Ø nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása; Ø nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett; Ø adószámát nem függesztették fel; Ø nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt; Ø csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; Ø nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek. 200 ill. 500 e. Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez valótlanul tett külön nyilatkozatot arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett.

Számviteli törvény Ø A könyvvizsgálatra nem kötelezett, 100 millió Ft nettó árbevétel és 50

Számviteli törvény Ø A könyvvizsgálatra nem kötelezett, 100 millió Ft nettó árbevétel és 50 fő foglalkoztatotti létszám alatti, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (betéti társaságok, közkereseti társaságokra) sajátos egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. A ténylegesen felmerült, alapbizonylatokkal alátámasztott tételek rögzítésén túlmenően gyakorlatilag további értékelési, átértékelési feladatokat nem kell elvégezni. Ø A gazdálkodóknak a pénzkezelési szabályzatban rögzíteniük kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékét. A Javaslat korlátozza a napi készpénz záró állomány – havi szintű – átlagos mértékét: (ha jogszabály eltérően nem rendelkezik) nem lehet több, mint az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 1, 2%-a, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1, 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor 500 ezer forint. (Art. 172. § (1) e) pont: 500 e. FT-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti. )

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!