ADWENT Opracowanie Justyna Gruczek Prezentacja Prezentacja jest przeznaczona

  • Slides: 25
Download presentation
ADWENT Opracowanie: Justyna Gruczek

ADWENT Opracowanie: Justyna Gruczek

Prezentacja • Prezentacja jest przeznaczona dla wychowanków z grupy starszej. • Kompetencje: Świadomość i

Prezentacja • Prezentacja jest przeznaczona dla wychowanków z grupy starszej. • Kompetencje: Świadomość i ekspresja kulturalna oraz porozumiewanie się w języku ojczystym.

Dzięki prezentacji dowiesz się: • Co to jest adwent? • Poznasz historię adwentu. •

Dzięki prezentacji dowiesz się: • Co to jest adwent? • Poznasz historię adwentu. • A także dowiesz się w jaki sposób adwent bywa obchodzony.

Adwent • Adwent to słowo pochodzące z języka łacińskiego „adventus”, co oznacza przyjście. •

Adwent • Adwent to słowo pochodzące z języka łacińskiego „adventus”, co oznacza przyjście. • Jest to czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. • Czas ten trwa cztery niedziele, do wigilii. • Liczba cztery nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. • Adwent zawsze rozpoczyna się w czwartą niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie. Może trwać od 23 do 28 dni.

Adwent • Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca

Adwent • Adwent jest okresem oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. • Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest oczekiwaniem.

Adwent • W czasie adwentu w Kościele ukazuje postacie Starego i Nowego Testamentu, które

Adwent • W czasie adwentu w Kościele ukazuje postacie Starego i Nowego Testamentu, które nazywane są figurami mesjańskimi z racji zapowiedzi swoim życiem, życia i dzieła Jezusa. • Posłuchaj https: //player. polskieradio 24. pl/kolejka

Czas oczekiwania • Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa

Czas oczekiwania • Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy: • Od pierwszej niedzieli adwentu do 16 grudnia panuje czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. • Druga część zaczyna się 17 grudnia i kończy w Wigilię Narodzenia Pańskiego, czyli 24 grudnia. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości bożego Narodzenia.

Pierwsza niedziela adwentu • Pierwsza niedziela adwentu wyznacza początek roku liturgicznego w Kościele Katolickim

Pierwsza niedziela adwentu • Pierwsza niedziela adwentu wyznacza początek roku liturgicznego w Kościele Katolickim i w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Historia • Pierwsze ślady świadczące o obchodzeniu adwentu odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej.

Historia • Pierwsze ślady świadczące o obchodzeniu adwentu odkrywamy w liturgii hiszpańskiej i galicyjskiej. • Początki adwentu należy łączyć z początkiem obchodzenia przez chrześcijan świąt Bożego Narodzenia około II połowy IV wieku.

Tradycje • W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. • Wyjątkiem jest III

Tradycje • W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. • Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Zwyczaje adwentowe • • Roraty Lampion adwentowy Wieniec adwentowy Kalendarz adwentowy • Wędrująca figura

Zwyczaje adwentowe • • Roraty Lampion adwentowy Wieniec adwentowy Kalendarz adwentowy • Wędrująca figura Matki Boskiej • Święty Mikołaj

Roraty • Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper.

Roraty • Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper. . . (Niebiosa spuśćcie rosę. . . ). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski.

Roraty • Tak nazywa się Msza Święta odprawiana ku czci Maryi Panny, na pamiątkę

Roraty • Tak nazywa się Msza Święta odprawiana ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. • Msza Św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Roraty odprawiane są przez cały okres adwentu w dni powszednie. • Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy, a później wędrować z tym światłem do domów.

Legenda o Roratach • Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława

Legenda o Roratach • Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy Św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: „Gotów jestem na sąd Boży”. W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Roratka • Świeca roratna (roratka) – jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom

Roratka • Świeca roratna (roratka) – jest symbolem Najświętszej Marii Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. • W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. • Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka, mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. • Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.

Lampion adwentowy • Jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworoboku zamkniętego, którego ścianki

Lampion adwentowy • Jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworoboku zamkniętego, którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza się świece lub małą żarówkę na baterię. • Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. • Lampionami oświetla się pierwszą część mszy świętej roratnej, podczas której w kościele pogaszone są światła i panuje symboliczna ciemność.

Wieniec adwentowy • Wieniec w kształcie okręgu składa się z gałązek choinki, na których

Wieniec adwentowy • Wieniec w kształcie okręgu składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele adwentu. Wieniec wykonywany jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczane są w nim cztery świece, które symbolizują 4 niedziele adwentu. Świeca nr I jest świecą pokoju, II - wiary, III - miłości, IV - nadziei. • Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następujące: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodząca światłość; okrągły wieniec– powracający cykl życia.

Wieniec adwentowy • Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W

Wieniec adwentowy • Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W każdą koleją niedzielę zapala się kolejną świecę W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. • Całość wieńca jest symbolem wspólnoty oczekującej w miłości na przyjście Pana. W Wigilię Bożego Narodzenia wszystkie palące się świece oznaczają przyjście Jezusa, który jest światłością świata.

Kalendarz adwentowy • Kalendarz adwentowy to specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego

Kalendarz adwentowy • Kalendarz adwentowy to specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu lub od 1 grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia. • Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. Wywodzi się od wieńca, w którym zamiast świec umieszczano 24 małe woreczki z drobnymi niespodziankami • Zanim przyjęła się nazwa kalendarz adwentowy, nazywano go np. kalendarzem mikołajkowym, ponieważ był wręczany 6 grudnia.

Kalendarz adwentowy • Rola kalendarza polega na przypominaniu o zbliżających się świętach oraz o

Kalendarz adwentowy • Rola kalendarza polega na przypominaniu o zbliżających się świętach oraz o doniosłości narodzin Jezusa • Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich. • Współcześnie ma on charakter konsumpcyjny. Istnieją ich różne rodzaje, np. z czekoladkami, kosmetykami, biżuterią, zabawkami, puzzlami.

Wędrująca figura Matki Boskiej • Zwyczaj ten polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej. •

Wędrująca figura Matki Boskiej • Zwyczaj ten polega na przyjmowaniu figury Matki Bożej. • Figurkę do domu zabiera dziecko, którego serduszko, z zapisanymi dobrymi uczynkami wykonanymi dnia poprzedniego, zostało wylosowane przez księdza odprawiającego roraty. • Najczęściej figurkę Matki Bożej przyjmuje się na jeden dzień. W tym dniu cała rodzina stara się razem śpiewać adwentowe i maryjne, czytać i rozważać Pismo Święte oraz odmawiać różaniec i inne modlitwy.

Święty Mikołaj • W pierwszej części adwentu, dokładnie 6 grudnia przeżywamy wspomnienie Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj • W pierwszej części adwentu, dokładnie 6 grudnia przeżywamy wspomnienie Świętego Mikołaja Biskupa, który zasłynął z wielkiej dobroci dla potrzebujących. • Od wieków tego dnia ludzie obdarowują innych prezentami.

Źródła: • • • https: //pl. wikipedia. org/wiki/Adwent http: //kolegiata. kolbuszowa. pl/o-znaczeniu-adwentu-w-zyciu-chrzescijanina/ https: //www.

Źródła: • • • https: //pl. wikipedia. org/wiki/Adwent http: //kolegiata. kolbuszowa. pl/o-znaczeniu-adwentu-w-zyciu-chrzescijanina/ https: //www. niedziela. pl/artykul/10073/nd/Symbole-i-zwyczaje-Adwentu https: //www. polskieradio 24. pl/39/156/Artykul/2223757, Adwent-w-polskiej-tradycji https: //www. niedziela. pl/artykul/44722/nd/Adwent---historia-i-znaczenie https: //nto. pl/adwent-2020 -kiedy-sie-zaczyna-i-ile-trwa-co-to-jest-adwent-i-jakie-sa-jego-symbole-czy-wadwencie-obowiazuje-post-2122020/ar/c 15 -13699684 • https: //pl. wikipedia. org/wiki/Kalendarz_adwentowy • [Dostęp: 02. 12. 2020 r. ] • Opracowanie: Justyna Gruczek

Źródła zdjęć: • • • https: //www. werandacountry. pl/cache/700 -600/bfe 41 a 533 e

Źródła zdjęć: • • • https: //www. werandacountry. pl/cache/700 -600/bfe 41 a 533 e 4 ae 75 fe 529 cc 4 ccb 6 c 5 a 63/jak-zrobic-wieniec-adwentowy-na-stol. jpg • https: //lh 3. googleusercontent. com/proxy/Tgr. Xt 9 Za. Enzw. VHF 6660 u. FBg. D 0 Gm. Wuw. V 9 c 4 Yxjc 1 Td. NFm 9 g 35 MIrl. Efx. NKWj 7 HJQI 40 RUUQ 6 a 2 l. JHp. Mwx _tyj. Q 6 ZYd. GGwy. OAh. Rg. TGwc. Fgy. HLZn. Xbt. AQPNDJ 7 pr 8 h. Sc 1 E • • • https: //stpaulsfort. org/wp-content/uploads/2018/12/Advent. jpg • https: //i. swncdn. com/media/800 w/cms/CW/holidays/61803 -advent-candles-thinkstockphotos-619051172 -a-b. 1200 w. tn. jpg • • [dostęp: 02. 12. 2020 r. ] https: //media. istockphoto. com/vectors/small-people-with-magnifying-glass-vector-id 450319445 https: //nto. pl/adwent-2020 -kiedy-sie-zaczyna-i-ile-trwa-co-to-jest-adwent-i-jakie-sa-jego-symbole-czy-w-adwencie-obowiazuje-post-2122020/ar/c 1513699684 https: //c. allegroimg. com/s 512/036 a 7 d/5828 e 35041 f 1907 aa 97 e 901 f 0 cbc/BIBLIA-PISMO-SWIETE-STARY-I-NOWY-TESTAMENT-A 4 -DUZE https: //images-na. ssl-images-amazon. com/images/I/8158 fm 0 Ni. BL. jpg https: //www. przewodnik-katolicki. pl/getattachment/9785 fcce-227 c-4 be 1 -8979 -57 ca 0 d 6 f 77 e 2/. aspx? width=480 https: //encryptedtbn 0. gstatic. com/images? q=tbn: ANd 9 Gc. SCu. W 31 s. XFk. J 0 F 0 KGLh 6 DGihh. YB 0 PQ 3 xur 3 CRi 4 U 2 PVP 8 Xqf. Ya. Si. Aw 4 Lrh. Sn. U 7 ENJOc. SHy 7 g. P 65 YDUZ 4 t. D-c 0 NIQI 0 Jh 9 HJp. Bm. Zw&usqp=CAU&ec=45732300 Opracowanie: Justyna Gruczek

Źródła zdjęć: • https: //lh 3. googleusercontent. com/proxy/v 9 JZS_QAPb. J_vm. HNxi_u. QMVGNEro 2

Źródła zdjęć: • https: //lh 3. googleusercontent. com/proxy/v 9 JZS_QAPb. J_vm. HNxi_u. QMVGNEro 2 a. Er. Zt 4 DVkzj. BJk. VUI 4 c. Zsiwm. Kkte. Hd. Yfan. KI 3 fv 9 dv. Ekb 5 b 1 n. N 1 d. PG_m. Bg. M 44 Fb. U 4 rzz. E 3 np 7 QWv. EODXl. JQh. M • https: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/1/1 a/Kinga_of_Poland. PNG/240 px-Kinga_of_Poland. PNG • https: //www. jedlownik. pl/files/MB[1]. jpg • • https: //wf 1. xcdn. pl/files/18/12/07/175777_Mfl 0_roraty_4_83. jpg. webp • https: //lh 3. googleusercontent. com/proxy/JG 2 MDr. Hj 8 zqp 6 Sg. Pna 9 Rybogp. Ibild. Rk. HXWz 6 j. Xkyt. AVT 6 JWMAij. EGv. VFB 2 ave. HXUWJTYLDBDeiu. Daz. R 14 C 5 w. CYSm 88 E Gl. KWab. Dx 1 g. Apu. Mdy. Lrbr. XLk. Cqh. OUKS 29 pbx. Lhw • https: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Richard_Ernst_Kepler_-_Im_Lande_des_Christkinds. jpg/800 px-Richard_Ernst_Kepler__Im_Lande_des_Christkinds. jpg • • • https: //www. 100 daysofrealfood. com/wp-content/uploads/2017/11/Advent-Calendar-Ideas-on-100 -Days-of-Real-Food-1. jpg • [dostęp: 02. 12. 2020 r. ] • Opracowanie: Justyna Gruczek https: //lh 3. googleusercontent. com/proxy/Eg. La. Fp 8 Uiik 78 d. OZu. Lx 0 Fha. Srl. K 6 y 874 ni. Tt. K-ELBgy 5 w. Vs 6 ih. TMD 2 Qw. SHOVIZbi. RWN 5 e 8 Z 4 MJm_3 c. Vh. Xm. Cj. ZYzbr. Dq. SDLDqzm 1 rby. YKezsyr. Vxgd. GTWLHx 6 opb 0 Kw 1 gi 2 E https: //d-pt. ppstatic. pl/k/r/1/69/02/5 de 10 d 1251 e 2 f_p. jpg? 1575876690 https: //ostroda. salezjanie. pl/sites/default/files/aktualnosci/zdjecia/2018/12/sw_mikolaj 1. jpg