https://slidetodoc.com/adlasan-ergen-alar-do-dr-adem-aydn-dokuz/ Adlasan Ergen Alar Do Dr Adem Aydn Dokuz

Adlasan Ergen Alar Do Dr Adem Aydn Dokuz

  • Slides: 48
Download presentation
Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi, 9. Pediatri Günleri 6

Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi, 9. Pediatri Günleri 6 -7 Mart 2008

Sunum Planı u u u Giriş Ergen aşı şemaları HPV aşısı Menenjit Aşısı Diğer

Sunum Planı u u u Giriş Ergen aşı şemaları HPV aşısı Menenjit Aşısı Diğer Aşılar( yakalama aşılar) Sonuç

Ergenlerde Aşılamaya Karşı İlgisizliğinin Nedenleri u u u Aşıların etki ve güvenilirliği hakkındaki kuşkular

Ergenlerde Aşılamaya Karşı İlgisizliğinin Nedenleri u u u Aşıların etki ve güvenilirliği hakkındaki kuşkular Farklı toplumlar için farklı aşıların önerilmesi ve aşılama programlarına karşı duyulan kuşku Sağlık sigorta programlarında yeterli ödenek bulunmaması İyi düzenlenmiş sağlık programları ve düzenli doktor kontrolünün olmayışı Yüksek risk grubundaki kişilerin koruyucu sağlık önlemlerini alacak motivasyondan yoksun olmaları

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ 07. 12. 2007 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ 07. 12. 2007 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu

Human Papillomavirus • Zarfsız DNA virüsü…. • >100 değişik tip • ~40 tipi cinsel

Human Papillomavirus • Zarfsız DNA virüsü…. • >100 değişik tip • ~40 tipi cinsel yolla bulaşıyor. . – Düşük risk (6, 11, 42, 43, 44…) – Yüksek risk (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58…. )

Genital human papillomavirus • Servikal kanser: 9, 710 vaka & 3, 700 ölüm (2006

Genital human papillomavirus • Servikal kanser: 9, 710 vaka & 3, 700 ölüm (2006 tahmini) • Pap testi: 50 milyon; 2. 8 milyonu anormal sonuç… • Genital siğiller: 0. 5 -1 milyon arası • Recurrent laringeal papillomatosis • Diğer anogenital kanserler: (anal, penile, vaginal, vulvar) • % 70’i 16, 18 tiplerinden kaynaklanıyor % 90’ı , 6 -11 % 90’ı , 6 -11 tiplerinden kaynaklanıyor. . Cates, STD 1999; Weinstock, Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2004; Koutsky Am J Med 1997

HPV risk grupları HPV dağılımı u Seksüel olarak aktif kadınlar u Seksüel olarak aktif

HPV risk grupları HPV dağılımı u Seksüel olarak aktif kadınlar u Seksüel olarak aktif erkekler u Eşi hasta kadınlar u Eşi hasta erkekler u Homoseksüel erkekler 50% 2 -30% 53 -93% 50 -100% 65 -72%

Kadınlarda Görülen Kanserler Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Meme Serviks Kolon/Rektum Mide Akciğer Over

Kadınlarda Görülen Kanserler Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Meme Serviks Kolon/Rektum Mide Akciğer Over Corpus uteri Karaciğer Özofagus Non-Hodgkin Lösemi Pankreas Toplam: *2000 yılındaki yeni kanser vakaları 2. 176. 000 2. 562. 000 Parkin DM. Lancet Oncol 2001

Servikal Kanser İnsidansı DSÖ Verileri Pollack ve ark. Bulletin of the WHO 2007; 85:

Servikal Kanser İnsidansı DSÖ Verileri Pollack ve ark. Bulletin of the WHO 2007; 85: 57 -63.

GLOBOCAN 2002 Servikal Kanser Dünya Türkiye Vaka (n) Her 2 dk’da, Ölüm (n)1 kadın

GLOBOCAN 2002 Servikal Kanser Dünya Türkiye Vaka (n) Her 2 dk’da, Ölüm (n)1 kadın servikal kanserden ölüyor. 493. 243 273. 505 1. 364 726 Her gün 2 kadın servikal kanserden ölüyor

HPV Human papillomavirus u Düşük risk • 6, 11, 42, 43, 44 u Orta

HPV Human papillomavirus u Düşük risk • 6, 11, 42, 43, 44 u Orta risk • 33, 35, 39 u Yüksek risk • 16, 18, 31, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 u 16, 18, 31, 33, 45 • % 63 -97 tüm dünyada Smith et al 2003

Yüksek Risk HPV Prevalansı, yaş gruplarında, A. B. D 2003 -2004 (n=5555) CDC, unpublished

Yüksek Risk HPV Prevalansı, yaş gruplarında, A. B. D 2003 -2004 (n=5555) CDC, unpublished data

Ülkemizde HPV Tipleri • 2006 yılında Hacettepe Kadın Hast’na başvuran 35 randomize kişi. •

Ülkemizde HPV Tipleri • 2006 yılında Hacettepe Kadın Hast’na başvuran 35 randomize kişi. • Yaş 27 -71 (Ort 43, 6). PCR • % 80 HPV DNA(+) [n= 28] • CIN 1, 2, 3 [n=16]: – %43, 75 HPV 16 – %6, 25 HPV 18 – %6, 25 HPV 6 Ergünay K ve ark. Mikrobiyol Bul 2007; 41: 219 - 226 • HSIL [n=5]: –%60 HPV 16

Aşı tipleri § § Dört valanlı aşı § HPV tiplerinden etkili 16, 18 (Serviks

Aşı tipleri § § Dört valanlı aşı § HPV tiplerinden etkili 16, 18 (Serviks kanseri ) § HPV tiplerinden etkili 6, 11 Genital siğil İki valanlı aşı § HPV : 16, 18, (Serviks kanseri )

Haziran. 2006 FDA Onayı

Haziran. 2006 FDA Onayı

AAP • 23. May. 2007

AAP • 23. May. 2007

ACIP • Önerileri 11 -12 yaşlarda rutin aşılama yapılmalı • (Aşılamaya 9 yaşından itibaren

ACIP • Önerileri 11 -12 yaşlarda rutin aşılama yapılmalı • (Aşılamaya 9 yaşından itibaren başlanabilir[FDA]) • Catch-up aşılama 13 -26 yaşlar arasında. • 0, 2 ve 6. aylarda 3 doz aşılama yapılmalı. • Diğer aşılarla birlikte aynı gün yapılabilir. • Aşılanan bireylerde servikal kanser tarama programı aynen sürdürülmeli.

(HPV). (9 yaş en erken ) • İlk doz 11 -12 yaş • İkinci

(HPV). (9 yaş en erken ) • İlk doz 11 -12 yaş • İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra • Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra • 13– 18 yaş arasında daha önceden aşılanmamış olana aşı aynı şemaya göre yapılabilir.

 • İlk doz 11 -12 yaş • İkinci doz ilk dozdan 2 ay

• İlk doz 11 -12 yaş • İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra

Meningokok aşısı

Meningokok aşısı

N. meningitidis (önemli 13 serotip) 13 serogrup B A I H C K E-29

N. meningitidis (önemli 13 serotip) 13 serogrup B A I H C K E-29 L Z W-135 X M İnsanda hastalığa neden olan serotipler source: Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, et al. Meningococcal disease. N Engl J Med 2001; 344: 1378 -1388 Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. Y

Yaşa göre meningokok dağılımı

Yaşa göre meningokok dağılımı

İNVAZİV MENİNGOKOK HASTALIĞI DAĞILIMI Stephens DS. FEMS Microbiol Rev 31 (2007) 3– 14

İNVAZİV MENİNGOKOK HASTALIĞI DAĞILIMI Stephens DS. FEMS Microbiol Rev 31 (2007) 3– 14

Meningokok aşıları( 2007) Polisakkarid aşı Alt grup Menomune A/C/Y/W 135 A, C, Y ,

Meningokok aşıları( 2007) Polisakkarid aşı Alt grup Menomune A/C/Y/W 135 A, C, Y , W 135 Company Konjuguge aşılar Serogroup C Alt grup Company Dış zar vezikül grup B Mencevax ACWY Vax A, C Mencevax AC Vax A, C, Y, W 135 Sanofi-Pasteur Trivalent ACW vaccine A, C and W 135 Glaxo. Smith. Kline Meningitec Menjugate Neis. Vac-C conjugated to CRM 197 conjugated to tetanus toxoid Wyeth Novartis Baxter Company Konjuge aşılar Mengivac A+C Menactra DTPw. HB/Hib Men. AC in development Menveo A, C, Y, W 135 A, C + Tetanus A A, C, W 135, Y Sanofi-Pasteur Glaxo. Smith. Kline MVA Novartis Men B Vac Me. NZB VA-Mengoc-BC Norwegian strain New Zealand strain Cuban strain in combi with Men C PS

AAP önerileri u MCV 4 dört valanlı konjuge meningokok aşısı (Menactra, Sanofi Pasteur, Inc.

AAP önerileri u MCV 4 dört valanlı konjuge meningokok aşısı (Menactra, Sanofi Pasteur, Inc. , Swiftwater, Pennsylvania) Ocak 2005’de lisans aldı. (11 -55 yaş için) u Aşı A, C, Y, ve W-135 antijeni içeriyor u ACIP 11 --12 yaşında ergenlerin MCV 4 ile aşılınmasını öneriyor. u MPSV 4 risk grubu olgularda alternatif olarak kullanılabilir

Risk grupları tanımlanmış u Yatılı okula yeni başlayanlar u N. meningitdis ile uğraşan mikrobiyoji

Risk grupları tanımlanmış u Yatılı okula yeni başlayanlar u N. meningitdis ile uğraşan mikrobiyoji uzmanları u Askeri personel u N. meningitdis için hiperendemik ve epidemik, bölgeye ziyaret edecek ve buradakilerle uzun zaman yakın temas olasılığı olanlar u Terminal kompleman eksikliği olanlar u Anatomik ya da fonksiyonel asplenisi olanlar

u Daha önceden 2 -11 yaşlarda MCV 4 aşısı önerilmezken 2008 yılındaki yeni önerilerde

u Daha önceden 2 -11 yaşlarda MCV 4 aşısı önerilmezken 2008 yılındaki yeni önerilerde bu yaştaki risk gruplarına aşı önerilmektedir. u Uygulama: Aşı tek doz olarak önerilir AAP, 2008

Boğmaca

Boğmaca

Boğmaca bulaştırıcılık etkilenme -2 Öksürük başlangıcı -1 0 1 2 3 4 5 6

Boğmaca bulaştırıcılık etkilenme -2 Öksürük başlangıcı -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Öksürük haftası Kataral dönem Paroksismal dönem İyileşme dönemi CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. PHF 2004

Boğmaca olgu sayısı 1980 – 2006 25, 827 24 20 Olgu (bin) 16 15,

Boğmaca olgu sayısı 1980 – 2006 25, 827 24 20 Olgu (bin) 16 15, 632 12 11, 647 8 6586 7796 9771 4570 4 0 1985 1990 Yıl 1995 2000 CDC. Summary of notifiable diseases—United States, 2003. Published April 22, 2005, for MMWR 2003; 52(No. 54): 72 -76. CDC. Summary of notifiable diseases—United States, 2004. Published June 16, 2006, for MMWR 2004; 53(No. 53): 19. CDC. Reported cases of notifiable diseases, by geographic division and area — United States, 2005. MMWR 2006; 55: 890. 2005

Yıllara göre olgu sayısı (ABD) Ortalama olgu /yıl 1990 -1993 1994 -1996 1997 -2000

Yıllara göre olgu sayısı (ABD) Ortalama olgu /yıl 1990 -1993 1994 -1996 1997 -2000 2001 -2003 2004 -2005 9000 8000 7000 15. 6 kat 6000 16. 7 kat 5000 4000 3000 2000 1000 0 <1 yaş 1 -4 yaş 5 -9 yaş 10 -19 yaş Yaş grupları 20+ yaş CDC. MMWR. 2002; 51: 73 -76, 2001; 50(53): 1 -108, 2002; 51(53): 1 -84, 2003; 52(54): 1 -85. National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC. Pertussis Surveillance Reports for 2004 & 2005.

Ergen ve erişkinlerde komplikasyonlar q. Ciddi komplikasyon (%16) ergen ve erişkin (%28) q. Pnomoni

Ergen ve erişkinlerde komplikasyonlar q. Ciddi komplikasyon (%16) ergen ve erişkin (%28) q. Pnomoni % 2 <30 yaş altı % 5 -9% >30 yaş hasta q. Hastaneye yatış oranları ergenlerde ve erişkinlerde % 1. 4 ve % 3. 5 q. Hastaneye yatış süreleri de uzun De Serres et al. J Infect Dis. 2000; 182: 174– 9.

Boğmaca aşısı(1) u ABD’de iki Tdap ürünü 2005’de lisans aldı. u BOOSTRIX 10 -18

Boğmaca aşısı(1) u ABD’de iki Tdap ürünü 2005’de lisans aldı. u BOOSTRIX 10 -18 u ADACEL 11 -64 yaş için • 11 -18 yaş arasındaki çocuklara Td yerine Tdap ile yakalama aşısı yapılmalı • 11 -12 yaş ilk tercih edilmeli Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP, 12. 2005

Boğmaca aşısı(2) u 1 -18 yaş aralığındaki ergenler önceden Td almışsa 18 yaşından önce

Boğmaca aşısı(2) u 1 -18 yaş aralığındaki ergenler önceden Td almışsa 18 yaşından önce Tdap alması için desteklenmeli – İki aşı arası 5 yıl kadar olmalı – İki aşı arası 2 yıl kadar kısa da olabilir u Tdap MCV 4 ile aynı zamanda uygulanabilir – Farklı yerlerden uygulama yapılmalı Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP, 12. 2005

Boğmaca aşısı(3) u Ülkemizde • • aşı Td şeklinde uygulanır Aşılama durumu bilinmeyenlere 3

Boğmaca aşısı(3) u Ülkemizde • • aşı Td şeklinde uygulanır Aşılama durumu bilinmeyenlere 3 doz aşı yapılmalı(1, 2. ay ve 3. doz 2. den 6 ay sonra) Önceden durumu bilinmeyen gebelere ilk karşılaşmada ve 1. ay aşı yapılır 3 doz daha sonra en erken 6 ay sonra Primer seri tamamlanan olgular 10 yılda bir Td Primer seri (kayıtlı) tamamlamış kadınlara gebelikte tek doz aşı yapılır Sağlık Bakanlığı 07. 12. 2007

MMR u 2003: Kızamık Okul Aşı Günleri 15. 000 u 2005: Kızamık Aşı Günleri

MMR u 2003: Kızamık Okul Aşı Günleri 15. 000 u 2005: Kızamık Aşı Günleri u 2006: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak u 2007 -2008: İlköğretim kohortu kızamıkçık aşılarının tamamlanması çalışmaları sürdürülmekte (2 doz)

Kızamık olgu sayıları, Türkiye 46. 761 27. 120 1970 1998 34 2006 30. 500

Kızamık olgu sayıları, Türkiye 46. 761 27. 120 1970 1998 34 2006 30. 500 2001 4 2007

Su Çiçeği Ø 13 yaşından küçük çocuklara 3 ay arası 2 doz aşı yapılmalı

Su Çiçeği Ø 13 yaşından küçük çocuklara 3 ay arası 2 doz aşı yapılmalı (Ancak 28 günden daha sonra 2. doz aşı yapılmışsa doz tekrarına gerek yok) Ø 13 yaş üzerinde olanlara 4 hafta ara ile 2 doz aşı yapılmalı AAP. 2008

Hepatit B u Daha önceden aşısı yapılmamış olan bireyler için u 0 - 1

Hepatit B u Daha önceden aşısı yapılmamış olan bireyler için u 0 - 1 - 6 takvimine göre tamamlama aşısı önerilmekte* u Ülkemizde ücretsiz olarak isteyen ergen bireylere ve okul aşı günleri olarak yakalama aşısı olarak yapılmakta u Hepatit B aşısı yapılan bireylerde herhangi bir yaş için serolojik inceleme önerilmemekte** *AAP, **Sağlık Bakanlığı 07. 12. 2007

BCG aşısı u Altı yaş üzerinde hiç aşılanmamış bireye BCG aşısı gerekli değildir u

BCG aşısı u Altı yaş üzerinde hiç aşılanmamış bireye BCG aşısı gerekli değildir u Altı yaş altında BCG yapılmamış çocuk PPD yapılarak aşılanır u Herhangi bir yaşta BCG yapılmış olmasına karşın skar görülmeyenlere PPD ve sonucuna göre BCG yapılması gerekli değildir Sağlık Bakanlığı 07. 12. 2007

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER

Çapraz koruma mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalar sürmekte ve

Çapraz koruma mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalar sürmekte ve

Yaşa göre risk gruplar 2008 AAP, 2005

Yaşa göre risk gruplar 2008 AAP, 2005

İnsan Vücudu ve HPV 1. HPV hasarlı dokudan girer. 2. İnfekte hücre bölündükçe, E

İnsan Vücudu ve HPV 1. HPV hasarlı dokudan girer. 2. İnfekte hücre bölündükçe, E 6 ve E 7 oluşturur. 3. E 6 – E 7 kontrolsüz çoğalmaya neden olur. 4. Hiperplazi Siğil 5. HPV DNA’sı kopyalanır. 6. HPV L 1 ve L 2 üretilir. 7. Viral partiküller üretilir ve salınır.