ADAMKO HRAVO ZDRAVO PROJEKT PODPORY ZDRAVIA K ROK

  • Slides: 12
Download presentation
ADAMKO HRAVO- ZDRAVO PROJEKT PODPORY ZDRAVIA ŠK. ROK 2009/2010

ADAMKO HRAVO- ZDRAVO PROJEKT PODPORY ZDRAVIA ŠK. ROK 2009/2010

V ŠKOL. ROKU 2009/2010 SA ŽIACI 2. A A 2. B POD VEDENÍM SVOJICH

V ŠKOL. ROKU 2009/2010 SA ŽIACI 2. A A 2. B POD VEDENÍM SVOJICH TRIEDNYCH UČITELIEK PAEDDR. M. SEDLÁKOVEJ A MGR. M. PURDEŠOVEJ ZAPOJILI DO CELOSLOVENSKÉHO PROJEKTU PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTA DETÍ ADAMKO HRAVO – ZDRAVO. PROJEKT SA OPIERA O 12 ZÁSAD PODPORY ZDRAVÉHO ŽIVOTA: PESTRÁ STRAVA, HYGIENA, POHYB A ŠPORT, SPÁNOK, ČISTÝ VZDUCH, OTUŽOVANIE, KRÁSA PRÍRODY, HRA A TVORIVOSŤ, DENNÝ PORIADOK, OCHRANA PRÍRODY, VOĽNÝ ČAS, RODINA. TIETO ZÁSADY PREDSTAVUJÚ KOMPLEX PROBLÉMOV, TÝKAJÚCICH SA TELESNÉHO, PSYCHICKÉHO A DUŠEVNÉHO ZDRAVIA A DEŤOM DÁVAJÚ PRÍLEŽITOSŤ HRAVO SA OBOZNÁMIŤ SO VŠETKÝM POTREBNÝM, ČO K ZDRAVÉMU ŠTÝLU ŽIVOTA PATRÍ.

 V septembri si žiaci vybrali zásadu krása prírody, ktorá súvisí so zásadou ochrana

V septembri si žiaci vybrali zásadu krása prírody, ktorá súvisí so zásadou ochrana prírody. Nazbierané prírodniny upravili do výstavky, ktorá bola na chodbe pri druháckych triedach. Neboli to však len prechádzky spojené s obdivom k rastlinnej a živočíšnej ríši. . . bola to aj príležitosť ozrejmovať prečo: nehladkáme cudzie zvieratá, nie všetky pekné bobuľky sú jedlé. . . , chránime celú prírodu.

: V mesiaci október si druháci vybrali ďalšiu dôležitú zásadu: pohyb a šport. Začali

: V mesiaci október si druháci vybrali ďalšiu dôležitú zásadu: pohyb a šport. Začali tým najjednoduchším – chôdzou, pokračovali vychádzkami, mnohí pridali bicyklovanie, plávanie, turistiku. . . a zakončili organizovanou športovou aktivitou v našej novej telocvični.

 PESTRÁ STRAVA V NOVEMBRI SA DRUHÁCI OBOZNÁMILI S HIPPOKRATOVOU MYŠLIENKOU: „VAŠA STRAVA NECH

PESTRÁ STRAVA V NOVEMBRI SA DRUHÁCI OBOZNÁMILI S HIPPOKRATOVOU MYŠLIENKOU: „VAŠA STRAVA NECH JE VAŠÍM LIEKOM. “ ZÁSADA PESTRÁ STRAVA ICH NAUČILA, ŽE AK CHCÚ BYŤ ZDRAVÍ, MUSIA: ZNÍŽIŤ SPOTREBU TUKOV A SOLI ZVÝŠIŤ SPOTREBU OVOCIA A ZELENINY PRAVIDELNE JESŤ DOSTATOČNE A ROVNOMERNE PRIJÍMAŤ TEKUTINY POČAS DŇA UPRAVIŤ SPOTREBU CUKROV A VLÁKNINY KAŽDÝ DRUHÁK SI VYBRAL JEDNO ODPORÚČANIE SPRÁVNEJ VÝŽIVY A NAPÍSAL K NEMU SVOJ NÁZOR A POSTOJ ( NÁSTENKA MEDZI 2. A A 2. B TRIEDOU ).

 V decembri si žiaci pri zásade rodina: pripomenuli rodinné zväzky, pripravili darčeky pre

V decembri si žiaci pri zásade rodina: pripomenuli rodinné zväzky, pripravili darčeky pre jednotlivých členov rodiny, nakreslili najobľúbenejších príbuzných.

V januári sa druháci oboznámili so zásadou HRY A TVORIVOSŤ, ktorá sa niesla v

V januári sa druháci oboznámili so zásadou HRY A TVORIVOSŤ, ktorá sa niesla v znamení pravidla: „Čo (ne)chceš, aby robili tebe iní, (ne)rob to druhým. “ V zásade DENNÝ PORIADOK sa žiaci naučili organizovať VOĽNÝ ČAS vhodným striedaním HRY, práce , odpočinku a SPÁNKU.

 Vo februári medzi žiakov prišla pani Hanobíková, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v

Vo februári medzi žiakov prišla pani Hanobíková, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v Detskej fakultnej nemocnici v Prešove. Odpovedala žiakom na rôzne otázky týkajúce sa starostlivosti o zdravie, ako predchádzať úrazom, chorobám. Naučili sa, že aj OTUŽOVANÍM tela , dodržiavaním zásad HYGIENY a pobytom na ČISTOM VZDUCHU si upevňujú svoje zdravie.

ADAMKOM SA TO ZAČALO, ADAMKOM TO KONČÍ V apríli druháci finišovali s projektom Adamko

ADAMKOM SA TO ZAČALO, ADAMKOM TO KONČÍ V apríli druháci finišovali s projektom Adamko hravo – zdravo. Počas celého škol. roka sa oboznamovali so zásadami zdravého života. Plnili jednotlivé úlohy v rámci vyučovania aj mimo vyučovacích hodín. Svoje teoretické vedomosti ale aj praktické skúsenosti si overili v projektovom dni – riešili dané problémy písomne, prezreli si film o ľudskom tele a jeho ochrane a dve 5 – členné družstvá súťažili medzi sebou v piatich kolách Adamkovského kvízu . Zvíťazili všetci, pretože každé družstvo, ale aj diváci, vedeli správne odpovedať na Adamkove otázky.

S Adamkom sme sa naučili zásady zdravého životného štýlu, ktoré sa budeme snažiť dodržiavať.

S Adamkom sme sa naučili zásady zdravého životného štýlu, ktoré sa budeme snažiť dodržiavať.