ad pro obrannou standardizaci katalogizaci a sttn ovovn

  • Slides: 33
Download presentation
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti KATALOGIZACE MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE Adam PUSTĚJOVSKÝ, OKM Úř OSK SOJ VI. CODISEM SVK, 11. až 12. května 2010

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku OKM Úř

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku OKM Úř OSK SOJ Náměstek MO pro vyzbrojování Ředitel Úřadu odbor katalogizace majetku odbor obranné standardizace odbor strategie státního ověřování jakosti oddělení řízení jednotného systému katalogizace oddělení mimoresortních vtahů katalogizace odbor státního ověřování jakosti letecké techniky (Vodochody) odbor státního ověřování jakosti zbraní, munice, výstroje a spec. materiálu (Brno) odbor státního ověřování jakosti pozemní techniky (Ostrava) odbor státního ověřování jakosti telekomunikační techniky (Pardubice) 2

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku LEGISLATIVA Katalogizace

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku LEGISLATIVA Katalogizace majetku je v ČR upravena: § zákonem č. 309/2000 Sb. § vyhláškou MO č. 5/2001 Sb. § vyhláškou MO č. 274/2006 Sb. Katalogizace majetku v působnosti resortu MO je dále upravena: § RMO č. 25/2004 Věstníku ve znění RMO č. 35/2009 Sb. § odbornými nařízeními ředitele Úř OSK SOJ: § KAT– 1 – ON ke katalogizaci majetku § KAT– 2 – ON pro zadavatele VZ k zabezpečení katalogizace majetku v působnosti resortu MO § KAT– 3 – ON pro SMU a MM ke katalogizaci majetku § KAT– 4 – ON pro vyžadování, přidělování, distribuci a aktualizaci KČM v působnosti resortu MO 3

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku PŘEDMĚT KATALOGIZACE

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku PŘEDMĚT KATALOGIZACE MAJETKU Předmětem katalogizace majetku v působnosti MO jsou všechny položky majetku bez ohledu na způsob jejich nabytí, které se evidují v účetní nebo doplňkové evidenci a které dosud nebyly katalogizovány. Výjimku tvoří položky majetku, které se pořizují ze zvláštních rozpočtových prostředků VZ. V ČR je položka majetku katalogizovaná, má-li přiděleno KČM a současně NSN. • KATALOGIZACE ano • VÝROBEK ne • SLUŽBA, AKTIVITA, ČINNOST 4

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Subjekty participující

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Subjekty participující na katalogizaci majetku SMU/MAJETKOVÝ MANAŽER • logistik stanovující koncept a vyžadovaný typ položky majetku, posuzuje mimo jiné specifikace veřejných zakázek AKVIZIČNÍ PRACOVIŠTĚ MO • zadavatel veřejné zakázky, smluvní strana MO v kupních smlouvách, žádá o katalogizaci, prosazuje KD NÁRODNÍ KODIFIKAČNÍ ÚŘAD OKM Úř OSK SOJ • garant katalogizace na národní úrovni, vyžaduje katalogizaci v zahraničí, přiděluje NCAGE, atd. KATALOGIZAČNÍ AGENTURA • soukromá firma certifikovaná Úř OSK SOJ ke zpracování návrhů katalogizačních dat pro položky majetku (SPÚK nepovinně, LNC povinně (5 na trhu v ČR) VÝROBCE/DODAVATEL SUBDODAVATEL SPRÁVCE POLOŽKY – KATALOGIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ • Kodifikátor, podřízen majetkovému manažerovi, provádějící fyzické vložení, revizi a úpravu položky do Katalogu ISL 5

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku FÁZE KATALOGIZACE

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku FÁZE KATALOGIZACE MAJETKU § Specifikace centrálního nákupu § Zadání veřejné zakázky § Smluvní dokument § Zpracování technických podmínek Příprava Realizace § Zpracování, doručení a kontrola SPÚK § Zpracování, doručení a kontrola LNC § Dopracování katalogizačních a logistických dat § Schválení návrhu katalogizačních dat § Zveřejnění výsledků katalogizace Údržba a aktualizace § Koncepty, chybové protokoly, datové analýzy, atd. 6

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku SPECIFIKACE Správce:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku SPECIFIKACE Správce: - vymezit předmět pořízení -zadáno parametricky Majetkový manažer - typ položky stávající, - typ položky požadovaný, - rozpad, NSC, atd. Zpracování specifikace Doplnění specifikace Součinnost mezi Správcem a AP Součinnost mezi MM a AP OKM Úř OSK SOJ - Stanovisko ke specifikacím VZ - Stanovisko k naplnění KD „Čtení“ specifikace Akviziční pracoviště MO ČR - definování předmětu katalogizace v KS - prosazení katalogizační doložky do KS Posuzování specifikace 7

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Zadání VZ

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Zadání VZ Zadavatel VZ (akviziční pracoviště resortu MO ČR) u dodavatele uplatňuje a dodavatel musí souhlasit s: § požadavkem na katalogizaci, nebyl-li majetek již katalogizován (NSN, KČM) § požadavkem na návrh sortimentu položek majetku nutných k zabezpečení provozu, údržby a oprav k dodávanému majetku § zapracováním katalogizačních dat do technických podmínek podle ČOS 051625 II. vydání, jsou-li tyto zpracovávány Není možné požadovat ukončenou katalogizaci jako podmínku účasti ve výběrovém řízení !!! 8

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Smluvní dokument

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku Smluvní dokument Text kupní či jiné smlouvy § Závazek katalogizace § Fakturační podmínky – součástí dokladů Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky § Stanovení předmětu katalogizace (rozsahu) Katalogizační doložka Aktuální verze katalogizační doložky platná pro daný kalendářní rok dostupná na www. okm. army. cz 9

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA 2010 Dokument MS Word – příloha centrálních kupních a jiných smluv MO ČR § stanovení termínu dodání SPÚK § stanovení termínu dodání LNC § poskytnout na vyžádání potřebnou technickou dokumentaci § elektronická obrazová dokumentace pro položky majetku, jejichž katalogizace je vyžadována v zahraničí (LSA) Zpracování Souboru povinných údajů ke katalogizaci www. cz-katalog. cz www. aura. cz/mcrlnew 10

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku TYPY POLOŽEK

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku TYPY POLOŽEK MAJETKU Položky zásobování „ 1” Vojenský materiál dle Vyhlášky Ministra obrany č. 274 ze dne 30. května 2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách; § předmět mezinárodní výměny dat § komerční materiál podle rozhodnutí MM Položky ostatní „ 0” nestandardní položky „ 4” položky nehmotného a nemovitého majetku „ 2” dočasné položky „ 9” položky fiktivní § položky majetku pouze pro vnitřní užití resortu MO ČR § nejsou předmětem mezinárodní výměny dat Položky migrované „ 3” Položky majetku migrované do Katalogu ISL ze starých projektů § migrované položky NEJSOU KATALOGIZOVANÉ i když mají KČM (nemají však NSN) 11

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku ZPŮSOB KATALOGIZACE

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku ZPŮSOB KATALOGIZACE MAJETKU 12

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 13

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 13

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 14

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 14

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 15

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 15

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 16

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 16

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 17

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 17

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 18

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 18

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 19

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 19

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 20

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 20

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 21

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 21

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 22

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 22

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 23

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 23

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 24

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 24

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 25

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 25

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 26

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 26

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 27

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 27

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 28

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 28

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 29

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 29

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 30

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 30

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 31

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 31

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 32

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 32

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 33

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Odbor katalogizace majetku 33