Ad 6 3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa 4

  • Slides: 22
Download presentation
Ad 6. 3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa (4 op) Juha Valtonen kl 2009 Ad

Ad 6. 3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa (4 op) Juha Valtonen kl 2009 Ad 6. 3 Liikunnan didaktiikan valinnainen osa (4 op)

Opintojakson tavoitteet • Opiskelija- ja ongelmalähtöinen liikunnanopetuksen ainedidaktisen osaamisen syventäminen ja laajentaminen. • astuminen

Opintojakson tavoitteet • Opiskelija- ja ongelmalähtöinen liikunnanopetuksen ainedidaktisen osaamisen syventäminen ja laajentaminen. • astuminen liikuntaa opettavan opettajan rooliin • tutustuminen liikunnanopettajan suunnittelu-, toteutus- ja arviointiprosessiin

Oppilaasta opettajaksi liikuntakasvattaja kokemuspääoma • liikunta kasvatuksen välineenä liikuntaa opettava ope • käyttöteorian jalostuminen

Oppilaasta opettajaksi liikuntakasvattaja kokemuspääoma • liikunta kasvatuksen välineenä liikuntaa opettava ope • käyttöteorian jalostuminen opetus ja koulutus • liik. opetuksen perustaitojen hallinta ja soveltaminen opiskelija • käyttöteoria, opetusfilosofian muodostuminen palautek. itsearviointik. • toimintamallit, arvostukset ja asenteet • liik. opetuksen perustaitojen omaksuminen oppilas • liikuntatausta ja –kokemukset • koululiikuntakokemukset alkukysely

Laajuus, sisältö ja arviointi • • 4 op (L 8, R 30, OT 62)

Laajuus, sisältö ja arviointi • • 4 op (L 8, R 30, OT 62) – Luennot, seminaarit ja ryhmät Oheiskirjallisuus: – soveltuva (verkko)materiaali ja relevantit tieteelliset julkaisut Arviointi 0 -5 – annettujen tehtävien suorittaminen – raportointi Luennot – Laadukas liikunnanopetus/opetuksen suunnittelu Suunnittelu- ja arviointiseminaarissa – Suunnittelu ja alustavat suunnitelmat – Arviointi ja palaute Ryhmäopetuskerroilla pienryhmät opettavat muita – Opetukseen limittyy yhteinen didaktinen pohdinta ja palaute – (Opetuksesta videoidaan otteita) Ryhmäopetuskertoja on yhteensä 24, joista voit valita kahdeksan tai enemmän. – Voit valita myös muiden ryhmien tunneista!

Tuntisuunnittelu Avaa tuntisuunnitelmalomake ja tutustu siihen samalla kun etenet ohjeiden lukemisessa. Oppilaiden tavoitteet •

Tuntisuunnittelu Avaa tuntisuunnitelmalomake ja tutustu siihen samalla kun etenet ohjeiden lukemisessa. Oppilaiden tavoitteet • • Pohdi mitkä olisivat juuri tämän opetusryhmän kannalta keskeisimmät tarpeet, ja aseta niiden suuntainen työskentely jakson tavoitteeksi. Koulun liikunnan opsista saat myös tähän osviittaa. Mitä opetusryhmä on tehnyt edellisillä liikuntatunneilla? Kuinka ryhmä on toiminut? Onko jotain erityistä huomioitavaa? Usein koulussa tai luokassa on teemaviikkoja, jolloin pyritään painotetusti kiinnittämään huomiota tärkeäksi havaittuihin asioihin. Liikunnanopetus tukee koulun yhteisiä tavoitteita. Käytä selkeää ja konkreettista kieltä. Näin ymmärrät itsekin mihin olet pyrkimässä. Unohda abstraktit yleiset käsitteet.

Tässä muutama esimerkki eri tavoitealueilta. • • psykomotorinen tavoite ilmaisee selvästi mihin ollaan liikuntataitojen

Tässä muutama esimerkki eri tavoitealueilta. • • psykomotorinen tavoite ilmaisee selvästi mihin ollaan liikuntataitojen osalta pyrkimässä, ja siten ohjaa opetuskäyttäytymistäsi – “oppilaat oppivat yhden käden koriinheiton” affektiivinen tavoite ilmaisee oppilaan kokemuksellisia, emotionaalisia tavoitteita – “oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia” kognitiiviset tavoitteet tulee aina kytkeä liikuntaan, jotta oppilaat saavat purkaa myös fyysisiä paineitaan. Kognitiivinen tavoite on esim. – “oppilaat tietävät koripallon kaksoiskuljetuksen ja askelvirheen” Sosiaalisen alueen tavoitteet ovat myös keskeisiä, koska liikunnanopetus on täynnä sosiaalisen oppimisen tilanteita. – “oppilaat oppivat avustamaan luotettavasti käsinseisonnassa” Muista kuitenkin, ettei tavoitteita kannata viljellä liian runsaasti eivätkä ne saa olla liian korkealentoisia, koska ne menettävät silloin merkityksensä. Kerro tavoitteet myös oppilaille tunnin alussa!

Omat tavoitteet • • • Opetustaidon itsearviointikyselyissä olet jo pohtinut vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi liikunnanopetuksessa.

Omat tavoitteet • • • Opetustaidon itsearviointikyselyissä olet jo pohtinut vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi liikunnanopetuksessa. Myös aikaisemmat opetus- ja ohjauskokemuksesi nostavat sinulle esiin tavoitteita. Poimi niistä yksi tai korkeintaan kaksi, jonka parissa haluat aloittaa erityisen painiottelun. Muistathan selkeät tavoitteet, unohda abstraktit käsitteet. – Selkeät, konkreettiset tavoitteet auttavat sinua fokusoimaan työskentelyäsi! • • Kehitä systemaattisesti heikkoja alueitasi – kehityshaasteet! Hyödynnä vahvuuksiasi!

Sisältö - Mitä tehdään • • Mieti tunnin aloitukseen soveltuva sisältö ja kirjaa se.

Sisältö - Mitä tehdään • • Mieti tunnin aloitukseen soveltuva sisältö ja kirjaa se. Mieti minkä tyyppisellä toiminnalla, harjoitteilla etenet kokonaistavoitteen suuntaisesti, ja kuinka ne sijoitetaan oppitunnin sisälle. Millä aloitetaan, mitä seuraavaksi, mitä viimeiseksi. Toiminnan tulee muodostaa kokonaisuus, jossa eri osat tukevat toisiaan. Muista, että koulun oppitunti on maks. 45 min. , mutta käytännössä joudut varautumaan n. 35 min. aikaan. Mieti minkälainen alkulämmittely ja -venyttely on tarpeen. Sen tulee tukea tunnin tulevia tapahtumia eikä olla irrallinen tapahtuma! Muistathan, että alkulämmittely ei ole pelkästään liikuntavammojen ennaltaehkäisyä, vaan se myös edistää taitojen oppimista. Kuvaa sisältöosassa tarkasti keskeiset tiedot suoritettavasta harjoitteesta esim. harjoitteen nimi, keskeiset säännöt, suoritustekniikan ydinkohdat, askelsarja, pysäkkien sisällöt pysäkeittäin. Tämä selkeyttää itsellesikin mitä olet opettamassa ja mihin seikkoihin sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tunnista toiseen toistuvat rutiinit esim. aloitus ja lopetus ovat omiaan tuomaan turvallisuutta ja jatkuvuutta. Päätä tunti aina positiivisesti!!!

Perustelu – Miksi tehdään • Perustele sisältövalintasi. Vastaa siis sinulle esitettyyn kysymykseen: ”Miksi aiot

Perustelu – Miksi tehdään • Perustele sisältövalintasi. Vastaa siis sinulle esitettyyn kysymykseen: ”Miksi aiot teettää oppilailla juuri tämän harjoituksen? ” • Mikäli et osaa vastata, niin mieti sisältö uudelleen. • Kirjaa perustelusi selkeästi Opetusmenetelmät ja organisointi - Missä ja Miten tehdään • Hyväkin harjoite voi olla katastrofi tai ainakin tehoton mikäli toiminnan organisointia ei ole suunniteltu huolella. • Piirrä sarakkeeseen sali- tai kenttäpiirros, johon voit yksinkertaisin koodein merkitä toimintojen ja oppilaiden sijainnit ja liikkumissuunnat. Merkitse myös oma liikkumissuunnitelmasi i. e. miten aiot liikkua harjoittelun aikana voidaksesi ohjata oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla. • Merkitse myös valitsemasi opetustapa tai -tyyli. Grahamin ja Siedentopin mallit antavat hyvän lähtökohdan opetusharjoittelulle. • Yksi käsite riittää kuvaamaan suunnitellun tavan, jolloin vältyt paljolta kirjoittamiselta. • Siedentopin luokituksesta mm. (ks. Perusosan luentokalvot) – Opettajajohtoinen opetus – Tehtäväopetus – Kyselevä opetus – Toveriopettaminen

Aikaa menee • Arvioi kuinka paljon aikaa kuluu kunkin harjoitteen läpikäymiseen kokonaisuudessaan. • Huomioi

Aikaa menee • Arvioi kuinka paljon aikaa kuluu kunkin harjoitteen läpikäymiseen kokonaisuudessaan. • Huomioi ohjeiden antamiseen ja ryhmien muodostamiseen, toimintapisteen rakentamiseen, itse toimintaan ja siirtymisiin kuluvat ajat kokonaisuudessaan. Telineet, välineet ja tarvikkeet • Listaa tarvitsemasi välineet ja tarvikkeet. Varmista että kyseisiä välineitä löytyy tarvitsemasi määrä, ja että ne ovat käyttökunnossa. Tunnin aikana ei voi ryhtyä suuriin korjaustoimenpiteisiin. Muutokset • Tuntisuunnitelmaan saa tehdä ja usein tuleekin tehdä perusteltuja muutoksia oppitunnin aikana. Tuntisuunnitelman ja ennen kaikkea harjoittelijan tulee olla joustava. Eriyttäminen • Jokainen opetusryhmä muodostuu erilaisista oppilaista. Suunnitellessasi sisältöjä ja opetusmenetelmiä, pyri pohtimaan myös vaihtoehtoja hitaammin tai nopeammin oppiville. Integrointi • Mieti onko sinulla mahdollisuutta integroida opetustasi i. e. oppilaiden oppimista. • Tätä ei kuitenkaan vaadita sinulta, koska sinulla on todennäköisesti aivan tarpeeksi päänvaivaa muutenkin.

Raportointi Kirjalliset tehtävät viedään wikiin http: //wiki. helsinki. fi/x/WCws. Ag – Linkki on valinnaisen

Raportointi Kirjalliset tehtävät viedään wikiin http: //wiki. helsinki. fi/x/WCws. Ag – Linkki on valinnaisen verkkosivulla Tiimin yhteiset dokumentit: • Sisältöalueen johdanto. (nimetään esim. johdanto-telinevoimistelu. rtf) – Ryhmän kansiossa on jo valmiiksi johdanto (esim. A 1 -johdanto) – Tätä yhteistä dokumenttia voi rakentaa verkossa – Dokumenttiin sisällytetään: • Perustietoa sisältöalueesta. • Ops-analyysi: Miten valittu sisältöalue vastaa opetussuunnitelman perusteiden ehtoja. Kriittinen analyysi sen vahvuuksista ja heikkouksista. • Lähdeluettelo • Tuntisuunnitelma (nimetään esim. tuntis_jooga. rtf) – Dokumentti viedään attachmenttinä omaan kansioon. Sen voi aina ladata omalle koneelle ja kirjoittaa täydennystä ja taas viedä kansioon. – Eritellään kunkin henkilökohtainen osuus. Henkilökohtaiset dokumentit: • Itsearvioinnin seurantalomake (esim. itsearv_makkonen. xls). • Itsereflektio (esim. reflektio_makkonen. rtf) – mitä opit, miten edisti opettajuutesi kasvua?

Lyhyet ohjeet wikiin: • • Tee dokumentti, tallenna se omalle koneellesi. Mene wikiin ”

Lyhyet ohjeet wikiin: • • Tee dokumentti, tallenna se omalle koneellesi. Mene wikiin ” http: //wiki. helsinki. fi/x/WCws. Ag ” Avaa oman ryhmäsi kansio. Olethan tarkka ettet vahingossa vie väärään kansioon Klikkaa "add" valikkoa Valitse attachment Selaa tiedosto koneeltasi, vie se wikiin oikein nimettynä. Kansioissa olevia tiedostoja voit tarkastella valitsemalla "Tools"-valikosta attachments. Voit palata takaisin mm. selaimen "edellisen sivun"-painikkeella • Huomaathan, että tiedostot ovat aina attachments valikossa! • •

Vaikea, mutta haastava yhtälö havainnointi ja palaute Open PANOS PROSESSI(T) Valikointi-, muisti- ja päätöksentekoprosessit

Vaikea, mutta haastava yhtälö havainnointi ja palaute Open PANOS PROSESSI(T) Valikointi-, muisti- ja päätöksentekoprosessit Opetus oppilaan kokemana Oppilaan panos TUOTOS

Opetus oppilaan kokemana Motivointi Sosiaalinen järjestys Opetusmenetelmät Oppiaineksen hallinta Henkilösuhteet Kommunikointi Havainnointi ja palaute

Opetus oppilaan kokemana Motivointi Sosiaalinen järjestys Opetusmenetelmät Oppiaineksen hallinta Henkilösuhteet Kommunikointi Havainnointi ja palaute Opetuksen suunnittelu

Laadukas liikunnanopetus OPPILAAN TASO – OPETTAJAN TASO - SUMMA Opettaja • • • suunnittelee

Laadukas liikunnanopetus OPPILAAN TASO – OPETTAJAN TASO - SUMMA Opettaja • • • suunnittelee opetuksen – tietää mihin pyrkii ja miten – viestii oppilaille liikuntasuunnitelmista (lukuvuoden liikunta- jaksojen ohjelmat, tavoitteet, varustus, valmistautuminen) maksimoi tavoitteiden mukaisen toiminnan – oppilas oppii tekemällä oikein ja paljon – tunnin ajallisessa painotuksessa tämän tulisi olla selkeästi esillä viestii selkeästi säännöt, odotukset ja roolit – säännöt kuinka liikuntatunneilla toimitaan – kuinka eri liikuntapaikoilla ja pukeutumistiloissa toimitaan – seuraamukset sääntöjen noudattamatta jättämisestä

 • • käyttää järjestelyihin vähän aikaa suunnittelee mielekkäitä harjotteita, joissa paljon onnistumisen kokemuksia

• • käyttää järjestelyihin vähän aikaa suunnittelee mielekkäitä harjotteita, joissa paljon onnistumisen kokemuksia etenee opetuksessa ripeästi ohjaa aktiivisesti oppilaiden itsenäistä työskentelyä pitää oppilaat koko ajan vastuullisina työskentelystä on selkeä, oikeudenmukainen, tasapuolinen, lämmin ja innostunut pyrkii systemaattisesti ja jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään opetustaan

Verkkokyselyssä käytettyjä osioita: Hyvä liikunnanopetus • Määrittele omin sanoin hyvä liikunnanopetus perusopetuksen alaluokilla. Opetuksen

Verkkokyselyssä käytettyjä osioita: Hyvä liikunnanopetus • Määrittele omin sanoin hyvä liikunnanopetus perusopetuksen alaluokilla. Opetuksen suunnittelu • Tavoitteiden asettamisen merkityksen ymmärtäminen • Konkreettisten tavoitteiden asettaminen opetukselle • Opetuksen etukäteissuunnittelu • Opetusjaksojen ja -tuntien kirjallinen suunnittelu

Henkilösuhteet • • • Oppilaiden tunteminen persoonina Oppilaiden nimien opettelu Henkilösuhteiden hoitaminen oppilaisiin Oppilaiden

Henkilösuhteet • • • Oppilaiden tunteminen persoonina Oppilaiden nimien opettelu Henkilösuhteiden hoitaminen oppilaisiin Oppilaiden erilaisten liikunnanopetusodotusten ymmärtäminen Positiivisen palautteen antaminen oppilaille heidän käyttäytymisestään Henkilösuhteiden hoitaminen kollegoihin (toisiin harjoittelijoihin, toisiin opiskelijoihin) Henkilösuhteiden hoitaminen muuhun henkilökuntaan Henkilösuhteiden hoitaminen muihin yhteistyötahoihin Konfliktitilanteiden hoitaminen muiden opettajien (praktikumissa ohjaavien opettajien) kanssa Konfliktitilanteiden hoitaminen kollegan (praktikumissa opetusparin) kanssa Kollegan (praktikumissa opetusparin) mielipiteiden ja käsitysten kuunteleminen Kollegan (praktikumissa opetusparin) mielipiteiden ja käsitysten huomioonottaminen

Havainnointi ja palaute • • • Oman opetuksen kriittinen arviointi Opetuksen muuttaminen arvioinnin pohjalta

Havainnointi ja palaute • • • Oman opetuksen kriittinen arviointi Opetuksen muuttaminen arvioinnin pohjalta pitkällä tähtäimellä Oppilaiden taidollisen ja tiedollisen lähtötason selvittäminen Oppilaiden asenteen liikunnanopetukseen selvittäminen Oppilaiden työskentelyn – havainnointi – didaktinen havainnointi • • Positiivisen palautteen antaminen oppilaille heidän liikuntasuorituksistaan Korjaavan palautteen antaminen oppilaille heidän – liikunta-suorituksistaan – käyttäytymisestään • • Opetuksen muuttaminen arvioinnin pohjalta oppitunnin aikana Palautteen vastaanottaminen – ohjaavalta opelta – toiselta harjoittelijalta – didaktikolta

Kommunikointi • • Selkeä puhe Kuuluva puhe Monipuolinen äänenkäyttö Selkeät/lyhyet ohjeet Rauhallisuus ja tasapainoisuus

Kommunikointi • • Selkeä puhe Kuuluva puhe Monipuolinen äänenkäyttö Selkeät/lyhyet ohjeet Rauhallisuus ja tasapainoisuus oppilasryhmän edessä Muiden kuuntelu Oppilailta saatavan palautteen vastaanotto Motivointi • • Oppilaiden motivointi toimintaan Oppilaiden tietojen, taitojen ja ideoiden hyödyntäminen Vaikuttaminen myönteisesti oppilaiden liikunta-asenteisiin Myönteisen ilmapiirin luominen oppitunnille

Opetusmenetelmät • • • • Opetusmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttö Sen ymmärtäminen, että oppilailla on erilaiset

Opetusmenetelmät • • • • Opetusmenetelmien tarkoituksenmukainen käyttö Sen ymmärtäminen, että oppilailla on erilaiset valmiudet menestyä liikunnassa Sen ymmärtäminen, että oppilas voi joskus osata tai tietää enemmän kuin minä Liikuntatietojen opettaminen oppilaille sopivalla tasolla Opetuksen eriyttäminen tarvittaessa Opetuksen järjestäminen niin, että se vastaa oppilaiden erilaisia odotuksia Oppilaiden erilaisten oppimistyylien ymmärtäminen Opetuksen järjestäminen niin, että se sopii erilaisille oppimistyyleille Toiminnan käynnistäminen nopeasti ja tehokkaasti Tilojen ja välineiden järjestäminen opetusta varten tarkoituksenmukaisesti Oppilaiden järjestäminen toimintaryhmiin nopeasti ja tehokkaasti Tehokkaan toiminnan järjestäminen Välineiden ja telineiden takaisin viennin järjestäminen tehokkaasti Aikataulussa pysyminen Opetuksen mielekäs integrointi

Oppiaineksen hallinta • • • Omien vahvuuksien tunnistaminen opettajana Kehityshaasteiden tunnistaminen opettajana Opetuksessa tarvittavien

Oppiaineksen hallinta • • • Omien vahvuuksien tunnistaminen opettajana Kehityshaasteiden tunnistaminen opettajana Opetuksessa tarvittavien liikuntataitojen hallitseminen Opetuksessa tarvittavien liikuntatietojen hallitseminen Liikunnanopetuksen merkityksen tiedostaminen osana koulun toimintaa Liikuntataitojen opettaminen didaktisesti jäsennettynä Sosiaalinen järjestys • • • Työrauhan ja järjestyksen ylläpitäminen Opetusryhmän sosiaalisten suhteiden ja toimintatapojen kartoittaminen Opetusryhmän johtohahmojen ja vetäytyjien tunnistaminen Konfliktitilanteiden hallinta oppilaiden kanssa Vastuun kantaminen oppilaiden kasvatuksesta ja oppimisesta Vastuun jakaminen oppilaille liikuntatunneilla