Aby si mohol porozumie o Boie slovo hovor

  • Slides: 9
Download presentation
. . . Aby si mohol porozumieť čo Božie slovo hovorí potrebuješ poznať KĽÚČE

. . . Aby si mohol porozumieť čo Božie slovo hovorí potrebuješ poznať KĽÚČE K BOŽIEMU SLOVU

1. kľúč: Božie slovo je napísané ľudskými slovami Kniha žalmov 71, 15: Moje ústa

1. kľúč: Božie slovo je napísané ľudskými slovami Kniha žalmov 71, 15: Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. Každé slovo, ktoré sa týka Boha a Božích tajomstiev je vždy obmedzené. Ale Boh chcel vyjadriť seba samého ľudskými slovami. Napr. Modliť sa v jazykoch, to znamená mať poznanie, že žiadne ľudské slovo nemôže dostatočne osláviť Boha.

2. kľúč: Božie slovo je napísané s odstupom času BS nie je presnou fotografiou,

2. kľúč: Božie slovo je napísané s odstupom času BS nie je presnou fotografiou, ale obrazom toho, čo sa stalo, zachytáva podstatné črty. BS nebolo napísané žurnalistami ale svedkami. Každý pisateľ vykresľuje udalosti podľa svojich schopností. Teda tá istá udalosť je v BS napísaná rôznymi spôsobmi.

3. kľúč: Božie slovo bolo napísané orientálnou mentaliou My máme západnú mentalitu - myslenie

3. kľúč: Božie slovo bolo napísané orientálnou mentaliou My máme západnú mentalitu - myslenie Grékov, ktoré je racionálne, konkrétne, matematické, vyhodnocujúce Alebo rómsku mentalitu, ktorá je bližšie orientálnej a ktorá vyhodnocuje a rozhoduje sa na základe pocitov a momentálneho úžitku Východná, orientálna mentalita pracuje na úrovni symbolov. Človek s východnou mentalitou často hovorí jedno a myslí druhé.

Pre Žida neznamenajú čísla to, čo pre nás. 144 000 = 12 x 1000

Pre Žida neznamenajú čísla to, čo pre nás. 144 000 = 12 x 1000 12 = znamená plnosť (12 kmeňov Izraela, 12 apoštolov) 1000 = mnoho Teda 144 000 znamená plnosť v plnosti, množstvo. Alebo číslo 7. Keď sa Peter pýtal Ježiša koľkokrát má odpustiť, či až 7 x. Čo mu povedal Ježiš? 77 x. To znamená, že 235 x už odpustiť nemáme. Nie! Znamená to, že máme odpustiť stále! 77 je znova plnosť plnosti.

4. kľúč: Boh sa zjavuje v dejinách postupne Gn 4, 23 na začiatku dejín

4. kľúč: Boh sa zjavuje v dejinách postupne Gn 4, 23 na začiatku dejín ľudstva bola pomsta niečím, čo bolo potrebné urobiť a spôsobiť ešte väčšiu škodu Ex 21, 23 -24 „oko za oko, zub za zub“. Postupne sa pomer mení na 1: 1. Lv 19, 18 hovorí, aby sme milovali blížneho ako seba. Mt 7, 43 -44 n a Ježiš ide ešte ďalej: „Milujte svojich nepriateľov. . . “.

5. kľúč: Autor a adresáti My vieme, že túto knihu napísal jeden autor =

5. kľúč: Autor a adresáti My vieme, že túto knihu napísal jeden autor = Boh. Ale do toho vstupujú rôzni pisatelia. Každý pisateľ má svoj spôsob, štýl vyjadrovania. Je dôležité poznať autora a prostredie, pre ktoré bola daná kniha napísaná.

6. kľúč: Objaviť, čo Božie slovo NEHOVORÍ Napr. : Jn 8 – cudzoložnica –

6. kľúč: Objaviť, čo Božie slovo NEHOVORÍ Napr. : Jn 8 – cudzoložnica – priviedli hriešnicu a hriešnik? Kde bol on? BS o ňom nehovorí. Utiekol so svojim hriechom. Možno ďalej žil so svojou rodinou, chodil do práce, so svojim skrytým hriechom. . . Božie slovo sa najlepšie vysvetľuje Božím slovom.

7. kľúč: Svätý Duch DS je kľúč, ktorý nám otvára BS Je najdôležitejší zo

7. kľúč: Svätý Duch DS je kľúč, ktorý nám otvára BS Je najdôležitejší zo všetkých kľúčov. Duch Svätý je autorom Biblie. Skrze Ducha je nám vykreslený pravdivý obraz Ježiša a Božieho kráľovstva