ablona III2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT

  • Slides: 6
Download presentation
Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro žáky Určen pro: 2. ročník oboru Ekonomika a podnikání Vzdělávací oblast: Obchodní korespondence – Interní písemnosti a Písemnosti managementu Název učebního materiálu: Směrnice-osnova–ZŽ Jméno autora: Ing. Šárka Schuplerová Datum vytvoření: 02. 03. 2013 Reg. č. projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0627

Klíčová slova: Směrnice ředitele, Směrnice vedoucího managementu, list bez předtisku, osnova, vedoucí pracovník, asistent/ka,

Klíčová slova: Směrnice ředitele, Směrnice vedoucího managementu, list bez předtisku, osnova, vedoucí pracovník, asistent/ka, místo konání, regionální pobočky. Anotace: Vzdělávací materiál obsahuje směrnice ředitele. Materiál je připraven formou prezentace – zápis do sešitu. Metodické pokyny: Snímky prezentace najíždějí po kliknutí myši a žáci přes projekci provedou zápis do sešitu.

Patří sem: * PŘÍKAZ ŘEDITELE * SMĚRNICE * OBĚŽNÍK

Patří sem: * PŘÍKAZ ŘEDITELE * SMĚRNICE * OBĚŽNÍK

SMĚRNICE Stanovuje se jimi jednotný postup při důležitých organizačních opatřeních (např. změna pracovní doby,

SMĚRNICE Stanovuje se jimi jednotný postup při důležitých organizačních opatřeních (např. změna pracovní doby, povolování práce přesčas, zajištění bezpečnosti práce apod. ). Směrnice jsou určeny náměstkům, vedoucím odborů a oddělení, kteří pak zajišťují jejich plnění. Směrnice mají dlouhodobější působnost. Směrnici podepisuje představitel managementu (ředitel, náměstek).

OSNOVA * * * * * název firmy, číslo směrnice, čeho se týká, zpracoval,

OSNOVA * * * * * název firmy, číslo směrnice, čeho se týká, zpracoval, schválil, účinnost, stručné zdůvodnění, proč se směrnice vydává, jasný a jednoznačný popis směrnice, termíny splnění a jména odpovědných vedoucích, kdo je pověřen kontrolou plnění směrnice, místo a datum vyhotovení směrnice, jméno ředitele, který směrnici vydává, se zkratkou v. r. .

* Fleischmannová, E. , Jonáš, I. , Kuldová, O. : Písemná a elektronická komunikace

* Fleischmannová, E. , Jonáš, I. , Kuldová, O. : Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005. 151 s. ISBN 80 -7168 -924 -6 * Fleischmannová, E. , Kuldová, O. , Šedý, R. : Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000. 119 s. ISBN 80 -7168 -718 -9 * Kuldová, O. , Fleischmannová, E. : Metodická příručka k technice administrativy a obchodní korespondenci. Praha: Fortuna, 1998. 112 s. ISBN 80 -7168 -574 -7 * Slavíčková, M. , Valešová, I. : Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky. Praha, NÚOV – STÚ 2008. 26 s. + CD ROM * Štiková, S. : Obchodní korespondence I. a II. , Plzeň 2001 * Kolektiv autorů. Výklad k ČSN 01 6910. Praha, NÚOV – STÚ 2008 na CD ROM. * Kolektiv autorů. Pojmy z oblasti PEK. Praha, NÚOV – STÚ 2008 na CD ROM. * Gafronová, J. , Bečka J. V. : Stylizace obchodních dopisů, SPN, 1993. ISBN 80 -04 -26379 -8 * Rozhledy-časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci