AA ANONIEME ALCOHOLISTEN Wie en wat zijn de

  • Slides: 8
Download presentation
 AA = ANONIEME ALCOHOLISTEN -Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten -Het ontstaan

AA = ANONIEME ALCOHOLISTEN -Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten -Het ontstaan van AA -Hoe AA bereiken -Hoe werkt een AA vergadering (De 12 stappen van AA) -Openbare informatie -Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van alcoholisten

Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten • AA is een netwerk van wereldwijde

Wie en wat zijn de Anonieme Alcoholisten • AA is een netwerk van wereldwijde zelfhulpgroepen voor mannen en vrouwen die elkaar helpen om hun gemeenschappelijk alcoholprobleem op te lossen. • www. aavlaanderen. org 03 239 14 15 24 u/24 u bereikbaar • In de meeste steden zijn er meerdere vergaderingen per week. Zie : http: //www. aavlaanderen. org/groepen. php • Men hanteert het 12 stappen herstelprogramma van AA. • AA is niet anoniem maar de anonimiteit van de leden wordt gerespecteerd. • AA bestaat volledig autonoom. Men werkt zonder subsidies of sponsoring van buiten af. AA wordt financieel gedragen door de boekenverkoop en tijdschriften onder de leden en hun vrijwillige bijdrage in de vergadering. • Er is geen bijdrage voor deelname. AA is gratis. • Ons hoofddoel in AA is nuchter blijven en anderen helpen nuchterheid te bereiken.

Het ontstaan van AA Op 10 juni 1935 hebben effectenmakelaar Bill en een chirurg

Het ontstaan van AA Op 10 juni 1935 hebben effectenmakelaar Bill en een chirurg Bob, beiden totaal verslaafd aan de drank, na een gesprek over de hopeloze toestand waarin zij steeds weer hervielen, elkaar gesteund in een poging om ieder voor zich nuchter te blijven door de ander te helpen in de strijd om nuchter te worden. "Op eigen kracht komen we er toch nooit", redeneerden zij. Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van de: "ANONIEME ALCOHOLISTEN" Het is deze vriendenkring van Anonieme Alcoholisten die eerst in Akron Ohio, in de Verenigde Staten, later ook buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden herstel van hun ziekte te vinden. AA groeide intussen uit tot een wereldwijd verspreide organisatie met meer dan 2 miljoen Anonieme Alcoholisten. Aldinea – Bel Ten einde een rechtszekerheid op te bouwen en de leden en groepen eventueel bescherming te bieden bij openbare geschillen werd er in 1971 een vereniging zonder winstoogmerk opgericht, “Algemeen Dienstbeheer van de Nederlandstalige AA in België ”, afgekort “Aldinea Bel”. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad AA wordt ook bijgestaan door niet alcoholisten beheerders A genoemd die zich onbaatzuchtig inzetten om mee de boodschap van AA uit te dragen en de eenheid in AA te bewaren.

Hoe AA bereiken We zijn telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, zeven op zeven,

Hoe AA bereiken We zijn telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, zeven op zeven, bel: 03 239 14 15 of mail: [email protected] org Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij onze bediende Michèle. Buiten de kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld naar AA leden die dag en nacht vrijwillig hun medewerking verlenen. Deze AA ers vragen aan de hulpzoekende die een oproep doet, of hij/zij graag een bezoekje krijgt van AA leden vooraleer de stap naar AA te zetten als eerste kennismaking en om de drempel te verlagen. Indien dit bezoek niet hoeft, geeft men de adressen door van de AA vergaderingen in zijn of haar buurt of men probeert telefonische afspraken te maken. Indien de plaats van de AA groep niet gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer of men kan er door de één of andere reden niet geraken, is er de mogelijkheid onderlinge afspraken te maken onder de AA ers zodat iedereen ter plaatse geraakt. AA ers beseffen heel goed dat zij hun tevreden nuchterheid dag per dag enkel kunnen behouden wanneer zij ook deze boodschap van kracht en hoop blijven doorgeven aan een hulpzoekende.

Hoe werkt een AA vergadering Elke AA’er komt vrijwillig naar een AA vergadering. We

Hoe werkt een AA vergadering Elke AA’er komt vrijwillig naar een AA vergadering. We spreken elkaar aan met de voornaam en we respecteren de anonimiteit van elkaar. De voorzitter van een AA vergadering is ook een vrijwillige AA’er die gekozen wordt door de groep. De meeste groepen kiezen elke 3 of 6 maanden een nieuwe voorzitter. Aan nieuwkomers wordt veel aandacht besteed. Er worden tips uitgewisseld om dat eerste glas alcohol te weerstaan. Men krijgt ook telefoon nummers van AA’ers die men dag en nacht kan bereiken om hun bij te staan in moeilijkere momenten. De ‘dag per dag’ methode is ook belangrijk in AA. De leuze is wat er ook moge gebeuren, vandaag drinken we geen alcohol. Morgen is een andere dag. De leidraad van een AA vergadering is gebaseerd op het 12 stappen programma van AA die wereldwijd gebruikt wordt. Onder de benoeming van het Minnesota model wordt het 12 stappenprogramma ook in de meeste landen gebruikt en erkend in de reguliere verslavingszorg : Nederland , Engeland , Amerika , Zwitserland , Zuid Afrika , . .

De 12 Stappen van AA • VANUIT EEN ZIEKTEVISIE OP ALCOHOLISME HANTEREN DE ANONIEME

De 12 Stappen van AA • VANUIT EEN ZIEKTEVISIE OP ALCOHOLISME HANTEREN DE ANONIEME ALCOHOLISTEN (AA) EEN STAPPENBENADERING WAARBIJ DE NADRUK OP ABSTITENTIE EN REVALIDATIE LIGGEN: • ALLEREERST (STAP 1 3) AANVAARDT DE VERSLAAFDE DAT HIJ GEEN CONTROLE HEEFT OVER ZIJN VERSLAVING EN DAT HERSTEL VERTROUWEN IN HULP VAN BUITENAF IMPLICEERT. • VERVOLGENS (STAP 4 6) WORDT EEN INVENTARISATIE GEMAAKT VAN DE GEVOLGEN VAN DE VERSLAVING, WAARDOOR HET BEWUSTZIJN VAN DE PROBLEMATIEK EN NOOD AAN VERANDERING GROEIT. • IN EEN DERDE FASE (STAP 7 9) WORDEN DEZE VERANDERINGEN DAADWERKELIJK DOORGEVOERD. • OM TEN SLOTTE ( STAP 10 12) DEZE HOUDING TE INTEGREREN IN DE LEVENSHOUDING MET HET OOG OP HET BEHOUD VAN HET VERWORVEN HERSTEL.

OPENBARE INFORMATIE Informatievergaderingen, aangevraagd door derden, en door AA sprekers gehouden, vinden plaats: in

OPENBARE INFORMATIE Informatievergaderingen, aangevraagd door derden, en door AA sprekers gehouden, vinden plaats: in scholen en ziekenhuizen bij dokters, verenigingen en politie centra en bij ieder die erom verzoekt, vooral gaat het om personen die beroepshalve betrokken zijn bij het probleem van het alcoholisme. Hiervoor kunnen de DVD’s van AA gebruikt worden: Jonge mensen in AA, Who Me? , The Road back. Verder worden er acties op touw gezet met: artikels in dag en weekbladen interviews en een spot voor radio’s en TV medewerking aan bedrijfscampagnes rond veiligheid en verslaving speciale aandacht voor de “Week van het Alcoholisme” medewerking aan zelfhulpbeurzen en tentoonstellingen. Voor deze activiteiten beschikt het COI (comité openbare informatie) over kleine geluidsbandjes, die gratis aan de radio’s ter beschikking gesteld worden, een infostand om op te stellen in inkomhallen en op beurzen en folders naar bepaalde doelgroepen toe. Het COI kan een korte spot aanleveren voor TV of andere 'beeldmedia'. COI – documentatie : Brochures die kunnen bedeeld worden ter kennismaking: AA in een oogopslag Beknopte Gids voor AA Alcoholisme: een probleem in de onderneming? TE JONG? Een boodschap aan tieners AA en de medische beroepen Ooit doorgezakt, te vaak? Affiches met vraagteken: voor de huisdokter

Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van alcoholisten Omgaan met het drankprobleem van

Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van alcoholisten Omgaan met het drankprobleem van een ander. Al-Anon / Alateen - Vlaanderen Helenalei 24 - gelijkvloers 2018 Antwerpen Tel: 03 218 50 56 www. al-anonvl. be