A VLLALKOZSOK SZEREPE A FOGYASZTVDELEMBEN 2011 06 16

  • Slides: 8
Download presentation
A VÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A FOGYASZTÓVÉDELEMBEN 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

A VÁLLALKOZÁSOK SZEREPE A FOGYASZTÓVÉDELEMBEN 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

Fogalmak & jogszabályok • Fogyasztó • Vállalkozás • Jogszabályi háttér: 2011. 06. 16. Dr.

Fogalmak & jogszabályok • Fogyasztó • Vállalkozás • Jogszabályi háttér: 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

 • • • • • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló

• • • • • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2007. évi CLXXX. törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi V. törvény a cégnyivánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről 2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról 2000. évi C. törvény a számvitelről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

Konkrétumok az egyes jogszabályokból • Biztonságos termék forgalmazása • Vállakozások tájékoztatási kötelezettsége • Panaszkezelés

Konkrétumok az egyes jogszabályokból • Biztonságos termék forgalmazása • Vállakozások tájékoztatási kötelezettsége • Panaszkezelés 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

Békéltető Testületek • Fogyasztói jogvita rendezése • Alávetési nyilatkozat • Kamarai illetékesség 2011. 06.

Békéltető Testületek • Fogyasztói jogvita rendezése • Alávetési nyilatkozat • Kamarai illetékesség 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

„Szerep” • NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) • Hatóság és vállalkozások közti partneri viszony •

„Szerep” • NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) • Hatóság és vállalkozások közti partneri viszony • Jogszabálysértés esetén NEM bírság hanem hiányosságok pótlására való figyelmeztetés • Pozitív lista • A hatósági ellenőrzés eredményei alapján valamennyi jogszabályi követelményt betartanak, pozitív listára kerülhetnek a vállalkozások. 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

„Szerep” • Fogyasztóbarát embléma: • „Kunde ist König!” • Civilek, érdekvédelmi szervezetek bevonása •

„Szerep” • Fogyasztóbarát embléma: • „Kunde ist König!” • Civilek, érdekvédelmi szervezetek bevonása • Együttműködési platform 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 2011. 06. 16. Dr. Kohuth Viktor