A vidki munkahelyteremts eredmnyei avagy a tmogatspolitika vltozsai

  • Slides: 25
Download presentation
A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika

A vidéki munkahelyteremtés eredményei avagy a támogatáspolitika változásai a foglalkoztatás bővítése érdekében Szűcs Erika miniszteri biztos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kapuvár, 2010. március 18.

Munkapiaci trendek • Lassuló gazdasági növekedés – mérsékelt vállalati munkaerő kereslet – stagnáló. ,

Munkapiaci trendek • Lassuló gazdasági növekedés – mérsékelt vállalati munkaerő kereslet – stagnáló. , alacsony foglalkoztatási szint – a foglalkoztatás területi és ágazati átrendeződése Ø Ø • foglalkoztatás nő: gazdasági szolgáltatások, építőipar, gépipar, kereskedelem foglalkoztatás csökken: mezőgazdaság, élelmiszeripar, textilipar Szerkezeti feszültségek – jelentős területi különbségek ( megyei foglalkoztatási ráták 45, 2%-64, 5%, munkanélküliségi ráták 3, 5%-17, 6% között) – csökkenő kereslet a szakképzetlen munkaerő iránt – vesztes korcsoport – fiatal munkavállalók ( ifjúsági foglalkoztatási ráta 20, 8%, munkanélküliségi ráta 27, 8%)

Szociálpolitikai trendek • Növekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásban – nők ( ápolási

Szociálpolitikai trendek • Növekvő létszámú aktív korosztály a szociális ellátásban – nők ( ápolási díj + GYET → 110 ezer fő) – egészségkárosodottak (szociális járadék 240 ezer fő + korhatár alatti rokkantnyugdíjas 460 ezer fő) – szociális segélyezettek (210 ezer fő) • Az aktív korú ellátottak területileg koncentrálódnak ( hátrányos helyzetű vidékeken) • Az ellátás pénzbeli (kivéve RSZ) de engedi a munkavállalást ( korlátozott időtartamban) • A munkavállalás marginális, a pénzbeli ellátás növelésére illetve munkaviszonyként történő definiálására erős a nyomás • A szociális ellátások értéke nőtt ( jövedelmi különbség csökken) de a társadalmi mobilitás leállt

Szakpolitikai prioritások a foglalkoztatásban illetve a gazdaságfejlesztésben • Foglalkoztathatóság növelése ( képzések, átképzések, fokozott

Szakpolitikai prioritások a foglalkoztatásban illetve a gazdaságfejlesztésben • Foglalkoztathatóság növelése ( képzések, átképzések, fokozott állami támogatása) • Hátrányos helyzetű munkavállalók támogatott foglalkoztatása (START program – család, fogyatékkal élők – megváltozott munkaképességűek komplex rehabilitációja rokkant nyugdíj helyett) • Keresletvezérelt szak – és felnőttképzés ösztönzése • Beruházási támogatások erős növekedési és technológia fejlesztési elvárásokkal → „Tőke” alapú • Munkáltató és munkavállaló kapcsolatba lépése kívül marad a szakpolitikán

2008: átértékelődő foglalkoztatás- és gazdaságpolitikai prioritások • Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű ágazatok

2008: átértékelődő foglalkoztatás- és gazdaságpolitikai prioritások • Alacsony hozzáadott értékű, magasabb foglalkoztatási képességű ágazatok a fejlesztéspolitikában (mezőgazdaság, építőipar, turizmus) • „Erőforrás” alapú fejlesztéspolitikai megközelítés (energetika, zöld gazdaság) • Állami szerepvállalás fokozása a munkakínálat bővítésében – állami (önkormányzati) munkakínálat bővítése – az élő munka költségének csökkentése a vállalkozások esetében, a vidéki foglalkoztatási lehetőségek sajátosságainak elismerése – a hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának javítása célzott programokkal (programszerűség alapvető vonásai) – a köz-és magánszereplők együttműködésének ösztönzése és támogatása gazdaságfejlesztési céllal ( tőke versus hazai erőforrás, versenyképesség átértelmezése)

Állami munkakínálat a foglalkoztatásból tartósan kivonulók számára • Közcélú foglalkoztatás ( „Út a munkához”

Állami munkakínálat a foglalkoztatásból tartósan kivonulók számára • Közcélú foglalkoztatás ( „Út a munkához” program) → szociális ellátás 3 formában (110 Mrd Ft → 300 ezer fő) – pénzbeli ellátás – oktatás – foglalkoztatás+pénzbeli ellátás (normatív, garantált) • Közhasznú foglalkoztatás (4 Mrd Ft → 20 -21 ezer fő) • Közmunkaprogramok (13 Mrd Ft → 25 ezer fő) • Szociális ráfordítások átkonvertálása bértámogatássá (500 Mrd Ft induló) → aktív korúak ellátásában résztvevők • Előfeltétel: kooperáció, tervezés • Következmény: jövedelem és forrásbővülés a helyi gazdaságban!!!

A versenygazdaság stimulálása • Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése) • Célzott támogatások –

A versenygazdaság stimulálása • Általános kondíciójavítás (adó és járulékterhek mérséklése) • Célzott támogatások – – • SZMM támogatások – – • Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásai Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásai FVM támogatásai egyéb, ágazati minisztériumi támogatások munkahelyteremtő támogatási programok munkahelymegőrző támogatási programok foglalkoztatás ösztönzése, bővítése képzés Válságkezelés – munkahelymegőrzés a versenyszférában – munkakínálat bővítés a közszférában (100 ezer új álláslehetőség)

Munkahelyteremtő támogatások Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája

Munkahelyteremtő támogatások Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Pályázati határidő Benyújtás, elérhetőség MPA-2010 -1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása Vállalkozások 1, 5 milliárd Új gépek, berendezések, építés költségei 0, 8 -1, 5 millió Ft/fő max. 80 -260 millió Ft Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munkaügyi központ MPA-2010 -2 Info-techn. munkahe-lyek támog. Számítástechnikai cégek, szolgáltató központok 200 millió Újonnan felvett munkavállalók bére és közterhei Bérek és közterhei 65 -75 %-a max. 12 hónapig Vissza nem térítendő 2010. március 12. Regionális munkaügyi központ SZMM-TP 010 Távmunka pályázat Vállalkozások, közintézmények, non-profit szervezetek 430 millió Távmunkások bére, közterhei, képzési költségei Max. 682 ezer Ft/új távmunkahely bértámogatás + e-learning kiképzés Vissza nem térítendő 2010. március 16. Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatása Regisztrált álláskeresők 1, 9 milliárd Tőke juttatás Max. 3 millió Ft/fő + 6 hónapig minimálbér összegű támogatás Vissza nem térítendő vagy kamatmentes hitel Régiónként eltérő Regionális munkaügyi központ

Munkahelymegőrző támogatások Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája

Munkahelymegőrző támogatások Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Kérelem benyújtásának határideje Benyújtás, elérhetőség Regionális munkaügyi központok decentralizált munkahelymegőrző program Vállalkozások 1, 8 milliárd Bér és közterhei Max. a minimálbér 150 %-ának megfelelő összeg (110. 250 Ft), legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyamatos Regionális munkaügyi központok SZMM központi munkahelymegőrző program Legalább 50 fős leépítést bejelentő vállalkozások 500 millió Bér és közterhei Max. a minimálbér 135%-ának megfelelő összeg (99. 225 Ft), legfeljebb 4 hónapra Vissza nem térítendő 2010. szeptember 30. Regionális munkaügyi központ OFA munkahelymegőrző programok Vállalkozások, nonprofit szervezetek 9, 45 milliárd Bértámogatás, képzés, újra elhelyezkedés, munkaerő-piaci szolg. Bér és járulékai 25 -75 %-a, max. a minimálbér 150%-áig Vissza nem térítendő Utolsó programelem esetében 2010. március 16. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 4+1 programok Vállalkozások 32, 5 milliárd Képzési költségek, személy jellegű kiadások A költségek 100 %-áig Vissza nem térítendő Pályázatonként eltérő ESZA Nonprofit Kft.

Az SZMM foglalkoztatást ösztönző, bővítő támogatási programjai 2010 -ben • Foglalkoztatás költségeit támogató programok:

Az SZMM foglalkoztatást ösztönző, bővítő támogatási programjai 2010 -ben • Foglalkoztatás költségeit támogató programok: – START kártyacsalád – Foglalkoztatás-bővítő bértámogatás hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása érdekében – KKV+ járulékkedvezmény – Rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesülők foglalkoztatásának támogatása – Válság miatt elbocsátottak újra-foglalkoztatásának támogatása • Képzési támogatások: – munkáltatói preventív képzések támogatása – munkáltatói képzések a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére – beruházás-ösztönző képzési támogatás – álláskeresők képzése – Lépj egyet előre III. program (ápolási díjas komponenssel) – állami foglalkoztatási programok keretében nyújtott képzések

Foglalkoztatás költségeinek támogatása I. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke

Foglalkoztatás költségeinek támogatása I. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Határidő Benyújtás, elérhetőség STARTkártya Pályakezdő álláskeresők Hazai forrás: 4, 5 milliárd Bérjárulék kedvezmény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folyamatos APEH STARTPlusz kártya Tartós álláskeresők, gyermekellátás megszűnését követően elhelyezkedni szándékozók EU forrás: 20, 66 milliárd Bérjárulék kedvezmény Első évben a bruttó bér 10 %-a a közteher, a másodikban 20 % Vissza nem térítendő Folyamatos APEH, Regionális munkaügyi központ STARTExtra kártya 50 évesnél idősebb, vagy legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező tartós álláskeresők EU forrás: 10, 1 milliárd Bérjárulék kedvez -mény Első évben nincs járulékfizetési kötelezettség, a másodikban 10 % Vissza nem térítendő Folyamatos APEH, Regionális munkaügyi központ STARTRégió kártya A START-Extra alanyi köre (hátrányos helyzetű településeken) Hazai forrás: 10, 1 milliárd Bérjárulék kedvezmény 3 évig teljes járulékmentesség Vissza nem térítendő Folyamatos APEH, Regionális munkaügyi központ

Példa: mennyi a munkáltató megtakarítása, ha a minimálbér másfélszeresének megfelelő (110. 250, - Ft)

Példa: mennyi a munkáltató megtakarítása, ha a minimálbér másfélszeresének megfelelő (110. 250, - Ft) munkabérért foglalkoztat? Start-program Járulék összege a kedvezmény nélkül 357. 210, -Ft/fő/év Start-plusz Start-extra Start-régió 357. 210, -Ft/fő/év Járulék kedvezménnyel első év második év harmadik év 132. 300, -Ft/fő/év 264. 600, -Ft/fő/év -------- mentesül 132. 300, -Ft/fő/év ---- mentesül Megtakarítás első év második év harmadik év 224. 910, -Ft/fő/év 92. 610, -Ft/fő/év 357. 210, -Ft/fő/év 224. 910, -Ft/fő/év 357. 210, -Ft/fő/év Megtakarítás összesen: 317. 520, - Ft/fő 582. 120, - Ft/fő 1. 071. 630, -Ft/fő

Foglalkoztatás költségeinek támogatása II. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogathat ó költségek Támogatás

Foglalkoztatás költségeinek támogatása II. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogathat ó költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Kérelem benyújtásának határideje Benyújtás, elérhetőség Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásbővítő bértámogatása Valamennyi munkáltató 2, 46 milliárd Bér és közterhei A költségek max. 50 (megvált. munkakép. nél 60) %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyamatos Munkaügyi kirendeltségek Pályakezdők munkatapasztalatszerzésének támog. Valamennyi munkáltató 1, 17 milliárd Bér és közterhei A költségek 50100 %-a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyamatos Munkaügyi kirendeltségek RÁT-os személyek foglalkozt. támog. Valamennyi munkáltató 500 millió Bér és közterhei A költségek max. 50 -75 %a legfeljebb 12 hónapig Vissza nem térítendő Folyamatos Munkaügyi kirendeltségek Válság miatt Valamennyi elbocsátottak munkáltató foglalk. támog. 2 milliárd Bér és közterhei Minimálbér és járulékai max. 60 %-áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyamatos Munkaügyi kirendeltségek

A munkáltató éves megtakarítása minimálbéres foglalkoztatás esetén Költségek (Ft) Támogatások (Ft) Bérköltség 882. 000

A munkáltató éves megtakarítása minimálbéres foglalkoztatás esetén Költségek (Ft) Támogatások (Ft) Bérköltség 882. 000 Rát 342. 000 Járulék (27%) 238. 140 STARTRégió 238. 140 Összesen 1. 120. 140 Összesen 580. 140 Éves foglalkoztat ási költség 540. 000 A munkáltató éves megtakarítása 130 %-os minimálbér esetén Költségek (Ft) Bérköltség 1. 146. 600 Támogatások (Ft) Rát 342. 000 Járulék (27%) 309. 588 STARTRégió 309. 588 Összesen 1. 456. 188 Összesen 651. 588 Éves foglalkoztat ási költség 804. 600

Foglalkoztatás költségeinek támogatása III. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke

Foglalkoztatás költségeinek támogatása III. Program megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Kérelem benyújtásának határideje Benyújtás, elérhetőség KKV Plusz támogatás Kis-és középvállalkozások 500 millió Bér és közterhei Minimálbér 130 %-ának megfelelő járulékalap max. 60 %áig, az álláskeresési járadék még hátralévő idejére Vissza nem térítendő Folyamatos Munkaügyi kirendeltségek Komplex munkaerőpiaci programok támogatása Vállalkozások, civil szervezetek 1, 28 milliárd Bér és közterhei, mobilitási, képzési költségek Vissza nem térítendő Folyamatos Regionális munkaügyi központok

Képzési támogatások munkáltatóknak Képzési forma megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke

Képzési támogatások munkáltatóknak Képzési forma megnevezése Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Támogatás formája Kérelem benyújtásának határideje Benyújtás, Elérhetőség Munkáltatói képzések támogatása Vállalkozások 170 millió Képzés költségei + kereset kiegészítése „De minimis” szabály szerint Vissza nem térítendő Folyamatos Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Saját munkavállaók képzése a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek 7 milliárd 15/2009. (VII. 24. ) SZMM rendelet szerint Szakképzési hozzájárulási kötelezettség 25 -60%-a Szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentése Adatszolgáltatási határidő: a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napja Regionális munkaügyi központ Beruházásösztönző képzési támogatás Kiemelt beruházást tervező kivitelező vállalkozások 1, 67 milliárd Oktatói díjak, anyagköltségek, képzési eszközök amortizációja, utazási és szállásköltségek, stb. Általános képzések esetében 60 %, speciális képzéseknél 25 % intenzitás mellett maximum 2 millió eurónak megfelelő Ft Vissza nem térítendő Folyamatos Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Kis-és középvállalkozások (KKV) finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök • Vissza nem térítendő pályázati támogatások:

Kis-és középvállalkozások (KKV) finanszírozási forrásainak bővülését szolgáló eszközök • Vissza nem térítendő pályázati támogatások: – hazai finanszírozású vissza nem térítendő támogatás – Európai Uniós társfinanszírozással történő vissza nem térítendő támogatások • Pénzügyi eszközök: – Hitelprogramok → a vállalkozások könnyebb hitelhez jutása érdekében • • • hitelképes vállalkozások körének kibővítése banki likviditáshoz történő hozzájárulás kedvezőbb, támogatott hitelfeltételek (kamatszint, banki költségek korlátozása) • kamattámogatás (Széchenyi Kártya) – Garancia → hitelgarancia igénybevételével könnyebb a forráshoz jutás, mivel a bankok kockázata csökken – Kockázati tőke → a perspektivikus induló vállalkozások tőkéhez jutásának segítése

Hazai finanszírozású vissza nem térítendő KKV támogatás Program megnevezése Alanyi köre Kódjel: KKCMikro 2008

Hazai finanszírozású vissza nem térítendő KKV támogatás Program megnevezése Alanyi köre Kódjel: KKCMikro 2008 -R-2) vállalko. Hazai roma zások mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított beruházásainak támogatása Keretösszeg e (Ft) Támogatható költségek Támogatás Támomértéke gatás formája Pályázat Benyújtás, i elérhehatáridő tőség 383 millió Mikrohitel Program keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott projekt költségei 4 millió Ft/projekt, illetve a költségek 40 -50 %-a 2010. november 30. „De minimis” szabályok szerint Magyar Gazdaságfejlesztési (MAG) Központ Zrt.

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások I. Program neve Alanyi

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások I. Program neve Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Piacorientált K+F tevékenység támogatása (GOP-20091. 1. 1. ) Valamennyi vállalkozás 14, 85 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 25 -300 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25 -75 %-a 2010. március 29. MAG Zrt. Vállalati innováció támogatása (GOP-20091. 3. 1/A) Valamennyi vállalkozás 8 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15 -350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25 -45 %-a 2010. március 19. MAG Zrt. Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása GOP-20091. 3. 1/B (KMOP 2009 -1. 1. 3/C) Valamennyi vállalkozás 3, 4 milliárd Technológiai költségek, know-how-k 15 -350 millió Ft/projekt, illetve a költségek 25 -60 %-a 2010. augusztus 30. MAG Zrt.

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások II. Program neve Alanyi

EU társfinanszírozású KKV-k által is elérhető vissza nem térítendő támogatások II. Program neve Alanyi köre Keretösszege (Ft) Támogatható költségek Támogatás mértéke Pályázati határidő Benyújtás helye Elérhetőség Hulladékhasznosít ási célú technológia fejlesztés GOP-20092. 1. 4. /H (KMOP 2009 -1. 2. 4. /B) Valamennyi vállalkozás 6, 84 milliárd Beruházási költségek 25 -1000 millió Ft/projekt, illetve a költségek 30 -50%-a 2010. április 30. MAG Zrt. Környezetközpont ú technológia fejlesztés GOP 2009 -2. 1. 4/K (KMOP-20091. 2. 4/A) Valamennyi vállalkozás 2, 84 milliárd Beruházási költségek 5 -125 millió Ft/projekt, illetve a költségek 2050%-a 2010. augusztus 31. (KMOP: 2010. május 31. ) MAG Zrt. Vállalati folyamatmenedzs ment és elektronikus kereskedelem támogatása GOP 2009 -2. 2. 1. (KMOP-20091. 2. 5) KKV-k 5, 67 milliárd A projekt közvetlen költségei 1 -15 millió Ft/projekt, illetve a költségek max. 50%-a 2010. december 31. MAG Zrt.

KKV hitelprogramok I. Program neve Igénybevevők köre Elérhető összeg A program célja Országos Mikrohitel

KKV hitelprogramok I. Program neve Igénybevevők köre Elérhető összeg A program célja Országos Mikrohitel Program (Országos Mikrohitel Alap a forrása) Mikrovállalkozások (200 millió Ft éves árbevételig) beruházási és forgóeszköz célra: 7 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Mikrohitel Program (GOP+KMOP forrás) Mikrovállalkozások (200 millió Ft éves árbevételig beruházási: 10 millió Ft, forgóeszköz: 6 millió Ft beruházási hitel és forgóeszköz hitel Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram (GOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozáso 10 -100 millió Ft k beruházási hitel Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram (GOP+KMOP+MFB forrás) mikro-, kis és középvállalkozáso 1 -200 millió Ft k forgóeszköz finanszírozás

KKV hitelprogramok II. Program neve Igénybevevők köre Elérhető összeg A program célja MFB HITELEK

KKV hitelprogramok II. Program neve Igénybevevők köre Elérhető összeg A program célja MFB HITELEK (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, Agrár-forgóeszköz Hitelprogram, TÉSZ forgóeszköz Hitelprogram) mikro-, kis és középvállalkozások, változó egyes esetekben nagyvállalatok beruházási és forgóeszközhitel Széchenyi Kártya – kamattámogatás mikro-, kis és max. 25 millió Ft középvállalkozások forgóeszközfinanszírozás Új Magyarország Portfoliógarancia Program (GOP+KMOP forrás) KKV-k által max. 100 millió Ft felvett beruházás, a mikro-, kis és -os hitelek 80%-át forgóeszközközépvállalkozások lehet garantálni finansz. hitelekre garanciavállalás Új Magyarország Tőkeprogram (GOP+KMOP forrás) rendelkezésre álló KKV mikro-, kis és keretösszeg 40, 5 tőkefinanszírozásá középvállalkozások milliárd Ft nak javítása

Részletes információkat nyújtó internetes oldalak, illetve a programok dokumentációinak letölthetősége • • www. szmm.

Részletes információkat nyújtó internetes oldalak, illetve a programok dokumentációinak letölthetősége • • www. szmm. gov. hu www. afsz. hu www. bmik. hu www. ofa. hu www. nfgm. gov. hu www. nfu. hu www. mfb. hu

Hogyan tegyük eredményesebbé a vállalkozásokat? • A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”, de: •

Hogyan tegyük eredményesebbé a vállalkozásokat? • A támogatásokhoz való hozzáférés nem „egyablakos”, de: • A szociális ráfordítások egy részéből bértámogatás válik!!! • Kormányzati szinten a foglalkoztatási támogatás és az ágazati sajátosság összehangolása megkezdődött (további lépések szükségesek a szociális rendszerben) • Helyi szinten is szükséges a szereplők koordinációja (rendszeres, előre tervező) a rendelkezésre álló munkaerő optimális felhasználása érdekében (2009 önkormányzat, 2010 munkaügyi központ, 2011 -től helyi foglalkoztatási kerekasztalok vagy foglalkoztatási és szociális fórumok) – képzésre is terjedjen ki – a szolgáltatások foglalkoztatás bővítő megszervezése • Támogatás optimalizálás: tanácsadás, jógyakorlat terjesztés (OFA-FVMSZMM)

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!