A szervezetnk A slyos magatartszavarokkal kzd fiataloknak s

  • Slides: 22
Download presentation

A szervezetünk A súlyos magatartászavarokkal küzdő fiataloknak és családjaiknak nyújt innovatív szolgáltatásokat a közösségen

A szervezetünk A súlyos magatartászavarokkal küzdő fiataloknak és családjaiknak nyújt innovatív szolgáltatásokat a közösségen és otthonon belül. Évente kb. 4100 gyereknek nyújt szolgáltatást Magyarországon, Portugáliában és az USA-ban. Programjaink: ◦ Közvetlen munka gyerekekkel, fiatalokkal és a családokkal ◦ Képzés, tanácsadás, kutatás ◦ Gyerekeket szolgáló hatékony szolgáltatások érdekében érdekképviseleti munkát folytat

A Pressley Ridge szíve: A Re-EDukáció filozófiája A Pressley Ridge gyerekeinek reményei és álmai

A Pressley Ridge szíve: A Re-EDukáció filozófiája A Pressley Ridge gyerekeinek reményei és álmai nem különböznek más gyerekekétől: boldog és eredményes állampolgárokká válni. A gyerekek és felnőttek közötti bizalomra alapuló kapcsolatok kiépítése elengedhetetlen a munkánk terén.

A Re-ED alapja Az érzelmi zavarok a gyerek rosszul működő ökoszisztémájára utalnak. Vagyis: ◦

A Re-ED alapja Az érzelmi zavarok a gyerek rosszul működő ökoszisztémájára utalnak. Vagyis: ◦ A problémás magatartás nem a gyerek bensőjéből fakad. ◦ Tanult mechanizmus, amely a környezettel illetve az onnan érkező hatásokkal való megbirkózást segíti elő (adaptív) Ebből kifolyólag, a gyerek képes „kitanulni” ezekből a magatartásokból És helyettük új, hatékony viselkedési formákat megtanulni, Olyan aktív tanítási folyamaton keresztül, amely a jelen minden pillanatát tanulási helyzetként fogja fel.

A Re-ED főbb pontjai: A kezelés A „kezelés” az az aktív tanítási-tanulási folyamat, amely

A Re-ED főbb pontjai: A kezelés A „kezelés” az az aktív tanítási-tanulási folyamat, amely itt és most, a gyerekek és családok valós környezetében történik. A nevelés az egyes gyerekek és családok erősségeire koncentrál, abban a hitben, hogy a kompetenciák elsajátítására éppúgy van lehetőség, mint a változásra. A fiatalokat a leghatékonyabban nevelni a lehető legjobban szabályozott és struktúrált környezetben lehet. A csapatmunka a leghatékonyabb.

A Re-ED főbb pontjai: A tanár-nevelő A gyerekekkel közvetlenül foglalkozók mindig képzett szakemberek, hiszen

A Re-ED főbb pontjai: A tanár-nevelő A gyerekekkel közvetlenül foglalkozók mindig képzett szakemberek, hiszen ők vannak a gyerekre a legnagyobb hatással. Őket tanárnevelőnek hívjuk. Amikor csak lehetséges a kezeléssel kapcsolatos döntéseket a tanár-nevelő hozza meg. A tanár-nevelő munkáját szakemberek is segítik: pszichológus, pszichiáter, orvos, szociálismunkás, terapeuta, stb.

A Re-ED főbb pontjai: A nyelvhasználat befolyásolja a kultúrát: ◦ a patológia nyelvezetével szemben

A Re-ED főbb pontjai: A nyelvhasználat befolyásolja a kultúrát: ◦ a patológia nyelvezetével szemben a nevelés/oktatásét részesítjük előnyben, ◦ problémák, hiányosságok helyett inkább a fejlesztendő területekre és az erősségekre koncentrálunk.

Képzéseink Csoportban nevelés Krízis és agressziókezelés Élménypedagógiai facilitáció alapjai Re-ED - Súlyos érzelmi zavarokkal

Képzéseink Csoportban nevelés Krízis és agressziókezelés Élménypedagógiai facilitáció alapjai Re-ED - Súlyos érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok magatartásmintáinak újratanítása Magatartás-menedzsment és életrenevelési rendszer

Csoportban nevelés Megismerik a csoport működésére vonatkozó elméleteket. Megtanulják a konkrét módszereket, melyek segítségével

Csoportban nevelés Megismerik a csoport működésére vonatkozó elméleteket. Megtanulják a konkrét módszereket, melyek segítségével nevelési céljaik érdekében kiaknázhatják a fiatalok életében meglévő legnagyobb hatást, azaz a kortárscsoport hatását. Gyakorolják a technikákat, módszereket szituációs és élménypedagógiai gyakorlatok, forgatókönyvek elemzése során. Megtapasztalják, hogy a csoportban nevelés során a tanár/csoportvezető hatékonyan tud dolgozni a csoport minden tagjával még akkor is, amikor csak egy gyerekkel foglalkozik.

Krízis és agressziókezelés Megismerik a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, és a beavatkozás konkrét gyakorlati

Krízis és agressziókezelés Megismerik a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, és a beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Alkalmazni tudják a felhangolt állapotok csillapításának technikáit. Beavatkozásuk eredményeként a krízisállapotok és agresszív helyzetek megszüntethetők és az incidens résztvevői vagy áldozatai az újabb sérülések helyett pozitív tanulási tapasztalattal jönnek ki a helyzetből. Az új készségek és tudás birtokában cselekedve, a szakemberek számára sokkal kevésbé megterhelő (lelkileg, szellemileg, fizikailag) a frusztrációkkal teli helyzetek megoldása.

Élménypedagógiai facilitáció alapjai Az élménypedagógia a „cselekedve tanulás”. A módszerek segítik a tapasztalati tanulás

Élménypedagógiai facilitáció alapjai Az élménypedagógia a „cselekedve tanulás”. A módszerek segítik a tapasztalati tanulás elemeinek az iskolákba vagy más közösségi intézményekbe való bevezetését az ott dolgozó pedagógusok és más szakemberek számára. A képzés saját élményeken keresztül mutatja be az élménypedagógia alapjait, és tanítja meg a facilitálás technikáit. A résztvevők megismerik az élménypedagógia történetét és az alapjait képező elméleteket, és képesek lesznek a gyakorlatokat célirányosan kiválasztani, levezetni és feldolgozni, valamint hosszú távú programokat megtervezni.

Re-ED - Súlyos érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok magatartásmintáinak újratanítása Megismerik a szakmai munkában alkalmazható

Re-ED - Súlyos érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok magatartásmintáinak újratanítása Megismerik a szakmai munkában alkalmazható 12 Re-ED alapelvet. Betekintést nyernek egy olyan intervenciós rendszerbe, amely hatékonyan képes kezelni a fiatalkori érzelmi és viselkedészavarokat. A képzés végére a résztvevők megfogalmazzák saját szakmai alapelveiket és körvonalazzák saját – az alapelvekre épülő – intervenciós rendszerüket.

Magatartás menedzsment és életvezetési rendszer Megismernek egy intézményi keretek közt működtethető értékelési rendszert, amely:

Magatartás menedzsment és életvezetési rendszer Megismernek egy intézményi keretek közt működtethető értékelési rendszert, amely: ◦ hatékonyan alkalmazható magatartás-zavarok kezelésére ◦ fejleszti a mindennapi felnőtt életben szükséges kompetenciákat. Megismerik a rendszert támogató elméleteket és képesek a saját magatartás-menedzsment rendszerük megtervezésére, működtetésére és folyamatos fejlesztésére.

Munkánk Magyarországon Az első program a Ferencvárosi Általános és Szakiskolában (jelenleg Dominó Általános Iskola)

Munkánk Magyarországon Az első program a Ferencvárosi Általános és Szakiskolában (jelenleg Dominó Általános Iskola) indult a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával 2005 -ben. Pressley Ridge program indult a salgótarjáni Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthonban (jelenleg SKÁID) és a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskolában is.

DOMINÓ BÓNA KORNIS

DOMINÓ BÓNA KORNIS

Elérhetőségünk Gruber Andrea Közép- és Kelet-Európai Regionális Igazgató 1133 Budapest, Thurzó u. 9/b. II.

Elérhetőségünk Gruber Andrea Közép- és Kelet-Európai Regionális Igazgató 1133 Budapest, Thurzó u. 9/b. II. em. 3. Tel: 785 -4242 E-mail: alapitvany@pressleyridge. org