A sejt az l szervezetek alaki s mkdsi

  • Slides: 14
Download presentation
 • A sejt az élő szervezetek alaki és működési egysége • Csoportjai 1.

• A sejt az élő szervezetek alaki és működési egysége • Csoportjai 1. Egysejtű-Többsejtű egy sejtje 2. Növényi-Állati 3. Prokarióta-Eukarióta • Részei: 1. Határoló rendszer 2. Alapállomány 3. Energiaátalakító rendszer 4. Információhordozó rendszer FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Határolórendszer Alapállomány Információhordozó rsz. FILENAMs. PPT/ DATE / NN Energiaátal. rsz.

Határolórendszer Alapállomány Információhordozó rsz. FILENAMs. PPT/ DATE / NN Energiaátal. rsz.

 • Elválaszt - összeköt • Folyamatos - átjárható • Szilárd - rugalmas, hajlékony

• Elválaszt - összeköt • Folyamatos - átjárható • Szilárd - rugalmas, hajlékony • Univerzális - egyedi • Növekedésre képes • Nem apoláros (elkülönülne) • Nem poláros ( feloldódna) • Nem merev (akadályozza a növekedést) FILENAMs. PPT/ DATE / NN

FILENAMs. PPT/ DATE / NN

FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Singer-Nicolson 1972 FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Singer-Nicolson 1972 FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Univerzális folyékony mozaikmembrán • Kettős karakterű Foszfatidokból álló kettősréteg apoláros-poláros • Szemipermeábilis - féligáteresztő

Univerzális folyékony mozaikmembrán • Kettős karakterű Foszfatidokból álló kettősréteg apoláros-poláros • Szemipermeábilis - féligáteresztő 1 nm-es rések - kis molekula diffundál zsírban oldódó beoldódik • Fehérjék adnak neki egyéni jelleget Harmadlagos szerkezet szerint beépülve a, perifériás membrán fehérjék b, integráns v. struktúr fehérjék • Félfolyékony, oldalirányú elmozdulás lehet rugalmas, növekvő, de stabil FILENAMs. PPT/ DATE / NN

FILENAMs. PPT/ DATE / NN

FILENAMs. PPT/ DATE / NN

A határoló rendszer típusai • Sejthártya • Sejtmaghártya • Belső membránrendszerek - Endoplazmatikus reticulum

A határoló rendszer típusai • Sejthártya • Sejtmaghártya • Belső membránrendszerek - Endoplazmatikus reticulum (ER) a, Durvafelszínű (d. ER) b, Simafelszínű (s. ER) - Golgi-készülék FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Endoplazmatikus reticulum I. • Durvafelszínű ER Mikroszkópi képe -nagy membrán felület -sejtplazmától elkülönült üreg

Endoplazmatikus reticulum I. • Durvafelszínű ER Mikroszkópi képe -nagy membrán felület -sejtplazmától elkülönült üreg -felszínen kis testecskék (riboszómák) • Riboszómák a fehérjeszintézis helyei FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Endoplazmatikus reticulum II. • Simafelszínű ER Mikroszkópi képe membránnal körülvett tág üregek nincs riboszóma

Endoplazmatikus reticulum II. • Simafelszínű ER Mikroszkópi képe membránnal körülvett tág üregek nincs riboszóma a felszínén FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Endoplazmatikus reticulum • "Nagy zsák a kis zsákban" - membránja felszínén biokémiai folyamatok -

Endoplazmatikus reticulum • "Nagy zsák a kis zsákban" - membránja felszínén biokémiai folyamatok - üregében egyensúlyi biokémiai folyamatok végtermékei • Típusai -Durvafelszínű ER Felületén riboszómák Az exportfehérjéket termeli és raktározza A sejtmaghártya "őse"- osztódáskor is Idős sejtekben nedvvel telt sejtüreg -Simafelszínű ER Membránján lipidek szintézise zajlik Üregében méregtelenítés (máj) FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Golgi-apparátus • Mikroszkópi képe 3 -10 lapos zsák egymás alatt a zsákok szélén apró

Golgi-apparátus • Mikroszkópi képe 3 -10 lapos zsák egymás alatt a zsákok szélén apró hólyagok, melyek egyik oldalon éppen kapcsolódnak a Golgihoz, a másikon éppen elhagyják azt FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Golgi-apparátus • Feladata a, Kapcsolatot teremt az ER és a sejthártya között b, Módosítja

Golgi-apparátus • Feladata a, Kapcsolatot teremt az ER és a sejthártya között b, Módosítja az ER-ból idekerülő fehérjéket (tömörít, hozzátesz…) c, A megfelelő helyre irányítja a fehérjéket (sejthártya, lizoszóma…)úgy, hogy speciális membránba csomagolja azokat d, Membránalkotókat szintetizál FILENAMs. PPT/ DATE / NN

Összefoglalás • 1. A sejt 4 fő részből áll • 2. A részek összehangolt

Összefoglalás • 1. A sejt 4 fő részből áll • 2. A részek összehangolt működése biztosítja a sejt életben maradását • 3. A határolórendszer lehet külső vagy belső, ám a felépítése azonos - folyékony mozaik membrán • 4. A membrán univerzális - foszfolipidek kettős rétege Ugyanakkor sejtre, sejtalkotóra jellemző - fehérjék révén • 5. Az ER és a Golgi főleg a sejtben zajló fehérjeforgalomért és exportfehérjeszintézisért felelősek FILENAMs. PPT/ DATE / NN