A sejt az l szervezetek alaki s mkdsi

  • Slides: 35
Download presentation
A sejt az élő szervezetek alaki és működési egysége Csoportjai 1. Egysejtű-Többsejtű egy sejtje

A sejt az élő szervezetek alaki és működési egysége Csoportjai 1. Egysejtű-Többsejtű egy sejtje 2. Növényi-Állati-Gomba 3. Prokarióta-Eukarióta https: //www. youtube. com/watch? v =URUJD 5 NEXC 8

Prokarióta sejt Jellemzők Prokarióta sejt Sejtmag Nincs, Átlagos átmérő 1 mikrométer Sejtváz nincs Membránnal

Prokarióta sejt Jellemzők Prokarióta sejt Sejtmag Nincs, Átlagos átmérő 1 mikrométer Sejtváz nincs Membránnal határolt sejtalkotók nincsenek Riboszóma Vannak, más méretűek DNS 1 db. gyűrű alakú DNSmolekula Hiszton fehérjék nincsenek Sejtfal Szénhidrát+ fehérje A citoplazma egy reakciótér Mezoszómák – sejthártya betűrődések

Eukarióta állati sejt Jellemzők Eukarióta sejt Sejtmag van Átlagos átmérő 10 -100 mikrométer Sejtváz

Eukarióta állati sejt Jellemzők Eukarióta sejt Sejtmag van Átlagos átmérő 10 -100 mikrométer Sejtváz van Membránnal határolt sejtalkotók többféle Riboszóma Vannak, más méretűek DNS Több fonál alakú DNSmolekula Hiszton fehérjék vannak Sejtfal nincs A citoplazma belső membránokkal több reakciótérre van tagolva

Növényi sejt • Sejtfal: cellulóz, lencse forma színtest

Növényi sejt • Sejtfal: cellulóz, lencse forma színtest

Sejt • Részei: 1. Határoló rendszer 2. Alapállomány 3. Energiaátalakító rendszer 4. Információhordozó rendszer

Sejt • Részei: 1. Határoló rendszer 2. Alapállomány 3. Energiaátalakító rendszer 4. Információhordozó rendszer

Határolórendszer Alapállomány Információhordozó rsz. Energiaátal. rsz.

Határolórendszer Alapállomány Információhordozó rsz. Energiaátal. rsz.

Sejtplazma, citoplazma • Liogél – rugalmas, viszkózus Benne lehetőség az átrendeződésre • Enyhén lúgos

Sejtplazma, citoplazma • Liogél – rugalmas, viszkózus Benne lehetőség az átrendeződésre • Enyhén lúgos p. H 7, 4 +- 0, 02 (fehérjék savas oldalláncairól, ATP foszforsavairól protonok disszociálnak) • Sejt belseje „-” töltésű + ioneloszlás különbség, Na-K pumpa (sejt E 30%-át használja erre) • Izozmotikus 0, 9 tömeg%-os Na. Cl oldattal • Alapállomány – ebbe ágyazódnak a sejtalkotók

Plazma anyagai • 80% vízből áll – a sejt gömb alakot formáz (nagy felületi

Plazma anyagai • 80% vízből áll – a sejt gömb alakot formáz (nagy felületi feszültség) • Oldott állapotban szervetlen ionok, szerves sók, szénhidrátok, aminosavak, kismolekulájú zsírsavak és nukleotidok találhatóak • Kolloidok fehérje, RNS

 • A plazmában finom szemcsézettség is megfigyelhető – durva diszperz rendszer - riboszómák

• A plazmában finom szemcsézettség is megfigyelhető – durva diszperz rendszer - riboszómák - raktározott anyagok szemcséi – keményítő, glikogén, aleuron (fehérje), lipid cseppek - bomlástermékek (növényi zárványok), kristályok… • A plazma biokémiai folyamatok színtere (nagy E változással járók külön) Tartalmaz enzimeket és kiindulási anyagokat Rendezetten, lépésenként nem mozognak szabadon

Citoszkeleton, sejtváz • Fehérjéit vízburkuk rögzíti – gél Szabad víz van – diffúzió akadálytalan

Citoszkeleton, sejtváz • Fehérjéit vízburkuk rögzíti – gél Szabad víz van – diffúzió akadálytalan • Fehérjék egy része szerkezeti fehérje Csövek, fonalak hálózata belső rendezettséget ad - sejt alakja - sejt mozgásai (amőboid) - sejten belüli mozgatás pl. sejtalkotók - osztódáskor befűződés • Állandóan változik • A sejtet rugalmassá teszi alkalmazkodik a környezethez

 • • • Elválaszt - összeköt Folyamatos - átjárható Szilárd - rugalmas, hajlékony

• • • Elválaszt - összeköt Folyamatos - átjárható Szilárd - rugalmas, hajlékony Univerzális - egyedi Növekedésre képes • Nem apoláros (elkülönülne) • Nem poláros ( feloldódna) • Nem merev (akadályozza a növekedést)

Singer-Nicolson 1972

Singer-Nicolson 1972

Univerzális folyékony mozaikmembrán • Kettős karakterű Foszfatidokból álló kettősréteg apoláros-poláros (lecitin, idegsejtben kefalin) •

Univerzális folyékony mozaikmembrán • Kettős karakterű Foszfatidokból álló kettősréteg apoláros-poláros (lecitin, idegsejtben kefalin) • Szemipermeábilis - féligáteresztő 1 nm-es rések - kis molekula diffundál zsírban oldódó beoldódik • Fehérjék adnak neki egyéni jelleget Harmadlagos szerkezet szerint beépülve a, perifériás membrán fehérjék b, integráns v. struktúr fehérjék • Félfolyékony, oldalirányú elmozdulás lehet rugalmas, növekvő, de stabil

Külső membrán – sejthártya védelem anyagcsere kapcsolattartás információcsere

Külső membrán – sejthártya védelem anyagcsere kapcsolattartás információcsere

Belső membránrendszerek ER, Golgi, lizoszóma, sejtmaghártya

Belső membránrendszerek ER, Golgi, lizoszóma, sejtmaghártya

ER – d. ER, s. ER • „kis zsákban nagy zsák” • EM képen

ER – d. ER, s. ER • „kis zsákban nagy zsák” • EM képen metszetei függetlenek • Fehérjéi nem azonosak sejthártyáéval

 • ER - felszínt ad biokémiai folyamatokhoz - elkülöníti a reakciókat (egyensúlyi reakció

• ER - felszínt ad biokémiai folyamatokhoz - elkülöníti a reakciókat (egyensúlyi reakció pl. termék irányba tolható) a, d. ER – felszínén riboszómák - exportfehérjék szintézise - a fehérje a d. ER belsejébe kerül tárolás, továbbítás b, s. ER – membrán lipidek szintézise - méregtelenítés (máj) anyagátalakítás (méreg+poláros anyag – vizelettel ürül)

Simafelszínű endoplazmatikus reticulum - Mikroszkópi képe membránnal körülvett tág üregek nincs riboszóma a felszínén

Simafelszínű endoplazmatikus reticulum - Mikroszkópi képe membránnal körülvett tág üregek nincs riboszóma a felszínén

 • ER-ból alakult ki (d. ER-ből osztódáskor újra) a kettős biológiai membránból álló

• ER-ból alakult ki (d. ER-ből osztódáskor újra) a kettős biológiai membránból álló sejtmaghártya • Tágulata idős sejtekben sejtnedvvel telt sejtüreg • Speciális változata izomrostokban Ca raktározó

Golgi készülék

Golgi készülék

Golgi-apparátus • Mikroszkópi képe 3 -10 lapos zsák egymás alatt a zsákok szélén apró

Golgi-apparátus • Mikroszkópi képe 3 -10 lapos zsák egymás alatt a zsákok szélén apró hólyagok, melyek egyik oldalon éppen kapcsolódnak a Golgihoz, a másikon éppen elhagyják azt

 • Feladata a, Kapcsolatot teremt az ER és a sejthártya között b, Módosítja

• Feladata a, Kapcsolatot teremt az ER és a sejthártya között b, Módosítja az ER-ból idekerülő fehérjéket (tömörít, hozzátesz…) c, A megfelelő helyre irányítja a fehérjéket (sejthártya, lizoszóma…)úgy, hogy speciális membránba csomagolja azokat d, Membránalkotókat szintetizál

Lizoszómák • Neve: lízis=hasítás, szóma: testecske Benne lebontás, hidrolízis zajlik • Feladata: - az

Lizoszómák • Neve: lízis=hasítás, szóma: testecske Benne lebontás, hidrolízis zajlik • Feladata: - az anyagok sejten belüli mozgatása - a plazma anyagaitól elkülönítése • Képződése – A, Elsődleges lizoszóma – nincs benne emésztés - endocitózis – kolloid vagy durva diszperz rendszer bekebelezése- emésztő űröcske - elöregedett sejtalkotók ER membránnal körülvéve - Golgiról lefűződő, enzimtartalmú hólyagocskák

Másodlagos lizoszóma – egy enzimet és egy lebontandó anyagot tartalmazó elsődleges lizoszóma egyesülése, benne

Másodlagos lizoszóma – egy enzimet és egy lebontandó anyagot tartalmazó elsődleges lizoszóma egyesülése, benne emésztés zajlik. A hasznosítható anyagok a ctpl. -ba kerülnek Harmadlagos lizoszóma – a felesleges, kiürítendő anyagokat tartalmazza, exocitózissal ürül

Sejtmaghártya • L. sejtmag

Sejtmaghártya • L. sejtmag

Zöld színtest

Zöld színtest

Klorofill molekula

Klorofill molekula

Mitokondrium

Mitokondrium

Endoszimbionta elmélet

Endoszimbionta elmélet