A npmveltl az andraggusig avagy mi fn terem

  • Slides: 20
Download presentation
A népművelőtől az andragógusig -avagy mi fán terem a specializáció Koller Kata D 2

A népművelőtől az andragógusig -avagy mi fán terem a specializáció Koller Kata D 2 S 2 GU Konzulens: Cserné Adermann Gizella Dunaújváros, 2012

Mi is az az andragógia? Az andragógia beépülése a köztudatba című kérdőívemben arra kerestem

Mi is az az andragógia? Az andragógia beépülése a köztudatba című kérdőívemben arra kerestem a választ, hogy különböző életkorú emberek körében mennyire elterjedt az andragógia kifejezés, és ismerik-e annak jelentését. 2 kérdés, 2012. május 6 -tól május 14 -ig tartó kérdőívben. A válaszadók létszáma: 18 Férfi: 11 Nő: 7 Életkori átlag: 21. 1 év

1. Hallott-e már az andragógiáról? 2. Ha az előző kérdésre a válasz Igen, meg

1. Hallott-e már az andragógiáról? 2. Ha az előző kérdésre a válasz Igen, meg tudná fogalmazni egy mondatban, mit jelent az andragógia? 1. Series 1 ; Nem; 3; 17% Igen Series 1 Nem ; Igen; 15; 83%

Az andragógia: a felnőttképzés tudománya, hagyományos értelemben a neveléstudomány egyik területe. A szó maga

Az andragógia: a felnőttképzés tudománya, hagyományos értelemben a neveléstudomány egyik területe. A szó maga görög eredetű, jelentése „felnőtt férfit vezetni”. Az andragógia a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének, oktatásának, képzésének cél- és feladatrendszerét, alapelemeit, folyamatának szabályszerűségeit és sajátosságait, forma-, módszerés eszközrendszerét kutató tudomány.

„A jó pap holtig tanul. ” A XXI. század elejére a globalizálódó világban megfogalmazódó

„A jó pap holtig tanul. ” A XXI. század elejére a globalizálódó világban megfogalmazódó kihívások és szükségletek egyértelművé tették, hogy nélkülözhetetlen az egyén élethosszig tartó tanulása. [--> „Egész életen át tartó tanulás” (Life Long Learning) program]

A népnevelőtől a művelődésszervezőig A felnőttképzés intézményesülési folyamatának kiindulópontja Magyarországon a XIX. század második

A népnevelőtől a művelődésszervezőig A felnőttképzés intézményesülési folyamatának kiindulópontja Magyarországon a XIX. század második felére, egészen pontosan a kiegyezést (1867) követő időszakra tehető. Megfogalmazódik állami feladatként, majd emelkedett kormányzati szintre lép a kulturális értékekhez való hozzáférés lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi méretekben és léptékben történő esélyegyenlőség megteremtése.

Ki támogatja a felnőttek tanulási folyamatait? – történeti áttekintés a kiegyezést követő időszakban népnevelő,

Ki támogatja a felnőttek tanulási folyamatait? – történeti áttekintés a kiegyezést követő időszakban népnevelő, a századforduló éveiben szabadoktató, a két világháború közötti évtizedekben az iskolán kívüli népművelés állami intézményesítését segítő iskolán kívüli népművelő, a szabadművelődés rövid időszakában szabadművelődési munkás, kultúros, az 1950 -es években kultúrvezető, kultúrpropagandista káder vagy kultúrház-igazgató, a konszolidáció után (az 1960 -as évektől) az állampárt irányította művelődés szakembere a mindinkább hivatalnokká váló népművelő (aki művelődési központ, művelődési ház, klubkönyvtár igazgató, illetve valamilyen előadó).

Ki támogatja a felnőttek tanulási folyamatait? – történeti áttekintés 2. Az 1970 -es évek

Ki támogatja a felnőttek tanulási folyamatait? – történeti áttekintés 2. Az 1970 -es évek közepétől már közművelő, sőt munkásművelő, a rendszerváltás után kulturális menedzser, művelődési menedzser, művelődésszervező (továbbá a művelődéssel kapcsolatba hozható különféle területeken munkálkodható szervező).

A kutatások szerint és a megvalósított programok elemzése alapján két lényeges vonulat fedezhető fel:

A kutatások szerint és a megvalósított programok elemzése alapján két lényeges vonulat fedezhető fel: a különféle elnevezések nem az egységesülés hiányával magyarázhatók, hanem az elvárások módosulásaival, funkcióinak változásaival és a szakma szerteágazásával. Másrészt a változások nemcsak érintetlenül hagyták a felnőttek oktatásával-nevelésével kapcsolatos tevékenységeket, hanem folyamatosan és fokozatosan szélesítették, erősítették azokat.

Növekvő problémák A felnőttképzésben a kiegyezést követő évtizedekben sokáig túlnyomórészt az iskolapótlás lehetőségét látták,

Növekvő problémák A felnőttképzésben a kiegyezést követő évtizedekben sokáig túlnyomórészt az iskolapótlás lehetőségét látták, amely leginkább az analfabéta tanfolyamok szervezésében nyilvánult meg. Hiába álltak hatalmas összegek az 1970 -es évtizedben a munkásművelődés rendelkezésére, a közművelődés nem tudta az általános műveltség alapvető hiányait pótolni. ” A problémák a rendszerváltást követően gyarapodtak és felerősödtek. A felnőttképzés képtelenné vált arra, hogy a rá háruló egyre nagyobb méretekben felszaporodott és egyre bonyolultabb iskolapótló feladatokat ellássa, ezért megjelent a felnőttképzés szakemberei iránti igény a képzési palettán.

Az andragógus képzés megszületése Az 1989 -90 utáni évek Magyarországán robbanásszerű változások kezdődtek. A

Az andragógus képzés megszületése Az 1989 -90 utáni évek Magyarországán robbanásszerű változások kezdődtek. A hatalmas méretekben jelentkező felnőttképzés iránti új igények hatást gyakoroltak a szakemberképzésre. A kulturális értékközvetítő szakemberképzés gyorsan és jól reagált a kihívásokra. A művelődésszervező képzés rövid időn belül a felsőoktatás egyik legnépszerűbb szakává vált. A szak sikerességét több tényező is befolyásolta: a. b. a sokdimenziós, ellentmondásos világokban szerzett tapasztalatok, a rendszerváltás utáni kulturális értékközvetítő (művelődésszervező) szakemberképzésben felerősödött a felnőttképzési irányzat, a pedagógia mellett jelentős mértékben gyarapodott az andragógia jellegű tantárgyak száma.

 Az 1970 -es évek közepétől a tanítóképző főiskolákon népművelési szakkollégiumok indulnak. Létrejönnek a

Az 1970 -es évek közepétől a tanítóképző főiskolákon népművelési szakkollégiumok indulnak. Létrejönnek a népművelési (közművelődési) tanszékek (tanszéki csoportok). Az ország valamennyi tanárképző főiskoláján az l 970 -es évek közepén népművelési (majd közművelődési) szakcsoportok, tanszékek jönnek létre. Főszakká válik a népművelő-képzés. A népművelésről közművelődésre történő fogalomváltás egyben azt is jelenti, hogy a köz művelődése sokkal szélesebb körű és színesebb tevékenység, mint amihez a legjobban felszerelt művelődési ház képes lehetőséget teremteni. A képzés ezekre a változásokra specializációk indításával reagált.

Intézetek alakulása 1990 -ben a tárca szakképzési bizottságának javaslata alapján főiskolai szinten művelődésszervező, egyetemi

Intézetek alakulása 1990 -ben a tárca szakképzési bizottságának javaslata alapján főiskolai szinten művelődésszervező, egyetemi szinten kulturális menedzser képzés indul, a népművelő-képzés jogutódaként. A debreceni és a pécsi egyetemen kezdetét veszi a kulturális menedzserképzés. A testület egyben azt javasolja, hogy a képzési egységek neve Művelődéstudományi Tanszékre változzon. Az intézményi tanácsok figyelembe veszik az ajánlást, de különféleképpen döntenek, jelezve a szakképzési irányultságok differenciálódását. A képzés igyekszik illeszkedni a kulturális élet plurális szerkezetéhez, a differenciálódó kulturális értékterjesztő tevékenységekhez. A Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megalakult a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (FEEFI). A Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 2000 januárjától létrejött a Társadalomelméleti, Közművelődési és Felnőttképzési Intézet. A Pécsi Tudományegyetemen 2005 -ben a FEEFI Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karrá alakult. A Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Karán 2007 októberében szintén alakult Felnőttképzési Intézet.

Az andragógia szak 2006 szeptemberétől az ún. bolognai-struktúra keretében andragógia (BA) alapszak indulhatott a

Az andragógia szak 2006 szeptemberétől az ún. bolognai-struktúra keretében andragógia (BA) alapszak indulhatott a kormányhatározatban megjelölt négy választható szakiránnyal (művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, felnőttképzési szervező) az ország több egyetemén, mintegy tizenkilenc helyen. A szak sikerességét befolyásoló másik meghatározónak tekinthető, hogy a rendszerváltás utáni kulturális értékközvetítő (művelődésszervező) szakemberképzésben felerősödött a felnőttképzési irányzat, a pedagógia mellett jelentős mértékben gyarapodott az andragógia jellegű tantárgyak száma. Megjelentek a 400 -450 órás, több szemeszteres andragógia specializációk, amelyek elvégzését már az oklevélben elhelyezett „betétlappal” lehetett igazolni.

Az alapképzést elindító intézmények 2012 ben: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Az alapképzést elindító intézmények 2012 ben: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Dunaújvárosi Főiskola Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Kodolányi János Főiskola Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdasági Kar

A mesterképzést 2012 -ben elindító intézmények: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai

A mesterképzést 2012 -ben elindító intézmények: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Zsigmond Király Főiskola

Kihívások Szükségszerűnek tekinthető, hogy a történelmi előzmények és tapasztalatok alapján, a munkanélküliség megjelenése, az

Kihívások Szükségszerűnek tekinthető, hogy a történelmi előzmények és tapasztalatok alapján, a munkanélküliség megjelenése, az UNESCO által megfogalmazott élethosszig tartó tanulási program, az Európa Tanács Lisszaboni Nyilatkozatában rögzített kompetencia alapú képzési elvárások következtében, a hazai felnőttképzési törvény (2001. évi CI. tv. ) követelményeként legalizálni kellett Magyarországon is az Európai Unióban már elismert andragógiát. A félelmek ellenére a bolognai rendszerű formációban az andragógia az egyik legnépszerűbb alapképzési szakká vált. A 2007.

Záró gondolatok Az andragógia szak létjogosultságának bizonyításához a problémát kevésbé az jelenti, hogy a

Záró gondolatok Az andragógia szak létjogosultságának bizonyításához a problémát kevésbé az jelenti, hogy a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők nem tudnak mit kezdeni az andragógia elnevezést viselő alapszakkal, hanem az, hogy a felnőttképzés elmélete és gyakorlata miként lesz képes a társadalom és a gazdaság elvárásainak megfelelni? Mennyire tud hozzájárulni a kulturális értékekhez való hozzáférés lehetőségeinek biztosításához, a társadalmi méretekben és léptékben történő esélyegyenlőség elősegítéséhez? S a szakemberek képesek lesznek-e arra, hogy megfogalmazzák a különbözőségek egységét?

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!

Források: T. Kiss Tamás: A népnevelőtől az andragógusig, Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és kulturális folyóirat

Források: T. Kiss Tamás: A népnevelőtől az andragógusig, Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és kulturális folyóirat Durkó Mátyás: Andragógia (A felnőttnevelés és közművelődés új útjai), Magyar Művelődési Intézet Budapest, 1999 http: //www. felvi. hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!S zakleirasok/index. php/szakleirasok/szakleiras_konkret? szak_i d=4&kepzes=A&sz=intezmeny http: //www. felvi. hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!S zakleirasok/index. php/szakleirasok/szakleiras_konkret? szak_i d=64&kepzes=M&sz=kov