A nemzetkzileg aktv bankcsoportok kezelse Dr Kmr Andrs

  • Slides: 9
Download presentation
A nemzetközileg aktív bankcsoportok kezelése Dr. Kómár András Szanálási keretrendszer – Piaci konzultáció 2014.

A nemzetközileg aktív bankcsoportok kezelése Dr. Kómár András Szanálási keretrendszer – Piaci konzultáció 2014. szeptember 10 -11. 1

A válságkezelés nemzetközi dimenziója A nemzetközileg aktív hitelintézetek és befektetési vállalkozások, ill. ezek csoportjainak

A válságkezelés nemzetközi dimenziója A nemzetközileg aktív hitelintézetek és befektetési vállalkozások, ill. ezek csoportjainak hatékony válságkezelése több ország, ill. több nemzeti hatóság együttműködését igényli. Felügyeleti válságkezelés Szanálás - vannak intézményes keretek (pl. - ki kell alakítani az intézményes felügyeleti kollégium) kereteket (pl. szanálási kollégium) - vannak együttműködési - létre kell hozni az együttműködési megállapodások (pl. felügyelési Mo. U) megállapodásokat (pl. szanálási Mo. U) BRRD • meghatározza a határon átnyúló együttműködés kereteit • EU-n belül és harmadik országok vonatkozásában is Ezeket két- vagy többoldalú megállapodások egészíthetik ki. Magyar Nemzeti Bank 2

Szanálási kollégiumok Részvétel két szerepkörben • Home: létrehozatal és működtetés (OTP esetén) • Host:

Szanálási kollégiumok Részvétel két szerepkörben • Home: létrehozatal és működtetés (OTP esetén) • Host: részvétel (külföldi leánybankok esetén) Résztvevők Feladatok EU szanálási hatóságok Információcsere EU felügyeleti hatóságok (és a jegybank a felügyelet döntése alapján) Csoportszintű szanálási terv kidolgozása EU illetékes minisztériumok Csoport szanálhatóságának értékelése EU betétbiztosítási rendszerek Szanálhatósági akadályok kezelése/elhárítása EBA (szavazati jog nélkül) Egyedi és összevont alapú MREL meghatározása Harmadik ország szanálási hatósága (megfigyelő, nem automatikus részvétel) Csoportszintű szanálás koordinálása Finanszírozási rendszerek alkalmazásának összehangolása, teherviselési megállapodás EBA draft RTS a szanálási kollégiumok működéséről (2015. július 3. ) Magyar Nemzeti Bank 3

Együttműködési megállapodások EU-tagállamok • Kollégiumon kívüli együttműködés • Információ megosztása • Harmadik országbeli szanálási

Együttműködési megállapodások EU-tagállamok • Kollégiumon kívüli együttműködés • Információ megosztása • Harmadik országbeli szanálási hatóságtól kapott információkat nem lehet megosztani annak hozzájárulása nélkül Harmadik országok • Szanálási eljárás elismerése és a magyarországi cselekmények végrehajtása (a magyar jog megsértése nélkül) vagy elutasítása • Információcsere, ha a harmadik országbeli hatóság titoktartási előírásai megfelelőek • EGT-állam hatóságától származó információt csak annak hozzájárulásával lehet megosztani és a hatóság által engedélyezett célból lehet közölni EBA keretmegállapodás a harmadik országokkal való együttműködésről Magyar Nemzeti Bank 4

Szanálási tervezés és szanálhatósági értékelés Csoportszintű szanálási tervezés • A csoportszintű szanálási terv kiterjed

Szanálási tervezés és szanálhatósági értékelés Csoportszintű szanálási tervezés • A csoportszintű szanálási terv kiterjed az EU-szintű anyavállalatra, EGT-állam és harmadik ország leányvállalataira, csoporthoz tartozó pénzügyi vállalkozásra • Elfogadás többoldalú eljárás keretében: valamennyi EGT-állam illetékes szanálási hatóságának egyetértése szükséges • Ha a többoldalú eljárás eredménytelen (4 hónap után), csak a tagállam tekintetében lehet egyedi tervet készíteni és azt meg kell küldeni a többi EGT-államnak • EBA mediáció lehetősége Csoportszintű szanálhatóság értékelése és akadályok elhárítása • Csoportszintű szanálási hatóság a többi szanálási és felügyeleti hatósággal együttműködve, szanálási kollégium keretében hoz döntést • Ha az értékelés alapján a csoport nem szanálható, értesíteni kell az EBA-t • Döntés többoldalú eljárás keretében, egyet nem értés esetén EBA-mediáció lehetősége EBA draft RTS a csoportos szanálási tervek tartalmi elemeiről (2015. július 3. ) Magyar Nemzeti Bank 5

Csoportszintű szanálás Leányvállalat EU-szintű anyavállalat szanálási feltételek teljesülése Szanálási kollégiumi tagok értesítése a feltételek

Csoportszintű szanálás Leányvállalat EU-szintű anyavállalat szanálási feltételek teljesülése Szanálási kollégiumi tagok értesítése a feltételek teljesüléséről és a tervezett intézkedésekről Szükséges-e a csoportos intézkedések végrehajtása? nem Jelzett intézkedések végrehajtása Magyar Nemzeti Bank igen - Intézkedés miatt más csoporttagnál is beállnak-e a szanálási feltételek? - Szükséges-e az anyavállalati szinten kívüli intézkedés a helyzet stabilizálása érdekében? - Pozitív hatásokat nyújtanak-e a csoportos intézkedések a leányvállalatoknak? Csoportos szanálási intézkedés (többoldalú eljárás) Ha valamelyik szanálási hatóság nem ért vele egyet, indokolnia kell az eltérő intézkedéseket

Költségek megosztása • A szanálási terv tartalmazza a szanálás finanszírozási módját és az EGT-államok

Költségek megosztása • A szanálási terv tartalmazza a szanálás finanszírozási módját és az EGT-államok közötti megosztást • Arányosságra, igénybevételi lehetőségekre és az adott EGT-állam pénzügyi rendszerének stabilitására is figyelemmel kell lenni Nagy vitákra lehet számítani! Magyar Nemzeti Bank 7

Bankunió A Bankunió tagállamaiban • Közös szanálási hatóság a nemzetiek felett (Egységes Szanálási Testület),

Bankunió A Bankunió tagállamaiban • Közös szanálási hatóság a nemzetiek felett (Egységes Szanálási Testület), ahol a fő döntések születnek (szanálási tervek, intézkedések, finanszírozás) • Végrehajtás nemzeti szanálási hatóságoknál • Bankunión belül gyakorlatilag a szanálási kollégium helyettesítése • Közös szanálási alap (2024 -ig fokozatosan közösségiesedik) Ami minket közvetlenül érint • Együttműködés az Egységes Szanálási Testülettel a nemzeti szanálási hatóságok helyett/mellett • Szanálási kollégiumban az Egységes Szanálási Testület vesz részt bankuniós szanálási hatóságként Magyar Nemzeti Bank 8

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!