A mrhet kompetencik munkaerpiaci hozama s a 2012

  • Slides: 15
Download presentation
A mérhető kompetenciák munkaerőpiaci hozama és a 2012. évi szakképzési reform Hermann Zoltán, Horn

A mérhető kompetenciák munkaerőpiaci hozama és a 2012. évi szakképzési reform Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András, Varga Júlia és Tordai Dániel Munkaerőpiaci Tükör 2018.

Két tanulmány 2. 1. fejezet: Szövegértési és matematikai kompetencia hatása a keresetre és foglalkoztatási

Két tanulmány 2. 1. fejezet: Szövegértési és matematikai kompetencia hatása a keresetre és foglalkoztatási esélyekre. (Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András & Varga Júlia) 2. 4. fejezet: A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira (Hermann Zoltán, Horn Dániel & Tordai Dániel)

Két kutatási kérdés 1. Összefüggenek-e a kognitív alapkészségek a munkaerőpiaci kimenetekkel? • Bár triviálisnak

Két kutatási kérdés 1. Összefüggenek-e a kognitív alapkészségek a munkaerőpiaci kimenetekkel? • Bár triviálisnak tűnik, Magyarországon ezt még senki sem vizsgálta 2. Hogyan befolyásolta a 2013 -as szakképzési reform az alapkészségeket? • Mind a mai napig nem tudunk semmit a reform eredményeiről

1. Összefüggenek-e a kognitív alapkészségek a munkaerőpiaci kimenetekkel?

1. Összefüggenek-e a kognitív alapkészségek a munkaerőpiaci kimenetekkel?

Alapváltozók • kognitív alapkészségek: • matematika és szövegértés teszteredmény az iskolában • munkaerőpiaci kimenetek:

Alapváltozók • kognitív alapkészségek: • matematika és szövegértés teszteredmény az iskolában • munkaerőpiaci kimenetek: • bér • munkanélküliség • alacsonyabb végzettségi szintet igénylő foglalkozás

Adatok • Admin 3: 2003 -as népesség fele, 2003 -2017 (részletesen lásd Sebők, 2019

Adatok • Admin 3: 2003 -as népesség fele, 2003 -2017 (részletesen lásd Sebők, 2019 Kszemle) • • Elemzési minta: egyetlen középiskolai kohorsz 2008 -ban 10. osztályban megírták valamelyik OKM tesztet 2017 -ben 25 -26 évesek 2017 októberében megfigyelhető a munkaerőpiaci státuszuk és nem tanulók

Teszteredmény és log kereset Matematika Szövegértés A tesztpontszám szerinti 20 csoportra számított átlagok.

Teszteredmény és log kereset Matematika Szövegértés A tesztpontszám szerinti 20 csoportra számított átlagok.

Teszteredmény és munkanélküliség Matematika Szövegértés A tesztpontszám szerinti 20 csoportra számított átlagok.

Teszteredmény és munkanélküliség Matematika Szövegértés A tesztpontszám szerinti 20 csoportra számított átlagok.

Összegzés (1. kérdés) Az (egy szórással jobb) jobb teszteredmények … • …magasabb keresettel járnak

Összegzés (1. kérdés) Az (egy szórással jobb) jobb teszteredmények … • …magasabb keresettel járnak együtt (átlagosan kb. 4%). • Az érettségi és felsőfokú végzettségűek, ill. a férfiak esetében erősebb összefüggés • …alacsonyabb munkanélküliségi valószínűséggel járnak együtt (1 -2%). • A szakmunkás végzettségűek esetében erősebb az összefüggés. • …csökkentik az alacsonyabb végzettségigényű foglalkozásban történő elhelyezkedés esélyét (4 -5%). • A diplomások és a szakmunkások körében erős összefüggés. → A kognitív készségeket a kompetenciaszintek mellett egyéb sok tényező befolyásolja. DE: az oktatás minőségének javítása jelentős pozitív hatással járhat

Két kutatási kérdés 2. Hogyan befolyásolta a 2013 -as szakképzési reform az alapkészségeket?

Két kutatási kérdés 2. Hogyan befolyásolta a 2013 -as szakképzési reform az alapkészségeket?

A reform • 3 éves duális képzések bevezetése • Gyakorlati képzés az első évtől

A reform • 3 éves duális képzések bevezetése • Gyakorlati képzés az első évtől • Csökkenő közismereti óraszámok: kilencedik évfolyamon heti egy-egy, a tizedik évfolyamon pedig két-két órával kevesebb magyar, illetve matematika óra

A reform célja • • Könnyebb belépés a munkaerő piacra A gazdaság igényeihez jobban

A reform célja • • Könnyebb belépés a munkaerő piacra A gazdaság igényeihez jobban alkalmazkodó képzés A német szakképzéshez hasonló rendszer bevezetése Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása Hermann-Horn-Tordai Szakképzési reform 2013

Átlagos tesztpontszám változás • Gimnázium, o Szakgimnázium (akkori szakközépiskola), ▲Szakközépiskola (akkori szakiskola) Hermann-Horn-Tordai Szakképzési

Átlagos tesztpontszám változás • Gimnázium, o Szakgimnázium (akkori szakközépiskola), ▲Szakközépiskola (akkori szakiskola) Hermann-Horn-Tordai Szakképzési reform 2013

Eredmények - gondolatok • A reform után a szakközépiskolások (akkori szakiskolások) • • •

Eredmények - gondolatok • A reform után a szakközépiskolások (akkori szakiskolások) • • • lemaradása 5, illetve 10%-al nőtt a szakgimnazistákhoz (akkori szakközépiskolásokhoz) képest Nem látunk heterogén hatásokat: nem, anya iskolázottság, ill 8 -os matek pont szerint Elképzelhető, hogy a reform hatása a munkaerőpiaci átmenetre pozitív De a fentebbiek alapján a kompeneciákra gyakorolt rövidtávú negatív hatás hosszabb távon is káros a munkaerőpiacon Hermann-Horn-Tordai Szakképzési reform 2013

Köszönöm a figyelmet Horn Dániel Horn. Daniel@krtk. mta. hu 2020. 01. 24.

Köszönöm a figyelmet Horn Dániel Horn. [email protected] mta. hu 2020. 01. 24.