A magyar nyelv eredete s rokonsga http upload

  • Slides: 31
Download presentation
A magyar nyelv eredete és rokonsága

A magyar nyelv eredete és rokonsága

http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 f/Indo. European. Tree. svg germán latin szláv indiai Az indo-európai

http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 f/Indo. European. Tree. svg germán latin szláv indiai Az indo-európai nyelvcsalád nyelvcsoportjai

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Ur%C 3%A 1 li_nyelvcsal%C 3%A 1 d szamojéd nyelvek vogul osztják

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Ur%C 3%A 1 li_nyelvcsal%C 3%A 1 d szamojéd nyelvek vogul osztják finn észt magyar Az urali-finnugor nyelvek képviselői

Az uráli nyelvek nyelvcsaládja

Az uráli nyelvek nyelvcsaládja

Az uráli egység kora (Kr. e. 3000 előtt) uráli népek – halász, vadász, gyűjtögető

Az uráli egység kora (Kr. e. 3000 előtt) uráli népek – halász, vadász, gyűjtögető életmód Az uráli őshaza – az Ob folyó felső folyása, az Urál hegység, a Káma és az Urálközötti területen

szamojéd népek finnugor népek

szamojéd népek finnugor népek

szamojéd népek

szamojéd népek

A finnugor egység kora (Kr. e. 2000 -ig) finnugor népek

A finnugor egység kora (Kr. e. 2000 -ig) finnugor népek

A finnugor egység kora (Kr. e. 2000 -ig)

A finnugor egység kora (Kr. e. 2000 -ig)

finn-permi ág ugor ág

finn-permi ág ugor ág

finnek észtek

finnek észtek

ugor egység kora (Kr. e. 500 -ig) ugor ág

ugor egység kora (Kr. e. 500 -ig) ugor ág

ősmagyarok ős obi-ugorok

ősmagyarok ős obi-ugorok

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet chanti manysi

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet chanti manysi

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet

http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet

A nyelvrokonság bizonyítása az összehasonlító nyelvészet segítségével rokon nyelvek = egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek,

A nyelvrokonság bizonyítása az összehasonlító nyelvészet segítségével rokon nyelvek = egy nyelvcsaládba tartozó nyelvek, amelyek közös ősvagy alapnyelvből származnak.

A nyelvrokonság bizonyítékai alapszókincs • Az • névmások: te; alapszókincs të; ton; tënj; közös

A nyelvrokonság bizonyítékai alapszókincs • Az • névmások: te; alapszókincs të; ton; tënj; közös jellege • számok (hatig): http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti_nyelv#Sz. C 3. A 1 mok • testrészek: szem; szém; sem; sjin; szjim; silmä • természet jelenségei: tél; täl; tēl; tyl; tol; talve • növénynevek: fa; pu; puu (!!!!!) • ásványok: kő; keu; kű; ki; kő; kjëv; kive • elemi cselekvések: men- (=megy); mën; mun; myn; mene-; mij • Az alapszókincshez tartozó szavaink egy-két szótagosak • Kb. 700 -800 finnugor eredetű szó van a magyarban.

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága • a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok

 • a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok • Az uráli nyelvek mindegyike agglutináló (toldalékoló).

• a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok • Az uráli nyelvek mindegyike agglutináló (toldalékoló). • E/1. személyű birtokost „-m” toldalékkal fejezik ki. (pl. : fejem; cseremisz-attam (atyám); mordvin-kudom (házam) • névszói állítmány megléte • egyes szám használata számnevek, páros testrészek, ruhadarabok után

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága • a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok • hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek

 • hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek A nyelvek hangkészlete változik, ezért a változás után a

• hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek A nyelvek hangkészlete változik, ezért a változás után a rokon nyelvek megfelelő szavaihoz képest szabályos hangeltérést kell mutatnia az adott szavaknak: k-h – mély mgh. előtt --- kolme – három; kala - hal k-h – elmaradása magas mgh. előtt p-f – fa; pu; puu --- kéz – käsi; két; ki

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága

A nyelvrokonság bizonyítékai • az alapszókincs közös jellege • a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága • a nyelvtani (alaktani, mondattani) sajátosságok • hangszerkezeti, hangváltozási törvényszerűségek • segédtudományok a nyelvrokonság-kutatásban

 • segédtudományok a nyelvrokonság-kutatásban • régészet • történelemtudomány • földrajz • biológia •

• segédtudományok a nyelvrokonság-kutatásban • régészet • történelemtudomány • földrajz • biológia • néprajz • zenetudomány Az új kutatási eredmények új elméletek kialakulását és a régiek módosítását, esetleg elvetését eredményezik. (Egy példa)

A nyelvrokonság ismert kutatói A 18. században Sajnovits János jezsuita szerzetes, aki a magyar

A nyelvrokonság ismert kutatói A 18. században Sajnovits János jezsuita szerzetes, aki a magyar —lapp rokonságot fedezte fel. Gyarmathi Sámuel orvos és természettudós, aki a magyar— finn, észt rokonságot kutatta. A 19. században Reguly Antal eljutott az obi-ugorokhoz, szertartásaikat, népköltészetüket tanulmányozta, gyűjtötte. A 20. században Budenz József tanítványai folytatják a nyelvrokonság kutatását : Szinnyei József, Munkácsi Bernát, Halász Ignác, Pápay József , Zsirai Miklós

Néhány érdekesség – finnugor mondataink vogul-magyar Hurem né vitnel huligel husz hul pugi. Három

Néhány érdekesség – finnugor mondataink vogul-magyar Hurem né vitnel huligel husz hul pugi. Három nő vízből hálóval húsz halat fog. osztják-magyar Pegte lau lasinen menl tou szilna. Fekete ló lassan megy a tó szélén. http: //hu. wikipedia. org/wiki/Finnugor_nyelvrokons%C 3%A 1 g#Vogul-magyar

Irodalomjegyzék Az uráli öshaza kutatásának története http: //ludens. elte. hu/~briseis/finnugor/ostort/oshazakut. html Az uráli népek

Irodalomjegyzék Az uráli öshaza kutatásának története http: //ludens. elte. hu/~briseis/finnugor/ostort/oshazakut. html Az uráli népek története http: //ludens. elte. hu/~briseis/finnugor/ Az urali nyelvcsalád (ebben van a táblázat) http: //hu. wikipedia. org/wiki/Ur%C 3%A 1 li_nyelvcsal%C 3%A 1 d A szamojéd nyelvek http: //hu. wikipedia. org/wiki/Szamoj%C 3%A 9 d_nyelvek A finnugor nyelvrokonság http: //hu. wikipedia. org/wiki/Finnugor_nyelvrokons%C 3%A 1 g#Vogulmagyar Zürjének (komik) http: //hu. wikipedia. org/wiki/Komi_K%C 3%B 6 zt%C 3%A 1 rsas%C 3%A 1 g Votjákok (udmurtok) http: //hu. wikipedia. org/wiki/Udmurtok A cseremiszek (marik) története http: //ludens. elte. hu/~briseis/finnugor/egyestort/mari. html

Hanti-Manysi Autonom Körzet http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet Hanti

Hanti-Manysi Autonom Körzet http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti-Manysi_Auton%C 3%B 3 m_K%C 3%B 6 rzet Hanti képek – érdekes feliratokkal http: //commons. wikimedia. org/wiki/Category: Khanty Hanti nyelv http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti_nyelv Hanti számnevek http: //hu. wikipedia. org/wiki/Hanti_nyelv#Sz. C 3. A 1 mok Szalkai Zoltán Hanti világ - Vándorok http: //kereso. nava. hu/nava/query/playout 2. php? public=1&doc=276992&format =REAL Manysi nyelv http: //hu. wikipedia. org/wiki/Manysi_nyelv Manysi számnevek http: //hu. wikipedia. org/wiki/Manysi_nyelv#A_sz. C 3. A 1 mnevek Úton a haza felé http: //videotar. mtv. hu/Videok/2009/04/26/19/Magyarorszag_tortenete_1_resz_ Uton_a_haza_fele_. aspx