A magyar nemzetikormnyzati CERT a CERTHungary hazai s

  • Slides: 26
Download presentation
A magyar nemzeti/kormányzati CERT, a CERT-Hungary hazai és nemzetközi szerepe a hálózatbiztonsági információmegosztásban és

A magyar nemzeti/kormányzati CERT, a CERT-Hungary hazai és nemzetközi szerepe a hálózatbiztonsági információmegosztásban és incidens-kezelésben Dr. Kőhalmi Zsolt BM konferencia 2012. Szeptember 18.

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (National Cybersecurity Center) CERT-Hungary • A Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) keretében

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (National Cybersecurity Center) CERT-Hungary • A Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) keretében működik 2004 óta. • A magyar kormány hálózatbiztonsági központja, egyben betölti a nemzeti/kormányzati CERT (Gov. CERT) funkciót is. • Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium •

A PTA CERT-Hungary (NHBK) szerepe • Kiemelt feladata: hálózatbiztonsági szolgáltatások a támogatott közigazgatási szervek

A PTA CERT-Hungary (NHBK) szerepe • Kiemelt feladata: hálózatbiztonsági szolgáltatások a támogatott közigazgatási szervek és az üzleti szféra intézményei részére (felkészítés, megelőzés, információmegosztás, incidenskezelés és koordináció, oktatás, gyakorlatok). • Kritikus információs infrastruktúrák védelme. NMHH Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet múködtetése. • Részvétel a hálózatiés információbiztonság szabályozásának előkészítésében. Elektronikus Információbiztonsági Törvény, NFM által szabályozandó kormányzati információbiztonsági feladatok. • Az NHBK közfeladatként az informatikai és hálózati biztonsággal kapcsolatos tudatosság növelését is felvállalta. (lsd. : www. biztonsagosinternet. hu) ill. káros tartalom bejelentésére szolgáló hotline felület, 2011. májusától)

PTA CERT-Hungary Nemzetközi kapcsolatok 1. • Akkreditált tagja az Európai Kormányzati CERT-ek Csoportjának (EGC;

PTA CERT-Hungary Nemzetközi kapcsolatok 1. • Akkreditált tagja az Európai Kormányzati CERT-ek Csoportjának (EGC; www. egc-group. org). • Teljes jogú tagja a Magyarország mellett a 14 legfejlettebb állam kormányzati szerveit tömörítő International Watch and Warning szervezetnek. • Akkreditált tagság a hálózatbiztonsági központok világszervezetében: Forum of Incident Response Teams (www. first. org) • Akkreditáció (Trusted Introducer státusz) a hálózatbiztonsági központok európai szervezetében: TF-CSIRT (www. trusted-introducer. nl)

Kormányzati/nemzeti CERT-ek Európában (ENISA, 2009)

Kormányzati/nemzeti CERT-ek Európában (ENISA, 2009)

PTA CERT-Hungary Nemzetközi kapcsolatok 2. • • • A PTA NHBK (CERT-Hungary) nemzetközi képviselője

PTA CERT-Hungary Nemzetközi kapcsolatok 2. • • • A PTA NHBK (CERT-Hungary) nemzetközi képviselője tölti be az Európai Hálózati és Információ Biztonsági Ügynökség (ENISA) alelnöki pozícióját. Nemzetközi gyakorlatok: Cyber. Storm (USA, IWWN), Cyber Europe (EU), CMX 11 (NATO), Cyber Coalition 2011 (NATO) INHOPE – káros tartalom hotline-ok nemzetközi szervezete

Futó (EU) projektek 1. • NISHA (Network for Information Sharing and Alerting) Lengyel, portugál,

Futó (EU) projektek 1. • NISHA (Network for Information Sharing and Alerting) Lengyel, portugál, német konzorciumi partnerekkel európai információ-megosztó és figyelmeztető rendszer pilot projektje • Safer. Internet II. -III. - a PTA egy „káros és illegális tartalom” bejelentő csatornát üzemeltet Biztonságosinternet Hotline néven, illetve részt vesz a projekt partnerekkel az oktatási és tudatosítási feladatokban. Projekt partnerek: Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat.

Futó (EU) projektek 2. • EUROCYBEX Kritikus infrastruktúravédelmi gyakorlat szervezése és módszertani kutatás Francia

Futó (EU) projektek 2. • EUROCYBEX Kritikus infrastruktúravédelmi gyakorlat szervezése és módszertani kutatás Francia és spanyol szervezetekkel. • Anti-Botnet projekt a CIPS keretprogramban a német ECO vezetésével. • Grúz e-government pályázat – az AAM-el együtt ekormányzati rendszer kifejlesztése, amelyből a kormányzati CERT kialakítása a PTA feladata. (elbírálás alatt)

Hazai együttműködés 1. A PTA NHBK Nemzeti Koordinációs Pont. • Együttműködési megállapodások • Nemzeti

Hazai együttműködés 1. A PTA NHBK Nemzeti Koordinációs Pont. • Együttműködési megállapodások • Nemzeti Nyomozóiroda, • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), • NMHH, • KEK-KH, • Magyar Nemzeti Bank, • BME Vírus Kompetencia Központ, • e. Sec. hu konzorcium, • MTA SZTAKI, HUN-CERT, • ISACA – Információrendszer Ellenőrök Egyesülete,

Hazai együttműködés 2. • Magyar Bankszövetség, • Magyar Tartalomipari Szövetség, • Virus. Buster, •

Hazai együttműködés 2. • Magyar Bankszövetség, • Magyar Tartalomipari Szövetség, • Virus. Buster, • Magyar Posta Zrt. , • MÁV Zrt. , • Budapesti Művelődési Központ, • Információs Társadalomért Alapítvány, • Internet Szolgáltatók Tanácsa; • Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Támogatott szervezetek CERT közösség Közháló Önkormányzatok Iskolák NHBK CIIP közösség NTG (EKG) TI, FIRST,

Támogatott szervezetek CERT közösség Közháló Önkormányzatok Iskolák NHBK CIIP közösség NTG (EKG) TI, FIRST, EGC, IWWN, Meridian, APWG, Stb. Állampolgárok Pénzügy Kormányzat (NFM-IBF) >9000 végpont Jogszabályi háttér Alap szolgáltatások Publikus szolgáltatások Hírközlés Energia Egyéb KIIV Közlekedés Szolgáltatási szerződések Gyakorlatok ISAC modell

Információ-megosztó és incidens-kezelő munkacsoportok (IKMCS-k) • Pénzügyi szektor (2007 óta) PSZÁF, Bankszövetség, Nemzeti Nyomozó

Információ-megosztó és incidens-kezelő munkacsoportok (IKMCS-k) • Pénzügyi szektor (2007 óta) PSZÁF, Bankszövetség, Nemzeti Nyomozó Iroda, Ügyészség. Munkacsoporti ülések (előadások, közös témák megvitatása, aktuális fenyegetettségek, incidensek), közös éves gyakorlatok (COMEX), közös honlap • Energia szektor (2008 óta) – információ megosztás, honlap, ágazatközi gyakorlatokba való bevonás • Telekommunikációs szektor – 2007 óta (lsd. OIHF is), információ megosztás, ágazatközi gyakorlatokba való bevonás • Kormányzati IKMCS – NFM által létrehozva 2011 ben, mintegy 30 intézmény bevonásával – munkacsoporti ülések, portál – hírek, rendkivüli események (CERT által)

Információ-megosztás • Preventív szolgáltatásként helyzetértékelések, elemzések készítése, nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra védelmi

Információ-megosztás • Preventív szolgáltatásként helyzetértékelések, elemzések készítése, nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra védelmi fenyegetések, sérülékenységek és támadások kezelése) tapasztalatainak, megfigyeléseinek értékelése (lsd. : pl. http: //www. certhungary. hu/node/171) • Rendszeres időközi jelentések (napi, heti, negyedéves, éves) elemzi és értékeli az internet felől, az intézményeket érintő fenyegetéseket (pl. phishing tevékenység, botnetek, vírusok, trójai programok, stb. ) és azok kockázatait. • Központi rendszer – logelemzés (központi rendszert üzemeltetők és felügyelő részére zártkörű információ-megosztás)

Információ-megosztás - jelentések Hazai és nemzetközi Információ források Információ gyűjtés Analizálás Érintettek azonosítása Kockázat

Információ-megosztás - jelentések Hazai és nemzetközi Információ források Információ gyűjtés Analizálás Érintettek azonosítása Kockázat elemzés Rögzítés WEB: tech. cert-hungary. hu E-mail levelező listák Rendkívüli jelentés Napi jelentés Heti jelentés ¼ éves jelentés

PTA CERT-Hungary napi jelentés 1.

PTA CERT-Hungary napi jelentés 1.

PTA CERT-Hungary napi jelentés 2.

PTA CERT-Hungary napi jelentés 2.

Incidenskezelés és Koordináció Folyamatos (7/24 órás) rendelkezésre állás az Incidens Kezelési Címjegyzék szerint. Az

Incidenskezelés és Koordináció Folyamatos (7/24 órás) rendelkezésre állás az Incidens Kezelési Címjegyzék szerint. Az ügyféllel kötött szerződés, valamint a PTA NHBK incidenskezelési szabályzata alapján történő dokumentált folyamat. Informatikai rendszerének internet szegmensét ért támadásokat az ügyfél a PTA NHBK ügyeleten bejelent(het)i. A PTA NHBK ezt a bejelentést fogadja, kezeli és koordinálja a válaszadást.

Incidens-kezelési folyamat

Incidens-kezelési folyamat

Incidenskezelés volumene A PTA CERT-Hungary a 2011. év során összesen 401 db incidens bejelentést

Incidenskezelés volumene A PTA CERT-Hungary a 2011. év során összesen 401 db incidens bejelentést regisztrált és kezelt, incidenskezelési-koordináció 1754 szálon indult. Az incidenskezelésbe bevont szolgáltató szervezetek száma: 184 (103).

A jövő: CERT-VAS értéknövelt alapszolgáltatás VAS = Value Added Services * Felhasználói profil *

A jövő: CERT-VAS értéknövelt alapszolgáltatás VAS = Value Added Services * Felhasználói profil * Keresés a Sérülékenységi Adatbázisban * Speciális kockázatértékelés. * Speciális jelentések, riportok. * Analízisek, speciális lekérdezések Naprakész Integrált és koncentrált IT üzemeltetési és biztonsági kontroll információk! 2013 -tól igénybe vehető szolgáltatás! 20

CERT-VAS dashboard látványterv:

CERT-VAS dashboard látványterv:

A PTA CERT-Hungary (NHBK) opcionális szolgáltatásai • Incidenskezelési folyamat értékelése • A felmért informatikai

A PTA CERT-Hungary (NHBK) opcionális szolgáltatásai • Incidenskezelési folyamat értékelése • A felmért informatikai rendszer tervezésére, fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása • Attack and Penetration tesztek • • Sérülékenységi auditok logelemzési szolgáltatás incidens analízisek információ- és hálózatbiztonsági (incidenskezelési) szabályozás • IT biztonsági ill. kibervédelmi gyakorlatok • oktatásk (informatikusok, felhasználók, vezetők)

PUSKÁS TIVADAR KÖZALAPÍTVÁNY CERT-Hungary (Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ) Elérhetőségeink: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

PUSKÁS TIVADAR KÖZALAPÍTVÁNY CERT-Hungary (Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ) Elérhetőségeink: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. Levélcím: 1398 Budapest, Pf. : 570. Tel. : (1) 301 -20 -30 Fax. : (1) 353 -19 -37 web (www. cert-hungary. hu) Ügyelet ([email protected] hu) Tel. : +36 -1 -301 -2079 Fax. : +36 -1 -332 -3774

www. cert-hungary. hu

www. cert-hungary. hu

tech. cert-hungary. hu

tech. cert-hungary. hu

www. biztonsagosinternet. hu

www. biztonsagosinternet. hu