A liturgikus nap felptse A liturgikus nap beosztsa

  • Slides: 15
Download presentation
A liturgikus nap felépítése

A liturgikus nap felépítése

A liturgikus nap beosztása 00 – Éjféli zsolozsma (sz. , v. , hk. )

A liturgikus nap beosztása 00 – Éjféli zsolozsma (sz. , v. , hk. ) 12 – VI. imaóra, déli istentisztelet 01 13 02 14 03 15 – IX. imaóra 04 16 05 – Utrenye (vas. , hétköznap) 17 06 – I. imaóra 18 – Vecsernye (vas. , hétköznap) 07 19 08 20 09 – III. imaóra 21 – Kis esti zsolozsma 10 22 11 23

Éjféli zsolozsma menete (vasárnap): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár Szentháromság kánon a

Éjféli zsolozsma menete (vasárnap): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár Szentháromság kánon a hangból Szentháromság tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3 x. D. M. Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében… Könyörüljön… D. M. Uram irgalmazz! 3 x Elbocsátó Záró könyörgések (halotti megemlékezés nélkül)

Éjféli zsolozsma menete (szombaton): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár 64, 65, 66.

Éjféli zsolozsma menete (szombaton): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. zsoltár 64, 65, 66. zsoltár D. M. Alleluja 3 Dicsőség néked, Isten! 3 x Uram irgalmazz 3 x. D. M. 67, 68, 69. zsoltár Háromszorszent. Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3 x. D. M. Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében… Könyörüljön… Szt. Eusztrát imája: MAGASZTALVA MAGASZTALLAK… Jertek imádjuk… 120. és 133. zsoltár Háromszorszent, Miatyánk Halotti tropárok után Most és. . . ÁLDUNK TÉGED… 12 Uram irgalmazz! Papi ima az elhunytakért: EMLÉKEZZÉL MEG URAM… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ. . . BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó és záró könyörgések

Éjféli zsolozsma menete (hétköznap): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. és 118. zsoltár Hiszekegy

Éjféli zsolozsma menete (hétköznap): Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50. és 118. zsoltár Hiszekegy Háromszorszent, Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… Uram irgalmazz 3 x. D. M. Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében… Könyörüljön… (Szt. Efrém fohászok) Szent Bazil imája: MINDENEKET FENNTARTÓ… Jertek imádjuk… 120. és 133. zsoltár Háromszorszent, Miatyánk Halotti tropárok után Most és. . . ÁLDUNK TÉGED… 12 Uram irgalmazz! Papi ima az elhunytakért: EMLÉKEZZÉL MEG URAM… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ. . . BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó és záró könyörgések

A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE vasárnap és ünnepnapokon Kezdőáldás: Dicsőség a szent, Hexapszalmosz: 3 (37

A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE vasárnap és ünnepnapokon Kezdőáldás: Dicsőség a szent, Hexapszalmosz: 3 (37 62 87 102. és 142. ) zsoltár Nagy ekténia Isten az Úr. . . Tropárok 1. Kathizma (Kis ekténia) 2. Kathizma (Kis ekténia) Sokirgalmú ének (Dicsérjétek az Úr nevét. . . ) (Szept. 22. és dec. 19. között, ill. jan. 15 -től vajhagyó vasárnapig és ünnepnapokon) (Ha nincs Sokirgalmú, akkor 3. Kathizma. ) Magasztalás (vasárnap: Áldott vagy te, Uram, . . . ünnepen: Magasztalunk, téged. . . ) (- Kis ekténia) Ipákoj Fölmeneteli ének (a hangé, vagy ünnepen a 4. hangé: Ifjúságomtól. . . ) Prokimen egyvalóságú. . Minden lélek dicsérje. . . Evangélium Látván Krisztus föltámadását. . . (vasárnap) 50. zsoltár Evangélium-csókolási ének (vagy ünnepi ének) Üdvözítsd. . . ekténia, 12 Uram, irgalmazz! Kánon és katavászia (kánon teljes végzési rendjét lásd a hétköznapi leírásban) – – – Istenszülő magasztaló éneke (Magasztalja az én lelkem. . . vagy az ünnep magasztaló éneke) – III. óda után kathizma, (esetleg előtte konták és ikosz) VI. óda konták és ikosz VIII. óda. után katavászia az előversre (Dicsérjük, áldjuk. . . ) IX. óda Szent az Úr, a mi Istenünk. . . (vasárnap) Fényének Minden lélek. . . (148 -150 zsoltár) Dicséreti sztihirák Nagy doxológia Tropárok Hármas ekténia Teljesítsük. . . ekténia a főhajtási imával Nagy elbocsátó.

A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznap Kezdőáldás: Dicsőség a szent, egyvalóságú. . Hexapszalmosz: 3

A HAJNALI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznap Kezdőáldás: Dicsőség a szent, egyvalóságú. . Hexapszalmosz: 3 37 62 87 102. és 142. zsoltár Nagyekténia Isten az Úr. . . Tropárok 1. zsoltárcsoport Kis ekténia Kathizma kísérő ének 2. zsoltárcsoport Kis ekténia Kathizma kísérő ének ( - 3. zsoltárcsoport - Kis ekténia - Kathizma kísérő ének) 50. zsoltár Kánon: - I. óda. Irmosz éneklése – – – – elővers: Dicsőség néked, Isten, dicsőség néked! - vagy Legszentebb Istenszülő, könyörögj értünk! – vagy Isten szentje, könyörögj érettünk! – vagy Isten szentjei, könyörögjetek érettünk! tropárok (olvasva), mindegyik előtt elővers, az utolsó tropár előtt: "Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!" az Istenszülő-ének előtt: ". . . most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. " (esetleg katavászia) III. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában katavászia Kis ekténia Kathizma, (esetleg előtte konták) – – – – – IV. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában (esetleg katavászia) VI. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában katavászia – – – – VII. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában (esetleg katavászia) VIII. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában, utolsó tropár előverse: Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket! az Istenszülő-ének előtt: ". . . most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. " katavászia előverse és katavászia – – – IX. óda. Irmosz éneklése előversek és tropárok mint az I. ódában katavászia Kis ekténia Konták és ikosz – Istenszülő magasztaló éneke Valóban méltó Kis ekténia. Fényének Minden lélek. . . dicséreti zsoltárok: 148 -149 -150. (- esetleg dicséreti sztihirák) Olvasott doxológia, Teljesítsük. . . ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Jó az Urat dicsérni. . . Háromszorszent. Miatyánk. . . Tropárok Hármas ekténia és elbocsátó.

I. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 5, 89, 100. zsoltár Dicsőség. .

I. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 5, 89, 100. zsoltár Dicsőség. . . most és. . . Alleluja 3 x, Uram, irgalmazz (3 x) (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) (Nagyböjti tropár) Dicsőség. . . heti nap tropárja. Most és… MINEK NEVEZZÜNK TÉGED… LÉPTEIMET IGAZGASD… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország. . . A heti nap kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40 x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3 x) Dicsőség. . . most és. . . Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében adj áldást, atya! Könyörüljön rajtunk… KRISZTUS, IGAZ VILÁGOSSÁG… Elbocsátó.

III. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 16, 24, 50. zsoltár Dicsőség. .

III. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 16, 24, 50. zsoltár Dicsőség. . . most és. . . Alleluja 3 x, Uram, irgalmazz (3 x) (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) (Nagyböjti tropár) Dicsőség. . . a szent tropárja Most és. . . ISTENSZÜLŐ, TE VAGY… ÁLDOTT LEGYEN AZ ÚR!… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország. . . A szent kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40 x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3 x) Dicsőség. . . most és. . . Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében adj áldást, atya! Szent atyáink imái által… MINDENEKET FÖNNTARTÓ… Elbocsátó.

VI. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 53, 54, 90. zsoltár Dicsőség. .

VI. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 53, 54, 90. zsoltár Dicsőség. . . most és. . . Alleluja 3 x, Uram, irgalmazz (3 x) (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) (Nagyböjti tropár) Dicsőség. . . a templom címünnepének vagy védőszentjének tropárja. Most és. . . VÉTKEINK SOKASÁGA MIATT… HAMAR ELŐZZÖN MEG MINKET… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország. . . A templom kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40 x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3 x) Dicsőség. . . most és. . . Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében adj áldást, atya! Szent atyáink imái által… ERŐK URA ÉS ISTENE … Elbocsátó.

IX. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 83, 84, 85. zsoltár Dicsőség. .

IX. imaóra menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 83, 84, 85. zsoltár Dicsőség. . . most és. . . Alleluja 3 x, Uram, irgalmazz (3 x) (Nagyböjtben: Szent Efrém fohászai) (Nagyböjti tropár) Dicsőség. . . a szent tropárja. Most és. . . KI MIÉRETTÜNK… KÉRÜNK, NE ADJ KÉZBE… Háromszorszent. Miatyánk. Pap: Mert tied az ország. . . A szent kontákja. (Nagyböjtben a konták helyetti tropárok) Uram irgalmazz (40 x) KI MINDEN IDŐBEN… Uram irgalmazz!(3 x) Dicsőség. . . most és. . . Ki a keruboknál. . . Az Úr nevében adj áldást, atya! Könyörüljön rajtunk… URALKODÓ ÚR JÉZUS KRISZTUS… Elbocsátó.

AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE vasárnap és ünnepnapok előestéjén Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk. .

AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE vasárnap és ünnepnapok előestéjén Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk. . Szokásos kezdet. Miatyánk Jertek, imádjuk. . . 103. zsoltár Nagy ekténia 1. Kathizma (Boldog ember. . . ) (Kis ekténia) Uram tehozzád kiáltok. . . (140. 141. és 129. zsoltárok) Sztihirák Bemenet - Enyhe világossága. . . Prokimen (Olvasmányok - ünnepnapokon) Mondjuk mindnyájan. . . (vagy hármas) ekténia Add Urunk, hogy ez estén. . . Teljesítsük. . . ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Most bocsásd el. . . Szokásos kezdet. Miatyánk Tropárok Nagy elbocsátó.

AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznapokon Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk. . Szokásos kezdet.

AZ ALKONYATI SZOLGÁLAT RENDJE - hétköznapokon Kezdőáldás: Áldott a mi Istenünk. . Szokásos kezdet. Miatyánk Jertek, imádjuk. . . 103. zsoltár Nagy ekténia (- Soros kathizma) (- Kis ekténia) Uram tehozzád kiáltok. . . (140. 141. és 129. zsoltárok) Sztihirák Enyhe világossága. . . Prokimen Add Urunk, hogy ez estén. . . Teljesítsük. . . ekténia a főhajtási imával Előverses sztihirák Most bocsásd el. . . Szokásos kezdet. Miatyánk Tropárok Mondjuk mindnyájan. . . (vagy hármas) ekténia Nagy elbocsátó.

KIS ESTI ZSOLOZSMA menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50, 69, 142. zsoltár Olvasott

KIS ESTI ZSOLOZSMA menete: Kezdőáldás, Szokásos kezdet, Jertek, imádjuk… 50, 69, 142. zsoltár Olvasott Doxológia Hiszekegy Valóban méltó… Háromszorszent, Miatyánk Tropárok 40 Uram irgalmazz, Ki minden időben… 2 ima: SZEPLŐTELEN, SZENVEDÉLYT ÉS ROMLÁST… ÉS ADJ NEKÜNK, URALKODÓNK… 3 záróima: DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ. . . , BIZODALMAM AZ ATYAISTEN… MINDEN REMÉNYEMET… Elbocsátó Záró könyörgések

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!