A krnyezetgazdasgtan s a fenntarthat fejlds Dr Szigeti

  • Slides: 28
Download presentation
A környezet-gazdaságtan és a fenntartható fejlődés Dr. Szigeti Cecília

A környezet-gazdaságtan és a fenntartható fejlődés Dr. Szigeti Cecília

Alapfogalmak • • • Természetvédelem Környezetvédelem Fenntartható fejlődés Környezet-gazdaságtan Ökológiai gazdaságtan

Alapfogalmak • • • Természetvédelem Környezetvédelem Fenntartható fejlődés Környezet-gazdaságtan Ökológiai gazdaságtan

Kezdetek » 1872 Yellowstone Nemzeti Park • 1909 Svédország Abisko Nemzeti Park

Kezdetek » 1872 Yellowstone Nemzeti Park • 1909 Svédország Abisko Nemzeti Park

Magyarországon… • 1939 Debreceni Nagyerdő • 1973 Hortobágyi Nemzeti Park

Magyarországon… • 1939 Debreceni Nagyerdő • 1973 Hortobágyi Nemzeti Park

 • II. világháború végéig kb. 200 természetvédelmi területet és természeti emléket jelöltek ki,

• II. világháború végéig kb. 200 természetvédelmi területet és természeti emléket jelöltek ki, illetve helyeztek védelem alá. Ebben az időszakban a védetté nyilvánított területek kis kiterjedésűek voltak (néhány hektár nagyságúak) – azaz főként kisebb erdőrészleteket, erdei tisztásokat (pl. a Halápi erdei tisztás), – legelőket (pl. a Győrszentiváni legelő) jelöltek ki. – Gyakori volt, hogy különleges méretük, idős koruk, vagy a hozzájuk fűződő történelmi esemény miatt egyes fák (pl. a Cáki szelídgesztenyefa), fasorok (pl. a Nagycenki hársfasor), vagy facsoportok (pl. a Bujáki tölgycsoport) kerültek védelem alá. – Történelmi emlékek (pl. a Pákozdi várrom) – és források (pl. a Vörösberényi forrás) védetté nyilvánítására is sor került.

Nemzetközi Egyezmények • 1957 -ben, amely a geofizika éve volt, kezdődtek a környezet- megfigyelési

Nemzetközi Egyezmények • 1957 -ben, amely a geofizika éve volt, kezdődtek a környezet- megfigyelési programok • 1958 -ban nemzetközi egyezményt fogadtak el a nyílt tengerekről, amely kitért az olajszennyezésre is. • 1959–ben írták alá az Antarktisz szerződést, • 1961 -ben pedig a Világűrszerződést.

Fordulópont • A változás több irányból indult… – Művészet – Tudomány – Társadalmi mozgalmak

Fordulópont • A változás több irányból indult… – Művészet – Tudomány – Társadalmi mozgalmak – Politika

1965 nyarán…

1965 nyarán…

Irodalom • Rachel Carson: A néma tavasz (1962) (magyarul csak 1994 -ben)

Irodalom • Rachel Carson: A néma tavasz (1962) (magyarul csak 1994 -ben)

Tudomány • 1968 Római Klub – Gábor Dénes, – Bognár József, – Szentágothai János,

Tudomány • 1968 Római Klub – Gábor Dénes, – Bognár József, – Szentágothai János, – László Ervin – Kapolyi László • 1972 „A növekedés határai” http: //www. clubofrome. org

Római Klub 1. jelentése A növekedés határai • 1972 • Nulla növekedés gondolata, •

Római Klub 1. jelentése A növekedés határai • 1972 • Nulla növekedés gondolata, • Az első átfogó modell, • 30 évvel később átdolgozva. 2020. 12. 07. 11

A növekedés határai „Hosszú távon mi határozza meg a világ népességében és az anyagi

A növekedés határai „Hosszú távon mi határozza meg a világ népességében és az anyagi gazdaságban megfigyelhető növekedést és ez a növekedés milyen kockázatokkal járhat? ” 2020. 12. 07. „Vajon a jelenlegi szakpolitikák egy fenntartható jövő vagy az összeomlás felé vezetnek? Mit tehetünk egy olyan gazdaság megteremtése érdekében , mely képes arra, hogy mindenkit kielégítően ellásson? ” 12

Római Klub harmadik jelentése Rio-jelentés • Rio (Reshaping the International Order)-jelentés (1976) • Szerzője

Római Klub harmadik jelentése Rio-jelentés • Rio (Reshaping the International Order)-jelentés (1976) • Szerzője Nobeldíjas (1969) • Valós áttörés 2020. 12. 07. 13

Méltányos társadalmi rend felé… „A világközösség alapvető célját így fogalmazhatnánk meg, hogy az emberi

Méltányos társadalmi rend felé… „A világközösség alapvető célját így fogalmazhatnánk meg, hogy az emberi méltóságon és a jóléten alapuló élet megvalósítása a világ minden polgára számára. . A fentebb megfogalmazott alapvető cél abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy valamennyi emberi lénynek egyforma joga van arra, hogy emberi méltóságban éljen. . . " 2020. 12. 07. „Valójában a között kell választanunk, hogy ragaszkodunk-e jelenlegi rendszerünkhöz, amelyet főként a gazdag országok érdekében irányítanak és befolyásolnak vagy pedig olyan rendszert keresünk amely arra irányul, hogy megoldást találjon a méltányos jövedelem- és vagyonelosztás, a természeti erőforrások szűkös volta és a környezet elpusztítása által felvetett kérdésekre. ” 14 Joop den Uyl, Hollandia miniszterelnöke (1975)

Politika • 1972. ENSZ Konferencia az emberi környezetről, Stockholm – Június 5. környezetvédelmi világnap

Politika • 1972. ENSZ Konferencia az emberi környezetről, Stockholm – Június 5. környezetvédelmi világnap – Brundtland bizottság – 1987. Közös Jövőnk 2020. 12. 07. 15

Rio és a COP • 1992. Környezet és Fejlődés Konferencia Rio de Janeiro •

Rio és a COP • 1992. Környezet és Fejlődés Konferencia Rio de Janeiro • 2002. Johannesburg – Fenntartható fejlődés

2020. 12. 07. 17

2020. 12. 07. 17

Párizsi megállapodás

Párizsi megállapodás

Társadalom • 1970 Föld Napja (április 22. ) Denis Hayes "Ki mondta, hogy nem

Társadalom • 1970 Föld Napja (április 22. ) Denis Hayes "Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? " 2020. 12. 07. 19

Föld Napja és a Világ Helyzete 2020. 12. 07. http: //www. worldwatch. org/ 20

Föld Napja és a Világ Helyzete 2020. 12. 07. http: //www. worldwatch. org/ 20

Fenntartható fejlődés

Fenntartható fejlődés

 "A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

"A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk igényeinek kielégítését. " Brundtland bizottság "A fenntartható fejlődés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. " Daly ?

Gyenge fenntarthatóság A fejlődés azon Z mutató. Ha egy országra formája, amely az számított

Gyenge fenntarthatóság A fejlődés azon Z mutató. Ha egy országra formája, amely az számított mutató értéke pozitív, egy főre jutó akkor az ország gyenge tőkejavak adott értelemben fenntartható, ha szintjének negatív, akkor nem teljesíti a fenntartását jelenti gyenge fenntarthatósági kritériumot. a helyettesíthetőség megengedése Z = S/Y - N/ Y - M/Y mellett.

Számítási eredmények S/Y - M/Y - N/Y =Z 20 26 30 28 26 26

Számítási eredmények S/Y - M/Y - N/Y =Z 20 26 30 28 26 26 33 25 30 18 24 7 3 10 15 12 10 14 10 11 12 10 10 8 7 2 4 5 2 1 3 3 5 +3 +15 +13 +11 +10 +11 +17 +14 +10 +3 +9 24 15 18 12 11 12 12 4 6 0 0 0 2 3 20 8 8 -4 15 15 1 1 5 1 7 4 3 9 10 9 17 16 4 6 17 7 -9 -7 -2 -9 -3 -14 -5 -1 Fenntartható gazdaságok Brazília Costa Rica Csehszlovákia Finnország Németország (nyugat) Magyarország Japán Hollandia Lengyelország USA Zimbabwe Határeset Mexikó Fülöp-szigetek Egyesült Királyság Nem fenntartható Burkina Faso Etiópia Indonézia Madagaszkár Malawi Mali Nigéria Pápua Új-Guinea

Bioszféra 2. • Azt tanulmányozták, milyen kölcsönhatásban van az ember és a természet földi

Bioszféra 2. • Azt tanulmányozták, milyen kölcsönhatásban van az ember és a természet földi körülmények között. Mesterséges bioszféra. • 1991 - teljesen autonóm ökorendszer: – 4 férfi és 4 nő- 2 év • 1993: – 5 férfi 2 nő- 6 hónap • Kísérlet kudarca

http: //www. biospherics. org/

http: //www. biospherics. org/

Erős fenntarthatóság • Az ökológiai lábnyom azt mutatja meg, hogy mekkora területre van szükség

Erős fenntarthatóság • Az ökológiai lábnyom azt mutatja meg, hogy mekkora területre van szükség adott népesség végtelen ideig történő eltartásához adott életszínvonal és technikai fejlettség mellett.

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!