A KNYVTRAK S AZ OKTATSI INTZMNYEK KZTTI EGYTTMKDS

  • Slides: 10
Download presentation
A KÖNYVTÁRAK ÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA ÉS TERÜLETEI VÁCZY ZSUZSA, 2018.

A KÖNYVTÁRAK ÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS TARTALMA ÉS TERÜLETEI VÁCZY ZSUZSA, 2018. MÁRCIUS 21.

KÖNYVTÁR ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY Korszerű csoportfoglalkozás az iskolában

KÖNYVTÁR ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNY Korszerű csoportfoglalkozás az iskolában

SZEREPJÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN

SZEREPJÁTÉK A KÖNYVTÁRBAN

FŐBB AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK ISKOLA • Formális tanulás Kötött , zsúfolt tananyag, órakeret, zömében

FŐBB AZONOSSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK ISKOLA • Formális tanulás Kötött , zsúfolt tananyag, órakeret, zömében frontális tanítás KÖNYVTÁR • Nem-formális tanulás Szabadon választott anyag, módszertani sokszínűség, rugalmas keretek Azonos célcsoport A pedagógus szerepe A könyvtáros (könyvtárpedagógus!) szerepe Azonos cél: ismeretek átadása, képességfejlesztés, motiváció = kompetencia alapú oktatás

KULCSKOMPETENCIÁK, AMELYEK FEJLESZTÉSÉT A KÖNYVTÁR A LEGEREDMÉNYESEBBEN TÁMOGATHATJA • Olvasás-szövegértés, szövegalkotás (anyanyelvi kommunikáció kompetencia):

KULCSKOMPETENCIÁK, AMELYEK FEJLESZTÉSÉT A KÖNYVTÁR A LEGEREDMÉNYESEBBEN TÁMOGATHATJA • Olvasás-szövegértés, szövegalkotás (anyanyelvi kommunikáció kompetencia): olvasóvá nevelés, szövegértés, feldolgozás, elemzés, szövegalkotás írásban és szóban. • Digitális kompetencia: digitális könyvtárhasználat, eszközhasználat, keresőprogramok, adatbázisok megismerése és használata, prezentáció készítési technikák. • Szociális és állampolgári kompetencia: viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztése, együttműködés, segítő közreműködés, egyéni munka a közösség érdekében. Mindezek támogatják leginkább az iskolai munkát, illetve megalapozzák az egész életen át tartó tanulást.

KULCSKOMPETENCIÁK 1. anyanyelvi kommunikáció 2. idegen nyelvi kommunikáció 3. matematikai kompetencia 4. természettudományos kompetencia

KULCSKOMPETENCIÁK 1. anyanyelvi kommunikáció 2. idegen nyelvi kommunikáció 3. matematikai kompetencia 4. természettudományos kompetencia 5. digitális kompetencia 6. hatékony és önálló tanulás 7. szociális és állampolgári kompetencia 8. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. esztétikai - művészeti tudatosság és kifejező képesség

ISKOLA ÉS KÖNYVTÁR EGYÜTTMŰKÖDÉS - A két szektor közötti formális megállapodás (jogi, költségvetési feltételek)

ISKOLA ÉS KÖNYVTÁR EGYÜTTMŰKÖDÉS - A két szektor közötti formális megállapodás (jogi, költségvetési feltételek) - Intézményi szinten a két vezető és a munkatársak együttműködési kereteinek kialakítása (helyi keretek megteremtése) - A pedagógusok és a könyvtárosok közötti rendszeres, tervezett munkakapcsolat kialakítása, a közösen végzett munka értékelése, a szakmai eredmények és lehetőségek számbavétele (folyamatos, hatékony munka feltétele)

AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS Intézményközi kapcsolat létrehozása: - koordinációval megbízott személy az iskolában (pl.

AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS Intézményközi kapcsolat létrehozása: - koordinációval megbízott személy az iskolában (pl. iskolai könyvtáros) és a könyvtárban; - kölcsönös bemutatkozás, intézmények, lehetőségek bemutatása; - közös koncepció az együttműködés lehetőségeiről, céljáról, tartalmáról, pedagógiai szakaszok, tartalmak; - a pedagógusok és könyvtárpedagógusok közötti folyamatos együttműködés (próbaidőszak).

TERVEZÉS KÖZÖSEN Téma (tantárgy) Tanóra Könyvtári foglalkozás Kötelező olvasmány Az író, kor, helyzet és

TERVEZÉS KÖZÖSEN Téma (tantárgy) Tanóra Könyvtári foglalkozás Kötelező olvasmány Az író, kor, helyzet és körülmények Kiemelt részletek bemutatása Szabadon választott olvasmány Anyanyelvi órákon visszacsatolás Könyvklub foglalkozás Projektmunka segítése Témahét előkészítése Időpontok, résztvevők, módszerek Előkészítés, értékelés Osztály, évfolyam A téma egyeztetése és a feladatok elosztása A tananyag kapcsolódó részei, csoportmunka Anyaggyűjtés, forrásmunkák, csoport prezentációk készítése Értékelés

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!