A Jungfle pros asszocicis szteszt A teszt lersa

  • Slides: 20
Download presentation
A Jung-féle páros asszociációs szóteszt

A Jung-féle páros asszociációs szóteszt

A teszt leírása A tesztben az egyedi szabadasszociáció módszerét használjuk. A vizsgálatvezető által exponált

A teszt leírása A tesztben az egyedi szabadasszociáció módszerét használjuk. A vizsgálatvezető által exponált ingerszóra a vizsgált személy az első eszébe jutó szóval válaszol. Az ingerszavak tetszőlegesen választhatók és változtathatók. Célszerű standard szólistát használni, amelyet bővíthetünk olyan szavakkal, amelyekről feltételezzük, hogy a vizsgált betegnél konfliktust érintenek.

A teszt leírása Bizonyos ingerszavaknál - az asszociatív folyamat megszakad, - zavarttá válik, -

A teszt leírása Bizonyos ingerszavaknál - az asszociatív folyamat megszakad, - zavarttá válik, - késik a reakció megjelenése, - a megszokottól nagymértékben eltérő asszociációk bukkannak fel.

A teszt leírása Reakcióidő hosszabb: - az exponált ingerszó emocionálisan terhelt fogalmi kört érintett,

A teszt leírása Reakcióidő hosszabb: - az exponált ingerszó emocionálisan terhelt fogalmi kört érintett, és az ingerszó kiváltotta emocionális feszültség beleavatkozott az asszociáció folyamatába, - túl egyszerű szó jutott a személy eszébe, és a megítéléstől félt.

A teszt leírása Az ingerszó és a reakciószó kapcsolatából következtethetünk arra, hogy az ingerszó

A teszt leírása Az ingerszó és a reakciószó kapcsolatából következtethetünk arra, hogy az ingerszó konfliktust érintett, - a reakciószó esetleg a konfliktus természetéről is felvilágosítást ad. Pl. : "válni" — "nem akarok„. Az ingerszóra bekövetkező asszociációs zavar mélysége és milyensége feltárja asszociációs folyamat általános zavarát. A teszt második része, az ismétlés informál bennünket az emlékezeti funkció megtartottságáról.

A teszt felvétele - csendes szoba - a beteg laza tartásban ül, vagy fekszik.

A teszt felvétele - csendes szoba - a beteg laza tartásban ül, vagy fekszik. Környezet: Asztalunkon csak a vizsgálathoz szükséges tárgyak (stopperóra, felvételi űrlap az ingerszavak listájával) legyenek. Időzítés: A vizsgálatot célszerű a Rorschach, a TAT, a PFT, után végezni, hogy az ingerszavak listáját más adatok felhasználásával egészíthessük ki.

A teszt felvétele - Az asszociáció folyamatát ne zavarjuk meg. Csak a legszükségesebb esetben

A teszt felvétele - Az asszociáció folyamatát ne zavarjuk meg. Csak a legszükségesebb esetben kérdezzünk, mert a beteg a kérdést meglepődésnek, rosszallásnak foghatja fel. - viselkedésünkben ne tükröződjön sem meglepődés, sem jóváhagyás. - Vizsgálat közben figyeljük a beteg viselkedését, jegyezzük meg a reakciószót, a reakcióidőt, az emocionális megnyilvánulásokat, a kifejező-mozgásokat.

Instrukció az első felvételhez „Szavakat fogok Önnek felolvasni, arra kérem, válaszoljon az első eszébe

Instrukció az első felvételhez „Szavakat fogok Önnek felolvasni, arra kérem, válaszoljon az első eszébe jutó szóval. Ne gondolkozzon a válaszon, az első eszébe jutó szót mondja, amilyen gyorsan csak tudja, mérem az időt. ” (Elég gyakori az ingerszó visszakérdezés, hozzátehetjük: ) „A szavakat jól figyelje meg, nem fogom megismételni azokat. ” Felolvassuk az ingerszavakat és mérjük az időt. Felvétel közben csak a legszükségesebb esetben kérdezzünk.

A teszt felvétele Ha a beteg félreértette, vagy elfelejtette az instrukciót és több szóval

A teszt felvétele Ha a beteg félreértette, vagy elfelejtette az instrukciót és több szóval válaszol, egyszer közbeszólhatunk: "Egyetlen szót, kérem!" Ha a megnyúlt reakcióidővel válaszol, először próbáljuk saját tempónkat gyorsítani, ha ez nem hatásos, közbeszólunk: „Emlékszik ugye, mérem az időt”, vagy „Gyorsabban, kérem!” Ha a szobában lévő tárgyak megnevezésével válaszol, figyelmeztetjük, hogy ne ezt mondja, hanem ami eszébe jut.

A teszt felvétele Ha a beteg az ingerszóhoz nem kapcsolódó reakciószót mond, és a

A teszt felvétele Ha a beteg az ingerszóhoz nem kapcsolódó reakciószót mond, és a reakcióidő megnyúlik és magatartásából nyilvánvaló, hogy a megfelelőnek tartott válaszon gondolkodik, akkor emlékeztetjük: „Az első szót mondja, ami eszébe jut, ne gondolkozzék a válaszon!”

Utóteszt Az utótesztet közvetlenül az ismétlés befejezése után készítjük. - A megszokottól eltérő reakciószavaknál

Utóteszt Az utótesztet közvetlenül az ismétlés befejezése után készítjük. - A megszokottól eltérő reakciószavaknál megkérdezzük az ingerszó és a reakciószó kapcsolatát. - Azoknál az ingerszavaknál, amelyeknél a reakcióidő 5 másodperc fölött van, vagy a beteg nem tudott reakciószót mondani megkérdezzük, mi jutott eszébe az ingerszó meghallása után.

Az asszociatív zavarok osztályozása I. Asszociációs zárlat 1. - Kudarc. A beteg: nem válaszol.

Az asszociatív zavarok osztályozása I. Asszociációs zárlat 1. - Kudarc. A beteg: nem válaszol. Vagy egyáltalán nem válaszol, vagy hosszú idő után közli, hogy neki erről semmi nem jut eszébe. 2. - A vizsgáló helyiség tárgyainak megnevezése válasz-szóként. Ez a reakció a kudarchoz hasonlóan lehet asszociációs zavar, de lehet ellenállás a vizsgálattal szemben, lehet a valódi asszociáció kimondásának elhárítása.

Az asszociatív zavarok osztályozása II. Ingerszó közeli asszociáció A beteg képtelen kiszakadni az ingerszó

Az asszociatív zavarok osztályozása II. Ingerszó közeli asszociáció A beteg képtelen kiszakadni az ingerszó fogalmi köréből. 1. Az ingerszó megismétlése válaszként. Pl. : fej –fej 2. Az ingerszó részleges megismétlése a válasz szóban. vad – vadállat házasodni – ház kérdezni –kérdés

Az asszociatív zavarok osztályozása 3. Az ingerszó több szavas definíciója. hegy – a földkéreg

Az asszociatív zavarok osztályozása 3. Az ingerszó több szavas definíciója. hegy – a földkéreg gyűrődése tenger – igen nagy víz elégedett – jelenlegi helyzete megfelelő 4. Az ingerszó egyetlen szóból álló definíciója. só – ízesítő hónap – az év része kék – szín

Az asszociatív zavarok osztályozása 5. Több szóból álló reakció pl. : mosni – mosógéppel

Az asszociatív zavarok osztályozása 5. Több szóból álló reakció pl. : mosni – mosógéppel is lehet. 6. Énbevonás – önmagára vonatkoztatja pl. : büszkeség – az van bennem 7. Szókiegészítés pl. : ház- házfal 8. Hangzás asszociáció pl. : tenger – henger 9. A reakciószó az ingerszó jelzője pl. : gólya – magas, könyv vastag. 10. Affect reakció pl. család – jó, félni – rossz, saját viszonyulását jelzi.

Az asszociatív zavarok osztályozása III. Perszeveráció – az előző inger vagy reakciószóval válaszol 1.

Az asszociatív zavarok osztályozása III. Perszeveráció – az előző inger vagy reakciószóval válaszol 1. A r. szó egy előbbi i. szó pl. barátságos – kedves, falu – barátságos 2. Azonos típusú szavakra ua. a válasz pl. : nő – ember, férfi – ember. 3. A r. szó az előző r. szóra válaszol pl. : drága – kalap, madár - olcsó

Az asszociatív zavarok osztályozása IV. Neologizma: az i. szóra maga alkotta értelmetlen szóval válaszol.

Az asszociatív zavarok osztályozása IV. Neologizma: az i. szóra maga alkotta értelmetlen szóval válaszol. V. Tulajdonnév reakció: személynév, helységnév stb. VI. Távoli reakciók: az egyéni élménymezőben van értelme (tudatos, vagy tudattalan) 1. Extrém távolság pl. : béka – fizetni 2. Közepesen távoli pl. : szekrény – pakolni VII. Képreakció: konkrét vagy képzeletbeli reprezentációja a r. szónak

Az asszociatív zavarok értelmezése A reakció idő: ellenállás, kontroll, disszimuláció, konfliktus, depresszió (egyenletes), pszichopata

Az asszociatív zavarok értelmezése A reakció idő: ellenállás, kontroll, disszimuláció, konfliktus, depresszió (egyenletes), pszichopata (enyhe). A saját átlaghoz viszonyítunk. Konfliktus: vágyak, emlékek, élmények érzelemtelített szövedéke, tudatos vagy tudattalan.

Az asszociatív zavarok értelmezése Kompexus indikátorok: Reakció idő nő, i. szó megismétlése, asszoc. zárlat,

Az asszociatív zavarok értelmezése Kompexus indikátorok: Reakció idő nő, i. szó megismétlése, asszoc. zárlat, az i. szó félreértése, i. szó közeli- és távoli reakciók. Viselkedéses válasz: nevetés, izgalom, zavar, stb. További asszociáció szükséges. Ha túl sok a zavar, a gondolkodás tartalmi és formai zavarára gondolhatunk. Pl. : schizofrénia esetén a szavak legalább 30% kóros. Tipikus: énbevonás, szókiegészítés, távoli reakció, hangzási asszociáció

Az asszociatív zavarok értelmezése Hebefrénia: gyakori definíció, konvencionális és súlyosan kóros asszociációk váltakozása Cikloid

Az asszociatív zavarok értelmezése Hebefrénia: gyakori definíció, konvencionális és súlyosan kóros asszociációk váltakozása Cikloid zavar: affect reakciók, érzelmi megnyilvánulások, ingerszó közeli. Depresszió: reakció idő hosszabb, definíció, berendezés, részleges ismétlés. Neurotikus: reakció idő hosszabb, köz. Távoli reakció, definíció, affect reakció, reprodukciós zavarok.