A Career in Wellness The Wellness Evaluation Changing

  • Slides: 15
Download presentation
A Career in Wellness The Wellness Evaluation * Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation * Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Wellness Analys broschyr SKU #6767 -SW-00 Changing

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Wellness Analys broschyr SKU #6767 -SW-00 Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Introduktion av analysen • Starta samtalet kring

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Introduktion av analysen • Starta samtalet kring Wellness • Börja med att bygga upp en relation med prospektet • Bekräfta värdet av den information vi tillhandahåller Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Presentera David Heber • Berätta vem

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Presentera David Heber • Berätta vem han är och hans meriter • Författare till många böcker på ämnet näringslära • Erkänd aktouritet inom näring och fetma. • Skrivit informationen i detta häfte Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Hur har det kunnat bli så här?

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Hur har det kunnat bli så här? • Gå igenom “Faktorer som påverkar hälsan” • Nämn att det är väldigt svårt att undvika dessa med vår moderna livsstil Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation De goda nyheterna! • Eftersom de kontrollerar

A Career in Wellness The Wellness Evaluation De goda nyheterna! • Eftersom de kontrollerar sin kost och sin livsstil så har de möjligheten att förbättra sin hälsa • Allt de behöver är rätt information och viljan att förändras Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Nyckelfaktorer för att uppnå optimal Wellness •

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Nyckelfaktorer för att uppnå optimal Wellness • Summera det som Dr. Heber refererar till som nyckelfaktorer… • Berätta att de får mera ingående information kring varje nyckelfaktor i detta häfte längre fram • Eftersom du inte kommer att gå igenom hela häftet med dem så kan de läsa mera kring detta själva Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Wellness Analysen • Uppgifter om vikt, längd

A Career in Wellness The Wellness Evaluation Wellness Analysen • Uppgifter om vikt, längd etc… och en närings och livsstils enkät Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Fyll i deras personliga information •

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Fyll i deras personliga information • Mycket viktigt att du förstår och vet deras wellness och hälsomål Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • • Faktadel kroppsligt: Du kan använda

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • • Faktadel kroppsligt: Du kan använda en Proteinberäknare, Tanita scanner, Omron etc. Du behöver en Proteinberäknare för BMI bl. a Skriv in deras siffror på formuläret Vänta med att förklara vad alla siffror betyder tills du har all information Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Gå igenom alla 14 frågorna •

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Gå igenom alla 14 frågorna • Du markerar deras svar på sidan i häftet sid 18 -19 • Ingen förklaring eller kommentarer på deras svar • Läs frågorna högt och upprepa om det behövs Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Summera ihop Wellnesspoängen • JA ger

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Summera ihop Wellnesspoängen • JA ger 1 poäng • NEJ ger 0 poäng • Skriv in den totala poängen längst ned Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Skriv in deras Wellnesspoäng. • Goda

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Skriv in deras Wellnesspoäng. • Goda nyheter…. • Områden att jobba vidare på för att nå dina Wellness mål… Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Markera varje box som din prospekt

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Markera varje box som din prospekt har svarat “Nej” • Här kan de gå tillbaka senare och läsa mera om de områden där de vill göra förbättringar i sin livsstil och vanor. Changing People’s Lives.

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Skriv in deras BMI på skalan

A Career in Wellness The Wellness Evaluation • Skriv in deras BMI på skalan • Uppmärksamma sjukdomsriskerna med övervikt och fetma. • Fråga om det finns en vilja att komma ned på grönt område. Changing People’s Lives.