A Aalto University Semanttinen Kalevala Sisllntuotanto toteutus ja

  • Slides: 12
Download presentation
A! Aalto University Semanttinen Kalevala: Sisällöntuotanto, toteutus ja demonstraatio Tuomas Palonen ja Joeli Takala

A! Aalto University Semanttinen Kalevala: Sisällöntuotanto, toteutus ja demonstraatio Tuomas Palonen ja Joeli Takala Semantic Computing Research Group (Se. Co) Aalto University School of Science and Technology, Department of Media Technology and University of Helsinki, Department of Computer Science http: //www. seco. tkk. fi 1

Semanttinen Kalevala A! Aalto University � Kalevala osana Kulttuurisampoa � Tietorakenteet � Sisällöntuotanto �

Semanttinen Kalevala A! Aalto University � Kalevala osana Kulttuurisampoa � Tietorakenteet � Sisällöntuotanto � Toteutus

Kalevala Kulttuurisammossa A! Aalto University � Aineistotyyppinä tarina Kalevala on suurin tekstipohjainen kohde Kulttuurisammossa

Kalevala Kulttuurisammossa A! Aalto University � Aineistotyyppinä tarina Kalevala on suurin tekstipohjainen kohde Kulttuurisammossa – Miten parasta jaotella osiin – Miten tuetaan tarinan selailua � Tarina sopii erittäin hyvin Kulttuurisammon toimintapohjaisen kuvausskeeman aineistoksi – Vaarana tietotulva � Kulttuurihistoriallisesti merkittävänä teoksena Kalevalan aineisto linkittyy maalauksiin, muihin kansanrunoihin ja nimistöön

Sisällöntuotanto A! Aalto University � Valtaosa Kalevalan sisällönkuvailusta tehtiin Sahassa, ollen ensimmäinen suurempi annotointiprojekti

Sisällöntuotanto A! Aalto University � Valtaosa Kalevalan sisällönkuvailusta tehtiin Sahassa, ollen ensimmäinen suurempi annotointiprojekti tällä alustalla � Ensimmäiset runot annotoi Jouni Hyvönen (HY) syksyllä 2006 – Mallinnuksen tarkkuustaso oli paras mahdollinen – Tämän pohjalta mallista tehtiin kaksi versiota � Tarkempi versio, joka ratkoi ensimmäisen version mallin skeeman ongelmia � Yleisempi versio, tavoitteena nopea ja tehokas annotointi � Runot annotointiin loppuun Tuomas Palosen toimesta vuonna 2008

Kalevalan tietorakenteet � Kalevala jaoteltiin ylhäältä alaspäin seuraavasti A! Aalto University – Runo –

Kalevalan tietorakenteet � Kalevala jaoteltiin ylhäältä alaspäin seuraavasti A! Aalto University – Runo – Kohtausketju – Kohtaus – Tapahtuma – Toiminta � Haun ja suosittelun kannalta tärkein taso on tapahtuma, sillä se vastaa kuvauksensa tietomäärältä lähinten Kulttuurisammon muita kohteita jotka ovat Kalevalan kannalta relevantteja, kuten tauluja � Kohtaustason tarkoitus taas on edesauttaa Kalevalan selailua ja mielenkiintoisten ja tarinan kannalta merkittävien kohtien löytämistä

Kalevalan tapahtumajako A! Aalto University

Kalevalan tapahtumajako A! Aalto University

Kalevalan tapahtumajako A! Aalto University

Kalevalan tapahtumajako A! Aalto University

Kalevalan narratiivinen rakenne A! Aalto University � Kalevala on myös annotoitu narratiivin osalta: tavoitteena

Kalevalan narratiivinen rakenne A! Aalto University � Kalevala on myös annotoitu narratiivin osalta: tavoitteena kuvailla ja visualisoida eepoksen narratiivinen rakenne � Annotoinnissa kaksi osaa: hierarkkinen rakenne ja tekstin sisäinen linkitys (intratekstuaalisuus). � Hierarkia on kolmitasoinen: episodit, kohtaukset, tapahtumat. � Kohtaus on yhtenäinen jakso peräkkäsiä tapahtumia. Esim. kohtaus = keskustelu, tapahtuma = puheenvuoro. � Episodi on laaja kerronnallinen kokonaisuus, yhtenäinen jakso peräkkäsiä kohtauksia. Esim. ’Kullervo valmistautuu sotaan’, ’Kullervo hävittää Untamolan’ ja ’Kullervon kuolema’ (Runo 36). � Joka runossa noin 2 -4 episodia.

Kalevalan narratiivinen rakenne A! Aalto University

Kalevalan narratiivinen rakenne A! Aalto University

Tapahtumataso A! Aalto University

Tapahtumataso A! Aalto University

Laajennusnäkymiä A! Aalto University � Kalevalan runoja on automaattisesti yhdistetty Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin.

Laajennusnäkymiä A! Aalto University � Kalevalan runoja on automaattisesti yhdistetty Suomen Kansan Vanhoihin Runoihin. →Kalevalaiset runot alkuperäisessä asussaan � Narratiivisia ketjuja (kohtausketjut) on myös annotoitu. Kohtausketju sisältää kolme tai neljä vaihetta: 1) alku 2) kehitys 3) käännekohta ja 4) ratkaisu � Viittaukset menneeseen (esim. muistelu) ja tulevaan (esim. ennustus) on niin ikään annotoitu, muttei visualisoitu

A! Aalto University

A! Aalto University